En termin är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Ett terminskontrakt är ett standardiserat kontrakt där en köpare binder sig till att i framtiden köpa en given kvantitet av en vara.

Read more about the article Olika Typer Av Terminsmarknader
Olika Typer Av Terminsmarknader

Olika Typer Av Terminsmarknader

Värdet av terminer avgörs i stor utsträckning av värderingen av den underliggande tillgången. Det finns flera olika underliggande tillgångar så som majs, vete, olja, finansiella indexinstrument, aktier och obligationer. Oavsett vilken underliggande tillgång som är sammankopplad med future kontraktet så handlas det på en terminsbörs. När det begav sig var det bönder som sökte ett tillvägagångssätt för att sälja sin skörd. Men nu terminer omfattar idag långt fler produkter än bara jordbruksvaror. Metaller, valutor och energi kan också handlas med hjälp av terminer.

Olika Typer Av Terminsmarknader

Terminer Kopplade Till Jordbruksprodukter

Dessa future kontrakt beror på en underliggande tillgång från jordbrukssektorn. Den kan utgöras antingen av växtbaserade varor alternativt av boskap och mejeriprodukter. Terminer som omfattar jordbruksprodukter uppskattas ha en marknadsandel motsavarande 17%. Det gör dem till den näst största gruppen. Den största handelsbörsen för denna typ av terminskontrakt är CME, men handeln är inte begränsad till denna handelsplattform.

Terminskontrakt med den underliggande tillgången kopplad till jordbrukssektorn har ett antal subkategorier. De följer nedan.

Subkategorier för jordbruksterminer

 • Boskap
 • Mejeri
 • Skog och Mark
 • Spannmål

Spannmål utgör den största gruppen och innehåller ytterligare fyra underkategorier.

 • Majs
 • Sojabönor
 • Vete

Dessutom delas kategorin boskap in i två undergrupper.

 • Svin
 • Nötkreatur

Dessutom separeras terminer som rör gummi och bomull åt.

Terminer och Jordbruk

Bönder vänder sig till terminsmarknaden för att säkerställa att de kan sälja sina produkter till ett bra pris. Det skyddar dem mot framtida prisförändringar och gör deras existens enklare. Det ger samtidigt företag en möjlighet att säkerställa leveranser av de material som behövs i dess produktion. Men som vanligt är det ytterligare en aktör som blandar sig i leken. Det finns givetvis traders som handlar med future kontrakt inom jordbrukssektorn precis som de gör affärer med andra kontrakt.

Läs gärna också: Open Interest Vad betyder det?

Terminer Kopplade Till Energi

Ett terminer som involverar energi är kopplad till en råvara som används för att generera värme. Råvaran blir i många fall aldrig levererad till köparen, men det framgår i kontraktets villkor. Energikontrakt har fyra subkategorier. Dessa följer nedan.

 • Råolja
 • Olja för uppvärmning
 • Naturgas
 • Kol

Den främsta handelsplatsen för råolja och andra energikontrakt är ICE, men även NYMEX är en viktig handelsplattform. Producenterna rör sig mot terminsbörsen för att i ett tidigt skede i produktionen sälja slutprodukten till sina kunder. Därigenom kan de garantera ett stabilt pris. Motparten är i regel företag vars verksamhet är starkt beroende av kol, olja eller gas. Genom att handla terminskontrakt kan de minska fluktuationerna i produktionskostnaden. Dessutom finns det spekulanter som handlar med terminskontrakt kopplade till energisektorn.

Terminskontrakt för Metaller – Metallterminer

Likt kategoriseringen indikerar så utgörs den underliggande tillgången för denna kontraktstyp av metaller. En säljare och en köpare ingår en överenskommelse om att en given kvantitet av en metall ska levereras i framtiden. Metaller kategoriseras antingen som ädelmetaller, alternativt som basmetaller.

Basmetaller

 • Koppas
 • Zink
 • Tenn
 • Palladium

Ädelmetaller

 • Guld
 • Silver
 • Platina

Metallterminer – Handelsplatser & Aktörer

En majoritet av handeln med terminskontrakt där ädelmetaller och basmetaller utgör den underliggande tillgången sker på två handelsbörser. Dessa är London Metal Exchange samt COMEX. Här möts spekulanter som har för avsikt att tjäna pengar på prisförändringarna. Dessutom vänder sig gruvföretag till terminshandeln för att minska volatiliteten i sin intäktström. Det bidrar till att bolag som använder metaller i sina produkter garanteras en tillförsel av de eftertraktade råvarorna.

terminskontrakt - råvaror

Forexkontrakt – Valutaterminer

Forexkontrakt är den kategori av terminer där den underliggande tillgången utgörs av en valuta snarare än en råvara eller ett index. Valutaterminer omsätter hisnande fem trillioner amerikanska dollar per dag. Således är det den största underliggande tillgångsgruppen för handel med terminer. Givetvis utgör handeln med utländska valutor en stor andel av transaktionsvolymen på daglig basis.

Precis som alla andra typer av terminsbörser attraheras spekulanter av möjligheten att tjäna pengar på den handel som pågår. Det är till stor del spekulanternas förtjänst att valutaterminer har så hög omsättning och pålitlig likviditet. Utöver att använda forexkontrakt i spekulativt syfte kommer företag till handelsplatsen för att minska inverkan av valutakurser på sitt resultat. Exempelvis kan en europeisk firma som gör affärer med en amerikansk motpart köpa ett future kontrakt för att minska risken att delvis förlora pengar till följd av en förändrad relation mellan valutorna.
Den mest förekommande kombinationen av valutor är EUR/USD. Därutöver är det vanligt att följande valutor handlas mot varandra.

 • GBP/USD
 • USD/JPY
 • USD/CHF
 • EUR/JPY
 • GBP/JPY
 • USD/CAD
 • AUD/USD

Den uppmärksamma läsaren noterar att det är valutorna som är kopplade till de främsta ekonomierna i världen som handlas på terminsmarknaden.

Terminskontrakt Kopplade Till Räntor

Ränte-future kontrakt är terminer där den underliggande tillgången betalar ränta, det vill säga obligationer. Det representerar ett kontrakt där köparen och säljaren har kommit överens om att i framtiden utbyta ett räntebärande papper. Men de två aktörerna kan låsa in priset i nutid.
Nedan listar vi några av de vanligaste tillgångarna som ligger till grund för ett terminskontrakt kopplat till räntebärande papper.

 • Statsobligationer
 • Företagsobligationer
 • Ränteswappar
 • Obligationsindex, exempelvis Barclays Index

Precis som all annan handel med terminer deltar diverse aktörer med olika motivering. Somliga deltar i syfte att skydda sig mot förändringar i värderingen av den underliggande tillgången, andra för att spekulera. Det är vanligt att handel sker med värdepapper vars löptid är antingen två, fem, 10 eller 30 år.

