April 4

Ekonomisk ordlista – Trading ordlista (2024)

Ekonomisk Ordlista – Trading ordlista

En kombinerad ekonomisk ordlista och trading ordlista som hjälper dig med svåra ekonomiska begrepp du vill få förklaring på eller om det bara är något ord du letar översättning på. Nedan hittar du grundläggande ekonomiska termer tillsammans med budgetordlista och nyckelord.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Ekonomisk ordlista, bokstaven A:
a-aktie
a conto
adhokrati
adx
affärsdag
agio
aktier
aktiebolagslagen
aktiebok
aktiebrev
aktiedepå
aktiefond
aktieindex
aktieindexobligation
aktiekapital
aktieklubb
aktielån
aktieoption
aktieportfölj
aktiescanner
aktiescreener
aktietorget
aktieutdelning
algotrading
algohandel
algoritmisk handel
algoritmisk trading
all time high
amortera
ap7
ap7 såfa
apportegendom
apportemission
appreciering
arbitragenota
arrende
arrendetomt
arvsvinst
assuradör
atomic swap
ATR
attract 40
autohandel
autotrading
avanza Zero
average true range
avkastning
avkastningskrav
avkastningskurva
avkastningsvärde
avknoppning
avräkningsnota
avskrivning
avslut
avstämningsdag

Ekonomisk ordlista, bokstaven B
backtesting
baisse
balansnivå
balansomslutning
balansräkning
baltic dry index
bankcertifikat
bankdag
basbelopp
bat-aktier
belåning
belåningsvärde
beta
betavärde
bic
bitcoin
björnmarknad
blancolån
blandfond
blockchain
blockkedja
blockkedjeteknik
bnp
bokslut
bokslutsdisposition
bolagsordning
bolagsstämma
bollinger bands
bolån
boräntor
bostadsobligation
bottenlån
bransch
branschindex
breadth
breddata
bretton woods systemet
BRIC
bruttoexport
bruttoinkomst
bruttoinvestering
bruttolön
bruttomarginal
bta
buffert
buntat courtage
buntade notor
byråkrati
börsbolag
börshandlad fond
börsindex
börsintroduktion
börskrasch
börspost
börsvärde
Ekonomisk ordlista, bokstaven C:
cagr
candle sticks
cannabisaktier
carry trade
centralbank
certifikat
CFD
CFD-handel
CFD mäklare
cibor
compounding
coppock curve
corner
courtage
cryptojacking
curve fitting

Ekonomisk ordlista, bokstaven D
danska sedlar
dax
daytrading
death cross
debet och kredit
deflation
delårsrapport
delägare
depreciering
depå
depåbevis
depåförsäkring
derivat
derivatinstrument
devalvering
dickey-fuller test
digital nomad
direktavkastning
direktavkastningsmetoden
direktpension
disagio
diskontnota
diskretionär förvaltning
disponibel inkomst
distribution
dividend aristocrats
dotterbolag
double seven
dow jones
drawdowns
dubbelbeskattning
duopol
dupont modellen
duration
dödskors

Ekonomisk ordlista, bokstaven E
e-krona
ebit
ebitda
edge
effektiv avkastning
effektiv ränta
eget kapital
ekonomisk tillväxt
emission
emissionskurs
emissionsprospekt
emittent
emittera
engagemangsbesked
enkel ränta
entreprenad
ERC-20
etf
ethereum
etisk fond
euribor

Ekonomisk ordlista, bokstaven F
faang
fair value
faktorpris
fang
fast växelkurs
fiatvaluta
fientligt bud
finansiellt sparande
finansieringsanalys
fiskala skatter
flau
flukturera
flytträtt
fondbolag
fondemission
fonder
fondförsäkring
fondförvaltningsavgift
fondstrategi
force-majeure
forex
forexmäklare
forextrading
frihandelsområde
frimärksaktier
fritt kassaflöde
fundamental analys
förfall
förmånstagare
förmånstagarförordnande
försäkringsfall
försakringsgivare
försäkringstagare
förvaltningsavgift
förvaltningsbolag
förädlingsvärde

Ekonomisk ordlista, bokstaven G
gav
gdp
generalindex
genomsnittligt anskaffningsvärde
genomsnittsmetoden
glidande medelvärde
globalfond
golden cross
goodwill
gottskrivning
graderad rösträtt
guldmyntfot
gyllene kors
Ekonomisk ordlista, bokstaven H:
hang seng
hausse
hembudsklausul
hft
high frequency trading
hindenburg Omen
hodl
holdingbolag
HSI
hypotekslån
hävstång
högfrekvenshandel

Ekonomisk ordlista, bokstaven I
iban
ibs
illikvid
immateriell tillgång
in sample
indexfonder
indexoptioner
indirekta skatter
inflation
inflationsindex
informationsasymmetri
ingångsvärde
inkassobolag
inkomstbasbelopp
inkomstmetoden
inlåning
insättningsgaranti
internationella valutafonden
intradag
intäkt
inverterad avkastningskurva
inverted yield curve
investeringsfond
investerarskydd
investeringssparkonto
investmentbolag
investeringsbolag
is-kurvan
isk
it bubblan

