Artiklar om Trading

teknisk analys

Är teknisk analys användbart? (fungerar det?)

By | trading | No Comments

Teknisk analys är något som många människor stöter på när de börjar grotta ned sig i tradingvärlden. Men innan du börjar lära dig teknisk analys kan det vara en bra idé att du frågar dig ”är teknisk analys användbar?”.

Ja, teknisk analys är mycket användbar. Det gör att du kan kvantifiera marknadens beteende i regler och göra dem till välfungerande och lönsamma tradingstrategier. Ändå är det viktigt att testa allt innan du börjar med trading, eftersom de flesta uppgifter om teknisk analys som finns på internet är skräp.

Så hur ska du gå tillväga för att använda teknisk analys? Det kan verkligen vara utmanande för en nybörjare att veta var man ska börja! I den här guiden kommer vi att gå in på vad de flesta guider och gurus inte kommer att berätta för dig och lär dig att skilja mellan användbar och värdelösa tekniska analyser!

Som tidigare nämnts finns det massor av råd om teknisk analys på internet. Därav kan vi börja med att fråga oss om den presenterade informationen är aktuell.

En kort historia om teknisk analys

Som koncept är teknisk analys flera hundra år gammal, som börjar med rishandlare som märkte att det var vissa återkommande mönster i priset på ris som de kunde dra nytta av.

När vi gick in i datorerna gjorde datorer det möjligt för oss att göra beräkningar på prisuppgifter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det är delvis därför vi började se hur teknisk analys ökade i popularitet bland traders.

Vid den tiden ifrågasatte många teknisk analys och trodde helt enkelt inte att det fungerade. Det fanns också ett bredare antagande med tanken på en effektiv marknad, som inte lämnade utrymme för teknisk analys. Det berodde på att ineffektiviteten på marknaden, vilken teknisk analys i stor utsträckning bygger på, inte kan ske på en marknad som är helt effektiv.

Men idag är det få som ifrågasätter idén om teknisk analys och det har blivit allmänt accepterat!

teknisk analys

teknisk analys

Anledningar till varför teknisk analys kanske inte kan fungera

Mycket av den tekniska analysen som fungerade förut och som fungerade väldigt bra, fungerar inte längre. Marknader förändrar beteende, och allteftersom som de gamla gyllene koncepten blir offentligt kända tenderar de att fungera mindre och mindre bra, tills de helt försvinner.

Nu, då begreppet teknisk analys är så gammalt, kommer det oundvikligen att finnas kvar många koncept som är föråldrade. Fortfarande finns det vissa människor som presenterar dem som koncept som fungerar bra idag. Faktum är att mycket av den tekniska analysen som presenteras inte fungerar om du skulle sätta den i verket i din trading idag.

Här är några av anledningarna till att vissa koncept i teknisk analys kanske inte fungerar:

  1. Det var påhittat och har aldrig fungerat
  2. Det brukade fungera, men marknaderna har förändrats.
  3. Den tekniska analysen som presenteras är ”bara en bit av ett pussel”

Den första anledningen är lätt att förstå. Många traders vill pålägga sin ofta felaktiga syn på vad marknaden bör göra när det eller det händer och presenterar det som sanning utan att ordentligt ha testat den.

Den andra behöver inte heller mycket förklaring.

Den tredje orsaken kan emellertid kräva ytterligare redogörelse.

Hur teknisk analys kan vara ”bara en bit av ett pussel”

Med detta menar vi helt enkelt att informationen som presenterades inte var tänkt att vara en komplett tradingstrategi från början. Det var med andra ord aldrig gjort för dig att använda ensamt. Istället var det tänkt att representera en liten edge på marknaden, som du kan utvärdera vidare för att hitta något som är värt trading.

Till exempel, om du presenteras med en säker signal, kanske du inte vill trada det ensam. I stället kanske du vill addera ett filter för att öka vinstfrekvensen.

Du snubblar sällan över gratis tradingsystem som fungerar, och de flesta idéer som har någon fördel kommer att behöva förfinas!

Hur traders använder teknisk analys på fel sätt

Vad de flesta traders gör är att de lär sig ett brett utbud av olika vanliga koncept av teknisk analys och försöker använda dem i sin trading. Dessa begrepp kan vara saker som candlestick, diagrampatterns och tradingindikatorer. Mycket ofta kommer de med mycket strikta regler om hur de ska användas.

Detta tillvägagångssätt fungerar inte bra. Den presenterade tekniska analysen kanske inte fungerar i första hand eller de presenterade reglerna eller koncepten, som vi nämnde tidigare, kan vara bitar i ett pussel som behöver förfinas.

Att använda koncept i teknisk analys, utan att veta om de fungerar kan vara förödande och göra dig inte till en lönsam trader.

Dessutom tenderar många traders att fokusera endast på trade entry och tenderar att glömma exit- och riskhanteringen. De är minst lika viktiga som att veta när man ska gå in i en handel!

Hur du ska använda teknisk analys

I stället för att ta den tekniska analysen du läste om och lärde dig för sanning, bör du använda den som inspiration. Ta konceptet och vänd det upp och ner! Vänd logiken helt och hållet och se vad som händer! Ibland kan du till och med upptäcka att logiken fungerar bättre så!

Var kreativ och testa alla sorters idéer du kan komma på. Negligera aldrig en idé innan du har testat den. Du bör sträva efter att inte fastna i förutfattade idéer om hur något bör fungera! Testa det själv och låt marknaden vägleda dig till vad som fungerar och inte!

Det rätta sättet att använda teknisk analys är inte genom att följa mycket specifika regler som du hör talas om. Det är istället ett verktyg du kan använda dig av för att definiera marknadsbeteenden och komma fram till lönsamma tradingstrategier som du kan använda dig av senare.

Så hur testar du för att se vad som fungerar och inte?

Hur man vet vilken teknisk analys som fungerar

För att veta vilken teknisk analys som fungerar och inte på marknaderna, kan du göra två saker.

  1. ”Pappers trejda” din idé
  2. Backtesta din idé

Båda dessa målmetoder syftar till att simulera vad som skulle ha hänt om du hade använt riktiga pengar i din trading. På så sätt kan du undvika att förlora pengar på tradingstrategier och koncept som inte fungerar! Låt oss ta en närmare titt på dem!

Paper trading, eller papperstrading, innebär att du använder ett virtuellt konto och tradar som om du gjorde det på riktigt. På det sättet kommer du snart att ha en track record som du kan använda för att validera eller förkasta din tradingidé.

Backtesting är å andra sidan att i praktiken titta på tidigare data för att simulera hur tradingidéen skulle ha fungerat historiskt sett. Det finns många programvaror på marknaden som kan göra det här för dig, och de flesta kräver att du lär dig ett kodningsspråk. Vi föredrar att använda TradeStation eftersom den har kraftfulla funktioner, ett enkelt kodningsspråk och är väl etablerat på marknaden.

Även om vi rekommenderar dig att lära dig ett kodningsspråk är det möjligt att i viss utsträckning backtesta utan kodning. Här är en artikel där vi listar några kodfria programvaror för backtesting!

Betydelsen av Backtesting

Betydelsen av att backtesta teknisk analys kan inte betonas nog. De flesta traders vet inte om det de tradar fungerar eller inte, och hamnar därför med ett förlustgivande tradingsystem i knäet. Genom att använda backtesting får du veta vilken teknisk analys som fungerar eller inte, och kan undvika att handla med det senare.

Backtesting kommer dock med sina egna utmaningar i form av ”curve fitting” (överoptimering), och om de inte hanteras korrekt kan det få dig att tro på handelsstrategier som inte fungerar alls!

Du kan läsa mer om curve fitting i vår artikel!

Slutsats

Teknisk analys är mycket användbar om den används korrekt. Det misstag som de flesta traders gör är att betrakta de koncept och idéer som lärs ut som solid kunskap, vilket aldrig är fallet. Marknader förändras hela tiden, och dagens sanning kanske inte stämmer imorgon. Därför är det av största vikt att backtest eller pappershandla allt innan du går live!

Här kan du läsa mer om TA.

