April 4

Spara regelbundet och var långsiktig för att öka din avkastning: 8 tips!

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att spara regelbundet är en av de viktigaste faktorerna för att öka chanserna att få en god avkastning på sparkapitalet. Det har visat sig att börsen sällan rör sig runt sin genomsnittliga avkastning, vilket gör att det är viktigt att man är långsiktig i sitt sparande. En ny analys har visat att det finns ett antal enkla tips som kan hjälpa till att öka möjligheterna till en god avkastning på sparandet. Att spara regelbundet är ett av dessa tips och här kommer några fler.

Stockholmsbörsen har stigit med nästan 13 procent per år sedan 1984. Men det finns stora svängningar och statistiken visar att börsen sällan rör sig runt sin genomsnittliga avkastning. För att öka chanserna till en god avkastning på sparkapitalet finns det enkla tips som man kan följa. Det visar en ny analys.

– Det är viktigt att spara regelbundet och vara långsiktig. Är sparhorisonten längre än fem år är aktier ett bra alternativ för den som är beredd att ta lite risk. Är sparhorisonten längre än tio år finns det få, om ens något, alternativ som är bättre, säger Håkan Samuelsson.

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Kostnad handlar inte om kronor per aktie

Förrförra året blev ett mycket bra börsår. Stockholmsbörsen steg nästan 35 procent om man inkluderar utdelningarna. Men signaler om en svagare ekonomisk tillväxt, stigande arbetslöshet och fler företagskonkurser gör att många småsparare står inför svåra val.

– Många småsparare känner osäkerhet över att placera pengar på börsen. Risken ska inte underskattas, men den som är långsiktig och kan leva med att sparkapitalet ett enskilt år kan sjunka med 20 – 30 procent har mycket att vinna på att ha pengar på börsen. Om man har funderingar kring att placera pengar, är man välkommen att höra av sig till oss på Samuelssons Rapport. Där kan man få hjälp och råd, säger Håkan Samuelsson.

1. Långsiktig investering – Det är slumpen som avgör om börsen går upp eller ner från en dag till en annan, men om du har en sparhorisont på tio år och en väldiversifierad aktieportfölj är det högst sannolikt att du får en positiv avkastning.

2. Aktieportfölj och ränteportfölj  – Endast aktier och aktiefonder medför en hög risk, och det finns en stor chans att du drabbas av stor förlust ett enskilt år. För att minska risken är det bäst att ha en lägre aktieexponering och en högre ränteexponering. 90–95 procent av den framtida avkastningen och risken avgörs av fördelningen mellan aktier och räntebärande, medan resterande 5–10 procent bestäms av valet av enskilda aktier och timing.

3. Skräddarsy risken efter sparhorisonten – För att ta reda på din riskvilja, använd den tabell som tillhandahålls. När det gäller aktieinvesteringar är det lämpligt att ha en sparhorisont på fem år eller mer. Ju längre sparhorisont man har, desto större andel aktier kan man ha. Om man har en normal till genomsnittlig riskvilja och en femårig sparhorisont, är en bra start en aktieandel på 50% och en ränteplacering på 50%. Om man har en tioårig sparhorisont, kan man tillåta sig att ha en högre andel aktier, som till exempel 60-70%.

4. Övervaka portföljenDet är rekommenderat att gå igenom sina investeringar minst en gång per år. Syftet med genomgången är att kontrollera att risken i investeringarna motsvarar din riskvilja. Om aktiemarknaden har stigit mycket, ökar risken i dina placeringar och du måste minska risken genom att minska andelen aktier. Om aktiemarknaden har sjunkit, måste du öka andelen aktier för att uppnå det avkastningskrav du har.

5. Några få fonder räcker – Om du sparar i fonder, är det en bra idé att välja tre till fem olika fonder som kompletterar varandra. Undvik att fokusera enbart på historisk avkastning, eftersom den inte är en garanti för framtida avkastning. Här kan du få tips om vad vi anser vara de bästa fonderna just nu.

6. Aktier är mycket bra men sprid risken – Om du vill investera i aktier, bör du se till att sprida din risk genom att investera i minst tio till tolv olika bolag. Se efter aktier med god omsättning och som följs av flera analytiker. Det kan vara bra att välja bolag som tjänar pengar under alla konjunkturer, ger en god direktavkastning och som inte är övervärderade. Om du har tid, lust och kunskap, kan det också vara en bra idé att investera i mindre bolag som är inriktade på intressanta branscher och spännande produkter. Men var medveten om att risken är högre och kompensera detta genom att investera i flera småbolag och hålla en högre andel räntebärande placeringar.

7: Var realistisk när du sätter ditt avkastningskrav – Det är viktigt att du är realistisk när du sätter ditt avkastningskrav. Om du har en långsiktig sparhorisont bör du inte förvänta dig mer än ca 7–8 procent årlig avkastning. Om du siktar högre än så måste du vara beredd att ta större risker.

8: Uppdatera ditt kunskapsläge regelbundet – Det är viktigt att regelbundet hålla sig uppdaterad om hur aktiemarknaden utvecklas och vilka nyheter som kan påverka börsen. Använd gärna olika nyhetskällor och följ även kollegor som är intresserade av samma ämne. Följ även diskussioner om aktieinvesteringar för att få insikt i det senaste inom aktieinvesteringar.

Summering

Att få en god avkastning på sparkapitalet kräver att man är långsiktig och följer några enkla tips. Det är viktigt att ha en väldiversifierad portfölj med en balanserad risk som överensstämmer med ens sparhorisont. Man bör även övervaka portföljen regelbundet, välja ett fåtal fonder att investera i och sprida risken genom att investera i flera olika bolag. Var medveten om att man inte kan förvänta sig mer än ca 7-8 procent årlig avkastning om man har en långsiktig sparhorisont. Man bör även hålla sig uppdaterad om nyheter som kan påverka aktiemarknaden.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?