Tradingtimern (Börsbarometern)

OMXS30 OMX Daily 2021 06 30 2021 10 27 Samuelssons Rapport
75 1 Samuelssons Rapport

 

img 612664799d08e Samuelssons Rapport

Om Börsbarometern

Tradingtimern och vår börsbarometer ger information om vilken edge det finns på kort sikt (fem dagar) och den baseras på några olika välbeprövade kvantitativa indikatorer.

Ett högre värde på indikatorn betyder att edgen för uppgång på fem dagars sikt är bättre än då indikatorn har ett lägre värde. De blå pilarna visar på tidigare dagar men “Starkt köp”.

Nedan finns några grafer som visar på avkastningen om man används sig av indikatorn och köpt när den blivit ljusgrön respektive grön och sålt fem dagar senare

Entry vid mörkgrönt (Stark köp)

Green Samuelssons Rapport

Entry vid ljusgrönt (Köp)

Light Green Samuelssons Rapport

Entry övriga dagar (Behåll)

Other Samuelssons Rapport