Ekonomisk ordlista, bokstaven J
japans valuta
jek
jensens alfa
jämviktspendling

Ekonomisk ordlista, bokstaven K
k-ratio
kanada valuta
kapitalbalans
kapitalkostnad
kapitalpension
kapitalunderlag
kassaflödesanalys
kassalikviditet
kapitalförslitning
kapitalförsäkring
kapitalinkomstskatt
kapitalisera
kapitalmarknaden
kapitalomsättningshastighet
kapitalstock
köpeskilling
kassaflöde
keltner channels
keynesianska korsmodellen
koncern
koncernbidrag
konjunkturcykel
konkurs
konsensusalgoritm
konsolidering
kontrolluppgift
Konvertibel
konvertibelt skuldebrev
kreditinstitut
kreditmarknad
kreditprövning
kryptofond
kryptografi
kryptokapning
kryptovaluta
kvotvärde
kumulativ ränta
kundfordringar
kupongränta
kupongskatt
kvittning
köpkraftsparitet
köpkurs
köpoption
Ekonomisk ordlista, bokstaven L:
ledger
level 2
libor
lightning network
likvid
likvida medel
likviddag
likviddatum
likviditetsrisk
LM-kurvan
lågkonjunktur
lång ränta
löptid
lös egendom
lösenpris

Ekonomisk ordlista, bokstaven M
marginal
marginalavkastning
marknadscykler
markadsrisk
mdkr
mean reversion
medelvärde
medförsäkrad
makroekonomi
mikroekonomi
mkr
momentum
monetär
money management
monopol
monte carlo
motstånd
multiplikatoreffekt
myntfot
månadsutdelare

Ekonomisk ordlista, bokstaven N
nav-kurs
nettoexport
nettoinkomst
nettoinvestering
netto brutto
nettolön
nettovinst
nibor
nivå 2
nollkupongsobligation
nominell ränta
nominellt belopp
norman belopp
norska mynt
notarius publicus
notering
nyckeltal
nyemission

Ekonomisk ordlista, bokstaven O
obligationer
obligationsränta
ocker
ockerränta
o-listan
oligopol
omkostnadsbelopp
omsättning
omx30
optioner
orderbok
out of sample
Ekonomisk ordlista, bokstaven P:
P2P
P/E-tal
P/B-tal
P/S-tal
papertrading
papperstrading
peer-to-peer
pengamaskin
penny stocks
perfekt marknad
perfekt konkurrens
polypol
position sizing
PPM
PPP
preferensaktier
produktionsmetoden
profit factor
premiepension
privat konsumtion
program handel
program trading
proof-of-work
provision
purchasing power parity

Ekonomisk ordlista, bokstaven R
reaförlust
realkapital
realränta
realvärde
real växelkurs
reavinst
reavinstbeskattning
reporänta
restvärde
resultaträkning
revalvering
rina index
ripple
riskfria räntan
riskpremie
robothandel
robotrådgivning
roe
roi
rsi
räkenskapsår
ränta på ränta
räntabilitet
ränteavdrag
ränteparitet
räntepunkt
ränteswap
rörelsekapital
rörelsemarginal
rörelseresultat
rörlig växelkurs
Ekonomisk ordlista, bokstaven S:
saklån
samhällsekonomi
sammansatt ränta
scalping
scalper
scamcoin
schablonintäkt
schablonmetoden
schablonskatt
schweizerfranc
seasonality
seniorförsäkring
sentiment
shortsqueeze
självfinansieringsgrad
skuldkvot
skuldsättningsgrad
skuldslag
skvalpvaluta
slippage
smarta kontrakt
smslån
snittränta
sortino ratio
sp500
spac
sparkonto
spartips
spotlight stockmarket
spotpris
stamaktie
statsobligationer
statspapper
statsskuld
statsskuldväxel
stella
stella lumen
stibor
stiftelse
stochastic oscillator
stockholmsbörsen
stopp loss
stoxx 50
stöd
stöd och motstånd
substansrabatt
substansvärde
survivor bias
svenska aristokrater
sveriges aktiesparares riksförbund
swap
swedish dividend aristocrats
swift kod
swingtrading
systerföretag
säljkurs
säljoption
säsongsmönster

Ekonomisk ordlista, bokstaven T
tantiem
taxerad förvärvsinkomst
TCW-index
teckningskurs
teckningsoption
teckningsrätt
teknisk aktieanalys
teknisk analys
terminer
tigerekonomi
tillgång och efterfrågan
tjänstepension
tjurmarknad
topplån
trading journal
trailing stop
trin
tvångsinlösen
täckningsbidrag
Ekonomisk ordlista, bokstaven U:
underliggande
utdelning
utdelningsaktier
utdelningsportfölj
utdelningsaristokrater
utgiftsmetoden
utländsk källskatt

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

ekonomiska ordlista

Ekonomisk ordlista, bokstaven V
valutadag
valutahandel
valutahandel nybörjare
valutakurser
valutamäklare
valutareserv
valutarisk
valutaswap
valutatermin
vat-nummer
verksamhetsberättelse
vinst
vinstdisposition
vinx
vinst per aktie
vinstmarginal
volatilitet
volla
vp-konto
vwap
värdepappersfond
världsindex
växelkurs

Ekonomisk ordlista, bokstaven W
Walk forward optimization
warrant
WFO

Ekonomisk ordlista, bokstaven X
xact
xact bull
xact bear
xact högutdelande
x-dag
x-datum

Ekonomisk ordlista, bokstaven Y
yield curve

Ekonomisk ordlista, bokstaven Z
zimbabwe valuta

Ekonomisk ordlista, bokstaven Å
årsstämma
återbetalningsskydd
återköp

Ekonomisk ordlista, bokstaven Ö

överkurs
överköpt
översålt
överlåtelse
övertrassering

Finns det några ord som du tycker skall vara med i denna kombinerade ekonomiska ordlista och trading ordlista så tveka inte att höra av er till oss.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Välj mellan våra tre medlemskap!

INVESTERARE, TRADER och ALGOTRADER!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren