Ekonomisk ordlista

Din hjälp när du vill veta vad något betyder

 

.

Ekonomisk Ordlista – Trading ordlista

En kombinerad ekonomisk ordlista och trading ordlista som hjälper dig med svåra ekonomiska begrepp du vill få förklaring på eller om det bara är något ord du letar översättning på. Nedan hittar du grundläggande ekonomiska termer tillsammans med budgetordlista och nyckelord.

VÅRA AKTIEPORTFÖLJER HAR SLAGIT STOCKHOLMSBÖRSEN SEDAN 2008 (Har din portfölj lyckats med det?)

a-aktie
a conto
adhokrati
adx
affärsdag
agio
aktie
aktiebolagslagen
aktiebok
aktiebrev
aktiedepå
aktiefond
aktieindex
aktieindexobligation
aktiekapital
aktieklubb
aktielån
aktieoption
aktieportfölj
aktiescanner
aktiescreener
aktietorget
aktieutdelning
algotrading
algohandel
algoritmisk handel
algoritmisk trading
all time high
ap7
apportegendom
apportemission
appreciering
arbitragenota
arvsvinst
assuradör
atomic swap
ATR
attract 40
autohandel
autotrading
avanza Zero
average true range
avkastning
avkastningskrav
avkastningskurva
avkastningsvärde
avknoppning
avräkningsnota
avskrivning
avslut
avstämningsdag
backtesting
baisse
balansnivå
balansomslutning
balansräkning
baltic dry index
bankcertifikat
bankdag
basbelopp
bat-aktier
belåning
belåningsvärde
betavärde
bitcoin
blandfond
blockchain
blockkedja
blockkedjeteknik
bokslut
bokslutsdisposition
bolagsordning
bolagsstämma
bollinger bands
bolån
boräntor
bostadsobligation
bottenlån
branschindex
breadth
breddata
bretton woods systemet
bruttoinkomst
bruttoinvestering
bruttolön
bruttomarginal
bta
buffert
buntat courtage
buntade notor
byråkrati
börsbolag
börshandlad fond
börsintroduktion
börskrasch
börspost
börsvärde
cagr
candle sticks
cannabisaktier
carry trade
centralbank
CFD
CFD-handel
CFD mäklare
compounding
coppock curve
corner
courtage
cryptojacking
curve fitting
danska sedlar
dax
daytrading
death cross
debet och kredit
deflation
delårsrapport
delägare
depreciering
depå
depåbevis
depåförsäkring
derivat
derivatinstrument
devalvering
dickey-fuller test
digital nomad
direktavkastning
direktavkastningsmetoden
direktpension
disagio
diskontnota
diskretionär förvaltning
disponibel inkomst
dividend aristocrats
dotterbolag
double seven
dow jones
drawdowns
dubbelbeskattning
duopol
dupont modellen
duration
dödskors
e-krona
ebit
ebitda
edge
effektiv avkastning
effektiv ränta
eget kapital
emission
emissionskurs
emissionsprospekt
emittent
emittera
engagemangsbesked
enkel ränta
ERC-20
etf
ethereum
etisk fond
faang
fair value
fang
fast växelkurs
fiatvaluta
fientligt bud
finansiellt sparande
finansieringsanalys
fiskala skatter
flau
flukturera
flytträtt
fondbolag
fondemission
fonder
fondförsäkring
fondförvaltningsavgift
fondstrategi
forex
forexmäklare
forextrading
frihandelsområde
frimärksaktier
fritt kassaflöde
fundamental analys
förfall
förmånstagare
förmånstagarförordnande
försäkringsfall
försakringsgivare
försäkringstagare
förvaltningsavgift
förvaltningsbolag
förädlingsvärde
gav
generalindex
genomsnittligt anskaffningsvärde
genomsnittsmetoden
glidande medelvärde
globalfond
golden cross
gottskrivning
graderad rösträtt
guldmyntfot
gyllene kors
hang seng
hausse
hembudsklausul
hft
high frequency trading
hindenburg Omen
hodl
holdingbolag
HSI
hävstång
högfrekvenshandel
ibs
illikvid
immateriell tillgång
in sample
indexfonder
indexoptioner
indirekta skatter
inflationsindex
informationsasymmetri
ingångsvärde
inkassobolag
inkomstbasbelopp
inlåning
internationella valutafonden
intradag
intäkt
inverterad avkastningskurva
inverted yield curve
investeringsfond
investerarskydd
investeringssparkonto
investmentbolag
investeringsbolag
is-kurvan
isk
japans valuta
jek
jensens alfa
jämviktspendling
k-ratio
kanada valuta
kapitalbalans
kapitalkostnad
kapitalpension
kapitalunderlag
kassalikviditet
kapitalförslitning
kapitalförsäkring
kapitalinkomstskatt
kapitalisera
kapitalmarknaden
kapitalomsättningshastighet
kassaflöde
keltner channels
keynesianska korsmodellen
koncern
koncernbidrag
konjunkturcykel
konsensusalgoritm
konsolidering
kontrolluppgift
Konvertibel
konvertibelt skuldebrev
kreditinstitut
kreditmarknad
kreditprövning
kryptofond
kryptografi
kryptokapning
kryptovaluta
kvotvärde
kumulativ ränta
kupongränta
kupongskatt
kvittning
köpkraftsparitet
köpkurs
köpoption
ledger
level 2
lightning network
likvid
likvida medel
likviddag
likviddatum
likviditetsrisk
LM-kurvan
lång ränta
löptid
lös egendom
lösenpris
marginal
marginalavkastning
marknadscykler
markadsrisk
mdkr
mean reversion
medelvärde
medförsäkrad
mkr
momentum
monetär
money management
monopol
monte carlo
motstånd
multiplikatoreffekt
myntfot
månadsutdelare
nav-kurs
nettoinkomst
nettoinvestering
nettolön
nettovinst
nivå 2
nollkupongsobligation
nominell ränta
nominellt belopp
norman belopp
norska mynt
notering
nyckeltal
nyemission
obligationer
obligationsränta
ockerränta
o-listan
oligopol
omkostnadsbelopp
omx30
optioner
orderbok
out of sample
P2P
P/E-tal
P/B-tal
P/S-tal
papertrading
papperstrading
peer-to-peer
penny stocks
perfekt marknad
perfekt konkurrens
polypol
position sizing
PPM
PPP
preferensaktier
profit factor
premiepension
privat konsumtion
program handel
program trading
proof-of-work
purchasing power parity
reaförlust
realkapital
realränta
realvärde
real växelkurs
reavinst
reavinstbeskattning
restvärde
resultaträkning
revalvering
rina index
ripple
riskfria räntan
riskpremie
robothandel
robotrådgivning
roe
roi
rsi
räkenskapsår
ränta på ränta
räntabilitet
ränteavdrag
ränteparitet
räntepunkt
ränteswap
rörelsekapital
rörelsemarginal
rörelseresultat
rörlig växelkurs
saklån
samhällsekonomi
sammansatt ränta
scalping
scalper
scamcoin
schablonintäkt
schablonskatt
schweizerfranc
seasonality
seniorförsäkring
sentiment
shortsqueeze
självfinansieringsgrad
skuldkvot
skuldsättningsgrad
skuldslag
skvalpvaluta
slippage
smarta kontrakt
smslån
sortino ratio
sp500
sparkonto
spartips
spotlight stockmarket
spotpris
stamaktie
statsobligationer
statspapper
statsskuld
statsskuldväxel
stochastic oscillator
stockholmsbörsen
stopp loss
stoxx 50
stöd
stöd och motstånd
substansrabatt
substansvärde
survivor bias
svenska aristokrater
sveriges aktiesparares riksförbund
swap
swedish dividend aristocrats
swingtrading
systerföretag
säljkurs
säljoption
säsongsmönster
tantiem
taxerad förvärvsinkomst
TCW-index
teckningskurs
teckningsoption
teckningsrätt
teknisk aktieanalys
teknisk analys
terminer
tigerekonomi
tjänstepension
topplån
trailing stop
trin
tvångsinlösen
underliggande
utdelning
utdelningsaktier
utdelningsportfölj
utdelningsaristokrater
utländsk källskatt
valutadag
valutahandel
valutahandel nybörjare
valutakurser
valutamäklare
valutareserv
valutarisk
valutaswap
valutatermin
verksamhetsberättelse
vinstdisposition
vinst per aktie
vinstmarginal
volatilitet
volla
vp-konto
vwap
värdepappersfond
världsindex
växelkurs
Walk forward optimization
warrant
WFO
xact
xact bull
xact bear
xact högutdelande
x-dag
x-datum
yield curve
zimbabwe valuta
återbetalningsskydd
återköp
överkurs
överköpt
översålt
överlåtelse
övertrassering

Finns det några ord som du tycker skall vara med i denna kombinerade ekonomiska ordlista och trading ordlista så tveka inte att höra av er till oss.

ekonomiska ordlista

ekonomiska ordlista