Är din trading bara tur? (Hur traders förväxlar tur och skicklighet)

By | Börsblogg, trading | No Comments

Många människor dras till trading eftersom de tror att de kan ha tur och skapa stora rikedomar på kort tid. De flesta försöker sig också på trading under ett tag, bara för ge upp när de inser att det inte var så enkelt som de trodde.

Om du är en av de traders som gång på gång försöker dig på att tjäna pengar på trading men misslyckas, är du inte ensam. Trading är svårt, inte för att våra strategier är komplicerade eller följer avancerade matematiska modeller, utan för att de riktiga edgerna finns där de flesta inte tittar.

Men vad är tur, och vad är skicklighet?

Och hur kommer det sig att dessa är så lätta att förväxla?

Att göra vinst: skicklighet eller tur?

Att skilja tur från skicklighet är inte lätt. Turen, och i förlängningen, slumpens inverkan på våra resultat är något som många har svårt att skilja på.

Mer konkret, brukar vi skylla våra dåliga resultat på otur, eller slumpen, medan vi de gånger allt går bra är mer benägna att tillskriva oss själva framgången.

I trading blir denna tendens en mycket försvårande omständighet, då det kan bli svårt identifiera bra beteenden och särskilja dem från dåliga beteenden. I förlängningen blir en sådan syn på orsakerna bakom våra prestationer mycket begränsande. För, hur kan vi odla goda vanor och beteenden, när vi inte vet vilka de är?

Ta en titt på följande graf över en strategi:

Skicklighet eller tur?

Skicklighet eller tur?

Till att börja med, kan vi konstatera att detta på intet vis är något som någon skulle vilja trada. Kurvan går upp och ned, och visar ingen generell tendens, mer än att vi inte har någon edge.

Vad vi samtidigt kan notera, är att strategin under korta perioder ser ut att ha haft tur och upplevt uppgångsperioder som närmast kan liknas vid raka streck.

Det är också här vi börjar kunna ana det problem som många nya traders upplever, nämligen att de börjar trada en strategi mitt under en sådan här uppgång.

Och som ni kan gissa, går det inte särskilt bra när strategin sedan viker. Speciellt med tanke på att många tenderar att ha gått över i hybris över sin nyfunna förmåga, och riskerar alldeles för mycket i varje trade!

Att se helheten

Som ni ser i exemplet ovan, är det mycket enkelt att inbilla sig att ens tradingmodell verkligen fungerar. Det räcker att ha tur och testa modellen under en slumpmässig uppgångsperiod, för att vinna tillräcklig tillit i en strategi för att handla den på riktigt.

En erfaren trader vet att marknaden konstant förändras, och att en enskild observation, särskilt så kort som i exemplet ovan, på intet vis är tillräckligt för att anta att man har en edge.

Ed Seykota uttryckte det på ett mycket passande sätt, när han i början av 90-talet fick frågan om marknaderna är annorlunda nu, mot för 20 år sedan. Hans svar var att: ”marknaden är den samma som då, för att den alltid varit i konstant förändring”.

Ett första steg i framgångsrik trading är att inse att marknaderna inte är konstanta, utan snarare i konstant förändring. Koncept som fungerar idag, kanske inte fungerar imorgon, och tvärtom.

För att kort gå in på ett sidospår, framstår många tekniska indikatorer och deras hejdukar som en relik från stenåldern, när de glatt proklamerar tillförlitligheten i signaler som uppfanns och populariserades för årtionden sedan. Sanningen, om än provocerande, är att det mesta inte fungerar, om det någonsin fungerat.

Men låt oss inte uppehålla oss vid teknisk analys i klassisk hokus-pokus-stil. Låt oss istället ta en titt på det överlägset vanligaste misstaget som traders gör när det gäller att förväxla skicklighet och tur!

Att göra vinst i bull markets – skicklighet eller tur?

Att skilja tur från skicklighet är ofta svårt, och var detta är överlägset vanligast är i stadigt uppåtgående marknader.

Att lyckas göra vinst i en bull market är ingen bedrift. Det mesta går upp av sig självt, och det krävs ingen skicklighet för att göra sig en hacka.

En bra liknelse är om man skulle simma i en flod. Nästan vad man än gör, kommer man att dras med i den strida strömmen, och det krävs en stor ansträngning för att lyckas ta sig motströms.

På samma sätt kan man säga att det är en bedrift att över långa perioder gå med förlust i en stark bull market, om än inte av det positivare slaget.

Traders som inte inser att de bara flyter med i den starka uppgången, befinner sig i en liknande situation som i vårt tidigare test. De har isolerat sin observation till ett mycket smalt fönster, där framgången inte beror på skicklighet, utan på omständigheterna. Tur, med andra ord!

Men är inte den uppåtgående marknaden en edge i sig?

Det är sant att den uppåtgående trend som finns i aktier kan sägas vara en edge. Den har funnits under mycket lång tid, och kommer sannolikt att fortsätta under mycket lång tid framöver. Det är ingen slump, eller tur att aktier går upp över tid.

Problemet ligger dock inte i detta, utan paradoxalt nog i att edgen är för stark. Den är kraftfull nog att kompensera för brist i skicklighet och tradingmetod, och osynliggör således den okunskap som tyvärr de flesta marknadsspelare sitter på. Denna brist resulterar inte i förluster under den tid marknaden går upp, men kommer att orsaka massiva problem när marknadens prisstegringar inte längre är en självklarhet.

Under kortare tidsperioder finns det många sådana här beteenden, där traders av ren tur lyckas pricka in något som fungerar. I den bemärkelsen är inte uppåtgående marknaden mer speciell än någon annan mer kortvarig mer kortvarig marknadstendens.

Skillnaden är att den är mycket vanligare än andra, mer specifika marknadsbeteenden, och således lyckas vilseleda fler traders!

Är din trading tur?

Hur ser din trading ut?

Lever den på tur, eller har du bevisade, backtestade och verifierade strategier som har gått igenom strikta krav för att tillåtas sättas i arbete? 

Om svaret är nej, eller om du är det minsta osäker, råder vi dig starkt att kika på våra artiklar om backtesting och hur man bygger en strategi. Den som lyckas förstå och använda dessa koncept korrekt befinner sig långt före gemene trader, och har en reell chans att vinna i den alltmer hårdnande konkurrensen på de finansiella marknaderna!

Swingtradingkurs för Hitta Kursvinnare nu klar! – ÄNTLIGEN!

By | trading | No Comments

Nu har vi jobbat hårt hela 2019 för att få färdigt vår Swingtradingkurs! Äntligen är vi klara med detta projekt som vi bestämde oss för att sjösätta i 2018. När vi nu ser resultatet så är vi både nöjda och stolta. 

En enkel och tydlig tradingkurs för Aktiespararnas programvara Hitta Kursvinnare. En kurs som är tillräckligt enkel så att en nybörjare kan gå den. Men ändå tillräckligt avancerad för att på ett enkelt och lättfattligt sätt kunna lära sig och ta del av swingtradingstrategier som professionella traders använder.

Du kan läsa mer om swingtradingkursen för Hitta Kursvinnare här.

Fantastisk Short Term Trader i Japanska Nikkei Terminen av Algoelev

By | Börsblogg, trading | No Comments

Här är en grym strategi i Japanska Nikkeiterminer som en algoelev gjort färdigt i dagarna. Strategin har dessutom redan simulerats i över 15 trades med mycket bra resultat.

Strategin har en kort tidshorisont och är in och ut i en trade på ett par dagar bara. Den fungerar lika bra short som på långsidan.

Detta är en av de bättre strategier som jag stött på på ett tag. Anledningen till det är att den är ett perfekt komplement i en tradingportfölj med tanke på att den inte korrelerar med något annat. Du kan handla den med fulla positioner utan att riskera att du ökar din risk mot andra positioner du tar. En perfekt diversifiering med andra ord.

Extra kul är det att strategin är gjord av en elev till mig som gått den långa vägen med både Swingtradingkurs och nu en Algotradingkurs Professional. Någon som heller inte är rädd för att lägga ner de timmar som behövs för att hitta de edger som finns gömda på börsen och olika marknader.

Bra jobbat N!