Indexterminer

Det var först på 70-talet som index och aktier gjorde entré på terminsmarknaden. Sedan dess har tillväxten varit enorm. Mängder av traders och investerare som använder den finansiella produkten för att jämna ut fluktuationer i portföljen. Sedan E-min S&P introducerades har traders med liten budget använt produkten i hög utsträckning. Den handlas med liten säkerhet. Handeln pågår i princip dygnet runt och bidrar således som en indikator för hur börsen i kommer att röra sig i öppningsfasen.
Terminskontrakt kopplade till börshandlade produkter har i regel ett index som underliggande tillgång. Här är en lista med indexterminer som har ett index som underliggande:

 • S&P 500
 • DJIA, NASDAQ 100 Index
 • Russell 2000 Index
 • DAX 30 Index
 • FTSE 100 Index
 • Euro Stoxx 50 Index
 • Nikkei 225 Index
 • India’s Nifty 50 Index
 • OMXS30 Stockholmsbörsen

De index som nämns ovan är några av de mest omsatta i världen i termer av terminer med index som underliggande tillgång.
Utöver index förekommer det dessutom handel på terminsbörsen med väletablerade aktier som underliggande tillgång. Några av de aktier som kan handlas indirekt med hjälp av future kontrakt är Google, IBM, Goldman Sachs, Apple samt Amazon.

Read more about the article Open Outcry, vad betyder det? (depå – pit)
Open Outcry

Open Outcry, vad betyder det? (depå – pit)

Open Outcry. Denna, idag föråldrade, metod användes för att handla med terminer på en handelsbörs. Traders befann sig i ett stort rum där de med hjälp av kroppsspråk och verbal kommunikation utförde order med varandra. Rummet där traders befann sig är vad som vanligtvis refereras till som en depå eller ett handelsgolv, engelskans ”trading floor” och “trading pit”.

En order ringdes in till börsmäklaren från dess kunder. Det var då terminsmäklarens uppgift att skicka ner ordern till handelsgolvet där terminer handlades. Administratören som mottog ordern vidarebefordrade ordern till mäklare nere på golvet som utförde ordern för kunden. Detta genomfördes med hjälp av skrikande och frenetisk visuell kommunikation. Efter att ordern utförts skickades den tillbaka till administratören som i sin tur sände transaktionen till den ansvariga börsmäklaren för dokumentation.

Till följd av de många stegen och aktörerna som var involverade i denna typ av handel tog det relativt sett lång tid innan en transaktion genomfördes. Idag har elektronisk handel tagit över i stora delar av världen, men i vissa delar av USA förekommer open outcry handel fortfarande.

Elektronisk Handel vs Open Outcry

När handel sköts elektroniskt är används högt kultiverade, datoriserade, program för att matcha säljare och köpare. Tack vare att tekniken är effektiv och sofistikerad kan köp och säljordrar matchas otroligt snabbt. Men det är inte uteslutande enkla köp och sälj order som handlas med dessa datorstyrda system. Elektronisk handel tillåter dessutom förprogrammerade stopp-loss orders at ligga i en kö och vänta på utförande. När prisnivån når den bestämda nivån utförs ordern. Det är den säljorder som representerar det lägsta priset som utgör säljpriset på börsen. Samtidigt är de det högsta budet i marknaden som utgör det markerade köp priset.

Fördelar med Elektronisk Handel

Det finns många fördelar i att utnyttja elektroniska handelssystem framför traditionella metoder. Nedan följer några av dem.
Snabbare utförande: En elektronisk order kan hanteras och genomföras på några få millisekunder.
Kostnadseffektivt: Att använda datorer istället för mänskliga traders medför en högst signifikant konkurrensfördel i termer av låg utförandekostnad.
Pålitlighet: Att handla elektroniskt är enklare och mer pålitligt än ”open outcry” metoden. Traders kan enkelt övervaka och genomföra många transaktioner samtidigt, med enkelhet.
Större Volymer: Eftersom det med hjälp av elektronikens under är enklare för utestående aktörer att ta sig in på börsen ökar volymen i handeln.

Fördelar med Open Outcry

Det finns givetvis fördelar med att använda open outcry metoden, även om den idag hög utsträckning har ersatts med elektronisk handel. De fördelar som finns med open outcry är att den mänskliga faktorn är närvarande.

 • Genom open outcry handel tillåts mänskliga attribut att påverka handeln. Ansiktsuttryck och tonläge kan spela in och hjälpa traders fatta beslut. Dessa attribut bidrar med fruktan likväl som girighet på börsgolvet. Det låter en erfaren trader använda sin aggregerade kunskap till sin fördel i handeln.
 • Tonen i handelsrummet kan hjälpa en trader att bilda sig en uppfattning om marknaden och volatiliteten som finns att tillgå.

Efter att ha studerat nästa all väsentlig information rörande terminsmarknaden har det blivit dags att titta på clearinghusets roll. De har en central roll på börsen och det är tack vare dess existens terminsbörsen kan fungera.

Skillnaden Mellan Futures och Forwards?

Open Outcry innebär att handel och trading sker manuellt i en så kallad depå genom verbal kommunikation och handsignaler. Man kommunicerar med hjälp av open outcry sina ordrar och bud till köpare eller säljare. Innan handeln blev elektronisk så var Open Outcry den viktigaste och vanligaste formen för handel med aktier och terminer.
För det otränade ögat ser open outcry handel kaotisk ut där handlarna på golvet skriker och viftar med händerna oftast i ett mycket högt tempo.

Read more about the article Skillnaden Mellan Futures och Forwards (Terminer)
Skillnaden Mellan Futures och Forwards

Skillnaden Mellan Futures och Forwards (Terminer)

De två varianterna av terminer, forwards och futures, är nära besläktade med varandra. De har gemensamt att de specificerar en kvantitet av en vara som ska levereras till ett givet pris vid en given tidpunkt. Likheterna till trots så finns det flera det några avgörande detaljer som skiljer dem åt. På engelska förekommer 2 namn och begrepp. Det är future och forward, vilka på svenska båda översätts med termin. Engelska har 2 begrepp där svenskan har ett.  Skillnaden mellan en future och en forward består i hur avräkningen sker. Det är när man som terminsinnehavare får betalt eller betalar beroende på om terminen gett vinst eller förlust.

Låt oss ta en titt på några av dem.

Handelsplats – Involveras En Tredjepart?

Ett terminskontrakt har vi hittills sagt handlas över en terminsbörs. Det är sant när det gäller ett futures kontrakt. De handlas över en handelsbörs och låter således köpare och säljare handla med varandra utan att faktiskt vara i kontakt. Om en köpare är intresserad av att köpa ett kontrakt via en börs kan han göra det. Samma sak gäller för säljaren. De finansiella tillgångarna byter händer trots att de två aktörerna i affären inte känner till varandra.
Ett forwardskontrakt är annorlunda i den aspekten. De handlas direkt mellan den ursprungliga utställaren och motparten. Det medför att affären görs upp direkt mellan de två parterna och involverar inte en tredje aktör, börsen.

Likviditet

Ett forward kontrakt kan inte uppstå om inte de två parterna som ska involveras når varandra på ett eller annat sätt. Med andra ord finns det inte en på förhand uttalad motpart till ett forwardskontrakt. Således måste den som är intresserad av handel med denna typ av tillgång aktivt söka upp en motpart. Exempelvis måste bonden i vårt tidigare exempel komma i kontakt med inköpsavdelningen på mjölfirman. När kontakt är etablerad kan han höra sig för rörande intresse för hans produkt.
Ett future kontrakt som handlas över börsen har fördelen att likviditeten är bättre. På börsen möts säljare och köpare på en förutbestämd handelsplats. Eftersom det inte enbart är aktörer som är direkt beroende utav den underliggande varan, utan även spekulanter, som deltar i handeln förbättras likviditeten.

Vem Är Involverad I Kontraktet

Det är köparen och säljaren som i en överenskommelse med varandra sätter upp de villkor som ska gälla för ett forward kontrakt. Således kommer de inte bara överens om att säljaren ska leverera den underliggande varan vid ett givet datum. Säljaren måste dessutom säkerställa att varan faktiskt levereras. Köparen å sin sida förväntas betala i tid samt ta emot leveransen.
Ett future kontrakt sätts inte upp direkt mellan köparen och säljaren. Istället görs affären via terminsbörsen. Det medför att kontraktet inte gäller mellan köparen och säljaren. Köparen har sitt avtal direkt med börsen, det samma gäller för säljaren. Således finns det inte ett avtal direkt upprättat mellan köparen och säljaren.

Flexibel Utformning Av Kontraktet

Terminskontrakt är standardiserade. Regler och villkor för dem är specificerade på förhand. Det finns några allmänna riktlinjer som gäller för utförandet av ett future kontrakt.

 • Kvantiteten av den underliggande tillgången som omfattas av kontraktet
 • Hur tillgången mäts
 • Tillgångens kvalité, exempelvis hur högoktanig bensin som ska levereras eller hur många karat guld
 • Hur avräkning ska ske – finansiell betalning eller fysisk leverans
 • Vilken valuta kontraktet skrivs i

Det skiljer dem från forward kontrakt. Eftersom ett forwardskontrakt är en typ av terminer som upprättas direkt mellan de två involverade parterna är flexibiliteten större. Detaljer kan justeras för att bättre passa aktörernas behov. Om det skulle behövas kan de till och med ändra avtalet allt eftersom tiden går.

Reglering och Kontroll

Börsen för future kontrakt är strikt reglerad. Det finns regler och rekommendationer som omfattar hur en affär ska ingås, ur den avslutas, avräkning och hur man får rulla över ett kontrakt mot nästa period. Före det att en trader tillåts delta i en affär måste de specificera ett minimum belopp. Därefter måste han tillhandahålla det beloppet på sin depå under kontraktets löptid. Dessutom sker en daglig avräkning där skillnader i värdet tas i beaktning och respektive aktörs kontobalans justeras därefter.
Eftersom forwards kontrakt är upprättade direkt mellan de två aktörerna finns inte lika strikta regleringar på plats. Istället är det upp till de båda parterna att se efter sina egna intressen i affären.

Motpartsrisk

Det är clearinghuset som ställer ut kontraktet till den andra aktören i ett terminsavtal. Således är det de som är motparten i affären. Det innebär att motpartsrisken generellt sett anses vara låg eftersom det är ovanligt att börser går i konkurs och således inte kan fullfölja avtalet. När tiden är kommen för avräkning säkerställer clearinghuset att allt sker enligt avtalets regler och villkor. Fysisk leverans organiseras när det är nödvändigt, annars betalas pengar i enighet med överenskommelsens utfall.
Ett forwardskontrakt har högre motpartrisk eftersom de båda aktörerna kan löper högre risk att dra sig ur. Det kan hända att ett företag som utvinner olja inte slutför affären om det visar sig att oljepriset på marknaden är högre än det avtalade priset.

Terminer i din deklaration

Read more about the article Open Interest, vad betyder det? (Öppna Terminskontrakt – öppet intresse)
öppet intresse open interest

Open Interest, vad betyder det? (Öppna Terminskontrakt – öppet intresse)

Open interest – öppet intresse) (Hur många öppna terminer finns det tillgängliga för handel?)

Termen open interest (öppet intresse) används för att indikera hur många terminskontrakt som handlas på terminsbörsen. Open interest inkluderar alla terminer som handlas aktivt samt de vars leveranser ännu inte slutförts.

För att ett terminskontrakt ska emitteras måste det finnas en säljare och en köpare. Från den stund säljaren eller köparen öppnar kontraktet kommer dess status vara satt till öppen. Först efter att löptiden är slut och relevanta leveranser genomförts anses kontraktet vara slutfört och stängs. Open interest indikerar alltså hur många öppna terminskontrakt som florerar på börsen.

Till skillnad från aktiebörsen där antalet emitterade aktier som handlas är ett statiskt värde förändras antalet öppna kontrakt på terminsmarknaden hela tiden. Antalet öppna kontrakt varierar från dag till dag. Anledningen är att nya säljare hela tiden utfärdar nya kontrakt som handlas på terminshandelsplatsen.

Olika Derivatinstrument (Vad är Futures, Forwards, Optioner, Swappar och Terminer?)

Open Interest – Ett Exempel

På terminsmarknaden, om en ny köpare köper ett future kontrakt från en ny säljare, alternativt om en existerande säljare adderar andelar till sin position, öppnas ett nytt kontrakt. Det medför förändring i måttet open interest (öppet intresse).

Det skiljer sig från när en redan aktiv köpare säljer ett kontrakt till en redan existerande säljare. De två aktörerna stänger sina positioner i denna situation. Eftersom terminen likvideras minskar antalet terminer i omlopp och måttet open interest minskar. Om en existerande köpare säljer sin position till en ny köpare alternativt en om existerande säljare köper från en ny säljare, skjuter tradern över sin position till den nya aktören. Således förblir antalet kontrakt i omlopp på terminsmarknaden oförändrad.

Skillnad Mellan Open Interest (öppet intresse) och Trading Volym

Det är inte ovanligt att individer blandar ihop de två begreppen volym och öppet intresse (open interest). Men det är viktigt att vara medveten om att de två begreppen inte är synonyma. Låt oss kika på ett exempel som förtydligar skillnaden mellan de två definitionerna.
Den tjugotredje augusti säljer en trader, Trader A, som innan transaktionen äger 20 terminer sina 20 kontrakt till en annan trader, Trader B. Köparen i denna affär, Trader B, har precis gjort sitt intåg på marknaden. Således räknas han som en ny köpare. I transaktionen byter de 20 terminerna helt enkelt ägare, de 20 terminerna som tidigare ägdes av Trader A ägs nu av Trader B. Således har inga nya kontrakt skapats och open interest förblir oförändrat. Men, eftersom de 20 kontrakten har bytt ägare ökar trading volymen med 20 kontrakt.

Varför Är Open Interest Viktigt?

För traders är det viktigt att veta i vilken riktning likviditeten i marknaden rör sig. Genom att snegla på open interest kan tradern få en bra indikation på hur pengarna förflyttas. Härifrån kan han utläsa hur vida pengar kommer in till marknaden, eller lämnar densamma. Ett ökande antal terminer i marknaden indikerar att kapital rör sig till marknaden. Motsatsen gäller när antalet kontrakt minskar.

En skicklig trader kan använda open interest för att identifiera trenden i marknaden. Med hjälp av det kan positioner tas för att tjäna pengar beroende på hur marknaden rör sig. Om open interest ökar kan tradern ta en lång position i den underliggande tillgången. Det kommer sig av att kapitaltillskottet i terminsmarknaden kan föregå en prisökning i den underliggande tillgången. Om han ser att efterfrågan för terminer som gäller oljepriset ökar samtidigt som oljepriset ökar, kan han se indikationer på att marknadens momuentum är starkt.
På samma sätt kan han ta korta positioner om open interest minskar för en given tillgång. Om det inträffar samtidigt som priset sjunker på den underliggande tillgången, kan den negativa trenden stärkas. Det är dock av yttersta vikt att vara medveten om att det är en indikator och inte en absolut sanning att korrelationen håller.

Termen open interest används för att indikera hur många terminskontrakt som handlas på terminsbörsen. Open interest inkluderar alla kontrakt som handlas aktivt samt de vars leveranser ännu inte slutförts. För att ett kontrakt ska emitteras måste det finnas en säljare och en köpare. Från den stund säljaren eller köparen öppnar kontraktet kommer dess status vara satt till öppen. Först efter att löptiden är slut och relevanta leveranser genomförts anses kontraktet vara slutfört och stängs. Open interest indikerar alltså hur många öppna terminskontrakt som florerar i marknaden. Till skillnad från aktiebörsen där antalet emitterade aktier som handlas är ett statiskt värde förändras antalet öppna kontrakt på terminsmarknaden hela tiden. Antalet öppna kontrakt varierar från dag till dag. Anledningen är att nya säljare hela tiden utfärdar nya kontrakt som handlas på terminshandelsplatsen.

Read more about the article Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?
terminer-terminskontrakt

Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?

Det är många fördelar som omgärdar handel med terminer och terminskontrakt. Några av dessa är låga courtage avgifter från terminsmäklaren, bra likviditet i marknaden samt möjlighet att använda upp till 10 gånger hävstång. Där utöver finns det bra möjligheter att gå kort, hantera riskfyllda positioner samt mycket volatilitet vilket möjliggör trading. Efter att ha informerats om alla dessa fördelar kanske en nyfikenhet kring terminshandel har väckts till liv inom dig. Läs vidare för att lära dig mer om vad terminskontrakt och handel med börhandlade produkter innebär.

Terminskontrakt handlas på särskilda terminsbörser. En termin är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Ett terminskontrakt är ett standardiserat kontrakt där en köpare binder sig till att i framtiden köpa en given kvantitet av en vara. Säljaren och köparen fastställer priset för transaktionen när de ingår kontraktet. När slutdatumet är nått är säljaren skyldig att leverera den givna kvantiteten av varan till köparen, som måste köpa produkten till det pris dessa två parter har kommit överens om. Terminsbörser är marknadsplatser där aktörer på de finansiella marknaderna kan köpa och sälja kontrakt som ger rätt till framtida transaktioner.

Det finns mängder med viktig information du måste vara införstådd med för att handla med terminskontrakt. Därför rekommenderar vi att du läser igenom hela denna artikel för att få en introduktion till bakgrunden rörande den börshandlade produkten och hur de fungerar.

Artikelns Innehåll

 • Bakgrund och Historia
 • Terminshandel och Dess Funktion
 • Så Fungerar Terminskontrakt
 • Skillnad Mellan Olika Typer Av Terminskontrakt
 • Traditionell Handel vs. Elektronisk Handel
 • Mäklarhusets Roll
 • Förklaring Av Begreppet ”Open Interest
 • Kategorisering Av Börhandlade Produkter
 • Terminskontrakts Fem Största Handelsbörser
 • Slutsatser

Bakgrund och Historia

Låt oss inleda denna artikel med en inblick i terminshandelns uppkomst och hur den förändrats med tiden. En titt på terminskontraktens historia helt enkelt.

Innan Den Nuvarande Eran

Terminshandeln kan spåras tillbaka i tiden hela vägen till 1700 år innan Jesus gick på jorden. Kung Hammurabi av Babylon sådde fröet till vad som senare utvecklades till handel med terminskontrakt. Det gjorde han genom att möjliggöra handel till pris som bestämts på förhand med varor som skulle levereras vid ett senare datum. Normalt sett organiserades kontrakten i skriven form, men för säkerhetsskull bevittnades avtalet av en person som kunde bekräfta dess validitet.

Långt senare, kring år 300 efter Kristus, skrev den grekiska filosofen och vetenskapsmannen Aristotle en historia om en man vid namn Miletus. Denna var oerhört duktig på att förutse hur olivskörden skulle utveckla sig. Genom att använda dessa prediktioner kunde han med god precision organisera kontrakt rörande köp av oliver till pressarna.
Han slöt avtal med olivbönder där de bestämdes att han skulle köpa deras oliver långt före skördesäsongen påbörjades. Till följd av att skörden inte skulle ske förens långt senare kunde han förhandla sig till fördelaktiga priser. Bönderna var så klart glada att ingå affärer tidigt på året eftersom det lät dem minska risken och fluktuationerna kring deras försäljning när oliverna var skördade och oljan skulle utvinnas.
När hösten kom och oliverna skördades visade det sig att skörden varit rik. Det medförde att olivpressarna arbetade för högvarv och priset för att bruka dem skenade. Eftersom Miletus redan köpt terminen som gav honom rätten att använda pressarna till ett givet pris kunde han nu sälja dem och tjäna stora pengar på mellanskillnaden.

Organiserade Terminsbörser

Den första handelsplatsen för terminskontrakt i modern tid grundades i Japan. Ris är en viktig basvara i landet vilket lade grunden till Osaka Rice Exchange. Handelsplatsen såg dagens ljus tidigt under 1700-talet. Men innan dess hade handel som liknar den som utförs med terminer skett i London så tidigt som under 1500-talet. Det skedde dock inte på några börsgolv utan istället träffades inflytelserika affärsmän på caféer runt om i staden för att ingå avtal kring framtida handel.

Amerikanska Handelsplatser

Under tidigt 1800-tal etablerades de första börserna för handel med terminskontrakt i USA. Detta skedde i Chicago. I angränsning till jordbruken och boskapsanläggningarna i de västligt centrala delarna av landet föll sig Chicago naturligt som mötesplats för denna typ av handel. Därifrån kunde transporter, distribution, och handel med produkter relaterade till jordbruk enkelt genomföras. Det var behändigt för likväl bönder som handelsmän att ingå avtal på Chicago börsen som hjälpte dem att minska inverkan på deras affärer från säsongsbaserade fluktuationer.
Vid denna tidpunkt fanns pågick redan handel med terminer . Men till följd av att många av de aktörer som ingick avtal inte kunde fullfölja dem fanns ett behov av en organiserad börs. Genom att etablera en strukturerad handelsplats för terminskontrakt kunde standardiserade kontrakt uppföras och terminen trovärdighet säkras.
Det föranledde grundandet av Chicago Board of Trade, ofta förkortat CBOT. Handelsplatsen etablerades 1848 och den första tillgång transaktion som genomfördes gällde ett kontrakt för majs. Det skulle dock dröja fram tills 1865 innan kontraktsformen blev helt standardiserad.
1874 startades ytterligare en handelsplats, även den placerad i Chicago. Den fick namnet Chicago Produce Exchange men döptes senare om till Chicago Butter and Egg Board. Lite drygt 50 år senare, 1919, genomfördes en omorganisation och namnet ändrades till vad vi idag känner till som Chicago Mercantile Exchange, CME.

Ytterligare Handelsplatser i USA

Det var inte uteslutande i Chicago som handelsplatser för terminer etablerades. 1881, i Minneapolis, startade den första regionala marknadsplatsen. Två år senare genomfördes den första handeln med terminer, eller futures som det heter på engelska, på den aktuella börsen. Senare döptes handelsplatsen om till Minneapolis Grain Exchange, MGEX. I samma veva etablerades fler börser runt om i landet. I New York fanns ett behov för en trovärdig handelsplats för metall och energi kontrakt. Det föranledde etableringarna av de två börserna NYMEX, New York Mercantile Exchange samt COMEX, Commodity Exchange Inc.

terminskontrakt

London Exchange

På den europeiska sidan av Atlanten fanns det också behov av terminer och tillförlitliga börser att handla dem på. I Storbritannien var stål och metallindustrin på frammarsch och i dess spår anlades London Metal Exchange där representanter för olika intressenter kunde genomföra affärer. Initialt handlades enbart kontrakt rörande koppar på börsen i London. Men med tiden expanderade handeln och inkluderade fler metaller, exempelvis zink. Dessvärre var handelsplatsen tvungen att stängas ner till följd av andra världskriget. Glädjande nog återupptogs handeln efter freden och 1952 öppnade handelsplatsen igen. Nu med ännu fler metaller i omlopp som exempelvis aluminium och nickel samt stål.

Terminskontrakt i Indien

Även i Asien kunde affärsmän köpa och sälja terminskontrakt. Detta efter att handelsplattformar grundats i de två städerna Calcutta samt Bombay under 1870-talet. Influerade av britterna skapades Bombay Cotton Trade Association. Likt namnet indikerar utgjordes den underliggande tillgången av bomull och handelsplatsen upprättades 1875. I Calcutta var det en annan råvara, opium, som handlades frekvent och behövde en säker handelsplats. 1919 öppnade Calcutta Hessian Exchange där terminer rörande handel med jute genomfördes.

Svenska terminer

I Sverige finns det också terminer att handla. Det är främst OMXS30 terminen som man hänvisar till i Sverige när man pratar om detta. Den hanteras av Nasdaqomxnordic och handeln sker på deras börss. Du kan läsa mer om detta här. 

Utveckling i Modern Tid

Efter att guldstandarden övergavs 1971 etablerades International Monetary Market, IMM på CME. Denna marknadsplats gör handel med terminskontrakt rörande valutor tillgänglig för spekulanter och fler aktörer. Bland annat kan brittiskt pund, japansk yen, kanadensisk dollar och Swiss Franc handlas. Det var i samband med att guldstandarden avvecklades som terminskontrakt började handlas med finansiella produkter som underliggande tillgångar. Tidigare hade handeln enbart rört fysiska råvaror som metaller och jordbruksprodukter. Utöver valutor introducerades terminer rörande aktier och obligationer och andra derivat.
I skrivande stund pågår handel globalt med aktieindex, enskilda aktier, räntepapper, volatilitet, obligationer, indexterminer, olika derivat och väder utöver den traditionella handeln med fysiska underliggande tillgångar. Terminskontrakt var som vi konstaterat initialt ämnad att minska fluktuationer för bönder och handelsmän men har utvecklats till att inkludera många finansiella produkter. Handel med terminer rörande finansiella produkter är nu större än det traditionella terminer där jordbruksprodukter utgör den underliggande tillgången. 2005 uppskattades värdet av handeln med terminer uppgå till hissnande 1.5 trillioner USD per dag. Således spelar de en ytterst signifikant roll i det globala finanssystemet.
Inledningsvis var det open outcry, något vi ska behandla senare i texten, som styrde handeln. Men i takt med den tekniska utvecklingen och internets frammarsch har nästintill all handel förskjutits mot elektroniska transaktioner. Det var 1992 som CME’s globala handelsplattform revolutionerade sättet transaktioner genomförs på. Efter dess intåg har idag samtliga terminsbörser en elektronisk plattform på plats där transaktioner utförs säkert och effektivt.

Terminshandel Och Dess Funktioner

Terminskontrakt spelar en central roll i det ekonomiska systemet. Det ger en ärlig chans till bönder och oljeföretag att jämna ut sina inkomster. Dessutom kan företag världen över använda dessa kontrakt till att genomföra diverse transaktioner världen över. Det är alltså inte en underdrift att säga att terminsbörserna fyller viktiga funktioner för ekonomin. Låt oss titta närmare på de olika områdena inom ekonomin där terminer underlättar och spelar en viktig roll.

1. Identifiera Marknadsvärdet

På engelska kallas terminskontrakt futures, vilket är ett passande namn. Med hjälp av den börshandlade produkten kan olika industrier som är beroende av den underliggande varan eller tillgången identifiera dess faktiska värde. Det gäller både finansiella tillgångar likväl som för fysiska tillgångar så som metaller och olja. Eftersom handeln sker på en fri marknad förväntas priset på terminen vara korrekta skattningar av värdet på det underliggande tillgångsslaget.
Det är de två, troligtvis mest centrala begreppen inom ekonomin, utbud och efterfrågan som styr terminen prissättning. Det är ett globalt fenomen och marknadskrafterna arbetar med och mot varandra för att prissätta varan korrekt. Baserat på den information som terminsbörsen genererar kan diverse intressenter skapa en rimlig uppfattning om det framtida priset för de underliggande tillgångarna. Med dess hjälp kan beslutsfattare ta bättre beslut, oavsett om de är ekonomiska eller politiska.

2. Tillhandahåller Likviditet

Terminer handlas på stora handelsplatser. Dessa för samman köpare och säljare på en naturlig handelsplattform där de enkelt kan genomföra transaktioner med varandra. En köpare kan hitta en potentiell säljare direkt på börsen. Det gör att han inte behöver annonsera eller på fler sätt leta efter säljare. Det samma gäller för säljare som genom att vända sig till terminshandelsplatsen kan komma i kontakt med relevanta köpare. Eftersom det finns mängder av aktörer som deltar i börshandeln med spekulation som huvudmotiv. Det innebär att det finns gott om likviditet när det behövs.

3. En Pålitlig Handelsplats

Utöver att tillhandahålla tillförlitliga mängder likviditet erbjuder terminsbörserna fler värdefulla attribut till aktörerna som ingår affärer. Handelsplatsen tillhandahåller tydliga regler och reglerar aktörerna. Dessutom garanterar de att förlikning sker enligt avtal. De kontrakt som handlas på terminsbörsen är standardiserade vilket gör det enkelt för traders och spekulanter att veta vad de handlar. Ytterligare ett steg har tagits från börsens håll för att göra handeln säkrare. Innan en affär kan genomföras måste ett antal givna kriterier vara uppfyllda.
Börsens avräkningsanstalt bidrar till ekonomin genom att tillhandahålla stabilitet i förlikningsprocessen. Beroende på vilket kontrakt som handlas sker förlikningar på daglig basis, alternativt vid kontraktets förfallodatum. I de fall där avtalet kräver att värdeförändringar korrigeras på aktörernas konto samma dag som de inträffar spelar avräkningsanstalten en viktig roll. De är nämligen de som flyttar likvider mellan de två konton som har ingått affären.

4. Riskhantering

Terminsmarknaden tillhandahåller en möjlighet till intressenter att hantera den risk som är inbyggd i deras affärsmodell. Intressenter var traditionellt sett bönder och handelsmän, men i takt med att futures och forwards involverat fler underliggande tillgångar har intressenterna utvidgats. Numera kan fondförvaltare, investerare och diverse företag räknas in bland dessa. Den huvudsakliga anledningen för dessa aktörer att delta i handel med terminer stavas riskhantering. De försöker ta positioner som skyddar dem mot ogynnsamma prisförändringar.
I vissa fall stannar det inte vid privata aktörer när aktörerna på terminsbörserna världen över räknas upp. I länder vars ekonomi kraftigt beror på prisutvecklingen i en given råvara, exempelvis olja, deltar även de i handeln. De har samma intresse som privata aktörer, skydda sig mot fluktuationer i priset. Dessutom kan investerare och fondförvaltare med lägre riskaptit handla med terminer för att minska volatiliteten och därigenom sänka risken.

5. Möjlighet Att Spekulera

Somliga traders försöker generera positiv avkastning på sitt kapital genom att utnyttja prisrörelser på terminer. Dessa traders deltar inte i handeln för att riskjustera positioner de har på annat håll. Istället deltar de i handeln med forwards kontrakt uteslutande i spekulativt syfte. Terminer är ett betydligt enklare instrument än optioner.
Spekulanterna fyller en oerhört viktig funktion på handelsplatsen. De tillhandahåller likviditet. Genom att deras pengar florerar i handeln kan skillnaden mellan köp och sälj-anbuden hållas nere. Det benämns som att spreaden är tight. Det i sin tur bidrar till att minska volatiliteten i börsen och stabilisera prissättningen. Terminer har ibland rykte om sig att vara instrument med hög risk. Men som alltid beror detta på hur man agerar som handlare och trader.

Så Fungerar terminer

Det huvudsakliga skälet till att terminsbörser existerar är att tillhandahålla en möjlighet för diverse verksamheter att stabilisera penningflödet. Det kan göras genom att kontrakt köps som motverkar prisfluktuationer i de tillgångar som är centrala för bolaget eller näringsidkaren. För att bättre förstå konceptet följer ett exempel som klargör hur ett terminskontrakt fungerar.

Veteskörd och Terminskontrakt

Låt oss anta att priset för vete är 100SEK per enhet. Produktionskostnaden för en bonde är 80 SEK per enhet. Bonden kan spekulera i hur vida han tror att priset på vete kommer att förändras. Om han tror att priset kommer att falla lägre än 80SEK per enhet innan skördeperioden som infinner sig efter sex månader kan han använda forwards för att avfärda risken.
Bonden förutser att skörden kommer uppgå till 20.000 enheter. Forward kontrakt som rör vete skrivs om 5.000 enheter. I den givna situationen kan bonden sälja fyra forwards till det nuvarande marknadspriset, 100 SEK per enhet. Därigenom kan han garantera att han gör en vinst motsvarande 20SEK per enhet när skördetiden kommer. När kontraktet löper ut kan han leverera sin skörd till motparten i affären.

Motparten i detta fall kan vara ett företag vars affärsverksamhet involverar stora mängder mjöl. De behöver vete för sin produktion. Om de tror att priset på vete kommer att öka, kanske till följd av en dålig skörd, kan de köpa terminer. Därigenom kan de minska risken att produktionskostnaden ökar och köpa bondens skörd till det förutbestämda priset.

En intressant aspekt som berör handel med forwards och futures är att bonden och representanter för mjölfirman i exemplet aldrig möts. Deras affär sköts via handelsbörsen. De två aktörerna kan till och med ingå affären vid olika tillfällen. Exempelvis kan det hända att bonden initialt sålt sitt kontrakt till en spekulant som senare under kontraktets löptid säljer det vidare till mjölfirman. Till skillnad från spekulanten är mjölbolaget i behov av den underliggande tillgången, vetet, och behåller således kontraktet tills slutdatumet är nått. Samma sak gäller för bonden som sålde kontraktet i avsikt att sälja sitt vete som inte säljer sin andel till spekulanter.

Hantera Handel Med terminer (Futures & Forwards)

Som exemplet ovan visar finns det tre förhållningssätt till terminer och handel med dem. Låt oss lista dem nedan,

 • Sälj värdepappret innan slutdatum
 • Handla med kontrakt över flera perioder
 • Äg till förfallodatum

1. Sälj Värdepappret Innan Slutdatum

En aktör som alltid stänger, det vill säga säljer, sin position innan kontraktet når sitt förfallodatum är spekulanten. Anledningen till detta beteende är att de måste sälja vidare kontraktet innan de måste tillhandahålla, eller köpa, den underliggande varan. Att stänga en position kan göras genom att positionen säljs alternativt att en motsvarande position införskaffas i på motsatta sida av traden. Med andra ord, en lång position stängs genom ett köp av motsvarande kort position och vise versa.

2. Handla med kontrakt över flera perioder

Spekulanter likväl som riskhanterare kan sitta kvar på ett kontrakt efter att löptiden har löpt ut. Det görs genom att köpa ett kontrakt med förfallodatum längre fram i tiden. Det görs genom att avsäga sig den nuvarande positionen samtidigt som man öppnar det nya kontraktet för den kommande tidsperioden.

3. Äg till förfallodatum

Om avsikten med att involveras i handel med forwards är att riskhantera ägandeskap eller inköp av den underliggande varan ägs kontraktet tills dessa att slutdatumet inträffar. Andra som äger terminen till förfallodatum är spekulanter, dessvärre händer det när de misslyckas med sina strategier. Efter att förfallodatumet har inträffat måste affären slutföras. Det görs antingen genom en fysisk leverans av produkten. Annars kan en förlikning ske. I de fall där en kontraktsinnehavare inte vill ha den underliggande tillgången finns en alternativ lösning till den fysiska leveransen. Godset kan läggas till upphandling, denna process benämns på engelska som ”retendering”.

Upphandling – Retendering

Aktiemäklare ger i allmänhet en påminnelse till sina kunder när ett finansiellt kontrakt närmar sig sitt slutdatum. Denna princip appliceras främst när den underliggande produkten är en fysisk vara snarare än en ett värdepapper. Oavsett om en kontraktsinnehavare är medveten om att förfallodatumet är nått eller ej och måste han ta sitt ansvar. Om han inte kan motta en leverans kan han lägga upp den till upphandling och överlåta kontraktet till en annan intressent med behov. Det är givetvis inte gratis utan spekulanten måste betala en avgift.

Fysisk Leverans

Om ett kontrakt ska slutföras genom fysisk leverans av den underliggande produkten finns villkoren specificerade i kontraktet. Det är i allmänhet kontrakt så som vete, bomull, olja och andra råvaror som ska kräver leverans. Men när det kommer till kritan är det bara, lite drygt, 2 procent som faktiskt levereras.
Normaltsätt, när ett kontrakt löper ur meddelar börsen ett tidsspann för när leveransen ska genomföras. Säljaren ska således leverera produkten till köparen inom det utsatta intervallet.
Ha i åtanke att nästan alla börsmäklare likviderar din position, i fall du äger den efter förfallodatum. Med andra ord behöver du inte leverera den underliggande tillgången.

Förlikning Genom Betalning

De flesta terminer som handlas över terminsbörser slutförs med betalning på förfallodagen. Ofta när det gäller terminer med börshandlade produkter som underliggande produkter. Det är sällsynt att traders håller denna typ av terminer tills slutdagen. Istället rullas de över innan dagen är kommen då kontraktet förfaller.
Givetvis kan råvarorna som utgör det underliggande värdet i terminen levereras fysiskt. Men många börser erbjuder en möjlighet att göra upp avtalet helt i monetär väg. Detta går att utläsa på förhand i kontraktets villkor.

Fastställa Priset

När slutdatumet inträffar för en affär där betalning sker finansiellt istället för genom fysisk leverans stängs alla öppna positioner per automatik. Det är terminsbörsens uppgift att föreskriva priset för kontraktet. Förlikningen sker ofta i enighet med prisrörelserna under den sista handelsdagen. Eftersom det är terminsbörsens uppgift att säkerställa att avtalen följer föreskrifterna har de avdelningar som arbetar med att övervaka förlikningarna.
Om en trader har tagit en lång position och införskaffningspriset underskred värdet på forwards kontraktet på slutdagen, gör han vinst. Om kursförändringen har varit negativ sedan förvärvet blir utfallet motsatt, det vill säga förlust. Detta återspeglas på depåns balansräkning.

Daglig Förlikning (Daily Settlements)

Beroende på vilken typ av terminer som handlas, beroende på om handel sker i Europa eller Nordamerika. I Europa stängs terminer ändras depåvärdet i allmänhet i slutet av terminskontraktet giltighetstid. Men för Amerikanska terminer är det annorlunda. Här sker håller clearinghuset nämligen ordning på finanserna på daglig basis. Således korrigeras konton vid handelsdagens slut, varje dag. Skulle en aktör på terminsbörsen ha en negativ balans på kontot kräver börsmäklaren att mer kapital skjuts in på depån.
Innan det är tillåtet att delta i handel med forwards och futures måste du som kontoinnehavare hos en börsmäklare genomgå ett mindre test. De kräver dessutom att det finns tillräckligt med pengar på depån för att täcka en given marginal samt ytterligare kapital. Det ytterligare kapitalet används för den dagliga avskrivningen.

Här är några andra närbesläktade områden till terminer och terminshandel som kan vara bra att känna till.

 • Skillnaden Mellan Futures och Forwards – De två varianterna av terminer, forwards och futures, är nära besläktade med varandra. Här kan du läsa om detta i vår artikel “Skillnaden Mellan Futures och Forwards“.
 • Traditionell Handel (Open Outcry) vs. Elektronisk Handel – Innan den moderna eran med elektroniska handelsbörser där datorer matchar flera order med fungerade börshandeln annorlunda. Här kan du läsa mer om open outcry.
 • Clearinghusets Roll – Vad Gör Clearinghus? – På terminsbörsen är det clearinghusets uppgift att säkerställa att såväl säljare som köpare fullföljer de plikter de förbinder sig till. Här kan du läsa mer om clearinghuset och dess uppgifter.
 • Open Interest, Öppna Terminer – Här kan du läsa mer om open interest och öppet intresse
 • Olika Typer Av Terminsmarknader – Här kan du läsa mer om olika typer av Terminsmarknader

De Fem Största Terminsbörserna i Världen

Runt om vår glob genomförs oräkneliga transaktioner på terminshandelsplatserna varje år. En klar majoritet av dessa genomförs på någon av de fem största terminsbörserna i världen. Ett terminer är ett standardiserat kontrakt mellan en köpare och säljare. Överenskommelsen gör gällande att en transaktion ska genomföras till ett förutbestämt pris på ett framtida datum.
Genom den tekniska utvecklingen har terminskontrakt övergått från att handla på så kallad open outcry till att ske elektroniskt. Utöver att tillhandahålla en handelsplats där intressenter kan möts, sköts andra uppgifter av clearinghusen. De organiserar nämligen inte helt sällan leveransen av den underliggande produkten efter det att kontraktet har löpt ut.

Det finns flera olika terminsbörser runt om i världen i olika länder. Låt oss ta en närmare titt på de fem störts handelsbörserna för terminskontrakt på planeten.

1. CME Group – Baserad i USA

CME Gruppen är den största terminskoncernen i världen. Den utgörs av de amerikanska jättebörserna CME, CBOT, NYMEX, COMEX, NEX Group samt KCBT. Huvudkontoret återfinns i den amerikanska jättestaden Chicago. Utöver det finns kontor på andra kontinenter och i andra städer. New York, Washington, Houston, London, Sydney, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Sao Paulo samt Alberta är de geografiska platserna.

Grundandet skedde 2007 då CME slogs samman med CBOT. Sedan dess har gruppen expanderat ytterligare. 2008 köpte de upp NYMEX Holdings vilket innebar att NYMEX och COMEX kunde inkluderas i koncernen. Det följdes upp av förvärvet av KCBT, en börs där handel med veteterminer pågår frekvent, 2012. Det senaste tillskottet adderades när NEX Group inkluderades i gruppen. Därigenom fick CME Group ett starkt fäste i Europa, främst Storbritannien.

Genom sina olika handelsbörser erbjuder CME världens mest varierande utbud av terminer. Här kan spekulanter och andra aktörer handla alla de olika kategorier av terminskontrakt vi har kikat på i detalj tidigare i texten. Bland annat kan olja, majs, E-mini, valutor och metaller handlas på de olika handelsplatserna.

2. National Stock Exchange of India

Denna handelsplats är den största i Indien. Grundad 1992 är National Stock Exchange of India inte bara störst i Indien, utan i hela Asien när det rör sig om terminsbörser. Initialt var det en aktiebörs, men allt eftersom tiden gått har andra finansiella produkter introducerats i utbudet. Huvudkontoret återfinns i megastaden Mumbai, Indiens främsta handelsstad. Likt all annan handel i staden genomförs en enorm mängd transaktioner på NSEOI varje dag.

Det var först 1994 som aktier och skuldebrev började handlas på denna handelsplats. Det dröjde ända tills år 2000 innan terminer lanserades. Detta skedde i form av terminskontrakt vars underliggande tillgång utgjordes av Nifty 50 indexet. Det är ett index med bred omfattning som mäter värdeutvecklingen i de 50 största företagen på NSE.

Sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt, och det snabbt. 2011 introducerades börshandlade produkter som följer värdeutvecklingen på stora internationella index. Bland annat U.S. S&P 500 samt Dow Jones Industrial Average. Närmare nutid har utbudet av finansiella terminer breddats ytterligare genom tillskotten FTSE 100 samt Nikkei 225 index.
Utöver de terminer som följer diverse finansiella index handlas terminer med andra underliggande tillgångar på denna terminsbörs. Aktörer möts här för att ingå avtal som rör enskilda aktier, valutor och obligationer. Dessutom erbjuder plattformen handel med energi relaterade terminskontrakt sedan 2018.

National Stock Exchange of India - börsen indien

Intercontinental Exchange

Ett antal välkända individer inom energisektorn låg bakom etableringen av Intercontinental Exchange, ICE. Bland dessa återfanns Jeffery Sprecher som i maj 2000 ville skapa en elektronisk terminsbörs för att effektivisera handeln med dessa värdepapper. Företaget är baserat i USA precis som så många andra ledande bolag i finansindustrin. Men genom framgångsrika förvärv av andra aktiebörser och terminsbörser har företagets närvaro spritt sig utanför de amerikanska gränserna.

Det dröjde inte mer än ett år förens det första uppköpet genomfördes. Detta i form av förvärvet av London-baserade IPE, International Petroleum Exchange. Vid tiden för affären var det den största open outcry handelsplattsformen i Europa. Två år senare gick ingick Intercontinental Exchange ett samarbete med Chicago Climate Exchange för att tillhandahålla en elektronisk plattform för handel. Projektet föll väl ut. Sedan 2005 har nämligen all handel på ICE skett elektroniskt.

Förvärv

Framgångssagan slutar dock inte där. Samma år, 2005, startade ett korståg av förvärv. ICE köpte upp stora terminsbörser på löpande band. NYBOT, New York Board of Trade samt ChemConnect fövärvades 2005. 2007 anslöts Winnipeg Commodity Exchange följt av European Climate Exchange 2008 respektive 2010. Sist men inte minst förvärvade gruppen den europeiska jätten NYSE Euronext 2013. Genom det sistnämnda förvärvet lyckades ICE få tillgång till LIFFE, London International Financial Futures Exchange.
Dessutom har de ingått partnerskap med den stora gas-terminsbörsen Canada TSX Groups Natural Gas Exchange. Genom affären kan de erbjuda leveranser och avslut av affärer som involverar naturgas till sina kunder. Allt som allt ingår inte mindre än 23 olika terminsbörser i koncernen samt sex clearinghus i olika världsdelar.
Även om ICE initialt var tänkt att erbjuda effektiv handel för terminer som involverade energiprodukter har utbudet ökat lavinartat. Idag erbjuds handel på en bred variation av terminskontrakt. De involverar finansiella produkter, terminer relaterade till jordbruk, valutor och mycket mer. Men trots det breda utbudet finns rötterna kvar. Majoriteten av handeln på ICE är nämligen än idag relaterad till terminskontrakt som berör energi.

The CBOE Global Markets

Tidigare benämndes denna plattform som CBOE Holdings, men idag utgörs CBOE Global Markets av Chicago Board of Options Exchange (CBOE), BATS Global Markets samt CBOE Futures Exchange (CFE). Gruppen erbjuder sina tjänster till investerare och spekulanter på mängder av terminer i så väl Europa som i Nordamerika. Ett av de mest populära terminskontrakten som handlas på denna handelsplattform är volatilitets indexet.
CBOE har helt automatiserat sin handelsplats och erbjuder en börs där den fria marknaden låter market makers och andra aktörer genomföra transaktioner och tillhandahålla likviditet. Börsen grundades 2004.
Majoriteten av handeln som utförs på denna terminsbörs sker i volatilitet-index. Den mest populära finansiella produkten är VIX Index, ett index som mäter volatiliteten på S&P 500. Men det finns fler, se listan nedan.

 • NASDAQ-100 Volatility Index (VXN)
 • DJIA Volatility Index (VXD)
 • Russell 2000 Volatility Index (RVX)
 • EFA ETF Volatility Index (VXEFA)
 • Treasury Note Volatility Index (TYVIX)
 • Gold ETF Volatility Index (GVZ)
 • Equity VIX on Amazon (VXAZN)

Alla avslutade kontrakt förlikas genom OCC, Options Clearing Corporation.

Eurex Exchange

I folkmun kallas denna terminsbörs för Eurex. Eurex är baserad i Europa och erbjuder handel med terminer som är kopplade till diverse europeiska produkter. Det är en gren av Deutsche Borse AG med huvudkontoret i Eschborn i närheten av Frankfurt am Main i Tyskland. Det är Europas största terminsbörs, men även optioner handlas flitigt på denna börs. Givetvis sker all handel helt elektroniskt.
Ursprungligen skapades Eurex för att ersätta Deutsche Banks open outcry system. The Deutsche Borse AG ingick ett partnerskap med SIX Swiss Exchange 1998 för att utveckla ett elektroniskt handelssystem. Det projektet ligger till grund för vad idag är känt som Eurex. Men, 2012 förvärvade Dutsche Borse AG SIX:s andel i Eurex och är sedan dess den enda ägaren.
Den främsta terminen som handlas här är har finansiella index som underliggande produkt. Främst de två stora europeiska indexen Dax 30 samt Euro Stoxx 50. Andra populära terminer som handlas på Eurex har underliggande tillgång i form av tyska samt schweiziska statsobligationer och valutor.
Likt sina konkurrenter erbjuder Eurex flersidig service till sina kunder. De agerar inte bara handelsplattform. Utöver kärnverksamheten handskas de med leverans i enighet med avtal som löpt ut.

Slutsats och Summering

I tidernas begynnelse var terminer något som användes som ett avtal mellan bönder och handelsmän. Aktörerna har sedan dess utökats och nu deltar investerare, företag och spekulanter i handeln med olika avsikter. Ett terminskontrakt är ett juridiskt bindande avtal mellan två parter om att handla en tillgång till ett fördefinierat pris, på ett specifikt datum i framtiden.Terminsmarknaden erbjuder ett effektivt skydd mot säsongsbaserade fluktuationer och volatilitet i värdepappersportföljer. Clearinghusen effektiviserar handeln genom standardiserade kontrakt och genom att spela rollen som motpart. Det medför att motpartsrisken minskar.