teknisk analys

Teknisk analys är en analysmetod som innebär att man analyserar återkommande prismönster i ett värdepapper såsom aktier, för att ta reda på när man skall gå in och ut ur en trade. Teknisk analys innefattar ett brett spektrum av olika analysmetoder såsom tradingindikatorer som RSI och ADX, men också olika former av grafmönster, som trianglar och kilar.
Den tekniska analysen används i stor utsträckning för att mäta den mänskliga psykologin bakom en prisrörelse, i ett försök att avgöra vart börsen är på väg, och är förmodligen det viktigaste verktyget i en traders verktygslåda.
Av denna anledning har vi valt att skapa den enorma, 13000 ord långa guide, för att lära dig allt som du kan tänkas behöva veta om teknisk analys! För nybörjaren och även avancerade traders med andra ord.
 

Artikelns Innehåll

 

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en analysmetod som används för att analysera en finansiell tillgång likt aktier, råvaror, valutapar, optioner eller terminer, för att försöka hitta bra tidpunkter att gå in i marknaden. Man kan använda teknisk analys för att förutsäga vart kursen är på väg, genom att analysera de historiska prisrörelserna. Anhängare av teknisk analys använder sig av olika sorters grafer och marknadsdata för att studera hur börsen har rört sig och hur olika aktörer har påverkat kursen, för att förutsäga framtida prisrörelser.
Kortfattat är teknisk analys alltså en metod som syftar till att analysera en marknad genom att titta på grafer över börsens rörelser, som i sig består av komponenter som pris, volym, och open interest.  Open interest används i options- och terminsmarknaderna, och är ett mått på antalet utställda kontrakt som finns på börsen.
Teknisk analys grundar sig på iden att allt som som behövs för att analysera en tillgång och göra en träffsäker prognos över framtida priser, är den historiska utvecklingen för tillgången i fråga.
Alla marknader där historiska data finns att tillgå, kan analyseras med hjälp av teknisk analys. Du kan använda teknisk analys på aktier, fonder,obligationer, valutor, terminer, optioner, råvaror, och till och med VIX.

Vikten av price action för tekniska traders

Till skillnad från en analytiker som nyttjar fundamentala metoder för att försöka finn felprissatta värdepapper som aktier, studerar en teknisk analytiker enbart prismönster och förändringar i volym eller olika relevanta dataströmmar. Tekniska analytiker anser ofta att ett värdepappers pris och dess volym är de mest tillförlitliga indikatorerna på vart börsen är på väg, i och med att de speglar utbud och efterfrågan, vilket i slutändan är det som avgör hur en marknad går.
Vissa tekniska analytiker tar enbart beslut baserade på mönster i ett värdepappers pris och volym, medan andra också blandar in vissa element av fundamental analys. Dock är det vanligt att man, oavsett tillvägagångssätt, väljer att stanna utanför en marknad inför stora nyhetssläpp som kan ha en markant inverkan på framtida kursutveckling.

Kort om den tekniska analysens historia

Många anser att den första att introducera teknisk analys i västvärlden, var Charles Dow, när han 1896 gick samman med en vän för att skapa Dow Jones Industrial average, som namngavs efter skaparna. Genom sina regelbundna inlägg i tidningen ”wall street journal” som han själv grundade, lade Charles Dow också grunden för vad som senare kom att kallas för ”Dow Theory”.
Om man ser bortom väst, existerade teknisk analys redan ett århundrade före Charles Downs föddes.  I Japan sägs det att teknisk analys föddes när en Homma Munehisa följde priset på ris, och upptäckte att det fanns återkommande mönster som siade om framtiden. Dessa mönster kom senare att kallas candlesticks, och är idag mycket populära även i väst.

Användningsområden för teknisk analys

När det gäller teknisk analys, har ingen trader exakt samma metod som en annan. Med andra ord är det en subjektiv vetenskap, där det inte finns något direkt rätt eller fel.
Även om olika traders har olika ingångsvinklar, används teknisk analys oftast för ungefär samma saker. Här följer några exempel:

 • Identifiera trendriktningen
 • Notera viktiga prisnivåer
 • Upptäcka bra entries
 • Sätta stop loss och profit target
 • Veta när man skall gå ur en trade

 

Teknisk Analys Utbildning – TA Explorer

kurs utbildning - TA Explorer
Sedan några månader tillbaka kan vi nu erbjuda Sveriges mest kompletta utbildning och kurs i Teknisk Analys. I denna kursen kommer du lära dig:

 • Grafmönster (Patterns)
 • Tradingindikatorer
 • Candlesticks
 • Vilken diagramtyp som är bäst
 • Hur du tolkar trender och konsolideringar
 • Hur man kan använda volym
 • Varför det kan vara en bra ide att ta en till graf till hjälp
 • Börsens fyra faser
 • Hur du hanterar risker på börsen
 • Börspsykologi (Kort efter kurssläpp)
 • Vilka källor som är trovärdiga och inte!
 • Hur börsen fungerar
 • Plus mycket mer!

Du kan läsa mer om denna kurs i Teknisk Analys här.
 

Identifiera trendriktningen

Teknisk analys kan användas för att identifiera om börsen trendar eller bara rör sig sidledes, och vilken riktning en eventuell trend har.
Vanligtvis brukar man kolla på bottnar och toppar i kursen, och se i vilken riktning de rör sig. Om marknaden producerar högre och högre bottnar och toppar, är den i en upptrend. På samma sätt är en marknad i en nedtrend om den konstant producerar lägre och lägre toppar och bottnar. Det är ganska vanligt att man förbinder bottnar och toppar med en trendlinje för att snabbt uppfatta lutningen och intensiteten i trenden.
Ett annat vanligt sätt att identifiera trendriktningen, är genom att använda trendindikatorer. En av de vanligaste indikatorerna i sammanhanget är ett glidande medelvärde av kursen, där medelvärdets lutning bestämmer trenden. På så vis är börsen i en upptrend om medelvärdet lutar upp, och i en nedtrend om det lutar ned, och konsoliderande om det är plant.
Ett annat vanligt användningsområde för glidande medelvärden, är att bedöma trendriktningen beroende på om börsen är över eller under medelvärdet.

Trend med teknisk analys
Trend med teknisk analys

Viktiga prisnivåer

Ofta finns det vissa nivåer som en marknad finner svåra att penetrera, och således utgör stöd eller motstånd. Om nivån befinner sig under marknadens nuvarande pris, är det ett stöd, och om den befinner sig över är det istället ett motstånd.
Det är vanligt att man nyttjar sig av tidigare högsta- och lägstanoteringar i grafen för att definiera var stöden och motstånden skall vara. Likt i bilden nedan:

Motstånd
Motstånd
Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av nivåer i olika verktyg, eller fibonacci-multiplar av en tidigare upptrend. T.e.x är det ganska vanlig att man använder sig av långa glidande medelvärden, likt 200- dagars glidande medelvärde.

Entries

Ett annat viktigt användningsområde för teknisk analys, är att finna bra entries. Faktum är att många av de som nyttjar fundamental analys drar nytta av teknisk analys för att försöka finna den bästa prisnivån att gå komma in på.
Renodlade tekniska traders nyttjar dock enbart teknisk analys för att definiera när det är dags att köpa eller sälja, utan hjälp av andra metoder. Det är vanligt att man nyttjar teknisk analys för att ställa upp ett antal regler som visat sig lukrativa i ett backtest, och sedan applicerar dem på börsen för att finna köp- och säljsignaler.
Med andra ord betraktar många tekniska traders trading som ett spel styrt av tydliga regler och villkor som måste uppfyllas för att ta en trade. Om alla villkor inte uppfylls, bestämmer man sig helt enkelt för att stanna ute ur marknaden!
I och med att det går att definiera köp- och säljregler så tydligt, finns det en hel del programvaror på börsen som placerar trades åt dig. Faktum är att det är den typ av trading som vi sysslar mest med här på Samuelssons Rapport. Ta dig en titt på vår artikel om algo trading om du vill veta mer!

Profit Target

En profit target används för att gå ur en position efter att en viss nivå eller vinst har nåtts.
Teknisk analys kan appliceras på många sätt för att finna gynnsamma nivåer att placera en profit target kring. Du kan t.e.x använda average true range (ATR) för att placera nivån på ett volatilitetsjusterat avstånd från din entry. Det är också vanligt att man placerar en profit target kring stöd och motstånd, där marknaden med stor sannolikhet kan stöta på patrull och vända om.
När det kommer till vissa grafformationer (som vi kommer att titta närmare på senare i artikeln) finns det ofta vissa nivåer som anses vara passande att placera en profit target kring.
I fallet med en triangelformation, brukar man t.e.x förvänta sig att börsen kommer att röra sig ett avstånd som motsvarar basen på triangeln, när den bryter ut på uppsidan.
Nedan ser du en sådan triangel, där ett utbrott leder till en prisrörelse som ungefär motsvarar storleken på triangelns bas.

 Profit Target
Profit Target
Det finns många sådana här prismönster, och vi kommer att ta oss en titt på några fler senare! Men bara för att nämna ett till exempel, kan sägas att ett utbrott från en så kallad huvud-skuldra-formation anses leda till en prisrörelse som ungefär motsvarar storleken på huvudet i formationen.
Med den erfarenhet vi har från mönster som de nämnda ovan, kan vi säga att de inte brukar fungera särskilt bra. Dock är de fortfarande nämnvärda, då de är mycket populära i tradingvärlden!

Stop Loss

Alla som har hållit på med trading ett tag vet hur viktigt det är att använda en stoploss. För att göra vinst på börsen måste du se till att klippa dina förluster och låta vinnarna växa sig stora.
På samma sätt som teknisk analys kan användas för att definiera när det är lönt att gå in i en trade, kan det användas för att bestämma när det är dags att gå ut ur en trade.
Det allra vanligaste typen av stoploss är att man bestämmer en viss nivå i grafen, där det inte är värt att hålla en trade längre. T.e.x kan man använda sig av stöd- och motståndsnivåer för att få en bättre bild av var stoppen skall placeras.
Nedan ser ni ett exempel där en stoploss är placerad $20 från entryn. I det här fallet bedömde vi att traden inte var värd att hålla längre om börsen gick emot oss så mycket.

Stop Loss Exempel
Stop Loss Exempel

Exits

Precis som att teknisk analys kan användas för att placera en stop loss, kan det också användas för att bestämma när det är dags att gå ur börsen, oavsett om du är i vinst eller förlust. Det finns ingen ände på alla de olika exitmetoder du kan använda dig av. Nedan följer två exempel på vanliga exitmetoder som baseras på teknisk analys:
Tidsexit– Du går helt enkelt ur marknaden efter ett visst antal dagar eller bars
RSI-Exit- Med mean reversionstrategier använder vi oss ofta av en RSI-exit, som använder en överköpt RSI-nivå som säljsignal.
Här kan du läsa mer om RSI-indikatorn

Kritik mot teknisk analys

Även om teknisk analys har blivit allmänt accepterat på senare år, undgår den inte en del kritik. Den mesta av kritiken handlar om huruvida historiska prisrörelser faktiskt kan förutsäga framtida rörelser eller inte.
Vad som är viktig att påpeka är att teknisk analys har fått mycket mindre uppmärksamhet inom den akademiska arenan än fundamental analys, vilket har berott till stor del på att teknisk analys förr sågs med mycket stor skepsis.
Med detta sagt är följande några av de vanligaste invändningarna mot teknisk analys att:

 • Marknaden är effektiv
 • Prisrörelser är slumpmässiga
 • Teknisk analys är en självuppfyllande profetia

Den effektiva marknadshypotesen

En vanlig, men dock felaktig uppfattning om hur prissättningen av en marknad fungerar, är den effektiva marknadshypotesen. I grunden är det idén att en marknaden är effektiv på så sätt att den prisar in all tillgänglig information som finns ute för tillfället på ett korrekt sätt. Anhängare av teorin menar därför att det inte går att finna marknader eller aktier som är undervärderade utifrån den information som är offentliggjord, eftersom att den informationen redan är inprisad i aktier eller värdepapperet.Anhängare av den effektiva marknadshypotesen anser således också att det inte är möjligt att finna en edge genom att analysera priset eller volymen på ett värdepapper eller aktier.
Viktigt att komma ihåg är att den effektiva marknadshypotesen vilar på idén att börsen är rationell och rätt prissatt. Och det är ett grundantagande som är helt fel!

Prisrörelser är slumpmässiga

En annan vanlig invändning är påståendet att prisrörelserna i en marknad är helt slumpmässiga, och inte kan förutses på något vis, vare sig med tekniska eller fundamentala hjälpmedel. En del av argumentationen lyder att ett mönster som faktiskt kan förutsäga vart marknaden är på väg, kommer att utraderas omedelbart i och med det utnyttjas av för många marknadsspelare.
Precis som med den effektiva marknadshypotesen beaktas dock inte det faktum att marknaden består av människor som i grunden är irrationella. Prismönster kommer därför att uppstå som ett resultat av den aggregerade psykologin, och kan utnyttjas för att finna en edge.
Dock är det viktigt att komma ihåg att nästan alla rörelser i börsen är slumpmässiga, och att de prismönster som faktiskt har något prediktivt värde är förhållandevis sällsynta!

En självuppfyllande profetia

Den tredje vanliga invändningen är att teknisk analys är en form av självuppfyllande profetia, de gånger den faktiskt fungerar. Med andra ord känner många traders till de vanliga tekniska prismönstren och signalerna, vilket leder till att de agerar i enlighet med vad mönstret påvisar. På så sätt ser de till att vissa tekniska mönster faktiskt signalerar rätt.

Varför fungerar teknisk analys?

Varför fungerar teknisk analys
Varför fungerar teknisk analys
Trots invändningarna ovan finns det otaliga bevis på att teknisk analys faktiskt fungerar. Många traders har lyckats göra vinster över tid genom att analysera börsen med tekniska hjälpmedel, och idag råder det ingen större oenighet kring att det faktiskt är möjligt att förutsäga marknadsrörelser till viss del med tekniska hjälpmedel.
Den största anledningen till att det fungerar, är att det förenklar tradingprocessen. Genom att använda teknisk analys kan vi med hjälp av strikta regler definiera vad som är vår edge, och inte. På så sätt blir trading ett spel styrt av tydliga regler, vilket markant underlättar tradingprocessen.
Man kan säga att det möjligt att definiera en edge med teknisk analys av följande anledningar:

 • Börsen rör sig i trender och kan forma återkommande mönster
 • Historien upprepar sig själv
 • Marknaden prisar in allt

Kursen rör sig i trender och bildar återkommande mönster

En av de större anledningarna till att vi analyserar marknadsdata är att en marknad kan trenda i en specifik riktning. Det finns olika typer av trender, beroende på längden och den tidsupplösning du nyttjar för din analys. Långa trender kan vara i många år, och upptäcks bäst i vecko- eller månadsbaserad data.
Mellanlånga trender som varar i några veckor till flera månader upptäcks enklast på daglig data. Och korta trender som varar i någon enstaka dag till någon vecka upptäcks bäst på daglig data eller något kortare tidsupplösning, likt 240-minutersupplösningen.
Den andra anledningen till att vi analyseras marknadsdata, är att priset kan forma återkommande mönster som föregår en specifik marknadsrörelse. Det finns många oupptäckta mönster i börsen som bara väntar på att bli upptäckta, och som t.e.x kan signalera ett nära förestående trendomslag.
Teknisk analys hjälper oss att identifiera dessa mönster direkt i prisdatan, eller med hjälp av en teknisk indikator, som ju också baseras på prisdatan. T.e.x finns det vissa tradingindikatorer som ADX, som påvisar hur stark en trend är. Vi kommer att gå igenom tradingindikatorer i mer detalj senare!

Historien upprepar sig själv

Marknadens prisrörelser har mycket att göra med den mänskliga psykologin, eftersom att det är människor som i grunder utgör börsen. På så vis speglas det mänskliga beteendet i prisdatan, och eftersom att vi tenderar att ha vissa fasta beteendemönster, kommer vissa prismönster och formationer att upprepas gång på gång i marknaden. Genom att använda teknisk analys kan vi identifiera dessa återkommande mönster, i syfte att göra vinst i börsen.
I vissa fall är det inte enbart att vissa mönster återupprepas, utan börsen också har ett minne, på så vis att det kan reagera vid historiskt viktiga nivåer (motstånd och stöd). Oftast består dessa av tidigare högsta- och lägstanoteringar, likt vi gått in på tidigare i artikeln. Med hjälp av teknisk analys kan du bevaka dessa nivåer och använda dem till din fördel.

Marknaden prisar in allt

Teknisk analys baseras på premissen att allt som är viktigt för en marknad, likt fundamentala, politiska, sentimentrelaterade eller andra faktorer, reflekteras i prissättningen. Med andra ord speglas allt du behöver veta i marknadsaktörernas prissättning av marknaden.
Vid en första anblick kan den här uppfattning verka likna den effektiva marknadshypotesen, men så är definitivt inte fallet. En teknisk analytikers uppfattning är att börsen har prisat in all information som finns att tillgå, men att den inte har gjort det på ett korrekt vis, utan speglar människors reaktioner på den information som finns att tillgå. Och som bekant är det omöjligt att göra en helt rationell analys av ett företag, vilket leder till att prisdatan blir marknadens tolkning av den information som finns att tillgå, snarare än en korrekt prissättning.
En teknisk analytiker skulle t.o.m hävda att marknadens tolkning är mer relevant än något annat, eftersom att det är denna som faktiskt bestämmer vart kursen kommer att gå. Återigen går detta stick i stäv med den effektiva marknadshypotesen, som stipulerar att börsen alltid är korrekt prissatt i enlighget den information som finns att tillgå. Tänk vad fel de har!
Du kan läsa mer om här om ”Fungerar teknisk analys?” genom att klicka här.
Du kan läsa mer om här om ”Är teknisk analys användbart?” genom att klicka här.
 

Hur skiljer sig teknisk analys från fundamental analys?

Teknisk analys vs fundamental analys
Teknisk analys vs fundamental analys
Teknisk och fundamental analys är de två stora inriktningarna inom trading. Medan en teknisk trader använder sig av mönster och förändringar i en tillgångs pris och volym för att förutsäga framtiden, använder fundamentala traders sig av fundamentala data, likt ett bolags kassaflöde, aktieutdelningar med mera för att beräkna bolagets egentliga värde.
Vanligtvis ses teknisk och fundamental analys som varandras motsatser, och traders gillar att klassificera sig som den ena eller andra.
Sanningen är dock att de två metoderna ibland överlappar. Vissa fundamentala traders nyttjar ibland grundläggande teknisk analys för att hitta en bättre tidpunkt att gå in i börsen, när deras fundamentala analys signalerar köp. På samma sätt kan vissa tekniska traders använda sig av viss fundamental analys för att t.e.x filtrera ut vilka aktier som är värda att applicera teknisk analys på.
Med detta sagt, kommer vi nedan att lista några av de större skillnaderna mellan teknisk- och fundamental analys.

1. Syfte

Fundamental och teknisk analys används ofta för olika syften. Medan fundamental analys används mestadels för längre investeringar, används teknisk analys mestadels för trading. Traders förlitar sig på tekniska formationer och mönster för att agera relativt snabbt i börsen. Som en kontrast är en investerare mycket mer benägen att hålla en aktie över en lång tidsperiod, och förlitar sig därför till större utsträckning på fundamental analys.

2. Tidshorisont

Fundamental analys brukar oftast användas för långsiktiga investeringar, eftersom man försöker identifiera bolag som har goda förutsättningar att utvecklas väl, och prestera bra över tid. I andra änden av spektrumet har vi teknisk analys, som är mer fokuserat på att finna kortsiktiga köpmöjligheter som levererar många snabba om än små vinster

3. Målsättning

Målet med fundamental analys är att finna det egentliga värdet av en tillgång, och som som en konsekvens fokuserar de på data som kan användas för att skapa en bedömning av bolagets värde. En fundamental investerare eller trader tittar på på saker som räntenivåer, råvarupriset och den politiska situation i ett land, för att bedöma bolagets värde.
Utöver detta vill en fundamental investerare titta på den finansiella situationen hos bolaget genom att analysera kvartals- och årsrapporter, för att se hur bolaget har utvecklats. Ofta tittar man på olika finansiella värden, såsom PE-tal, PB-tal, PS-tal och prognostiserad vinstutveckling för att bättre förstå bolagets unika situation. Det är också vanligt att man jämför bolagets situation med andra konkurrerande bolag och snittet för den sektor som bolaget verkar för. Utöver detta tar man sig också en titt på ledningen i företaget och utvärderar deras kompetens, eftersom att det kan ha en stor inverkan på hur bolaget kommer att gå framöver.
Kort sagt analyserar man de flesta aspekter av ett bolag för att skapa sig en så gedigen och nyanserad bild som möjligt.
Teknisk analys, å andra sidan, har som mål att identifiera när ett värdepapper eller aktier har goda sannolikheter att gå upp eller ned kortsiktigt, och göra vinst på det. Som vi nämnt tidigare är det enda man använder den historiska kursutvecklingen, för att identifiera sådana möjligheter.

4. Datatillgänglighet

Att hitta nog med data för att göra en grundläggande fundamental analys tar ganska mycket tid i anspråk, eftersom att datan som används inte kan finnas på ett och samma ställe. Du behöver först sammanställa vilken information du behöver, och sedan leta och sammanställa datan, innan du ens kan göra din analys.
Att finna data för teknisk analys är mycket enklare, eftersom att allt du behöver finns i prisgrafen.
Med detta sagt menar vi inte att teknisk analys nödvändigtvis är enklare än fundamental analys. Vem som helst kan göra en teknisk analys av börsen, men väldigt få kan konvertera sina spaningar till riktigt avkastning!

5. Grundförutsättningen

Tekniska och fundamentala analytiker agerar på lite olika grunder.
Tekniska traders tjänar pengar på det faktum att skillnader i utbud och efterfrågan skapar mönster och trender, som kan indikera marknadens kommande prisrörelser. Grundpremissen är att dessa mönster upprepas i börsen, och således kan användas för att veta när man skall gå in och ut ur börsen.
Fundamental analys, å andra sidan, vilar på premissen att börsen har prissatt ett värdepapper eller aktier eller tillgång fel, och att detta kommer att justeras över tid. På så sätt försöker man hitta undervärderade värdepapper eller aktier som man hoppas börsen kommer att värdera upp framöver.

6. Typen av trader

Investerare och långsiktiga traders brukar oftast använda sig av teknisk analys, medan mer kortsiktiga traders, så som swingtraders och daytraders nyttjar sig av teknisk analys.

Vanliga diagramtyper

Tradingdiagram ger en visuell bild av hur börsen har rört sig historiskt, men de kan också användas för att visa volym, eller annan relevant data.
Det finns flera vanliga diagramtyper inom teknisk analys. Vissa är tidsbaserade, likt de följande:

 • Candlesticks
 • Linjediagram
 • ”Bar chart”
 • Heiken Ashi

Och andra är baserade på annat, likt:

 • Tick
 • Volymdiagram
 • Range bars
 • Renko diagram
 • Point and figure diagram
 • Kagi-diagram
 • Three-line break chart

Låt oss ta en titt på allihopa!

1. Candlestick

Candlestick
Candlestick
Candlestickdiagrammet, eller japanska candlesticks som de också kallas, började att användas redan i 1700-talets Japan av risbönder. Candlesticks är antingen röda eller gröna beroende på om börsen har gått ned eller upp, och består förutom kroppen också av en övre och undre veke. Tillsammans visar dessa tydligt öppningen, stängningen, högstanoteringen och lägstanoteringen för tradingsessionen. I bilden till höger är detta tydligt illustrerat.
Nedan ser du ett candlestickdiagram där vissa candlestickformationer has märkts med speciella namn. Vi kommer snart att ta en närmare titt på candlestickformationer, men om du vill veta mer redan nu, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vår kompletta candlestickguide.
 
Candlesticks
Candlesticks

Fördelar med candlesticks

Förutom att visa hur börsen har rört sig, bildar candlesticks också olika mönster som signalerar olika saker i marknaden.
En annan mycket stor fördel, som har bidrag till diagramtypens popularitet, är att den är så enkel att läsa av!

Barchart

Bar chart (stapeldiagram på svenska),  är en annan vanlig diagramtyp som påminner om candlesticks. Ibland kallas den på engelska för OHLC bar chart, eftersom att den visar open, close, high och low för vare tidsintervall.
Den största skillnaden mot candlesticks är att den inte har like väldefinierade kroppar.

Fördelar med Bar Chart

Precis som candlesticks, visar en bar chart viktig information om börsen och hur den har rört sig. Med andra ord kan den också bilda prismönster. I diagrammet nedan ser ni t.e.x en så kallad inside bar.

Inside Bar
Inside Bar

Linjediagram

Linjediagrammet är en av de tidigaste och mest enkla diagramtyperna, och består enbart av stängningspriset. För att skapa ett linjediagram behöver du bara markera stängningspriset för varje dag och sedan binda samman dem med en linje.

Linjediagram
Linjediagram

Fördelar med linjediagram

Även om linjediagrammet inte förser oss med mer information än stängningspriset, kan det vara användbart när man vill observera längre trender. Samtidigt blir det i sin enkelhet mindre plottrigt, vilket kan göra det enklare att se vissa grafmönster, såsom trianglar, dubbeltoppar och koner.

Heiken Ashi Diagram

Heiken ashi kan sägas vara ett utjämnat candlestickdiagram. Faktum är att ”heiken-ashi” är japanska för ”genomsnittet av en stapel”. Mycket riktigt beräknas en heiken-ashi candlestick genom att ta medelvärdet av vissa stapelvärden. Mer exakt är det såhär öppnings-,stängnings-,högsta- och lägstanivåerna räknas ut:
Öppningsvärdet= (föregåendes stapels öppning + stängning)/2
Stängningsvärdet= (öppningen + stängningen+högstanivån+ lägstanivån)/4
Högstanivån = högstanivån (ingen förändring mot vanliga candlesticks)
Lägstanivån= lägstanivån (ingen förändring mot vanliga candlesticks)

Heiken Ashi
Heiken Ashi

Fördelar med Heiken Ashi

Även om den inte visar marknadspriset exakt som det formades, ser heiken ashi diagrammet till att reducera brus och gör det enklare att identifiera den rådande trenden. Med de färglagda staplarna ser du enkelt om börsen går upp eller ned, vilket kan vara till viss hjälp när man vill se om en marknad har vänt om.

Tickdiagram

Tickdiagram är diagram som visar ett visst antal ticks per stapel. Med andra ord representerar varje stapel öppnings-,stängnings-,högsta- och lägstanivåerna för det antal ticks som specificeras. Ett tick  representerar en trade, vilket innebär att en 144-tick graf representerar 144 trades.

Tickdiagram
Tickdiagram
Tick diagrammet betyder att en stapel bildas när ett visst antal trades har genomförts, oavsett hur lång tid det tog. Till skillnad från t.e.x ett candlestickdiagram är de med andra ord inte baserade på tid. En tickstapel motsvarar så lång tid det tar för ett visst antal transaktioner att äga rum, vilket också innebär att de inställningar man använder varierar stort mellan olika marknader, i enlighet med volymen.

Fördelar med tickdiagram

Eftersom att varje stapel representerar ett visst antal transaktioner och inte antalet transaktioner per tidsenhet, vet du att varje stapel har samma volym. Detta tolkar vissa som att varje tickstapel är lika signifikant.

Volymdiagram

Volymdiagram
Volymdiagram
Likt tickdiagrammet är volymdiagrammet en representation av marknadens rörelser per transaktionsantal, och inte per tidsenhet. Med andra ord betyder ett volymdiagram inställt på 500 att 500 aktier har sålts och köpts per stapel.

Fördelar med volymdiagram

Den största fördelen med volymdiagram är att takten i vilken nya staplar uppstår beror på aktiviteten i marknaden. När börsen tradas med lite volym, tillkommer få nya staplar. På samma sätt tillkommer många staplar när börsen handlas med hög volym.
I slutändan innebär detta att volymdiagrammet har en utjämnande effekt på grafen.

Range Bars

Med så kallade ”range bars” är det enda som visas kursen i sig. Det enda som räknas är rangen, alltså avståndet som marknaden rört sig. Så fort börsen har avverkat det specificerade avståndet skapas en ny stapel. Av den anledning har varje stapel samma range och stänger antingen på sin högsta- eller lägstanotering. Range Bar Chart

Fördelar med Range Bars

Eftersom att en stapel inte formas förrän dess att börsen har rört sig ett visst avstånd, hjälper range bars till med att reducera mycket av marknadsbruset.

Renkodiagram

Renkodiagram
Renkodiagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renko är japanska för ”tegelsten” och faktum är att staplarna i diagrammet på engelska refereras till som ”bricks”.
Precis som med range bars måste ett visst avstånd definieras, men varje ”tegelsten” bildas så fort marknaden har rört sig detta avstånd från föregående stapels stängning. Detta innebär att två stycken staplar inte kan bildas bredvid varandra, och att grafen inte visar de exakta prisrörelserna.

Fördelar med renkodiagram

I allmänhet kan sägas att renkodiagram likt flera av de andra diagramtyper vi tagit upp, filtrerar ut en del marknadsbrus. När det gäller renko bars tas detta till en ny nivå, då två staplar inte kan bildas bredvid varandra. Detta gör diagramtypen ganska användbar för att försöka finna den generella trenden i börsen.

Point and Figure

Point and figure-diagrammet visar prisrörelser genom att skapa kolumner med X och O för att markera stigande respektive fallande priser.  X och O placeras i separata staplar, där varje X och O representerar olika boxar, vilkas värde måste definieras. Utöver värdet för varje box, måste också antalet boxar som representerar en vändning specificeras.

Point and Figure Chart
Point and Figure

Fördelar med Point and Figure

Vissa traders tycker att point and figure är en bra diagramtyp för att trada breakouts, men du behöver dock spendera en del tid för att förstå hur diagramtypen fungerar.
Point and figure bildar också olika sorters prismönster som kan ge specifika köp-eller säljsignaler.

Kagi Chart

Till skillnad från point and and figure som nyttjar sig av boxar, använder sig Kagidiagrammet  av en sömlös linje för att representera marknadens rörelser, där linjens riktning visar vart priset är på väg.
Detta innebär att ett kagidiagram inte nyttjar boxar som måste specificeras. Dock måste den rörelse som skall krävas för att diagrammet ska ändra riktning specificeras. Så fort kursen har rört sig i det avstånd som specificerats mot den tidigare riktningen av linjen, ändrar den riktning.
Beroende på om marknaden har gjort nya högsta- eller lägstanoteringar har linjen olika färger. När börsen rör sig upp blir den grön och kallas för yanglinje, och när den rör sig nedåt blir den röd och kallas ändrar namn till yinlinje.

Kagidiagram
Kagidiagram

Fördelar med Kagidiagram

Eftersom att yang-och yinlinjerna representerar att priset bryter ut till upp-eller nedsidan, kan ett kagidiagram hjälpa till med att finna bra setuper i marknaden.

Three-Line Break

Likt point and figure, är inte three line break diagrammet inte tidsbaserat, utan ändras bara när kursen har rört sig ett visst avstånd. Diagramtypen visar en serie gröna och röda linjer, där röda linjer representerar fallande priser, och gröna linjer representerar stigande priser. Priset fortsätter i samma riktning till dess att det skett en vändning av trenden, vilket definieras som att kursen går under eller över de tidigare två staplarnas högsta- eller lägstanotering.

Three Line Break
Three Line Break

Fördelar med three-line break

Diagramtypen är bra för att upptäcka trendvändningar, och för att analysera stöd och motstånd.
Nu när vi har gått igenom olika diagramtyper är det dags att titta närmare på två av de största inriktningarna inom teknisk analys, vilka är price action- och indikatortrading. När vi väl har gjort det, kommer vi att ta en närmare titt på både separat!

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Price action är en typ av trading där man analyserar prisdatan direkt, utan att använda tradingindikatorer. Detta kan sättas i kontrast till indikatorbaserad trading, där man använder sig av tradingindikatorer för att analysera börsen och förstå vart den är på väg.

Price Action Trading

Vanliga former av price action trading är t.e.x candlestickformationer och grafmönster, och det är dessa som price action traders nyttjar för att bestämma när de skall gå ut ur och in i en marknad.
Med candlestickformationer menas de mönster som bildas av en eller flera candlesticks, såsom hammer, tweezer bottom, eller några andra av de mönster som vi kommer att gå igenom snart. Med grafmönster menas å andra sidan större formationer, såsom trianglar, kilar och huvud-skuldraformationen, som vi också kommer att gå igenom snart.

Indikatorbaserad trading

De traders som ägnar sig åt indikatorbaserad trading nyttjar sig av olika tradingindikatorer för att tolka marknadsdata. Det finns hundratals, om inte tusentals tradingindikatorer. Vissa används för att visa trendriktningen, medan andra används för att mäta momentum i marknaden. Vissa tradingindikatorer är ledande, men de flesta är laggande. Vi kommer att gå in på vad detta betyder om en liten stund!

MACD
MACD

Skillnader

En price action trader försöker oftast att identifiera trender och andra signaler genom att betrakta riktningen på större impulser i marknaden, liksom nya högsta- och lägstanoteringar. Om t.e.x de större rörelserna är positiva och ackompanjeras av mindre korrigeringar till nedsidan, anses trendriktningen oftast positiv.  På samma sätt anses en trend som består av nya lägstanoteringar och mindre positiva impulser vara negativ.
Ofta nyttjar price action traders av en trendlinje som sammanbinder toppar eller bottnar.

Trendlinje
Trendlinje
Indikatorledda traders baserar dock sin trading på indikatorer såsom ADX och glidande medelvärden för att bestämma riktningen och styrkan i en trend. Oftast används det glidande medelvärdet för att bestämma trendens riktning, medan ADX används för att bestämma dess intensitet. Trendriktningen bestäms då av lutningen på det glidande medelvärdet, där ett uppåtlutande medelvärde signalerar en positiv trend, och vice versa.
En annan skillnad är att price action traders använder sig av verktyg som fibonaccital och pivotnivåer för att att identifiera eventuella motstånd- och stödnivåer, medan indikatorledda traders använder sig mer av momentumindikatorer för att identifiera utbrott över motståndsnivåer. Några exempel på sådana tradingindikatorer är MACD, stochastic, RSI och CCI.
MACD
MACD
Även om det går att dela in teknisk analys i dessa två grenar är det viktigt att komma ihåg att de flesta traders använder sig av en kombination av båda. Exemplen ovan är MYCKET generaliserande, i syfte att göra det enklare att skilja på de två tradingstilarna. 
Låt oss nu ta en närmare titt på både price action- och indikatortrading!

Price Action Trading

Som vi nämnt tidigare, använder price action traders mestadels naken prisdata för att försöka utröna vart marknaden är på väg. I den här delen av artikeln kommer vi att gå igenom de mest populära koncepten inom price action trading, vilka är:

 • Stöd och motstånd
 • Candlestickformationer
 • Grafformationer

Volym är också något som används i stor utsträckning av price action traders, och vi har valt att lägga det under en egen rubrik lite senare i artikeln.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är prisnivåer som marknaden brukar ha svårigheter att passera på grund av att nivån skyddas av många marknadsspelare.
En motstånds- eller stödnivå karaktäriseras av att kursen brukar vända rund de nivåerna. Ofta ser man att en motstånds-eller stödnivå har testats upprepade gånger, men vänt om varje gång.
För att göra det klarare ligger motståndsnivåer över det rådande priset, och är en nivå där marknaden förväntas vända, eller åtminstone bromsa upp ett litet tag. En motståndsnivå uppstår eftersom att marknadsspelare övervakar en viss nivå, och i sänder ut säljordrar när marknaden når den nivån , eftersom att de förväntar sig att kursen skall vända om. Ofta ligger det stop orders runt dessa nivåer som också triggas, vilket ökar säljtrycket i marknaden.
En annan aspekt av motstånd är att utbrott över dem övervakas på samma sätt. Ofta väntar många traders på att marknaden skall gå över en motståndsnivå, för att då gå in i marknaden. Detta bidrar till att marknaden i vissa fall kan komma att gå upp mycket fort bara om motståndsnivån bryts. Med andra ord uppstår ett utbrott.

Utbrott
Utbrott
På ungefär samma sätt är en motståndsnivå en nivå där marknaden brukar finna stöd, och studsa mot. Precis som kring motstånd brukar det finnas en hel del stop ordrar placerade precis under en stödnivå, vilket kan leda till ett utbrott på nedsidan om marknaden rör sig under den.

Hur du identifierar potentiella stöd och motståndsnivåer.

Traders nyttjar många olika metoder för att komma fram till var de skall placera motstånds- och stödnivåerna. Det vanligaste sättet är dock att dra en horisontell linje som förbinder tidigare toppar och bottnar med varandra. På så sätt dras en linje som kan vara rak eller lutande, och som utgör antingen ett motstånd eller stöd, beroende på om det är över eller under priset.

Motstånd och stöd
Motstånd och stöd
Ett annat vanligt sätt är att använda så kallade pivotlinjer, vilka är horisontella linjer som dras från pivotpunkter, vilka i sin tur är nivåer som beräknas utifrån ett medelvärde av öppnings-, stängnings-, lägsta-, och högstanoteringarna för dags-, vecko-, eller månadsstaplar.
Fibonacci används också ofta för att identifiera potentiella motstånds- och stödnivåer. Ofta kalkylerar man fibonacci från en lokal botten till en lokal topp, och nyttjar fibonaccinivåer såsom 38.2%, 61.8%, 100% och  144%  för att finna nivåer där marknaden troligen kommer att vända om.

Använda motstånd och stöd i trading

Eftersom att motstånd och stöd representerar olika nivåer i marknaden där köp- och säljtryck möts, brukar traders lägga stor betydelse vid dessa nivåer i sin analys av marknaderna. Detta betyder att nivåerna bevakas noga, och på så sätt ofta blir lite av en självuppfyllande profetia, då många står redo att köpa vid ett närmande av ett stöd, och sälja när marknaden närmar sig ett motstånd. Detta bidrar till att öka nivåernas betydelse ytterligare.
Enkelt kan man säga att en trader antingen kan använda motstånd och stöd för att bevaka utbrott och agera på dem, eller för att satsa på att marknaden kommer att vända om runt dessa nivåer.
När det gäller att försöka agera på utbrott använder många traders sig av candlestickformationer som signalerar en fortsättning av trenden. På samma sätt nyttjar många traders som vill satsa på att nivån kommer att hålla sig av candlestickformationer som signalerar att trenden håller på att vända.
Det är också vanligt att använda sig av volym för att bedöma hur signifikant en prisrörelse är. Oftast vill man ett ett utbrott har hög volym, för att höja chansen att traden utvecklas i ens riktning.

Candlestickformationer

Vi har redan nämnt candlesticks en gång tidigare när vi gick in på olika diagramtyper. En aspekt vi dock inte gick in på så mycket, är att candlesticks bildar olika formationer, som har olika innebörd.
Price action traders använder sig ibland av olika candlestickformationer i sin analys, och i den här delen av artikeln skall vi diskutera några av de vanligaste formationerna!
Här är en bra bild som förklarar hur candlesticks fungerar, ifall att du har det färskt i minnet.

Candlestick
Candlestick
Låt oss gå igenom några olika candlestickformationer!

Hammer och shooting star

Det finns en hel del enskilda candlestickformationer som indikerar att att marknaden eventuellt håller på att vända om.
Hammer och shooting star-formationerna är två exempel på detta. 
En hammer har en lång nedre veke, och en liten kropp. Den övre veken skall vara minst två gånger så lång som själva kroppen. Den uppstår efter en tids nedgång, och betraktas som en positiv omslagsformation.
En shooting star kan sägas vara en omvänd hammer. Den har en liten kropp och en lång övre veke, och den lägre veken är frånvarande eller väldigt liten. En shooting star uppstår efter en tids uppgång, och signalerar att marknaden är på väg att vända ned.
C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_150853.JPG
C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_151851.JPG

Engulfingformationer

Engulfingformationerna är formationer som består av två candlesticks endera, och indikerar att kursen är på väg att vända om. De grupperas in i antingen bearish engulfing eller bullish engulfing beroende på om de signalerar en positiv eller negativ omvändning av trenden.
En bullish engulfing består av en lång positiv stapel som omsluter den föregående negativa stapelns kropp. Den uppstår efter en tids nedgång, och ses som en positiv omslagsformation.
En bearish engulfing, å andra sidan, består av en lång negativ stapel som omsluter den föregående positiva stapeln. Den uppstår efter en tids uppgång, och tros indikera att den positiva trenden är på väg att vända om.
C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_150924.JPG
C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_150958.JPG

Tweezers

Tweezers består av två staplar och är omslagsformationer. Det finns två olika sorter av tweezers, vilka är tweezer bottom och tweezer top.
En tweezer top består av två på varandra följande candlesticks med samma högstanotering, och föregås av en uppåtriktad marknadsrörelse. Den anses av de flesta vara en negativ reversalformation.
img 5d5fbfd43f806 Samuelssons Rapport
En tweezer bottom uppstår efter en tids nedgång, består av två candlesticks med samma lägstanotering, och tolkas som en positiv omvändningsformation.img 5d5fbfcf204a5 Samuelssons Rapport
 
 
 
 
 
 
En intressant detalj om tweezer-formationerna är att de bildar dubbeltoppar eller dubbelbottnar i en lägre tidsupplösning.

Piercing Line och Dark Cloud Cover

Piercing line och dark cloud cover är två ytterligare exempel på omslagsformationer.
En piercing line föregås av en nedtrend, och ses vanligtvis som en positiv omslagsformation. Den första stapeln består av en lång negativ stapel, och följs av en positiv stapel som gappar ned, men lyckas stänga över föregående stapel mittpunkt.
C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_151128.JPG
En dark cloud cover är en omvänd piercing line, och ses sålunda som en negativ omslagsformation. Den första stapeln är positiv, medan den andra är öppnar med ett positivt gap, men stänger nedanför föregående stapels mittpunkt.C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_151057.JPG

Morning star och evening star

Här har vi återigen en uppsättning omslagsformationer. Morning star och evening star består av till skillnad från de formationer vi tittat på tidigare av tre staplar, men signalerar likt de förra att marknaden är på väg att vända om.
En morning star uppstår efter en tids nedgång, och ses speciellt som en viktig signal när den uppstår nära ett viktigt stödområde. Den första stapeln är negativ, och följs av en stapel som gappar ned. Den sista stapeln är lång och positiv.
C:\Users\IFEANYI\Desktop\articles\projects\WILLIAMS PROJECT\New folder\IMG_20190109_150209.JPG
En evening star är en negativ omslagsformation som uppstår efter en tids nedgång. Den anses extra kraftfull om den bildas runt en motståndsnivå Den första stapeln är positiv, och följs av ett positiv gap och en liten stapel. Den tredje stapeln är lång och negativ.
C:\Users\IFEANYI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20190109_150240.jpg

Hur man tradar candlestickformationer

Candlestickformationer fungerar oftast bäst när man kombinerar dem med andra tekniska analysmetoder, såsom stöd-och motstånd eller trendlinjer. Ett av de vanligaste sätten är att bara trada i den rådande långsiktiga trendens riktning och använda candlesticks för att bekräfta att en tillfällig pullback är över.
I bilden nedan ser du hur vi har identifierat en stigande trend, där vi har sammanbundit de lokala bottnarna med en trendlinje. Genom att invänta en positiv omslagsformation kring trendlinjen, försökte vi öka sannolikheten att marknaden verkligen var på väg att vända om!

Candlestickformationer och trendlinje
Candlestickformationer och trendlinje

Grafformationer

Det finns många många populära grafformationer I den här delen av artikeln tänkte vi diskutera några av de mest vanliga.

Huvud-skuldra-formationen

Huvud skuldra-formationen är en välkänd reversalformation som uppstår efter en tids uppgång. Den visar att marknaden är oförmögen att producera nya högre toppar, och indikerar att den snart kommer gå ned.
Formationen består i grunden av tre delar:

 1. En första lokal topp som bildar den vänstra skuldran
 2. En ny högre topp, som bildar huvudet
 3. Ytterligare en lägre topp, som bildar den högra skuldran.

Formationen är komplett när börsen vänder ned och går under nacklinjen, som är en linje som förbinder de två bottnarna i formationen. Se bilden nedan.

Huvud-skuldra-formation
Huvud-skuldra-formation
Den omvända versionen av huvud skuldra-formationen kallas logiskt nog för en inverterad huvud skuldra, och uppstår efter en tids nedgång.

Dubbeltoppar och dubbelbottnar

Dubbeltoppar och dubbelbottnar betraktas som signifikanta trendvändningssignaler.
En dubbeltopp är en negativ signal som uppstår efter en tids uppgång, och som signalerar att den rådande positiva trenden kan ha nått sitt slut. I grunden består den av en första topp, varifrån marknaden sedan går tillbaka, för att sedan prestera ännu en topp i höjd med den förra.
Formationen avslutas när priset faller ned under formationen lägstanivå, som bildas mellan de två topparna. Se bilden nedan.

Dubbeltopp
Dubbeltopp
En dubbelbotten å andra sidan är en positiv omslagsformation som bildas efter en längre nedtrend när börsen presterar två bottnar på ungefär samma nivå. När kursen går över formationens högstanivå anses den vara komplett.

Kilar

Man kan säga att det finns två sorters kilmönster, vilka är stigande och fallande kilar.
En fallande kil består av av en serie av av sicksackliknande prisrörelser, där varje topp och botten är lägre än den förra, vilket ger formationen utseendet av en kil. En fallande kil betraktas ofta som en positiv signal, och kursen förväntas tillslut bryta upp på ovansidan.

Fallande Kil
Fallande Kil
I en stigande kil är istället bottnarna och topparna konstant stigande. En stigande kil anses oftast signalera att marknaden är på väg att bryta ned på nedsidan.

Trianglar

Trianglar ses ofta som ett tecken på att trenden kommer att fortsätta.
Det finns tre typer av trianglar, vilka är:

 1. Stigande trianglar
 2. Fallande trianglar
 3. Symmetriska trianglar

 
En stigande triangel består an en serie toppar som bildas på samma nivå, medan bottnarna blir högre och högre för varje gång börsen vänder om. Se bilden nedan:

Triangelformation
Triangelformation
I fallande trianglar förblir istället bottnarna lika höga, medan topparna blir lägre och lägre.
I en symmetrisk triangel faller topparna och stiger bottnarna samtidigt.

Flaggor och vimplar

Flagg och vimpelmönster anses vara fortsättningsformationer som signalerar att marknaden kommer att fortsätta i den rådande riktningen, och de kan uppstå både i en positiv och negativ trend.

Flaggformation
Flaggformation
Kort sagt kan man säga att en flaggformation är ett mönster som uppstår efter en snabb uppgång, varefter priset konsoliderar inom vad som ser ut som en rektangulär form.
En vimpelformation är väldigt lik flaggformationen, men med skillnaden att konsolideringen som följer upp- eller nedgången antar en triangulär form.
Vimpelformation
Vimpelformation
 

Hur används grafformationer i trading?

För att öka oddsen att du står på rätt sida om börsen, kan du kombinera prismönster med annan teknisk analys, såsom motstånd och stöd eller candlestickformationer. Du kan också använda dig av skillnader i volym, för att nämna ett annat exempel.
Om vi tittar närmare på huvud-skuldra-formationen, kan man t.e.x anta att den högra skuldran skall formas med lägre volym än den vänstra, medan den avslutande nedåtrörelsen formas med hög volym, för att öka chanserna att mönstret fungerar.
Chart Pattern Trading
Nu skall vi snart gå vidare till tekniska indikatorer, men först ville vi bara täcka in skillnaden mellan laggande och ledande tekniska indikatorer. 

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer

Vissa tekniska tradingindikatorer brukar ge signaler innan en viss prisrörelse sker. Dessa kallas i regel ledande indikatorer. Andra indikator brukar ge signal efter att marknaden har rört sig, och dessa kallas vanligtvis för laggande indikatorer.
Låt oss ta en närmare titt på dessa!

Ledande indikatorer

En ledande indikator är en teknisk indikator vars signal vanligtvis kommer före den prisrörelse den siar om. Medan ledande tradingindikatorer är bra på att fånga nya trender tidigt, ger de ofta en hel del falska signaler.
Vissa ledande indikatorer är baserade på volym, medan andra är baserade på priset. Några exempel på volymindikatorer som är ledande, inkluderar on balance volume, accumulation distribution index, demand index, och några till. Prisbaserade ledande tradingindikatorer omfattar bland andra momentumindikatorer såsom RSI, stochastics, CCI, Williams %R.

Laggande indikatorer

En laggande indikator är en tradingindikator vars signal kommer först när marknaden har utfört den rörelse vi letar efter. En laggande indikator är vanligtvis inte så bra på att indikera tidigt när en trend är på väg att vända om, men kan fungera bra för att konfirmera en ny trend, även om det innebär att vi först utslag när en del av trenden har avverkats.
Trendindikatorer såsom ADX och parabolic SAR är exempel på laggande tradingindikatorer. Detsamma gäller för vissa volatilitetsindikatorer som bollinger bands.

Hur man använder ledande och laggande indikatorer.

Som vi har gått igenom kan ledande indikatorer hjälpa oss att fånga en hel trend, men leder tyvärr ofta till falska signaler. Å andra sidan riskerar du att komma in för sent i en position om du använder en laggande indikator, där den största delen av prisrörelsen kommer att vara avverkad när du väl tar en trade. Av denna anledning väljer vissa traders att använda en kombination av båda.
Ett sätt som vissa nyttjar ledande tradingindikatorer på, är att leta efter divergenser mellan indikatorn och prisrörelserna. En divergens innebär att börsen gör nya toppar eller bottnar, medan indikatorn gör det motsatta. I bilden nedan, ser vi till exempel en divergens mellan stochastic och priset, där börsen producerar lägre bottnar, medan indikatorgrafen producerar högre bottnar.
Bilden innehåller också ett glidande medelvärde, som tydligt har markerats som ”laggande”.

Stochastic Divergens
Stochastic Divergens
Låt oss nu ta en närmare titt på några av de populäraste tradingindikatorerna. 

Tradingindikatorer

TradingIndikatorer
TradingIndikatorer
Tradingindikatorer är grafiska representationer av matematiska beräkningar av prisdata, som används för att analysera börsen och dess rörelser. Även om det finns många indikatorer att välja på, inriktar sig många traders på en eller några få tradingindikatorer som de lär sig väl.
De flesta tekniska tradingindikatorer används för att analysera priset, men vissa används istället för att analysera marknadens handelsvolym. Ytterligare en andel används för att mäta breddata, så som olika sentimentindex.
Nedan kommer vi att gå igenom en hel del vanliga tekniska indikatorer!

Prisbaserade indikatorer

Som namnet indikerar, beräknas prisbaserade indikatorer på prisdata, men kan också inkludera andra verktyg som används för att analysera prisnivåer och marknadens rörelser.

ADX

Average directional index (ADX) är en indikator som används av många traders för att mäta den rådande trendstyrkan. ADX mäter inte riktningen på trenden, utan bara dess styrka, vilket lett till att den ackompanjeras av två andra indikatorer, vilka är DMI-plus och DMI-minus. När ADX är över 25 är den traditionella uppfattningen att trenden är stark, medan värden under 20 indikerar en svag trend.
Du kan läsa mer om ADX genom att klicka här.

RSI

Relative Strength Index, också förkortat RSI, är en oscillerande indikator som mäter momentumet i marknaden genom att väga de senaste positiva utvecklingarna mot de negativa. RSI oscillerar mellan 0 och 100, och nivåer över 70 anses vara överköpta, medan nivåer under 30 anses vara översålda.
Här kan du läsa mer om RSI

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden används för att för att jämna ut marknadens senaste rörelser,och hjälper till med att ta bort mycket av marknadens brus. I grunden är ett glidande medelvärde bara ett vanligt medelvärde av de senaste stängningspriserna.
Det finns olika sorters glidande medelvärden som beräknas på lite olika sätt. Vissa, såsom det exponentiellt glidande medelvärdet lägger mer vikt på senare prisrörelser för att uppnå ett smidigare medelvärde som anpassar sig snabbare till marknadens svängningar.
Ett vanligt sätt att använda glidande medelvärden på, är för att bedöma den rådande trendriktningen. Vanligtvis anses en trend vara positiv om det långsiktiga glidande medelvärdet är uppåtriktat och vice versa.
Här kan du läsa mer om glidande medelvärden.

Bollinger bands

Bollinger bands är en en indikator som består av ett övre och undre band som rör sig kring ett glidande medelvärde. De två banden är placerade två standardavvikelser från den glidande medelvärdet, vilket innebär att avståndet från medelvärdet beror på den rådande volatiliteten.
Ofta används bollinger bands för att mäta när marknaden har gått ned för mycket, och sannolikt kommer att gå upp snart igen. Ett vanligt kriterium är att köpa när stängningen går under det nedre bandet.
Här kan du läsa mer om bollinger bands

Stochastic

Stochastic försöker mäta prismomentum genom att jämföra den senaste stängningen mot tidigare prisnivåer. Stochastic oscillerar mellan 100 och 0 och används likt RSI för att visa överköpta och översålda prisnivåer. Vanligtvis anses värden över 80% vara överköpa, och värden under 20 översålda.
Här kan du läsa mer om stochastics

ADXR – Average Directional Movement Rating (ADXR)

ADXR mäter momentumförändringar i ADX-indikatorn, och används därför för att mäta trendstyrkan. Ett stigande ADXR där DMI-plus är över DMI-minus, visar på en alltmer stark positiv trend. På samma sätt visar ett stigande ADXR tillsammans med ett DMI-minus som är över DMI-plus att vi har en stark och tilltagande negativ trend.

Commodity Channel Index (CCI)

CCI är en momentumindikator som används av vissa traders för att finna cykliska trender. Den oscillerar mellan positiva och negativa extremer, och används ofta för att upptäcka översålda och överköpta nivåer. Värden över 100 anses överköpa, och värden under -100 anses översålt

Williams %R

Williams %R, också kallad Williams percent range, är en momentumindikator som oscillerar mellan 0 och -100. Liksom många av de tidigare indikatorerna vi har gått igenom, används den för att bedöma överköpta och översålda nivåer i marknaden. Värden över -20 anses visa på en överköpt marknad, och värden under -80 en översåld marknad.

MACD

MACD, eller Moving Averager Convergence är en momentumindikator som mäter skillnaden mellan två exponentiella glidande medelvärden, vilket formar MACD-linjen. Genom att ta ett glidande medelvärde av MACD-linjen fås signallinjen. En stigande MACD-linje visar att momentumet i marknaden är starkt positivt, medan en fallande MACD-linje visar det omvända.
Vanligtvis anses den positivt när MACD-linjen penetrerar signallinjen underifrån. På samma sätt anses det negativt när MACD-linjen penetrerar signallinjen överifrån.
Här kan du läsa mer om MACD

Coppock Curve

Coppock curve mäter det långsiktiga momentumet i en marknad, och används för att identifiera bottnar i marknaden. Kort beskrivet, är det ett 10-månaders viktat glidande medelvärde av summan av 11 och 14-månaders förändringshastighet av ett marknadsindex. Det används ofta för att analysera och finna bottnar i ETF:er.

Trix

Trix är ett trippelt exponentiellt glidande medelvärde. Det mäter momentumet och styrkan i en trend, och är i grunden en oscillator som rör sig runt en nollinje. Ett vanligt användningsområde är att bevaka divergenser mellan trix och priset i marknaden.

Ichimoku cloud

Ichimoku cloud består av flera delar som visar marknadens momentum, trendriktning, och motstånds- och stödnivåer.
Indikatorn består av fem linjer och är mestadels baserad på glidande medelvärden. Två av linjerna skapar ett ”moln”som visar trendens riktning. När priset är över molnet är trenden uppåtriktad, och när molnet också rör sig uppåt visar det att upptrenden är väldigt stark.

Parabolic SAR

Parabolic SAR, eller parabolic stop and reverse som den också kallas, används för att bestämma den kortsiktiga trendens riktning. Den består av punkter eller prickar, som ritas under priset om börsen är i en upptrend, och över priset om den är i en nedtrend.

Fibonaccilinjer

Fibonaccinivåer är linjer som agerar som motstånd och stöd. De baseras på de kända fibonaccitalen, likt 23,6%, 38.2% och 61.8%. Ofta mäts avstånet från en topp till en botten, varefter man multiplicerar avståndet med fibonaccimultiplarna och då får fram relevanta stöd- och motståndsnivåer.

Trendlinjer

Som namnet antyder, är en trendlinje en linje som används för att se trendens riktning. Den dras genom att förbinda bottnar i en nedtrend, eller toppar i en upptrend. När börsen bryter ut under eller över linjen, är det en indikation att trenden håller på att vända.

Kanaler

När man kan dra en linje på motsatt sida om en trendlinje som förbinder toppar eller bottnar i marknaden, och de är parallella, har man en priskanal. Marknaden är ofta benägen att stanna innanför kanalen, och om en av linjerna bryts, kan det innebära att börsen fortsätter i utbrottets riktning.

Pivotpunkter

Pivotpunkter beräknas från föregående dags, veckas, eller månads range. De visar olika nivåer där efterfrågan och utbud möts, vilket innebär att de ses som eventuella stöd-eller motståndsnivåer.

Volymbaserade indikatorer

Den här indikatorgruppen använder sig av volymdata för sina beräkningar. Här följer några vanliga volymindikatorer.

On Balance Volume

On balance volume är en oscillator som nyttjar volymdata för att räkna ut potentiella förändringar i prisets riktning framöver. Den beräknas genom att lägga till eller ta bort volymen av den föregående stapeln, beroende på om den stänger positivt eller negativt. Divergenser mellan indikatorn och priset tolkas oftast som att börsen eventuellt snart kommer att ändra trendriktning.

Positive volume index

Positive volume index, som också kallas för PVI, försöker förutsäga framtida priser genom att beräkna positiva förändringar i tradingvolymen, i syfte att upptäcka när småsparare flockas kring en aktie.  PVI är mycket användbar för att bedöma styrkan i en trend och identifiera potentiella trendomslag.

Negative Volume Index (NVI)

NVI används ofta tillsammans med PVI, och fokuserar på dagar när volymen är lägre än föregående dags volym, i syfte att upptäcka vart de större spelarnas pengar går för tillfället.

Williams Accumulation/Distribution

Också känd som Acculumation/Distribution Index, försöker den här indikatorn använda volym och prisförändringar för att bedöma huruvida en aktie för närvarande är i en ackumulations-eller distributionsfas, med hänsyn tagen till de institutionella spelarnas aktioner.
Eftersom indikatorn är kumulativ, faller och stiger den med priset på marknaden, vilket innebär att en divergens mellan indikatorn och priset siar om en potentiell trendvändning.

Money Flow Index

Money flow index är en momentumindikator som använder volym och prisdata för att avgöra hur pengarna flödar in och ut ur ett värdepapper. Indikatorn är en volymversion av RSI, och kan därför användas för att identifiera överköpta och översålda nivåer i en marknad. Nivåer under 20 betraktas som översålda, och nivåer över 80 ses som överköpta.

Sentiment – och marknadsbreddindikatorer

Till skillnad från de andra tradingindikatorer vi har gått igenom som analyserar priset för ett enskilt värdepapper, använder sig den här kategorin av tradingindikatorer av hela marknader för sin beräkning. På så sätt ger de en helhetsbild av vad som sker.

Advance Decline Line

Advance Decline line används för att mäta hur aktiemarknaden presterar. Det är en kumulativ indikator som mäter skillnaden mellan antalet aktier som stänger positivt, och antalet aktier som stänger negativt. Med andra ord stiger indikatorn när antalet stigande aktier är större än antalet fallande aktier.

Arms Index

Arms index kallas ibland också för Trading Index (TRIN) och är en oscillator som mäter styrkan i börsen genom att jämföra förhållandet mellan antalet stigande och fallande aktier mot förhållandet mellan volymen på de aktier som stiger och faller. Ett stigande TRIN-värde indikerar en svag marknad, och ett fallande värde indikerar en stark marknad.

MCClellan Oscillator

Den här indikatorn beräknas genom att subtrahera ett 39-dagars exponentiellt glidande medelvärde av antalet fallande aktier från ett 19-dagars exponentiellt glidande medelvärde av samma värde. Divergenser mellan indikatorn och ett större index, likt OMXS30, indikerar att marknaden kan vara på väg att ändra riktning.
Du kan läsa mer om tradingindikatorer och tekniska indikatorer genom att klicka här.
 

Kalendereffekter

Precis som att ekonomin och olika sorters verksamheter rör sig genom olika perioder som är olika gynnsamma, finns det återkommande kalendereffekter på de finansiella marknaderna. T.e.x brukar aktiemarknaden som en helhet prestera bättre under vissa delar av året än andra.
Kalendereffekter existerar inte bara på aktiemarknaden som en helhet, utan också hos enskilda aktier. Medan vissa aktier brukar prestera bättre under sommaren, kan det hända att andra presterar bättre under vintern, bara för att nämna ett exempel.
Det är dock viktigt att påpeka att det aldrig finns någon garanti för att kalendereffekter skall återupprepas i framtiden. Marknader förändras hela tiden, vilket kan leda till förändringar som sätter vissa effekter ur spel. I de fall då kalendereffekter fungerar är de snarare ett spel med sannolikheter, än en garanti att någon skall hända under en viss tid av året.

Kalendereffekter på aktiemarknaden

Om vi tar oss en titt på S&P500 som följder de 500 största bolagen i USA, ser vi att indexet brukar prestera bättre under vissa månader än andra.

S&P-500
S&P-500
Från bilden ovan, som visar den genomsnittliga avkastningen för S&P-500 från 1964 till 2015, kan man se att marknaden oftast presterar bättre under början och slutet av året. Detta har givit upphov till följande etablerade uttryck:

 1. Januarieffekten: En av anledningarna till att marknaden brukar gå upp mycket under januari, är att investerare stänger sina negativa positioner i slutet av december, för att kunna dra av förlusterna på deklarationen. Ofta köper dessa investerare tillbaka sina aktier när året börjar igen, vilket hjälper till att pressa upp marknaden. Optimism över det nya året är en annan anledning som ofta nämns.
 2. Sell in May and go away: Detta ganska fyndiga uttryck syftar på den tendens som finns mellan maj och oktober månad, då börsen historiskt inte har presterat så bra. Detta har till vissa delar att göra med att semestermånaderna infaller under den här tiden.
 3. Julrally: Från oktober fram till slutet av året brukar marknaden gå väldigt bra.

Kalendereffekter i enskilda aktier

Kalendereffekter och hur de tar sig uttryck i enskilda aktier beror på hur olika företags presterar under olika tider på året. För att ta ett exempel, kommer ett blag som säljer badkläder att ha en mycket högre försäljning under sommaren, men inte alls sälja lika mycket under hösten och de kalla vintermånaderna. På så sätt är det sannolikt att en aktie som denna visar på tydliga kelendereffekter mellan sommar och vinter.
På samma sätt brukar bensinpriset gå upp under sommaren, när bilar används i större utsträckning för nöjes- och semesterkörning. Samma sak gäller även aktier som verkar inom resebranschen. Ett annat exempel är bolag som har luftkonditionering och kylprodukter som sin huvudsakliga verksamhet, där efterfrågan ökar under sommaren.

Hur traders nyttjar kalendereffekter i trading

Genom att betrakta en graf över historiska kalendereffekter, kan det verka klokt att köpa i oktober och sälja i april. Vad som återigen är viktigt att komma ihåg, är att historiska resultat inte alltid upprepas framöver. Dessutom är det viktigt att, som vi just belyste, beakta att säsongseffekter i enskilda aktier kan variera kraftigt från marknadsindexet.
Med andra kan det vara mer gynnsamt att bedöma kalendereffekterna i de aktier du har tänkt att handla, för att se om det finns något återkommande mönster. Vanligtvis använder man sedan säsongseffekterna som ett filter, där man exempelvis inte kortar marknaden om man för tillfället befinner sig i en månad där den brukar gå upp.

Vanliga tradingstrategier med teknisk analys som grund

Ingen trader använder sig av exakt samma metoder för att handla marknaden, vilket innebär att det finns oerhört många sätt att handla på. Utöver detta kan varje trader ha flera tradingstrategier som han eller hon handlar samtidigt, vilket gör att det praktiskt taget finns oändliga variationer på tradingstrategier.
Hursomhelst, faller en stor andel av teknisk analys som används under någon av följande kategorier:

 • Momentumstrategier
 • Breakoutstrategier
 • Mean reversionstrategier

Momentumstrategier

En momentumstrategi försöker köpa eller gå kort på styrkan i marknaden, och tar oftast position i marknadens huvudsakliga trendriktning.
Traders som nyttjar momentumstrategier nyttjar sig ofta bland annat av de momentumindikatorer som vi gick igenom tidigare i artikeln, vilka inkluderar bland andra RSI, stochastic, CCI och Williams %R. Ofta är det huvudsakliga tillvägagångssättet som så att man försöker identifiera när en pullback är över, för att då gå in i den längre trendens riktning.
Ofta ser det ut likt de tre stegen nedan:

 1. Man börjar med att identifiera den längre trenden
 2. Man väntar på att marknaden skall gå ned ett litet tag, utan att bryta den längre trenden.
 3. Slutligen nyttjar man någon sort av filter, likt en momentumindikator för att avgöra när den tillfälliga dippen är över, och marknaden skall fortsätta högre.

Om man, som vi gör nedan, nyttjar RSI skulle man kunna vänta på en tillfällig dipp i en positiv trend, vilket indikeras av att RSI går under 30. När RSI sedan går upp över 30 igen, skulle det eventuellt vara en indikation att börsen kommer att fortsätta i den långsiktiga trendens riktning.

Momentum Trading
Momentum Trading
Ett annat vanligt tillvägagångssätt, som också visas i bilden ovan, är att leta efter divergenser mellan prisgrafen och indikatorn.

Breakoutstrategier

Breakoutstrategier är en ganska populär strategityp, vilket bland annat har och göra med att priset kan röra sig en hel del efter att det har brutit upp över eller ned under en utbrottsnivå. En breakouttrader köper om priset går över hans utbrottsnivå, och går kort om den går under ett stöd. Med andra ord försöker man att köpa på ett redan högt pris, i förhoppningen att man kan sälja till ett ännu dyrare pris.
För att kunna använda dig av en breakoutstrategi, måste du veta din breakoutnivå som du skall bevaka. Vissa traders nyttjar sig av olika verktyg såsom fibonaccinivåer och pivotlinjer för att finna nivåer som är värda att bevaka. En del andra identifierar tidigare bottnar och toppar för att finna viktiga nivåer.
Alla utbrott leder dock inte till att marknaden fortsätter i utbrottets riktning, utan många är helt enkelt falska signaler. Av den anledningen kan man vilja använda ytterligare filter eller indikatorer, för att konfirmera att vi har fått en breakout som är värd att följa.
Ett exempel på hur du kan försöka minska antalet falska signaler, är genom att använda glidande medelvärden eller ADX. Genom att kräva att medelvärdet lutar i riktningen av utbrottet, och att ADX visar ett högt värde, vet du att trenden är stark och i din riktning, viket skulle kunna minska antalet falska utbrott.
Ett annat sätt att försöka minska antalet falska utbrott, är genom att kräva att utbrottet sker med hög volym.

Breakout Trading
Breakout Trading

Mean reversionstrategier

Mean reversion, eller jämviktspendling är när en akties pris tenderar att överreagera, och sedan korrigera sig själv igen. Med andra ord får vi emellanåt överdrivna nedåtrörelser, som oftast brukar resultera i att marknaden snart korrigeras med en motsatt uppåtriktad rörelse. Det är dessa tillfällen vi försöker identifiera och tjäna pengar på.
Indikatorer och verktyg som ofta används i mean reversion är bland andra:

 • Bollinger bands
 • Standardavvikelse
 • Kanaler
 • Oscillatorer
 • VIX

Om vi exempelvis nyttjar oss av bolingerbands, försöker vi att finna köpsignaler när börsen går under det lägre bollingerbandet, och sälja av när den börjar röra sig mot det övre. I bilden nedan ser du exempel på detta.

Mean Reversion
Mean Reversion
Som framgår i bilden, kan också tradingindikatorer såsom RSI och stochastic användas för att finna översålda och överköpa nivåer.

Volym i teknisk analys

Volym är ett mått på antalet aktier som handlas under en given tidsperiod. I visa marknader kan det också syfta på antalet gånger som värdepapperet köptes och såldes under en viss tidsperiod. Volym är mycket användbart när det används på rätt sätt, och kan ofta hjälpa till med att filtrera bort falska signaler som inte är värda att ta.
Förändringar i volymen hos aktier berättar mycket om vad som har hänt i en marknad. Med volym får vi en bättre inblick i hur utbud och efterfrågan formade de rörelser vi ser.
Man kan använda volym på många sätt, men de följande är några av de vanligaste tillvägagångssätten:

För att bedöma styrkan i marknaden

Traders nyttjar ofta volym för att försöka bedöma med vilken styrka som en marknad utfört en viss rörelse.  När marknaden rör sig uppåt vill man t.e.x att volymen ökar, eller åtminstone håller sig på en stabil nivå, vilket indikerar att fler köpare ansluter sig och bidrar till den positiva trenden. På samma sätt antar man att ökande volym i en nedtrend signalerar att säljsidan är starkast, och kommer att fortsätta trycka ned marknaden. En signifikant prisrörelse utan en ökning av volymen är generellt ett tecken på svaghet i marknaden!
T.e.x är det vanligt att man vill att volymen är hög under ett utbrott, i ett försök att säkerställa att många marknadsspelare stod bakom utbrottet och kan tänkas stödja en avancerande marknad även framöver!

Utbrott med hög volym
Utbrott med hög volym
Om ett utbrott istället sker med låg volym, är istället den generella uppfattningen att det med större sannolikhet är en falsk signal!

För att upptäcka slutspurter i marknaden

Slutspurter i trenden, som på engelska kallas för ”exhaustion moves” är när marknaden gör ett sista försök att gå högre i en positiv trend, eller lägre i en negativ trend. Ofta är det när de traders och investerare som missade trenden blir rädda för att missa återstoden av rörelsen, och därför väljer att hoppa på i all hast.
Slutspurter sker ofta med hög volym, och efter att marknaden har trendat under ett längre. Ofta följs de av en period med lägre volym, varefter trenden tenderar att vända om.

För att bekräfta en trendvändning

Volym kan hjälpa till med att bekräfta att en vändning av trenden håller på att ske. Vanligtvis brukar en positiv trend innebära högre toppar och bottnar, och om marknaden istället presterar en lägre topp och botten, kan det hända att trenden håller på att vända. Och i fall som dessa, kan man försöka använda volym för att bekräfta att så är fallet!
Om den lägre botten gjordes med hög volym, medan den lägre toppen istället skapade med låg volym, är det ett ytterligare tecken på att marknaden kan komma att vända om. Tecken som dessa kan också hjälpa en att bedöma sannolikheten för att en reversalformation som huvud-skuldra-formationen skall slå väl ut!

Omslag av trenden med volym
Omslag av trenden med volym

För att upptäcka ackumulation och distribution i marknaden

Större institutionella spelare bygger ofta upp sina positioner i aktier under en längre tid, bland annat på grund av att de inte vill påverka priset på marknaden för mycket.
Ibland kan de större spelarnas intåg eller uttåg på marknaden efter en upptrend eller nedtrend vara en signal om vad som komma skall. Exempelvis kan det hända att de större spelarna börjar sälja av sina positioner när de anser att en aktie har gått upp för mycket. På samma sätt kan de välja att börja köpa sig in i en aktie som de anser har gått ned för mycket på sistone. Ibland leder dessa operationer till att börsen tradas inom en förhållandevis tight range, då sälj-eller köptrycket från de institutionella spelarna håller kvar marknaden och hindrar den från att röra sig för mycket.
Genom att hålla koll på volymen och upptäcka förändringar i tid, kan man eventuellt upptäcka när de institutionella spelarna går in i marknaden. Detta kan förse en med viktiga ledtrådar om vilket riktning priset kommer att utvecklas i framöver.
Nu när vi har gått igenom volym och hur det kan användas i trading, är det dags att ta sig en närmare titt på VIX, som är ett populärt index bland tekniska analytiker. 

VIX: Hur man använder VIX i trading

Vix är ett volatilitetsindex som skapades av CBOE för att mäta volatiliteen i S&P-500. VIX beräknas från priset på S&P-500 optioner, och mäter med andra ord marknadsspelarnas förväntningar på kommande prisrörelser.
Som med allt, kan VIX användas på olika sätt. Här följer några vanliga tillvägagångssätt:

Bedöma volatiliteten i marknaden

VIX skapades för att mäta marknadsspelarnas förväntningar på framtida rörelser i aktiemarknaden. Ett värde på 18% innebär exempelvis att den årsjusterade förändringen som tros ske inom de kommande 30 dagarna är 18%. För att få den månatliga förväntade volatiliteten dividerar man detta värdet men roten ur 12, vilket i det här fallet leder till en förväntad volatilitet på 4.24% för den kommande månaden.

Förbereda sig inför kommande prisrörelser

Även om VIX skall följa volatiliteten i marknaden oavsett om det gäller volatilitet på upp-eller nedsidan, tenderar den att bara stiga när marknaden går ner, i och med att mer vikt läggs på säljoptioner.
När marknaden förväntas gå ned, händer ofta något liknande scenariot nedan:
De institutionella spelarna köper på sig säljoptioner när de förväntar sig att börsen skall gå ned inom en snar framtid, för att skydda sig mot den kommande prisrörelsen. Den ökande efterfrågan på säljoptionerna driver upp priserna, vilket leder till att VIX går upp. På så vis får vi en förvarning att marknaden kan komma att gå ned snart.

Avgöra när en korrektion är över

Ju mer en marknad går ned, desto mer rädsla brukar det finnas, vilket ökar efterfrågan på säljoptioner, och resulterar i att VIX rusar i höjden. När förtroendet för börsen återigen kommer tillbaka, tenderar VIX att återigen sjunka, vilket i sig kan vara ett tecken på att marknaden snart kommer att gå upp igen, och att korrektionen är över för den här gången.

VIX
VIX
 
Efter ett marknadsfall väljer vissa traders att använda VIX för att bedöma när tilltron till marknaden är på tillbakagång. Ofta brukar man säga att ett fall mot 20%-nivån är ett tecken på tilltagande optimism i marknaden!

För att trada index

I och med att man nyttjar VIX för att förstå vad som händer i marknaden, går den också att använda som en slags indikator för att trada olika börsindex, likt SP-500 eller OMXS30. När VIX faller brukar indexen generellt gå upp, och vice versa. Detta är ett förhållande som är värt att utforska mer!
En bra sak att veta i det här sammanhanget, är att VIX är jämviktspendlande, vilket innebär att det tenderar att vända om när det har gjort stora rörelser åt ett håll.

Trada VIX

Även om VIX bara är ett syntetiskt index, finns det vissa värdepapper som erbjuder exponering mot indexet. Så gott som alla dessa värdepapper baserar sig på VIX-terminen, vilket innebär att de påverkas av contangoeffekten som är stark på marknaden.
Du kan läsa mer om VIX och contango i vår artikel om VIX.

Avslutande Tips

Tips Teknisk Analys
Tips Teknisk Analys
Teknisk analys och trading kan verka svårt och avskräckande till en början. Här följer några tips för att göra allt lite enklare!
Ta reda på vilken trader du är: Det är viktig att se till att den tradingform du väljer resonerar väl med din personlighet. Skillnaden mellan att t.e.x daytrada eller swingtrada är mycket stor, och om du väljer fel tradingform gör du något svårt ännu svårare!
Stirra dig inte blind på en sak: Trading handlar om att utforska olika koncept som se vad som funkar och inte. Därför är det mycket viktigt att du provar på olika saker, och är öppen för att det du till en början bortsåg från, faktiskt kan vara det som fungerar allra bäst!
Håll koll på trenden: I de flesta fall är det ingen vidare ide att gå emot den dominerande trenden. Att blanka marknaden brukar exempelvis vara en dålig ide om den tradar över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Som man säger på engelska: ”The trend is your friend”.
Planera din exit innan du tradar: Det är viktigt att du ALLTID vet vilka exitregler som gäller innan du går in i en trade. Annars är risken stor att du dras med i stundens hetta, och tar beslut som i efterhand framstår som dumma och förhastade!
Ha realistiska förväntningar: Tro inte att alla dina trades kommer att vara vinnare, för så är inte fallet. Du kommer att behöva gå igenom en hel del förluster som trader, och det är viktigt att du är förberedd på att så är fallet.
Riskera inte för mycket: Skillnaden mellan en erfaren trader och en ny trader, är ofta att den förstnämndes huvudfokus är att hålla risknivån på en acceptabel nivå , medan den sistnämnde fokuserar på att göra så mycket vinst som möjligt. Kom ihåg att det viktigaste inom trading är att se till att du har kvar ditt kapital för att inte bara trada idag, utan också imorgon. Således bör du inte riskera mer än några få procent av ditt kapital på varje trade!
Simulera och backtesta dina strategier: Det är mycket viktigt att du ser till att testa din strategi innan du handlar den, för att se att den fungerar. Detta görs bäst med hjälp av backtesting, eller paper trading.

Avslut

Teknisk analys har funnits i över 200 år, och är fortfarande en högst relevant metod, trots att vissa ställer sig tveksamma inför det värde den tillför tradingen.
Kom bara ihåg att simulera din strategi, INNAN du tradar den live. De flesta traders gör aldrig detta, vilket leder till att de tradar strategier som inte fungerar!
Om du är intresserad att lära dig trading som faktiskt fungerar, rekommenderar vi att du kikar på några av de tradingkurser vi erbjuder här på Samuelssons Rapport!

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email