Förfall

Last Updated on 10 november, 2020 by Håkan Samuelsson

Förfall

Förfall sker för exempelvis optioner som inte utnyttjas genom lösen och för vilka inte stängning genomförs. Optionerna går då på slutdagen till förfall vilket innebär att de upphör att existera.
Förfall sker också när befintliga aktieägare får teckningsrätter och därmed möjlighet att köpa nya aktier till ett rabatterat pris. Om teckningsrätterna inte utnyttjas i tid sker förfall utan värde.
Förfall betyder på engelska maturity.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.