Artiklar om Trading

nasdaq daytrader

En algotradingelev berättar om utbildningen och hur det gick efteråt – (1 år senare)

By | rot, trading | No Comments

En algotradingelev berättar om tiden efter algoutbildningen

Hej!

Mitt namn är William och jag hade turen att stöta på Håkans hemsida (Samuelssons Rapport) för ett par år sedan. I början var jag skeptiskt. Trading är ett ämne som tenderar att dra till sig lurendrejare av många slag, och av erfarenhet visste jag att försiktighet är den bästa medicinen mot att bli lurad.

Jag fortsatte att läsa på Samuelssons Rapport och blev alltmer imponerad av den uppriktighet som genomsyrade allt som publicerades. Visserligen var artiklarna ibland något slarvigt skrivna, men innehållet var alltid av det bästa slaget. Tillsammans med den brutala uppriktigheten över vad trading egentligen är och avsaknaden av löften om ”guld och gröna skogar”, gjorde det att jag tillslut fattade mod att kontakta Håkan personligen för att höra mer om hans kurser. Jag var speciellt intresserad av Algotrading, och vi kom fram till att Algotrading professional-paketet var det bästa för mig.

Vi påbörjade vi våra samtal och jag fick mina strategier. I mitt fall var det lite annorlunda än med de flesta som går Håkans utbildningar, har jag fått höra i efterhand. Jag är en mycket energisk person, och faktum var att jag hade lärt mig en stor del av den teori som Håkan brukar lära ut, på egen hand. Med tanke på att utbildningen är skräddarsydd var detta inget problem, och vi kunde istället gå igenom mer avancerade koncept!

Nu i efterhand inser jag hur otroligt billigt algotradingpaketet var. Idag, ett år efter att jag började trada, har jag tjänat tillbaka den summan nästan tiofalt. Otroligt prisvärt, och en kickstart på vilken algotrading-karriär som helst. Man skall inte underskatta hur långt tid det tar att finna bra strategier! Nog för att du kan finna en strategi inom en rimlig tidsperiod. Det som tar tid är att få nog med förtroende för dina strategier för att kunna handla dem live!

Håkan som mentor

Även om jag kunde en hel del av det som skulle läras ut, kan jag inte nog sätta emfas på hur viktig det har varit för mig att ha någon att bolla idéer och funderingar med. På internet finns det oerhörda mängder information, och det är nästan oundvikligt att inte bli förvirrad av alla motstridiga uppgifter. Med hjälp av Håkan har jag kunnat sortera bort falsk och rentav skadlig information, och istället fått ta del av en erfaren traders perspektiv på saker och ting. Idag inser jag att det har varit helt ovärderligt för mig! Jag har sparat flera år av att försöka och misslyckas genom att ta del av Håkans kunskaper och goda råd!

Var är jag idag?

Efter utbildningen spenderade jag oerhörda mängder med tid på att bygga strategier. Det är mycket tufft, men efter att ha byggt snart 200 strategier – av vilka de flesta inte kommer att gå att handla, vilket är alldeles normalt – har jag lärt mig oerhört mycket! Min trading håller nu på att expandera till allt fler marknader allteftersom att mina strategier passera robusthetskraven som jag har fått lära mig av Håkan!

Rekommenderar jag Håkans Algotradingkurs?

Ja! Jag törs säga att Håkan är den mest, eller i alla fall en av de mest kunniga traders vi har i Sverige. Att få lära sig trading från honom har varit mycket givande!

Man skall dock inte gå in med förväntningen att man ska kunna trada ”lite vid sidan om” och göra enorma vinster. Trading är mycket tidskrävande om du vill ha de höga avkastningar som många drömmer om.

Hursomhelst. Om du är redo att lägga ner din själ i tradingen, kan jag inte nog rekommendera Håkans kurs. Den har varit ovärderlig för mig, och jag tror också att den kommer vara det för dig!

//William

(Är du intresserad av Algotradingutbildningen och vill komma i kontakt med William så kan du maila Samuelssons Rapport om det)

Algotrading – Vill du ta din trading till nästa nivå?

By | Börsblogg, trading

Vill du ta din trading till nästa nivå? Vill du trejda som hedgefonder och professionella gör? Varför inte använda statistiska data och veta INNAN du tar en trade vilka odds du har för att lyckas?

Det jag erbjuder är en chans för dig som vill ta din trading till nästa nivå att komma igång med autotrading. Istället för att sitta och handla med en strategi åt gången manuellt så kan du istället handla med 1 till 100+ strategier på en gång automatiskt.

Detta är inget för en nybörjare utan för dig som försökt ett tag men har svårt att komma vidare.

LÄS MER HÄR OM VÅR ALGOTRADING

Daytrading Heltidsjobb

Kan Du Vara Daytrader Med Ett Heltidsjobb?

By | Börsblogg, trading | No Comments

Kan du vara daytrader samtidigt som du sköter ett heltidsjobb? Daytrading har ett rykte om sig att vara hektiskt. Alla aktiviteter som besitter potential att generera så mycket avkastning som daytrading kräver självklart mycket tid. Men, det är inte solklart hur mycket tid aktiviteten kräver. Många funderar på om det är möjligt att vara daytrader samtidigt som de sköter ett annat heltidsarbete.

Svaret är att du inte kan bli en daytrader samtidigt som du sköter ett annat fulltidsjobb. Att försörja sig som daytrader kräver helt enkelt för mycket tid. Men det är inte enbart tid som konsumeras, utan även hjärnkapacitet. Det finns dock goda nyheter att tillgå. Ett alternativ till daytrading, som faktiskt går att utföra parallellt med ett heltidsjobb. Alternativet är Swing trading, ett utsökt sätt för dig som arbetar att bli involverad på aktiebörsen.

Om du inte tar vårt ord för sanningen, låt oss förklara vårt ställningstagande. Därefter kan du läsa vår heltäckande artikel om Swing trading, vilket kan anses vara ett bättre val.

Därför kan du Inte utföra Daytrading samtidigt som du arbetar Heltid

Vi föreslår att det inte går att arbeta fulltid samtidigt som du ägnar dig åt daytrading. Det har blivit dags att redogöra vad som föranleder ställningstagandet.

Du arbetar när aktiebörsen är öppen

Detta är en av de huvudsakliga anledningarna att ha i åtanke. I Sverige, och stora delar av Europa, pågår handel mellan klockan 09:00 fram tills 17:30. Det är under dessa timmar den som ägnar sig åt daytrading måste vara som mest aktiv. Det är under aktiebörsens öppettider som volatiliteten är som högst. Hög volatilitet är en av de främsta förutsättningarna för att daytrading ska fungera.

Dessvärre sammanfaller börsens öppningstid i stor utsträckning med arbetsdagens start. Således uppstår en konflikt mellan ett vanligt heltidsarbete och aktiv handel på aktiebörsen. Det medför att du som önskar delta i båda sysslorna i mångt och mycket går miste om volatiliteten som återfinns i morgonhandeln. Den uppstår till följd av nyhetsflödet som uppstått under aktiemarknadens stängningstider.

För daytraders finns det inte något uttalat dagligt schema. Det är upp till den enskilda aktören att bestämma hur länge det är värt att handla efter att aktiebörsen öppnar. Somliga klarar sig med bara 30 minuter om dagen och slutar därefter delta i börsutvecklingen. Andra tar en paus efter ett par timmar och återvänder igen efter lunch. Det beror på att volatiliteten tenderar att avta efter den inledande handeln för att sedan återkomma i takt med att de amerikanska aktiebörserna öppnar.

De flesta traders deltar alltså inte i handeln i mer än ett par timmar om dagen. Med det sagt, ett kvällspass är inte lättare. Varför då kanske du tänker?

Daytrading kräver mycket koncentration

Det finns forskning som styrker att den genomsnittliga arbetstagaren endast är produktiv i 3 timmar per arbetsdag. Ett tradingpass kräver att koncentrationen hålls på högsta nivå under hela utförandet. Detta är ett viktigt koncept att förstå som daytrader. Efter att aktiebörsen har analyserats och handlats, om så även under några få timmar, gör sig tröttheten påmind. Med det i åtanke är ett kvällspass troligen än mer krävande än handeln under morgontimmarna.

Efterforskning kräver uppmärksamhet

Majoriteten, men inte all, din tid spenderas i aktiemarknaden som daytrader. Det gäller dock inte alla, utan många duktiga aktörer lägger lika mycket tid, om inte mer, på att utvärdera strategier. Dessutom måste en vinstgenererande trader hålla sig uppdaterad med nyhetsflödet under dygnets alla timmar. Det kan gälla enskilda värdepapper likväl som signifikanta valutarörelser som kan förändra förutsättningarna för tradingen.

Något som understryker vikten av att följa nyhetsflödet är att flera verksamma traders vaknar ett par timmar innan aktiebörsen öppnar. Detta med anledning att de önskar läsa in sig på nattens nyheter. Därigenom sätter de sig i en position där de kan ta hem vinster från event som tagit skepnad under natten. Men, för att lyckas med det måste tradern ta sina positioner direkt i öppningen, innan marknaden äter upp vinstmarginalen.

 

Daytrading sluta jobba

Ditt ordinarie arbete kan kännas stelt

De flesta som börjar med daytrading suktar efter adrenalinkickarna som en volatil marknad kan medföra. Detta adderar något extra till den inkomst som de hoppas generera från handeln med värdepapper. Om du mot förmodan lyckas bli en framgångsrik daytrader vid sidan av ditt heltidsarbete, är risken stor att vardagsarbetet känns grått. Det är svårt för det vanliga nio till fem jobbet att generera samma kickar som handel med värdepapper kan erbjuda.

Utöver det faktum att vardagsarbetet tendera att bli trist om tradingen är framgångsrik, är alternativkostnaden hög. Tid som läggs ner på det vanliga arbetet kan istället användas till att förfina tradingstrategier eller leta efter andra investeringsobjekt. Exempel på dessa är bostäder och fastigheter som kan utgöra ett komplement till värdepappershandeln.

Swing Trading vs Daytrading

Som vi nämnt tidigare kan det vara olämpligt att kombinera ett heltidsarbete med daytrading. Men ett alternativ som bör lyftas fram är swing trading. Denna variation av trading har en större potential att generera signifikanta vinster per enskild affär. Ytterligare en fördel är tidsaspekten. Daytrading kräver flera timmar per dag, men swing låter dig handla på börsen utan att investera timmar på efterforskning. Således kan swing trading vara ett bra tillvägagångssätt för att komplettera ett traditionellt fulltidsarbete.

Swing trading befinner sig i den gyllene punkten mellan värdeinvesteringar och daytrading. Istället för att köpa en tillgång och behålla den i flera år tillåter swing trading utövaren att generera vinst med kortare ägande. Det görs genom att ett värdepapper köps och behålls under en dag eller ett par veckor. Dessutom är swing trading aningen bredare än daytrading. Den längre tidshorisonten medför att den data som ligger tillgrund för beslutsfattande är mer pålitlig än vad som används för daytrading. Den sistnämnda metoden förlitar sig ofta på grafer som inte sträcker sig mer än ett par minuter, max någon timma, bakåt i tiden. Således är den utsatt för mer variation.

Tips för nya Swing Traders

Likt daytrading så baseras positionstagande i swing trading på teknisk analys. Således kan det vara bra att förstå denna teknik innan du involverar dig med swing trading. Svårigheter kan uppstå när vardagsarbetet ska balanseras med aktiehandeln. Oavsett vilken typ av trading du väljer att involvera dig med kan du dra nytta av följande tips.

Lägg tid på Efterforskning

Ett heltidsarbete tar upp lite drygt åtta timmar per dag. Utöver det är måste en trader planera in tid för marknadsundersökning. Under denna tid utvärderas aktiebörsen i jakt på tradingmöjligheter. Precis som i fallet med daytrading är nyckeln till framgång att vara konsistent.

Finslipa Strategierna

För att vara kapabel till att ta positioner över längre tidshorisonter krävs att du justerar dina indikatorer. Dessutom måste du öka din riskvilja för att bli en lyckosam swing trader. Eftersom swing trading kan användas som ett komplement till ett heltidsjobb, tar du färre positioner. Det kompenseras för genom att vinstmarginalen är större och öppnar upp för större placeringar i varje transaktion. Givetvis måste du fortfarande ha en bra och stabil riskhantering, men swing tradings natur medför större positioner i förhållande till kapitalmängden. En bra tumregel är att två procent av aktieportföljens värde kan investeras i en position.

Bevaka Värdeutvecklingen

Bara för att du ägnar dig åt swing trading kan du inte slappna av och lämna dina positioner obevakade. Precis som med daytrading är kontinuitet centralt för framgång. Därför är det viktigt att göra det till en daglig vana att titta till hur positionerna utvecklas. Nyheter kan snabbt förändra förutsättningarna för en swing. Således kan du behöva omvärdera hur vida du ska behålla ditt innehav eller göra förändringar. Som tur är behöver det inte göras under den aktiva handeln på aktiebörsen, utan utvärdering kan ske under kvällstid.

 

Daytrading samtidigt som du arbetar Heltid

Var Uthållig

Likheterna till trots, swing trading skiljer sig från daytrading. Det är orealistiskt att förvänta sig att allt går som planerat initialt. Det kan hända att du förlorar pengar inledningsvis, men håll ut. Med tiden bygger du upp erfarenhet och en robust kunskapsbank. Med dess hjälp kan du tjäna pengar på aktiebörsen.

Om du är en nykomling till aktiebörsen, kan du pröva att handla i ett simulator spel.

Sammanfattning

Att ägna sig åt daytrading kräver mycket tid och energi. Därför är det omöjligt att daytrada och sköta ett heltidsarbete samtidigt. Ett bra alternativ till daytrading, som fungerar bra i kombination med ett fulltidsjobb, är swing trading.

kurs utbildning - TA Explorer

Passa på – Rabatt innan release! – Teknisk Analys Utbildning | Lär dig teknisk analys!

By | Börsblogg, TA Explorer, trading | No Comments

TA Explorer

En kurs i teknisk analys, börsen och mycket mer!

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

Grafmönster

Vi går igenom grafmönster och hur du tolkar dem!

Tradingindikatorer

De bästa indikatorerna och candlesticks etc. och hur de används!

Riskhantering

Hur du minimerar dina förluster och maximerar dina vinster!

Börspsykologi

Varför börsen rör sig som den gör!

swingtrading signaler

Navigera börsdjungeln!

För att navigera på börsen behöver vi först ha de verktyg som krävs för att definiera marknadens rörelser utifrån olika teorier.

Med vår kurs får du en stabil kunskapsgrund att stå på, presenterat i en ordning som gör det lätt att följa och förstå! 

Trada säkert!

Utan korrekt riskhantering kan även den mest skickliga trader försättas i konkurs!

Vi går igenom viktiga riskhanteringstekniker för att minimera risken att du hamnar i den situationen!

Risk Of Ruin - Drawdown

Var förberedd!

 • Hur skall man bete sig i en börskrasch? 
 • Har tidningarna rätt i vad de skriver? 
 • Vad skall jag lyssna på?

Alla dessa är relevanta och viktiga frågor som du kommer att få svar på i kursen!

kurs utbildning - TA Explorer

En ständigt expanderande kurs!

Som kursdeltagare är du med på en resa där vi ständigt lägger till nytt, fräscht innehåll för att fördjupa dina kunskaper inte bara inom teknisk analys, utan också inom närbesläktade områden så som:

 • riskhantering
 • börspsykologi
 • hur börsen och marknaderna fungerar
 • plus mycket mer

Allt för att du skall bli så väl förberedd som det bara går!

Vem är jag?

Jag heter Håkan Samuelsson och jobbar heltid med trading sedan många år tillbaka. Jag är Civilingenjör i grunden men valde att byta bana och istället följa min stora passion i livet vilket är trading och investeringar. 

Bloggen Samuelssons Rapport, startade jag 2008, som en hobby och sidoverksamhet och för att jag tyckte det var roligt och spännande att kunna nå ut till fler tradingintresserade i Sverige. 

Håkan Samuelsson

Vad säger andra

“Vill även passa på att tacka för en bra swingtradingkurs. Bra att den har mycket av det praktiska med då jag känner att det oftast finns mycket att läsa när det kommer kring det teoretiska men inte alls lika mycket kring hur man faktiskt ska göra för att komma igång vilket jag tycker är mycket bra! Tack för mycket bra och tydlig undervisning!!!!”

Daniel - Swingtradingelev

“…jag vill beskriva Håkan som först och främst ärlig och realistisk. Jag kan inte minnas att jag bliv lovad något som senare rann ut i sanden. På ett lite mer personligt plan tycker jag att Håkan är en väldigt trevlig person och allmänt kul att prata med…”

Henrik - Swing + Algoutbildning

“Tack 🙂 Nu funkar det, så sjukt imponerad av dina skills ska du veta! Hur kommer du fram till allt!? :):)”

Nicklas - Swingtrading och Algotradingelev

“Hej. Jag har just börjat eran nybörjarkurs i swingtrading, och tycker mig ha fått valuta för pengarna. Tack så jättemycket…”

Magnus Swingtradingkurs

“Jag fortsatte att läsa på Samuelssons Rapport och blev alltmer imponerad av den uppriktighet som genomsyrade allt som publicerades. Om du är redo att lägga ner din själ i tradingen, kan jag inte nog rekommendera Håkans kurs. Den har varit ovärderlig för mig, och jag tror också att den kommer vara det för dig!”

William Algoelev

“Bra onlinekurs med tydliga steg du har. Jag har aldrig gjort sånt här innan och tycker det är roligt att utvecklas i en ny riktning.”

Stina - Swingtrading Onlinekurs

Vad du kommer att lära dig!

 • Grafmönster (Patterns)
 • Tradingindikatorer
 • Candlesticks
 • Vilken diagramtyp som är bäst
 • Hur du tolkar trender och konsolideringar
 • Hur man kan använda volym
 • Varför det kan vara en bra ide att ta en till graf till hjälp
 • Börsens fyra faser
 • Hur du hanterar risker på börsen
 • Börspsykologi (Kort efter kurssläpp)
 • Vilka källor som är trovärdiga och inte!
 • Hur börsen fungerar
 • Plus mycket mer!
kurs utbildning - TA Explorer

De första 25 bokningarna erhåller

30% Boka-tidigt-rabatt

Ange koden "JPERUII7" när du checkar ut!

Kurssläpp: 30 mars

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Kursinnehåll:

 • Regelbundna uppdateringar med nytt innehåll!
 • Grafmönster
 • Tradingindikatorer
 • Vilken diagramtyp som är bäst
 • Hur du tolkar trender och konsolideringar
 • Hur man kan använda volym
 • Varför det kan vara en bra ide att ta en till graf till hjälp
 • Börsens fyra faser
 • Hur du hanterar risker på börsen
 • Börspsykologi (Kort efter kurssläpp)
 • Vilka källor som är trovärdiga och inte!
 • Hur börsen fungerar
 • Obegränsat med support
 • Plus mycket mer!

Ordinarie pris

Kr 2995
 • 12 månader access. (Därefter: 49 kr/månad) Kursen släpps 30 mars

Först till kvarn med Boka-tidigt-rabatt!

Kr2995
Kr 2099
 • 12 månader access. (Därefter: 49 kr/månad) Kursen släpps 30 mars

Boka-tidigt-rabatt - Kurssläpp: 30 mars

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
daytradingkurs

10 paket till Kraftig rabatt! – Sista chansen innan vi släpper Daytradingkursen

By | Börsblogg, trading | No Comments

Imorgon är det dags. Då släpper vi vår nya kurs i daytrading som vi jobbat med under det senaste året.

I vårt förra utskick så släppte vi 25 st paket till ett extra förmånligt pris. Dessa sålde slut direkt och det var därför många som inte hann köpa. Vi har därför beslutat att sälja ytterligare 10 stycken kurspaket till samma kraftiga rabatt.

Börsnedgångarna i spåren av Coronaviruset har strategierna som ingår dessutom klarat bra vilket är en bra indikation. De är ordentligt testade med alla de metoder som vi använder och lär ut i våra algotradingkurser på Samuelssons Rapport.

Vill du läsa mer om utbildningen så kan du gör det genom att följa nedan länk:

DAYTRADING UTBILDNING

Tack för ditt intresse! //Håkan Samuelsson

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!