Teckningsoption, vad är det? – Förklaring och definition

Teckningsoption ger dig rätt att till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. De gäller under en viss tidsperiod.

En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar.

Optionen är en möjlighet för ett aktiebolag att öka sitt aktiekapital.

Information om en teckningsoption finns i bolagens prospekt och eller pressmeddelande.

En teckningsoption kan även användas som ett belöningssystem. Arbetare i företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden.

Så här skriver skatteverket om dessa.

På engelska heter det warrant.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.