April 4

Teknisk analys för nybörjare 2024 – Enkel Aktieanalys och TA Utbildning (Sverige)

Teknisk analys är en metod för att analysera historiska, återkommande
grafiska prismönster i värdepapper såsom aktier, valutor, terminer med mera. Hypotesen
är att en marknad följer vissa mönster som gör att man kan förutsäga framtida
prisrörelser och utveckling.

Jag har jobbat på heltid med trading i 20 år i USA och Sverige och har nu skrivit denna guide och utbildning för att underlätta för nya traders att komma igång. Av denna anledning har jag valt att skapa denna svenska guide, för att lära dig allt som du kan tänkas behöva veta om teknisk analys! För nybörjaren i Sverige och även avancerade svenska traders med andra ord.

Varför använder man teknisk analys?

Teknisk analys innefattar ett brett spektrum av olika analysmetoder såsom tradingindikatorer som RSI och ADX, men också olika former av grafmönster, som trianglar candlesticks och kilar.

Den tekniska analysen används i stor utsträckning för att mäta den mänskliga psykologin bakom en prisrörelse, i ett försök att avgöra vart börsen är på väg, och är förmodligen det viktigaste verktyget i en traders verktygslåda.

Vad är teknisk analys? (aktie analys)

Teknisk analys är en analysmetod som används för att analysera en finansiell tillgång likt aktier, råvaror, valutapar, optioner eller terminer, för att försöka hitta bra tidpunkter att gå in i marknaden. Man kan använda teknisk analys för att förutsäga vart kursen är på väg, genom att aktie analysera de historiska prisrörelserna. Anhängare av teknisk analys använder sig av olika sorters grafer och marknadsdata för att studera hur börsen har rört sig och hur olika aktörer har påverkat kursen, för att förutsäga framtida prisrörelser.

Nyhetsbrev

Intresserad Av Trading?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av våra utskick om trading. (Gratis)

Kortfattat är teknisk analys alltså en metod som syftar till att analysera en marknad genom att titta på grafer över börsens rörelser, som i sig består av komponenter som pris, volym, och open interest.  Open interest används i options- och terminsmarknaderna, och är ett mått på antalet utställda kontrakt som finns på börsen.

Teknisk analys och aktieanalys grundar sig på iden att allt som som behövs för att analysera en tillgång och göra en träffsäker prognos över framtida priser, är den historiska utvecklingen för tillgången i fråga.

Alla marknader där historiska data finns att tillgå, kan analyseras med hjälp av teknisk analys. Du kan använda aktieanalys på aktier, fonder,obligationer, valutor, terminer, optioner, råvaror, och till och med VIX.

Vikten av price action för tekniska traders

Till skillnad från en analytiker som nyttjar fundamentala metoder för att försöka finna felprissatta värdepapper som aktier, studerar en teknisk analytiker enbart prismönster och förändringar i volym eller olika relevanta dataströmmar. 

Tekniska analytiker anser ofta att ett värdepappers pris och dess volym (price action) är de mest tillförlitliga indikatorerna på vart börsen är på väg, i och med att de speglar utbud och efterfrågan, vilket i slutändan är det som avgör hur en marknad och aktien går.

Vissa tekniska analytiker tar enbart beslut baserade på patterns i ett värdepappers pris och volym, medan andra också blandar in vissa element av fundamental analys. Dock är det vanligt att man, oavsett tillvägagångssätt, väljer att stanna utanför en marknad inför stora nyhetssläpp som kan ha en markant inverkan på framtida kursutveckling.

Kort om den tekniska analysens historia

Många anser att den första att introducera teknisk analys i västvärlden, var Charles Dow, när han 1896 gick samman med en vän för att skapa Dow Jones Industrial average, som namngavs efter skaparna. Genom sina regelbundna inlägg i tidningen “wall street journal” som han själv grundade, lade Charles Dow också grunden för vad som senare kom att kallas för “Dow Theory”.
Om man ser bortom väst, existerade teknisk analys redan ett århundrade före Charles Downs föddes.  I Japan sägs det att teknisk analys föddes när en Homma Munehisa följde priset på ris, och upptäckte att det fanns återkommande mönster som siade om framtiden. Dessa mönster kom senare att kallas candlesticks, och är idag mycket populära även i väst.

Användningsområden för teknisk analys och aktie analys

När det gäller teknisk analys, har ingen trader exakt samma metod som en annan. Med andra ord är det en subjektiv vetenskap, där det inte finns något direkt rätt eller fel.
Även om olika traders har olika ingångsvinklar, används teknisk analys oftast för ungefär samma saker. Här följer några exempel:

 • Identifiera trendriktningen – är det en fallande trend eller stigande trend
 • Notera viktiga prisnivåer
 • Upptäcka bra entries
 • Sätta stop loss och profit target
 • Veta när man skall gå ur en trade

Teknisk Analys Utbildning – TA Explorer kurs

Teknisk Analys Utbildning och TA kurs

Sedan några månader tillbaka kan vi nu erbjuda Sveriges mest kompletta utbildning och kurs i Teknisk Analys. I denna kursen kommer du lära dig:

 • Grafmönster (Patterns)
 • Tradingindikatorer
 • Candlesticks
 • Vilka diagram och vilken diagramtyp som är bäst
 • Hur du tolkar trender och konsolideringar – Är den stigande eller fallande?
 • Vilka indikatorer är bäst?
 • Hur man kan använda volym
 • Varför det kan vara en bra ide att ta en till graf till hjälp
 • Börsens fyra faser
 • Hur du hanterar risker på börsen
 • Börspsykologi (Kort efter kurssläpp)
 • Vilka källor som är trovärdiga och inte!
 • Hur börsen fungerar
 • Plus mycket mer!

Bra böcker inom teknisk analys

Vilka är då dem bästa böckerna inom teknisk analys och TA?

Det finns en mängd böcker skrivna och de mest populära listar jag nedan. Jag listar även mina personliga favoriter. Tyvär är de bästa böckerna i ämnet skrivet på engelska. En del tycker inte det är ett problem medan andra tycker så. Jag listar de mest sålda och mest populära böckerna först och sedan lite längre ner mina egna favoriter.

Mest populära böckerna inom teknisk analys (Länken går till Adlibris)

Här är de 3 bästa böckerna om Teknisk Analys enligt Håkan Samuelsson

Technical Analysis – Författare: Jack D. Schwager – ADLIBRIS

Technical Analysis – Författare: Jack D. Schwager – BOKUS

Technical Analysis


Technical Analysis of the Financial Markets – Författare: John J. Murphy – ADLIBRIS

Technical Analysis of the Financial Markets – Författare: John J. Murphy – BOKUSimg 5f5c8be8452da Samuelssons Rapport

Technical Analysis of the Financial Markets


Encyclopedia of Chart Patterns – Författare: Thomas N. Bulkowski – ADLIBRIS

Encyclopedia of Chart Patterns – Författare: Thomas N. Bulkowski – BOKUS

Encyclopedia of Chart Patterns


Teknisk analys program – Vilken programvara behöver man?

Förr i tiden innan programvarornas tid så gjorde man teknisk analys för hand på ett papper. Dem tiderna är förbi och idag använder man olika programvaror för att analysera aktier och värdepapper tekniskt.

Det finns en uppsjö av program och plattformar idag för att genomföra teknisk analys.

Man behöver inte alltid betala för detta utan det finns också de som är gratis. Generellt så brukar det dock vara så att ju bättre program man vill ha för att analysera sina aktier desto mer kostar det. I samtliga programvaror nedan går det att få in svenska aktier men det är mer eller mindre svårt. En del program har svensk aktiedata inbyggt i programmet medan andra pgogram inte har det inbyggt och du måste köpa det extra.

Här är en lista med Analysprogram för teknisk analys

Gratis programvaror och gratis teknisk analys – som jag skrivit ovan så är flera av dessa program gratis eller har en gratis testperiod. Prova själv igenom vad som passar dig bäst och börja med dina analyser.

 

Identifiera trendriktningen

Teknisk analys kan användas för att identifiera om börsen trendar eller bara rör sig sidledes, och vilken riktning en eventuell trend har.

Vanligtvis brukar man kolla på bottnar och toppar i kursen, och se i vilken riktning de rör sig. Om marknaden producerar högre och högre bottnar och toppar, är den i en upptrend. På samma sätt är en marknad i en nedtrend om den konstant producerar lägre och lägre toppar och bottnar. Det är ganska vanligt att man förbinder bottnar och toppar med en trendlinje för att snabbt uppfatta lutningen och intensiteten i trenden.

Ett annat vanligt sätt att identifiera trendriktningen, är genom att använda trendindikatorer. En av de vanligaste indikatorerna i sammanhanget är ett glidande medelvärde av kursen, där medelvärdets lutning bestämmer trenden. På så vis är börsen i en upptrend om medelvärdet lutar upp, och i en nedtrend om det lutar ned, och konsoliderande om det är plant.

Ett annat vanligt användningsområde för glidande medelvärden, är att bedöma trendriktningen beroende på om börsen är över eller under medelvärdet.

Trend med teknisk analys
Trend med teknisk analys

Viktiga prisnivåer

Ofta finns det vissa nivåer som en marknad finner svåra att penetrera, och således utgör stöd eller motstånd. Om nivån befinner sig under marknadens nuvarande pris, är det ett stöd, och om den befinner sig över är det istället ett motstånd.
Det är vanligt att man nyttjar sig av tidigare högsta- och lägstanoteringar i grafen för att definiera var stöden och motstånden skall vara. Likt i bilden nedan:

Motstånd
Motstånd

Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av nivåer i olika verktyg, eller fibonacci-multiplar av en tidigare upptrend. T.e.x är det ganska vanlig att man använder sig av långa glidande medelvärden, likt 200- dagars glidande medelvärde.

Ingångspriser – Entries

Ett annat viktigt användningsområde för teknisk analys, är att finna bra entries. Faktum är att många av de som nyttjar fundamental analys drar nytta av teknisk analys för att försöka finna den bästa prisnivån att gå komma in på.
Renodlade tekniska traders nyttjar dock enbart teknisk analys för att definiera när det är dags att investera eller köpa eller sälja, utan hjälp av andra metoder. Det är vanligt att man nyttjar teknisk analys för att ställa upp ett antal regler som visat sig lukrativa i ett backtest, och sedan applicerar dem på börsen för att finna köp- och säljsignaler.
Med andra ord betraktar många tekniska traders trading som ett spel styrt av tydliga regler och villkor som måste uppfyllas för att ta en trade. Om alla villkor inte uppfylls, bestämmer man sig helt enkelt för att stanna ute ur marknaden!
I och med att det går att definiera köp- och säljregler så tydligt, finns det en hel del programvaror på börsen som placerar trades åt dig. Faktum är att det är den typ som vi sysslar mest med här på Samuelssons Rapport. Ta dig en titt på vår artikel om algotrading om du vill veta mer!

Prisnivåer – Profit Target

En profit target används för att gå ur en position efter att en viss nivå eller vinst har nåtts.
Teknisk analys kan appliceras på många sätt för att finna gynnsamma nivåer att placera en profit target kring. Du kan t.e.x använda average true range (ATR) för att placera nivån på ett volatilitetsjusterat avstånd från din entry. Det är också vanligt att man placerar en profit target kring stöd och motstånd, där marknaden med stor sannolikhet kan stöta på patrull och vända om.
När det kommer till vissa grafformationer (som vi kommer att titta närmare på senare i artikeln) finns det ofta vissa nivåer som anses vara passande att placera en profit target kring.
I fallet med en triangelformation, brukar man t.e.x förvänta sig att börsen kommer att röra sig ett avstånd som motsvarar basen på triangeln, när den bryter ut på uppsidan.
Nedan ser du en sådan triangel, där ett utbrott leder till en prisrörelse som ungefär motsvarar storleken på triangelns bas.

 Profit Target
Profit Target

Det finns många sådana här prismönster, och vi kommer att ta oss en titt på några fler senare! Men bara för att nämna ett till exempel, kan sägas att ett utbrott från en så kallad huvud-skuldra-formation anses leda till en prisrörelse som ungefär motsvarar storleken på huvudet i formationen.
Med den erfarenhet vi har från mönster som de nämnda ovan, kan vi säga att de inte brukar fungera särskilt bra. Dock är de fortfarande nämnvärda, då de är mycket populära i tradingvärlden!

Stopp Loss

Alla som har hållit på med handel av värdepapper (trading) ett tag vet hur viktigt det är att använda en stoploss. För att göra vinst på börsen måste du se till att klippa dina förluster och låta vinnarna växa sig stora.
På samma sätt som teknisk analys kan användas för att definiera när det är lönt att gå in i en trade, kan det användas för att bestämma när det är dags att gå ut ur en trade.
Det allra vanligaste typen av stoploss är att man bestämmer en viss nivå i grafen, där det inte är värt att hålla en trade längre. T.e.x kan man använda sig av stöd- och motståndsnivåer för att få en bättre bild av var stoppen skall placeras.
Nedan ser ni ett exempel där en stoploss är placerad $20 från entryn. I det här fallet bedömde vi att traden inte var värd att hålla längre om börsen gick emot oss så mycket.

Stop Loss Exempel
Stop Loss Exempel

Säljkurser – Exits

Precis som att teknisk analys kan användas för att placera en stop loss, kan det också användas för att bestämma när det är dags att gå ur börsen, oavsett om du är i vinst eller förlust. Det finns ingen ände på alla de olika exitmetoder du kan använda dig av. Nedan följer två exempel på vanliga exitmetoder som baseras på teknisk analys:
Tidsexit– Du går helt enkelt ur marknaden efter ett visst antal dagar eller bars
RSI-Exit- Med mean reversionstrategier använder vi oss ofta av en RSI-exit, som använder en överköpt RSI-nivå som säljsignal.
Här kan du läsa mer om RSI-indikatorn

Kritik mot teknisk analys

Även om teknisk analys har blivit allmänt accepterat på senare år, undgår den inte en del kritik. Den mesta av kritiken handlar om huruvida historiska prisrörelser faktiskt kan förutsäga framtida rörelser eller inte.
Vad som är viktig att påpeka är att teknisk analys har fått mycket mindre uppmärksamhet inom den akademiska arenan än fundamental analys, vilket har berott till stor del på att teknisk analys förr sågs med mycket stor skepsis.
Med detta sagt är följande några av de vanligaste invändningarna mot teknisk analys att:

 • Marknaden är effektiv
 • Prisrörelser är slumpmässiga
 • Teknisk analys är en självuppfyllande profetia

Den effektiva marknadshypotesen

En vanlig, men dock felaktig uppfattning om hur prissättningen av en marknad fungerar, är den effektiva marknadshypotesen. I grunden är det idén att en marknaden är effektiv på så sätt att den prisar in all tillgänglig information som finns ute för tillfället på ett korrekt sätt.

nhängare av teorin menar därför att det inte går att finna marknader eller aktier som är undervärderade utifrån den information som är offentliggjord, eftersom att den informationen redan är inprisad i aktier eller värdepapperet.Anhängare av den effektiva marknadshypotesen anser således också att det inte är möjligt att finna en edge genom att analysera priset eller volymen på ett värdepapper eller aktier.

Viktigt att komma ihåg är att den effektiva marknadshypotesen vilar på idén att börsen är rationell och rätt prissatt. Och det är ett grundantagande som är helt fel!

Prisrörelser är slumpmässiga

En annan vanlig invändning är påståendet att prisrörelserna i en marknad är helt slumpmässiga, och inte kan förutses på något vis, vare sig med tekniska eller fundamentala hjälpmedel. En del av argumentationen lyder att ett mönster som faktiskt kan förutsäga vart marknaden är på väg, kommer att utraderas omedelbart i och med det utnyttjas av för många marknadsspelare.

Precis som med den effektiva marknadshypotesen beaktas dock inte det faktum att marknaden består av människor som i grunden är irrationella. Prismönster kommer därför att uppstå som ett resultat av den aggregerade psykologin, och kan utnyttjas för att finna en edge.

Dock är det viktigt att komma ihåg att nästan alla rörelser i börsen är slumpmässiga, och att de prismönster som faktiskt har något prediktivt värde är förhållandevis sällsynta!

Mer lästips:

Fungerar teknisk analys?”
Är teknisk analys användbart?” 

En självuppfyllande profetia

Den tredje vanliga invändningen är att teknisk analys är en form av självuppfyllande profetia, de gånger den faktiskt fungerar. Med andra ord känner många traders till de vanliga tekniska prismönstren och tradingsignalerna, vilket leder till att de agerar i enlighet med vad mönstret påvisar. På så sätt ser de till att vissa tekniska mönster faktiskt signalerar rätt.

Är detta det perfekta mönstret inom teknisk analys?

Teknisk analys - fungerar inte

Varför fungerar teknisk analys?

Varför fungerar teknisk analys
Varför fungerar teknisk analys

Trots invändningarna ovan finns det otaliga bevis på att teknisk analys faktiskt fungerar. Många traders har lyckats göra vinster över tid genom att analysera börsen med tekniska hjälpmedel, och idag råder det ingen större oenighet kring att det faktiskt är möjligt att förutsäga marknadsrörelser till viss del med tekniska hjälpmedel.
Den största anledningen till att det fungerar, är att det förenklar tradingprocessen. Genom att använda teknisk analys kan vi med hjälp av strikta regler definiera vad som är vår edge, och inte. På så sätt blir det ett spel styrt av tydliga regler, vilket markant underlättar tradingprocessen.
Man kan säga att det möjligt att definiera en edge med teknisk analys av följande anledningar:

 • Börsen rör sig i trender och kan forma återkommande mönster
 • Historien upprepar sig själv
 • Marknaden prisar in allt

Kursen rör sig i trender och bildar återkommande prismönster

Här har vi skrivit en hel artikel om detta: Trender och prismönster 

Historien upprepar sig själv och marknaden prisar in allt

VI har skrivit en hel artikel om detta ämnet här: Historien upprepar sig själv och marknaden prisar in allt – Teknisk Analys

Avslutande Tips

Tips Teknisk Analys
Tips Teknisk Analys

Teknisk analys kan verka svårt och avskräckande till en början. Här följer några tips för att göra allt lite enklare!

Ta reda på vilken trader du är: Det är viktig att se till att den tradingform du väljer resonerar väl med din personlighet. Skillnaden mellan att t.e.x daytrada eller swingtrada är mycket stor, och om du väljer fel tradingform gör du något svårt ännu svårare!

Stirra dig inte blind på en sak: Det handlar om att utforska olika koncept som se vad som funkar och inte. Därför är det mycket viktigt att du provar på olika saker, och är öppen för att det du till en början bortsåg från, faktiskt kan vara det som fungerar allra bäst!

Håll koll på trenden: I de flesta fall är det ingen vidare ide att gå emot den dominerande trenden. Att blanka marknaden brukar exempelvis vara en dålig ide om den tradar över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Som man säger på engelska: “The trend is your friend”.

Planera din exit innan du tradar: Det är viktigt att du ALLTID vet vilka exitregler som gäller innan du går in i en trade. Annars är risken stor att du dras med i stundens hetta, och tar beslut som i efterhand framstår som dumma och förhastade!

Ha realistiska förväntningar: Tro inte att alla dina trades kommer att vara vinnare, för så är inte fallet. Du kommer att behöva gå igenom en hel del förluster som trader, och det är viktigt att du är förberedd på att så är fallet.

Riskera inte för mycket: Skillnaden mellan en erfaren trader och en ny trader, är ofta att den förstnämndes huvudfokus är att hålla risknivån på en acceptabel nivå , medan den sistnämnde fokuserar på att göra så mycket vinst som möjligt. Kom ihåg att det viktigaste är att se till att du har kvar ditt kapital för att inte bara trada idag, utan också imorgon. Således bör du inte riskera mer än några få procent av ditt kapital på varje trade!

Simulera och backtesta dina strategier: Det är mycket viktigt att du ser till att testa din strategi innan du handlar den, för att se att den fungerar. Detta görs bäst med hjälp av backtesting, eller papertrading.

Hur bra är teknisk analys?

Teknisk analys är inte perfekt på långa vägar men kan vara användbart ibland. Det viktiga är att testa först innan man sätter igång så att man vet vad man kan förvänta sig av analysen. Det mesta av teknisk analys fungerar inte alls så det är viktigt att ta reda på fakta först. Det finns bra källor på nätet om detta om man gräver sig bakom första sidorna på Google sök.

Vilken teknisk analys är bäst?

Trender och mean reversion kan vara effektiva metoder att börja kika på om man vill komam igång med teknisk analys. 

Vad menas med medellång sikt aktier?

Medellångsikt betyder veckor och månader. Alltså inte flera år. 

Vilket glidande medelvärde ska man använda?

De flesta medelvärden ger samma resultat om man testar dem historiskt. Det finns skillnader men dem är inte så stora som många tror om man läser på Google och söker på det. En bra början kan därför vara en vanligt enkelt medelvärde.

Avslut

Teknisk analys har funnits i över 200 år, och är fortfarande en högst relevant metod, trots att vissa ställer sig tveksamma inför det värde den tillför tradingen.
Kom bara ihåg att simulera din strategi, INNAN du tradar den live. De flesta traders gör aldrig detta, vilket oftast leder till att de tradar strategier som inte fungerar!

Här hittar du fler liknande artiklar och info om Teknisk analys.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?

Teknisk Analys och Vanliga Tradingstrategier

Teknisk Analys och Vanliga Tradingstrategier

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!

Swingtrading Onlinekurs