Indexoptioner

Indexoptioner är en vanlig option men med ett index som underliggande tillgång istället. Inte att förväxlas med indexfonder som är något helt annat.

Indexoptioner har köpoptioner och säljoptioner där underliggande tillgång är ett index. Till skillnad från vanliga optioner i Sverige som är av amerikansk stil är indexoptioner av europeisk stil.

Indexoptioner går alltså inte att lösa in en indexoption i förtid och kontantavräkning sker på slutdagen.

Indexoptioner heter på engelska index options.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.