Vad är en ETF? – Fördelar och nackdelar

By 27 september, 2017Börsblogg

Vad är en ETF?

Börshandlad fond (engelska: ETF eller Exchange Traded Fund) är en fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. Det finns ETF:er kopplade till länder och regioner, branscher, teman och strategier (large cap, hög direktavkastning etc., räntor, valutor och råvaror).

För att kunna handla en ETF behöver man vanligen en aktiedepå. Fondtypen handlas till samma villkor av institutioner och privatpersoner. En ETF har normalt en eller flera marknadsgaranter som under börsens öppettider ställer köp- och säljkurser i andelarna. Marknadsgaranten använder en dator som hela tiden värderar andelarna beroende på hur fondens innehav utvecklas och ställer priser för att underlätta handel. Marknadsgaranten kan köpa (lösa in) andelar mot fondbolaget och levererar (erhåller) då motsvarande andel av ETF:ens portfölj. Blir andelen för billig relativt fondens innehav köper marknadsgaranten andelar och byter in dessa mot fondens innehav som kan säljas dyrare i marknaden. Det omvända gäller för dyra fondandelar. Denna mekanisms syfte är att skapa förutsättningar för arbitrage som medför att andelarna handlas nära det teoretiska värdet. En ETF med låg omsättning anses ändå vara mycket likvid då marknadsgaranterna använder sig av likviditeten i ETF:ens innehav för att ställa pris.

Börshandlade fonder har ofta lägre förvaltningsavgifter än vanliga indexfonder. Å andra sidan utgår köp- och säljavgifter i och med att man vid handel måste betala courtage till sin mäklare på samma sätt som vid aktiehandel. Därtill kommer en implicit avgift i form av spread, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs. Därför lämpar sig ETF:er mindre bra för månadssparande eller handel i mindre poster, eftersom transaktionskostnaderna blir för höga. Jämfört med vanliga indexfonder har ETF:er fördelen att de slipper hålla en likviditetsreserv för hantering av inlösen av andelar, vilket torde ge dem något bättre avkastningspotential i uppgångstider.

För- och nackdelar

Fördelar:

 • Avslut av affären samma dag. I en vanlig investeringsfond tar det ofta flera dagar innan affären bokförs på konto eller depå.
 • Köp och försäljning kan göras inom samma handelsdag, så kallad daytrading.
 • Oftast lägre förvaltningsavgifter än vanliga investeringsfonder.
 • Enkelt förklarat så tar ETF:er det bästa från fondvärlden (riskspridning och enkelhet) och kombinerar det med aktiernas fördelar (ständig prissättning och omsättningsbarhet).
 • Stora möjligheter att skapa avancerade strategier och portföljer med specifika inriktningar.
 • Då ETF:er många gånger indexprodukter som följer ett givet index så ger de relativt låg förvaltarrisk.
 • riskspridning
 • transparens
 • stort utbud

Nackdelar med ETF:er är:

 • Dolda kostnader i gapet (spreaden) mellan köp- och säljkurser vid kortsiktiga affärer.
 • Avkastningen från ETF:er med daglig hävstång äts upp om index svänger kraftigt. Fonder med hävstång är därför främst en produkt för daytrading.
 • Investeraren löper risken att den part som garanterar ETF:ns underliggande värdepapper blir insolvent.
 • Inbyggd hävstång underpresterar ofta mot sitt index.
 • Courtage

Wikpedia
What Is An ETF?: An Infographic 
How Hedge Funds Use ETFs

En ETF är en börshandlad fond. Det betyder att det är en fond som är noterad på börsen precis som en aktie och därmed är möjlig att handla med hela tiden, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång dagligen. ETF betyder Exchange Traded Fund.

De kända indexfonderna med inbyggd hävstång, Xact Bull och Bear, är exempel på sådana fonder. Xact Bull är byggd så att om börsen går upp med 1 procent så går fonden upp med 1,5 procent.

Bear är utformad så att om börsen går ned med 1 procent så går fonden upp med 1,5 procent. Om marknaden däremot går åt fel håll för respektive fond får man räkna nedgången gånger 1,5.

Blandning av en fond och en aktie

ETF är en engelsk förkortning för Exchange Traded Fund och kan översättas till ”Exchange-traded Fund”. En ETF är som en blandning av en fond och en aktie, eftersom den har struktur och riskspridning som fond och samtidigt en aktiens likviditet och prissättning. En av ETF: s uppgifter är att följa ett specifikt index, såsom den svenska OMXS 30. Ibland är det stora intresset för handlade medel de låga avgifterna, som är desamma för privata sparare och institutioner, samt det faktum att Majoriteten av de aktiva fonderna slår inte sin riktmärke. ETF-marknaden har blivit låg, eftersom fler och fler investerare upptäcker sina fördelar. I videon nedan förklarar Bloomberg hur ETFs fungerar och hur de kan hjälpa dig att uppnå bättre avkastning.

Indexfond

I de allra flesta fall är en ETF en indexfond. I en ETF får du samma riskspridning som du får i en vanlig traditionell indexfond. En investering i en ETF innebär att du enkelt och till låg kostnad får en omedelbar exponering mot den marknad du har valt att investera i. Det kan till exempel vara aktie- eller räntemarknaden i en viss region, en bred råvarumarknad eller en viss Företagssektorn.

ETF’er speglar oftast olika index och är således en börshandlad version av indexfonder, d.v.s. de följer ett visst index. En uppenbar fördel med ETF ‘er är att de ofta tar ut en lägre förvaltningsavgift än motsvarande indexfonder. Man kan t.ex. köpa ETF’er med en förvaltningsavgift på under 0,1% för flera av världens större index.

ETF handlas över börsen

Den stora skillnaden mellan en ETF och en gemensam traditionell indexfond är att en ETF handlas över börsen. Det innebär att det är prissatt och kan köpas och säljas i realtid, på samma sätt som en andel.

En ETF passar därför dig som är aktiv med dina investeringar och vill utnyttja marknadsfluktuationer enligt din marknadsställning, så snabbt och enkelt som du handlar aktier. Men en ETF kan också vara ett utmärkt alternativ för långsiktiga besparingar, inte minst tack vare den låga avgiften. En ETF är en gemensam fond. En ETF omfattas av samma strikta regler och övervakning som vanliga traditionella medel.

Fondägare

En fond investerar det kapital som fonden mottar från investerarna som även kallas fondägare i sådana tillgångar som är fondens investeringsstrategi. Fondens tillgångar förvaras hos en förvaring, separerad från fondens övriga tillgångar. Varje aktie i en ETF representerar en kapitalandel i fondens nettotillgångar. Det är den här egenskapen som i första hand särskiljer en ETF från andra börshandlade produkter, såsom certifikat. Dessa äger inte några underliggande tillgångar utan produktförlagaren, vanligtvis en bank, härmed åtagit sig att ge investeraren produktens avkastning. Innehavaren av en sådan produkt löper således risken för att emittenten inte kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter.

Passiv investeringsstrategi

En passiv investeringsstrategi innebär att du investerar i passivt förvaltade fonder s.k indexfonder. En passiv investeringsstrategi innebär alltså att du väljer att inte försöka slå marknaden (aktiv investeringsstrategi), utan istället väljer att investera i passiva indexfonder som följer utvecklingen av ett utvalt marknadsindex.

 


Fler bra källor om vad en ETF är för något.

ETF? – Avanza
ETF? – Nordnet
Börshandlad fond-Wiki
ETF? – Xact


Mer läsning från vår blogg.

15 Tradingtips för nybörjare

Swingtradingutbildning

Livet som trader

Swingtrading – den definitiva guiden 2018

Robothandel

Strategier för din trading

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com