June 3

Så påverkar stigande räntor din aktieportfölj

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Stigande räntor och aktier (aktieportföljer)

I ljuset av en allt högre inflationstakt höjs allt fler röster för att Riksbanken och andra centralbanker borde höja styrräntan.

Det finns en tydlig koppling mellan räntor, räntenivån och avkastningen på aktier och andra tillgångar – men hur påverkar egentligen räntehöjningen dina investeringar? Det tar vi reda på i denna artikel.

Inflationen och ekonomin

Riksbanken och andra centralbanker har i uppgift att se till så att pengar behåller sitt värde över tiden, prisstabilitet. Med andra ord: säkerställa att det varken blir för mycket inflation eller att vi går över i deflation. Detta samlas under begreppet penningpolitik.

I förlängningen är inflationen kopplad till den ekonomiska aktiviteten i ett land:

 • För låg inflation: Folk spenderar mindre pengar eftersom de förväntar sig att varor och tjänster kommer att sjunka i pris. Ekonomin försvagas.
 • För hög inflation: Det blir svårt för bolag att prissätta sina produkter och konsumenterna får svårt att planera sin ekonomi och sin konsumtion.
 • ”Lagom” inflation som inte pendlar för mycket: Det är lätt för folk att planera sin ekonomi, hantera sina lån och investera sina pengar.

I Sverige innebär ”lagom” ett inflationsmål på 2 procent. Samma sak gäller i USA.

Intresserad av Aktier och Investeringar?

Få mina BÄSTA uppdateringar till din inbox


Visste du att vi har aktie-och fondportföljer med resultat ända sedan 2008? Läs gärna mer genom att klicka på länken här nedan.

Våra Portföljer


Stigande räntor för att bekämpa inflation

I skrivande stund är inflationen långt över inflationsmålet. Den amerikanska centralbanken har redan börjat höja styrräntan och det är troligt att svenska Riksbanken också gör det i olika steg de kommande åren.

Syftet är att få ner inflationen till mer normala nivåer igen.

Så här hänger det ihop:

 1. Riksbanken höjer styrräntan.
 2. Bolån, blancolån, billån och andra typer av lån blir dyrare.
 3. Privatpersoner och företag spenderar mindre för att kompensera för de ökade utgifterna. Dessutom kan det vara fler som tycker att det är mer lönsamt att spara pengarna på banken när räntan är högre.
 4. Efterfrågan på varor och tjänster minskar.
 5. Företag höjer priserna mer sällan eller rent av sänker priserna.
 6. Sjunkande priser innebär lägre inflationstakt. Inflationen sjunker.

Så påverkas ditt sparande

Det finns alltså i huvudsak två saker här som kan påverka ditt sparande:

 • Inflationen
 • Stigande styrräntor

Inflationen gör att värdet av ditt sparande minskar. Om du till exempel investerar i något som ger dig 6 procent avkastning och inflationen är 2 procent kommer ditt netto att vara 4 procent. Är inflationen 6 procent kommer du däremot inte att få någon värdeökning alls.

Den stigande räntan i sin tur har en avmattande effekt på mer offensiva investeringar medan de tryggare och alternativa investeringarna rent av kan gynnas.

Men hur påverkas olika tillgångar mer exakt?

Aktier

Inflation i måttlig mängd brukar inte påverka aktier eftersom vinsttillväxten brukar öka. Hög inflation är dock inte bra.

När räntorna stiger som svar på den höga inflationen har det en dämpande effekt på aktiemarknaden. Pengarna flyttas till mindre riskfyllda placeringar när skillnaden i avkastning mellan högriskplaceringar och lågriskplaceringar avtar.

Tillväxtaktier brukar drabbas hårdast av höjda räntor. Bäst klarar sig värdeaktier och defensiva bolag.

Räntefonder

När räntan ökar minskar värdet på räntefonder och obligationer eftersom det plötsligt går att köpa samma tillgång fast med en högre avkastning. Priset sjunker på de ”gamla” obligationerna så mycket att räntan blir densamma som på de nyutgivna.

Ändå har räntefonder historiskt sett visat sig vara en god investering i en miljö när räntorna stiger. Det gäller, mot vad man kan tro, även räntepapper med lång löptid. Det initiala tappet i kursen kompenseras snart av en högre avkastning.

Alternativa investeringar

I turbulenta tider, när inflationen stiger och när centralbanker höjer styrräntan kan alternativa investeringar fungera som en bra ”stötdämpare” i aktieportföljen.

Priset på guld brukar stiga och ge en fin avkastning. Samma sak kan gälla för råvaror men även för alternativa investeringar som REIT:s.

Sammanfattning

Generellt sett kan vi förvänta oss att aktiemarknaden mattas av när räntorna stiger. Defensiva bolag och värdeaktier brukar klara sig bättre än mer riskfyllda investeringar som exempelvis tillväxtaktier.

Ränteplaceringar och alternativa placeringar kan ofta klara sig bra när räntan stiger. Även om räntepapper med lång löptid / obligationer faller i pris när räntan stiger kan den högre räntan göra att avkastningen totalt sett blir god. Guld och andra alternativa placeringar brukar vara vinnare i en miljö där räntorna höjs.

För att din aktieportfölj ska klara sig igenom en period av räntehöjningar är det bästa tipset att diversifiera. Genom att ha en mix av aktier, räntefonder med olika löptid, guld och andra alternativa investeringar blir sparportföljen mer robust och klarar såväl höjda räntor som inflation bättre.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Därför ska du månadsspara i aktier – 15 bra anledningar

Därför ska du månadsspara i aktier – 15 bra anledningar

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)