January 1

Aktieportfölj och Valutarisk: Förståelse och hantering

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Vi på Samuelssons Rapport har märkt att många av våra kunder har frågor kring hur man kan hantera valutarisk i samband med sin aktieportfölj. I denna artikel kommer vi att ta upp vad valutarisk är, hur den påverkar din aktieportfölj, samt vilka strategier du kan använda för att hantera den.

Vad är valutarisk?

Valutarisk uppstår när du investerar i en utländsk aktie som handlas i en annan valuta än din egen. Om valutakursen mellan de två valutorna rör sig i en riktning som är ogynnsam för dig, så kommer värdet på din investering att minska. På så sätt kan valutarisk leda till en minskning av din totala avkastning.

Hur påverkar valutarisk din aktieportfölj?

Valutarisk kan påverka din aktieportfölj på olika sätt. För det första kan det påverka den totala avkastningen på din portfölj. Om du investerar i utländska aktier och valutakurserna förändras ogynnsamt, så kommer din portfölj att minska i värde. För det andra kan det påverka den relativa avkastningen mellan olika aktier i din portfölj. Om du exempelvis investerar i två aktier, en amerikansk och en europeisk, och valutakursen mellan dollarn och euron rör sig ogynnsamt för dig, så kan det leda till att den amerikanska aktien presterar bättre än den europeiska, trots att båda aktierna har haft en positiv utveckling.

Hur kan du hantera valutarisk i din aktieportfölj?

Det finns flera strategier som du kan använda för att hantera valutarisk i din aktieportfölj. Nedan följer några av de vanligaste.

Valutasäkrade fonder

En valutasäkrad fond är en fond där fondförvaltaren använder sig av olika finansiella instrument för att skydda fondens innehav mot valutakursförändringar. På så sätt kan du undvika valutarisk samtidigt som du investerar i utländska aktier.

Valutasäkrade ETF:er

Precis som med valutasäkrade fonder finns det även valutasäkrade ETF:er. En ETF är en börshandlad fond som följer en viss index, t.ex. ett aktieindex. Genom att investera i en valutasäkrad ETF kan du få exponering mot utländska aktier samtidigt som du undviker valutarisk.

Valutahedge

En annan möjlighet är att använda sig av en valutahedge. En valutahedge innebär att du köper ett finansiellt instrument som gör att du är skyddad mot valutakursförändringar. Detta kan vara en fördel om du har en stor exponering mot en viss valuta i din aktieportfölj.

Valutakorrigering

En valutakorrigering innebär att du justerar dina aktiepositioner så att du minskar din exponering mot en viss valuta. Om du exempelvis har en stor position i en amerikansk aktie och är orolig för att dollarn ska försvagas mot din egen valuta, så kan du sälja av en del av din position för att minska din exponering.

Diversifiering

En annan strategi för att hantera valutarisk är diversifiering. Genom att investera i aktier från flera olika länder och regioner kan du minska din exponering mot en enskild valuta. Detta kan vara en fördel om du vill undvika valutarisk samtidigt som du vill ha en bred diversifiering av din portfölj.

Riskhantering

Att hantera valutarisk handlar också om att ha en väl utarbetad riskhanteringsstrategi. Detta kan innebära att du har satta upp tydliga mål för din portfölj, har en lämplig investeringshorisont, och har en plan för hur du ska agera om marknaden förändras.

Vanliga Frågor

Vad är valutarisk i samband med en aktieportfölj?

Valutarisk är risken att förlora pengar på grund av valutakursförändringar när man investerar i utländska aktier.

Hur påverkar valutarisk min aktieportfölj?

Valutarisk kan minska värdet på din aktieportfölj om valutakursen förändras ogynnsamt.

Vilka strategier kan jag använda för att hantera valutarisk i min aktieportfölj?

Du kan använda dig av valutasäkrade fonder eller ETF:er, valutahedge, valutakorrigering, diversifiering och riskhantering.

Vad är en valutasäkrad fond?

En valutasäkrad fond är en fond där fondförvaltaren använder sig av finansiella instrument för att skydda fondens innehav mot valutakursförändringar.

Vad är en valutasäkrad ETF?

En valutasäkrad ETF är en börshandlad fond som följer ett visst index och som skyddar mot valutakursförändringar.

Vad är en valutahedge?

En valutahedge är ett finansiellt instrument som skyddar mot valutakursförändringar genom att du köper eller säljer en viss valuta.

Vad är valutakorrigering?

Valutakorrigering innebär att du justerar dina aktiepositioner för att minska din exponering mot en viss valuta.

Vad är diversifiering?

Diversifiering innebär att du investerar i aktier från flera olika länder och regioner för att minska din exponering mot en enskild valuta.

Varför är det viktigt att hantera valutarisk?

Det är viktigt att hantera valutarisk för att undvika att förlora pengar på grund av valutakursförändringar och för att ha en stabil och sund aktieportfölj.

Vad kan Samuelssons Rapport hjälpa mig med när det gäller hantering av valutarisk i min aktieportfölj?

Samuelssons Rapport har en gedigen kunskap om hur man hanterar valutarisk och kan hjälpa dig med att bygga upp en sund och stabil aktieportfölj med hjälp av olika strategier som är anpassade efter dina individuella behov.

Slutsats

Valutarisk är en viktig faktor att ta hänsyn till när man investerar i utländska aktier. Genom att använda sig av olika strategier som valutasäkrade fonder, valutasäkrade ETF:er, valutahedge, valutakorrigering, diversifiering, och riskhantering kan man hantera valutarisk på ett effektivt sätt. På har vi en gedigen kunskap om hur man hanterar valutarisk, och hjälper gärna våra kunder att bygga upp en sund och stabil aktieportfölj.

Related Posts

Varför investera i aktier? Tid är pengar

Varför investera i aktier? Tid är pengar

Vad är en aktieägare?

Vad är en aktieägare?

Världens bäst presterande aktiemarknader sedan år 1900

Världens bäst presterande aktiemarknader sedan år 1900

Byta aktiemäklare (14 saker du måste tänka på)

Byta aktiemäklare (14 saker du måste tänka på)