April 4

Vad är Plusgiro? – En förklaring av vad Plusgirot är

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

De flesta har hört talas om plusgiro och bankgiro. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa kontoformer?
Plusgiro ägs numer av Nordea medan bankgiro ägs gemensamt av flera olika banker, bland annat SEB, Swedbank och Danske Bank. Både bank- och plusgiro är så kallade inbetalningstjänster, dock fungerar de på lite olika sätt, även som skillnaderna är relativt små.

Plusgirots bakgrundshistoria

Det som tidigare hette Postgirot, och som från början var ett av Postens dotterbolag, heter sedan flera år tillbaka Postgirot Bank AB och kom till i syfte att skapa ett kontantlöst samhälle likt det man hade lyckats skapa på kontinenten.
2002 slogs Postgirot Bank AB ihop med Nordea Bank AB (tidigare Nordbanken), som sedermera tog över alla aktieposter och bytte namn på tjänsten från Postgiro till Plusgiro år 2005.
Tio år senare tog man bort möjligheten för privatpersoner att ha ett plusgirokonto, och alla privata plusgirokonton stängdes. Sedan dess är det endast företag som kan öppna ett plusgirokonto.

Så här används plusgiro

Ett plusgiro används vanligtvis av mindre företag, föreningar och organisationer för att genomföra in- och utbetalningar, såväl inom Sverige som i utlandet då plusgiro även fungerar vid internationella transaktioner.
Ett plusgiro gör det möjligt att föra över pengar mellan så kallade gireringskonton utan att avsändaren behöver använda sitt bankkonto, vilket innebär snabbare och smidigare transaktioner och överföringar än vid vanlig banköverföring som kan ta upp till tre bankdagar. Med överföring vis plusgiro tar det som mest 24 timmar.

 

Skillnader mellan bankgiro och plusgiro

Plusgiro

  • Plusgiro ägs av en enda bank (Nordea)

Bankgiro

  • Bankgiro ägs av flera olika banker (bland annat Nordea)

Plusgiro

  • Plusgiro är en egen kontoform där plusgironumret är själva plusgirokontot

Bankgiro

  • Bankgiro är ingen egen kontoform utan en kontoadress kopplad till ett specifikt bankkonto

Plusgiro

  • Varje företag som använder plusgiro har ett eget unikt plusgironummer/konto och slipper därmed separata bankkonton

Bankgiro

  • Varje företag och privatperson som använder bankgiro behöver ett separat bankkonto för att kunna genomföra transaktioner

Plusgiro

  • Det är kostnadsfritt för privatpersoner att betala in pengar till ett plusgirokonto

Bankgiro

  • Det är förenat med en avgift för privatpersoner att betala in pengar till ett bankgiro

Inbetalningsgränser plusgiro

Gränsen för betalningar och överföringar per dag går vid 250 000 kronor. Det går dock att ansöka om förhöjd beloppsgräns via Nordeas företagstjänst.
För att en betalning ska nå mottagaren samma dag behöver den signeras senast klockan 15.50 en vanlig bankdag (undantagen är Midsommarafton, jul- och Nyårsafton samt övriga allmänna, svenska helgdagar).

Ansöka om plusgiro

Sedan 2015 är plusgiro endast tillgängligt för enskilda företagare och företag som ansöker om betaltjänster via Nordeas företagstjänst. När företaget blivit beviljat ett plusgiro får man tillgång till Nordeas företags- och kundtjänst och kan sköta alla bankärenden via nätet om man så önskar.
Som företagskund kan man även koppla ett företags- eller betalkort till sitt plusgiro, en tjänst som generellt sett omfattas av en årsavgift. Dock är det kostnadsfritt för privatpersoner att genomföra betalningar till ett plusgirokonto.

Fördelar med plusgiro

Eftersom det går att göra överföringar både inom och utanför Sveriges gränser är plusgiro ett effektivt sätt att ta betalt och att genomföra betalningar.
Det är enkelt att hålla koll på företagets ekonomi via internet- och/eller mobilbanken, där man kan se alla transaktioner till och från kontot under en specifik tidsperiod alternativt under en längre period.
Det är också enkelt att sköta företagets ekonomi med hjälp av plusgiro, särskilt som allt numera sköts via datorn eller mobilen. Att använda sig av denna gireringsmetod har därmed blivit det vanligaste sättet att genomföra fakturabetalningar mellan företag och privatpersoner.

Nackdelar med plusgiro

Medan bankgiro är ett så kallat öppet system som fungerar oavsett bankförbindelse, är plusgiro endast användbart för Nordeas kunder då plusgiro är ett betalsystem som ägs av Nordea.

Särskilda plusgirokonton

Så kallade 90-konton, alltså plusgirokonton som böjar med talet 90 följt av ett antal siffror som tillsammans utgör plusgirokontots inbetalningsnummer, används främst för att samla in pengar till välgörande ändamål.
Alla 90-konton står under uppsikt av den ideella föreningen Svensk insamlingskontroll

Sammanfattning

Med hjälp av plusgiro går det att göra betalningar och överföringar mellan olika plusgirokonton samt mellan privatpersoner och företag. Plusgiro fungerar både i Sverige och utomlands, men det är endast företag som kan ansöka om ett plusgirokonto.
Det är enkelt, smidigt och kostnadsfritt för privatpersoner att betala fakturor med mera till ett plusgiro, och lika enkelt är det för en företagare att hålla koll på sitt plusgiro. Inte minst tack vare Nordeas företagstjänst via nätet.
Det är också enkelt att följa en specifik transaktion och titta på betalhistorik från ett särskilt datum eller en längre tidsperiod. Det går till och med att se vilken tidpunkt transaktionen genomfördes.
Till plusgiro kan ett företag koppla ett betal- eller bankkort.

Varumärke

Plusgirot är ett varumärke för Nordeas betalningstjänster i Sverige. Betalningstjänsten utvecklades ursprungligen av Postsparbanken med namnet Postgirot vars namn byttes till PlusGirot år 2005. Idag ägs tjänsten av Nordea.

Plusgiro – Före detta Postgiro

Plusgirot hette från början Postgirot och började som en ”postcheckrörelse”. Idén kom från kontinenten och tanken var att lansera en effektiv lösning för kontantlös betalningsförmedling. 1924 beslutade riskdagen att Postgirot skulle starta och 1925 lanserades tjänsten som en del av Postbanken.

Skillnaden mellan Plusgiro och bankgiro

Det är egentligen inte så stor skillnad mellan plusgiro och bankgiro. Det är två typer av inbetalningstjänster där det första ägs av Nordea och bankgiro av ägs bankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, och Länsförsäkringar Bank tillsammans. Medan bankgiro är en typ av adress till ett eller flera konton, så är plusgiro en speciell kontotyp med en inbyggd betalningslösning.
Bankgiro är den tjänst som används mest flitigt mellan banker och deras kunder. Har man ett bankgironummer går det att betala till just det kontot men sedan förs oftast pengarna vidare till ett annat konto, vanligtvis ett företagskonto. Bankgirot uppträder som en mask utåt för företag som inte avslöjar deras riktiga bank och bankkonto.

Historia

År 1917 tillsattes en utredning om införande av en “postcheckrörelse”. Detta för att tillgodose samhällets behov av effektivare betalningsförmedling genom kontantlösa betalningar genom girering, efter mönster från kontinenten. Utredningen tillstyrkte enhälligt idén i sitt betänkande 1919.
Riksdagen biföll förslaget 1924 och på nyåret 1925 startade Postgirot som en del av Postsparbanken. Den som önskade ett konto fick förutom en skriftlig ansökan även betala in ett grundbelopp som alltid måste finnas innestående på kontot. Idén fick ett snabbt genomslag och redan under det första verksamhetsåret öppnades över 5 000 konton. 1926 startades utlandsrörelsen.
1938 öppnades det 100 000:e postgirokontot. 1954 började hålkortstekniken användas. 1962 togs första datamaskinen, IBM 1410, i drift. 1963 infördes optisk läsning. 1965 öppnades det 500 000:e postgirokontot. 1979 infördes ränta på postgirokonton för rörelseidkare. 1981 öppnades det 1 000 000:e postgirokontot.
1990 fick postgirot rätt att ge företag betalningskredit och fritt sätta räntan på postgirokonton. 1992 kompletterades utbudet med GiroKredit – specialinlåning och mottagarränta. Postgirot deltog samma år i införandet av Eurogiro – ett europeiskt nät för internationell betalningsförmedling.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad menas med överavskrivning?

Vad menas med överavskrivning?

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker