April 5

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Stigande räntor kan påverka aktieportföljen och aktierna negativt genom ökade lånekostnader för företag, vilket kan minska deras lönsamhet och därmed aktievärde. Investerares riskaptit minskar då alternativa investeringar som obligationer blir mer attraktiva, vilket kan leda till minskad efterfrågan på aktier och sänkta priser. Vissa sektorer, som fastigheter och cykliska industrier, kan vara särskilt känsliga för högre räntor då deras lånebehov är större. Generellt sett kan stigande räntor leda till volatilitet på aktiemarknaden och kräva anpassningar i investeringsstrategin för att minimera negativa effekter.

Nyckelpunkter:

 • Höjda räntor kan minska aktiemarknadens avkastning; defensiva och värdeaktier presterar ofta bättre.
 • Räntehöjningar gör lån dyrare, vilket kan minska konsumtion och investeringar, sänkande inflationen.
 • Inflation minskar sparandets realvärde, men vissa investeringar som guld kan skydda mot detta.
 • Diversifiering över olika tillgångsslag kan göra en portfölj mer motståndskraftig mot räntehöjningar och inflation.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Stigande räntor och aktier (aktieportföljer)

I ljuset av en allt högre inflationstakt höjs allt fler röster för att Riksbanken och andra centralbanker borde höja styrräntan.

Det finns en tydlig koppling mellan räntor, räntenivån och avkastningen på aktier, aktieportföljer och andra tillgångar – men hur påverkar egentligen räntehöjningen dina investeringar? Det tar vi reda på i denna artikel.

Inflationen och ekonomin

Riksbanken och andra centralbanker har i uppgift att se till så att pengar behåller sitt värde över tiden, prisstabilitet. Med andra ord: säkerställa att det varken blir för mycket inflation eller att vi går över i deflation. Detta samlas under begreppet penningpolitik.

Inflation är när priserna stiger, vilket innebär att det kostar mer att köpa samma saker som du kanske köpte för ett år sedan. Ekonomin är hela systemet som reglerar hur människor, företag och regeringar hanterar pengar och ägendomar. Det är som ett stort ekonomiskt pussel som alla delar. Inflation påverkar ekonomin eftersom när priserna stiger är det svårare för företag att göra affärer eftersom de måste höja priserna för att tjäna tillräckligt för att överleva. Det kan också göra det svårare för vanliga människor att köpa mat och andra livsmedel som de behöver. Det kan också göra det svårare

I förlängningen är inflationen kopplad till den ekonomiska aktiviteten i ett land:

 • För låg inflation: Folk spenderar mindre pengar eftersom de förväntar sig att varor och tjänster kommer att sjunka i pris. Ekonomin försvagas.
 • För hög inflation: Det blir svårt för bolag att prissätta sina produkter och konsumenterna får svårt att planera sin ekonomi och sin konsumtion.
 • ”Lagom” inflation som inte pendlar för mycket: Det är lätt för folk att planera sin ekonomi, hantera sina lån och investera sina pengar.

I Sverige innebär ”lagom” ett inflationsmål på 2 procent. Samma sak gäller i USA.


Visste du att vi har aktie-och fondportföljer med resultat ända sedan 2008? Läs gärna mer genom att klicka på länken här nedan.

Våra Portföljer


Stigande räntor för att bekämpa inflation

I skrivande stund är inflationen långt över inflationsmålet. Den amerikanska centralbanken har redan börjat höja styrräntan och det är troligt att svenska Riksbanken också gör det i olika steg de kommande åren.

Syftet är att få ner inflationen till mer normala nivåer igen.

Så här hänger det ihop:

 1. Riksbanken höjer styrräntan.
 2. Bolån, blancolån, billån och andra typer av lån blir dyrare.
 3. Privatpersoner och företag spenderar mindre för att kompensera för de ökade utgifterna. Dessutom kan det vara fler som tycker att det är mer lönsamt att spara pengarna på banken när räntan är högre.
 4. Efterfrågan på varor och tjänster minskar.
 5. Företag höjer priserna mer sällan eller rent av sänker priserna.
 6. Sjunkande priser innebär lägre inflationstakt. Inflationen sjunker.

Så påverkas ditt sparande

Det finns alltså i huvudsak två saker här som kan påverka ditt sparande:

 • Inflationen
 • Stigande styrräntor

Inflationen gör att värdet av ditt sparande minskar. Om du till exempel investerar i något som ger dig 6 procent avkastning och inflationen är 2 procent kommer ditt netto att vara 4 procent. Är inflationen 6 procent kommer du däremot inte att få någon värdeökning alls.

Den stigande räntan i sin tur har en avmattande effekt på mer offensiva investeringar medan de tryggare och alternativa investeringarna rent av kan gynnas.

Men hur påverkas olika tillgångar mer exakt?

Aktier

Inflation i måttlig mängd brukar inte påverka aktier eftersom vinsttillväxten brukar öka. Hög inflation är dock inte bra.

När räntorna stiger som svar på den höga inflationen har det en dämpande effekt på aktiemarknaden. Pengarna flyttas till mindre riskfyllda placeringar när skillnaden i avkastning mellan högriskplaceringar och lågriskplaceringar avtar.

Tillväxtaktier brukar drabbas hårdast av höjda räntor. Bäst klarar sig värdeaktier och defensiva bolag.

Räntefonder

När räntan ökar minskar värdet på räntefonder och obligationer eftersom det plötsligt går att köpa samma tillgång fast med en högre avkastning. Priset sjunker på de ”gamla” obligationerna så mycket att räntan blir densamma som på de nyutgivna.

Ändå har räntefonder historiskt sett visat sig vara en god investering i en miljö när räntorna stiger. Det gäller, mot vad man kan tro, även räntepapper med lång löptid. Det initiala tappet i kursen kompenseras snart av en högre avkastning.

Alternativa investeringar

I turbulenta tider, när inflationen stiger och när centralbanker höjer styrräntan kan alternativa investeringar fungera som en bra ”stötdämpare” i aktieportföljen.

Priset på guld brukar stiga och ge en fin avkastning. Samma sak kan gälla för råvaror men även för alternativa investeringar som REIT:s.

Vad händer med aktier när räntor går upp?

När räntorna stiger så kan det leda till att aktiekurser sjunker. Det beror på att när räntorna stiger så är det ofta en tecken på att ekonomin är stark, vilket kan leda till att investerare inte längre är intresserade av att investera i aktier eftersom det finns andra former av investeringar som är mer lönsamma. Det kan även leda till att företag inte kan låna lika mycket pengar som de tidigare kunde. Detta kan i sin tur leda till att företagen inte kan investera lika mycket i sin verksamhet, vilket kan leda till lägre vinster och lägre aktiekurser.

Varför höjer man räntan när inflationen är hög eller går upp?

När inflationen är hög eller går upp så höjs räntan för att förhindra att priserna stiger för mycket. Om priserna stiger för mycket så skapar det ett problem då det betyder att det kommer att kosta mer för att köpa saker. När räntan höjs så gör det att det blir dyrare att låna pengar, vilket gör att människor spenderar mindre och att företagen inte kan få lån för att göra saker. På så sätt hålls inflationen i schack och priserna hålls på en rimlig nivå.

Vad händer med aktier när inflationen är hög?

När inflationen är hög betyder det att priserna på saker som du köper ökar, eftersom pengarna som du har inte räcker till lika mycket som det brukade. Detta är ett problem för investerare som äger aktier, eftersom det betyder att deras aktieinnehav inte är lika värdefullt som det var. Aktier sjunker därför i värde när inflationen är hög, eftersom investerare inte är villiga att betala samma pris för dem som de skulle ha gjort om inflationen var låg. Det betyder att om du investerar i aktier när inflationen är hög, så kan du förlora pengar på det.

Sammanfattning

Generellt sett kan vi förvänta oss att aktiemarknaden mattas av när räntorna stiger. Defensiva bolag och värdeaktier brukar klara sig bättre än mer riskfyllda investeringar som exempelvis tillväxtaktier.

Ränteplaceringar och alternativa placeringar kan ofta klara sig bra när räntan stiger. Även om räntepapper med lång löptid / obligationer faller i pris när räntan stiger kan den högre räntan göra att avkastningen totalt sett blir god. Guld och andra alternativa placeringar brukar vara vinnare i en miljö där räntorna höjs.

För att din aktieportfölj ska klara sig igenom en period av räntehöjningar är det bästa tipset att diversifiera. Genom att ha en mix av aktier, räntefonder med olika löptid, guld och andra alternativa investeringar blir sparportföljen mer robust och klarar såväl höjda räntor som inflation bättre.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj