Prenumerations- och köpvillkor

När du prenumererar eller köper en tjänst via Samuelssons Rapport så ingår du ett distansavtal enligt följande villkor:

 1. Information om leverantören
  Medlemskapen tillhandahålls av Samuelssons Rapport, under bolag med org nr. 556975-0580. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt.
 2. Pris, moms och avtalstider
  Samtliga priser angivna på sidan är inklusive 25 % moms. medlemskapet löper tillsvidare, du som medlem har rätt att när som helst säga upp medlemskapet vilken då avslutas vid nästkommande förfallodag. Vid utebliven betalning samt brott mot punkt 11 har Samuelssons Rapport rätt att avbryta medlemskapet utan dröjsmål.
 3. Leveransvillkor och återbetalningsregler
  Samuelssons Rapport tillhandahåller medlemskap samt levererar digitala tjänster via bland annat Skype, telefon och e-post till den e-postadress som uppges vid beställning. Medlemmen eller köparen samtycker till att tjänsterna levereras utan möjlighet till ångerrätt. Vi betalar inte tillbaka pengar under några omständigheter. Läs mer på Konsumentverkets hemsida avseende ångerrätt.
 4. Kontaktuppgifter
  Samuelssons Rapport kontaktas via e-post.
 5. Krav på programvara och tekniska förutsättningar för att använda olika tjänster på Samuelssons Rapport
  Tjänster levereras via Skype, telefon och e-post i textformat. Medlemmen eller köparen ansvarar för att angiven e-postadress kan ta emot e-post skickade från våra system, ex. vitlistning i SPAM-filter.
 6. Garantier för tjänsten
  Som medlem eller köpare kommer du erhålla e-post från valt medlemskap så länge medlemskapet är aktiv eller ha tillgång till materialet via hemsidan.
 7. Utebliven leverans
  Vid tekniska problem i leveransen äger Samuelssons Rapport rätt att debitera kund löpande så länge arbete pågår med att lösa problemen.
 8. Force majeure
  Samuelssons Rapport skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Samuelssons Rapports kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. 

För det fall Samuelssons Rapport önskar befrielse skall Samuelssons Rapport utan dröjsmål meddela kunden om detta.
 9. Reklamation
  Om du inte är nöjd med medlemskapet så kan du själv avsluta denna när som helst via din betalningslösning.
 10. Tvist
  Om du har kontaktat oss enligt punkten 9 och inte är nöjd med den lösning som har åstadkommits så kan du vända dig till en konsumentvägledare (Konsumentverkets hemsida) eller till allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämndens hemsida).
 11. Förbud mot spridning av information
  Spridning av material eller information från tjänsten/medlemskapet är inte tillåtet. Allt material som publiceras på webbsidan, Skype eller via e-post skyddas av upphovsrätten. Ett medlemskap är avsedd för en person, vidaresändning är inte tillåtet. Spridning av information publicerad på Facebook eller via Twitter är inte skyddat av upphovsrätten och får spridas i ursprungligt format så länge den ursprungliga avsändaren är synlig.
 12. Betalningsvillkor
  Betalning av medlemskap eller tjänster sker i förskott månadsvis eller årsvis via PayPal. Inga kortuppgifter sparas av Samuelssons Rapport utan hanteras till fullo av PayPal. Tjänsten aktiveras direkt efter betalningen är Samuelssons Rapport tillhanda.
 13. Personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
  När du betalar ger du Samuelssons Rapport tillgång till dina personuppgifter. Samuelssons Rapport kommer inte att lämna ut personuppgifterna till någon utomstående och uppgifterna används endast för att ta betalt och för att skicka ut erbjudanden rörande våra egna tjänster och medlemskap. Läs mer om personuppgiftslagen hos Datainspektionen.
 14. Friskrivning
  Enligt separat sida Friskrivning.

vill du lära dig mer?

Fler Artiklar Nedan

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Läs Mer
Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Läs Mer
Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Average True Range – ATR, Volatilitets indikatorn

Läs Mer
Average True Range – ATR, Volatilitets indikatorn

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Läs Mer
Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier