April 4

Open Interest, vad betyder det? (Öppna Terminskontrakt – öppet intresse)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Open interest – öppet intresse) (Hur många öppna terminer finns det tillgängliga för handel?)

Termen open interest (öppet intresse) används för att indikera hur många terminskontrakt som handlas på terminsbörsen. Open interest inkluderar alla terminer som handlas aktivt samt de vars leveranser ännu inte slutförts.

För att ett terminskontrakt ska emitteras måste det finnas en säljare och en köpare. Från den stund säljaren eller köparen öppnar kontraktet kommer dess status vara satt till öppen. Först efter att löptiden är slut och relevanta leveranser genomförts anses kontraktet vara slutfört och stängs. Open interest indikerar alltså hur många öppna terminskontrakt som florerar på börsen.

Till skillnad från aktiebörsen där antalet emitterade aktier som handlas är ett statiskt värde förändras antalet öppna kontrakt på terminsmarknaden hela tiden. Antalet öppna kontrakt varierar från dag till dag. Anledningen är att nya säljare hela tiden utfärdar nya kontrakt som handlas på terminshandelsplatsen.

Olika Derivatinstrument (Vad är Futures, Forwards, Optioner, Swappar och Terminer?)

Open Interest – Ett Exempel

På terminsmarknaden, om en ny köpare köper ett future kontrakt från en ny säljare, alternativt om en existerande säljare adderar andelar till sin position, öppnas ett nytt kontrakt. Det medför förändring i måttet open interest (öppet intresse).

Det skiljer sig från när en redan aktiv köpare säljer ett kontrakt till en redan existerande säljare. De två aktörerna stänger sina positioner i denna situation. Eftersom terminen likvideras minskar antalet terminer i omlopp och måttet open interest minskar. Om en existerande köpare säljer sin position till en ny köpare alternativt en om existerande säljare köper från en ny säljare, skjuter tradern över sin position till den nya aktören. Således förblir antalet kontrakt i omlopp på terminsmarknaden oförändrad.

Skillnad Mellan Open Interest (öppet intresse) och Trading Volym

Det är inte ovanligt att individer blandar ihop de två begreppen volym och öppet intresse (open interest). Men det är viktigt att vara medveten om att de två begreppen inte är synonyma. Låt oss kika på ett exempel som förtydligar skillnaden mellan de två definitionerna.
Den tjugotredje augusti säljer en trader, Trader A, som innan transaktionen äger 20 terminer sina 20 kontrakt till en annan trader, Trader B. Köparen i denna affär, Trader B, har precis gjort sitt intåg på marknaden. Således räknas han som en ny köpare. I transaktionen byter de 20 terminerna helt enkelt ägare, de 20 terminerna som tidigare ägdes av Trader A ägs nu av Trader B. Således har inga nya kontrakt skapats och open interest förblir oförändrat. Men, eftersom de 20 kontrakten har bytt ägare ökar trading volymen med 20 kontrakt.

Varför Är Open Interest Viktigt?

För traders är det viktigt att veta i vilken riktning likviditeten i marknaden rör sig. Genom att snegla på open interest kan tradern få en bra indikation på hur pengarna förflyttas. Härifrån kan han utläsa hur vida pengar kommer in till marknaden, eller lämnar densamma. Ett ökande antal terminer i marknaden indikerar att kapital rör sig till marknaden. Motsatsen gäller när antalet kontrakt minskar.

En skicklig trader kan använda open interest för att identifiera trenden i marknaden. Med hjälp av det kan positioner tas för att tjäna pengar beroende på hur marknaden rör sig. Om open interest ökar kan tradern ta en lång position i den underliggande tillgången. Det kommer sig av att kapitaltillskottet i terminsmarknaden kan föregå en prisökning i den underliggande tillgången. Om han ser att efterfrågan för terminer som gäller oljepriset ökar samtidigt som oljepriset ökar, kan han se indikationer på att marknadens momuentum är starkt.
På samma sätt kan han ta korta positioner om open interest minskar för en given tillgång. Om det inträffar samtidigt som priset sjunker på den underliggande tillgången, kan den negativa trenden stärkas. Det är dock av yttersta vikt att vara medveten om att det är en indikator och inte en absolut sanning att korrelationen håller.

Termen open interest används för att indikera hur många terminskontrakt som handlas på terminsbörsen. Open interest inkluderar alla kontrakt som handlas aktivt samt de vars leveranser ännu inte slutförts. För att ett kontrakt ska emitteras måste det finnas en säljare och en köpare. Från den stund säljaren eller köparen öppnar kontraktet kommer dess status vara satt till öppen. Först efter att löptiden är slut och relevanta leveranser genomförts anses kontraktet vara slutfört och stängs. Open interest indikerar alltså hur många öppna terminskontrakt som florerar i marknaden. Till skillnad från aktiebörsen där antalet emitterade aktier som handlas är ett statiskt värde förändras antalet öppna kontrakt på terminsmarknaden hela tiden. Antalet öppna kontrakt varierar från dag till dag. Anledningen är att nya säljare hela tiden utfärdar nya kontrakt som handlas på terminshandelsplatsen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration