Tradingtimern

OMXS30 OMX Daily 2021 03 25 2021 07 28 Samuelssons Rapport
Screenshot 2021 07 28 222132 Samuelssons Rapport

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

Om indikatorn

Indikatorn ger information om vilken edge det finns på kort sikt (fem dagar) och den baseras på några olika välbeprövade kvantitativa indikatorer.

Ett högre värde på indikatorn betyder att edgen för uppgång på fem dagars sikt är bättre än då indikatorn har ett lägre värde. De blå pilarna visar på tidigare dagar men ”Starkt köp”.

Nedan finns några grafer som visar på avkastningen om man används sig av indikatorn och köpt när den blivit ljusgrön respektive grön och sålt fem dagar senare

Entry vid mörkgrönt (Stark köp)

Green Samuelssons Rapport

Entry vid ljusgrönt (Köp)

Light Green Samuelssons Rapport

Entry övriga dagar (Behåll)

Other Samuelssons Rapport