Aktieoption

Aktieoption, är en vanlig option där den underliggande varan är en aktie.

Aktieoption heter på engelska equity option.

En aktieoption är ett avtal mellan två parter om en framtida affär.

En aktieoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att när som helst under löptiden köpa eller sälja aktier till ett på förhand bestämt lösenpris.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.