April 4

Aktier för nybörjare 2024 – 30 bästa | Aktieportfölj och Aktiehandel

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktier för nybörjare är en enkel och grundläggande introduktion till att investera i aktiemarknaden. När du köper en aktie köper du en del av ett företag. Tanken är att värdet på aktien ska öka över tid så att du kan sälja den för mer än vad du köpte den för och därmed göra vinst. Att investera i aktier kan vara riskfyllt eftersom aktiekurserna kan gå upp och ner. Det är viktigt att göra noggranna undersökningar och inte satsa mer pengar än du har råd att förlora när du börjar med aktiehandel.

I denna ”aktier för nybörjare”-guide kommer vi att gå igenom hur man köper och säljer aktier, vilka som är bra, hur man bygger en aktieportfölj och mycket mer.

Aktier är ett av de bästa sätten att få dina sparpengar att växa. Genom att handla och köpa aktier blir du delägare i olika bolag. När företagen växer kan du tjäna pengar på en stigande aktiekurs och på utdelningar.

Jag hoppas du gillar min artikel om aktier. Jag tycker det ger en bra aktieutbildning och aktieskola om grunderna för nybörjare om aktier.

Vad är Aktier för nybörjare?

Att investera i aktier innebär att du köper en del av ett företag. När du gör det, blir du en delägare i företaget och får en potentiell möjlighet att tjäna pengar på företagets framgångar genom att aktiens värde ökar över tiden. Om du sedan säljer aktien för ett högre pris än det du köpte den för, gör du vinst.

Men det finns också risker. Aktiekurserna kan gå upp och ner, så det är inte säkert att du alltid kommer att tjäna pengar. Det är därför viktigt att göra noggranna undersökningar och lära dig så mycket som möjligt om de företag du investerar i.

När du börjar med aktiehandel är det klokt att vara försiktig och inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. Det kan vara klokt att börja med små investeringar och successivt öka när du får mer erfarenhet och kunskap om marknaden.

Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett aktiebolag. När du köper blir du med andra ord delägare i ett företag. Det ger dig alla rättigheter som ägare i bolaget, även om du bara äger en mycket liten andel.

Som ägare får du ta del av företagets vinster. Först och främst brukar vinster och andra framgångar som företaget gör återspegla sig i aktiepriset.

Genom att aktiepriset stiger kan du förr eller senare tjäna pengar på att sälja dyrare än vad du köpte dem för.

Många aktiebolag delar dessutom ut en del av vinsten till aktieägarna. Dessa aktieutdelningar kommer in på ditt konto i form av kontanter en eller flera gånger per år.

När du är delägare i ett aktiebolag har du dessutom rätt att delta i bolagets årsstämma och rösta på de förslag som styrelsen lägger fram.

Aktier handlas på börsen

Det finns publika och privata aktiebolag. Publika bolag är öppna för handel och de kallas även för listade företag. Det är dessa bolag som du kan köpa på börsen.
Stockholmsbörsen drivs av ett företag som heter Nasdaq. Detta företag har även hand om börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Tallinn, Riga, Vilnius och Island.
De nordiska börserna på Nasdaq samlas på den Nordiska listan, som även kallas för Nasdaq OMX Nordic. Denna börslista är i sin tur uppdelad i tre segment:

 • Large Cap: Börsvärde över 1 miljard euro.
 • Mid Cap: Börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
 • Small Cap: Börsvärde på mindre än 150 miljoner euro.

På OMXS Nordic finns även en marknadsplats som heter First North. Det är enklare för företag att notera sig på First North jämfört med huvudbörserna. Därför hittar du främst lite mindre bolag här. Många av dem är bra tillväxtaktier.

Enklaste sättet att komma igång med aktier är att bli kund hos en nätmäklare – förslagsvis Avanza eller Nordnet.

aktielistan hos Avanza kan du lätt filtrera fram från olika länder och listor. Här visas till exempel Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Nybörjaraktier – nybörjarportföljer

Mest ägda aktierna bland Avanzas kunder

Innan vi dyker djupare ned i denna guide om hur man köper aktier som nybörjare ska vi kika på vilka aktier som är mest populära på Avanza – det vill säga vilka som återfinns i flest portföljer.

När man ska köpa aktier är det alltid viktigt att fatta egna beslut, men likväl kan man som nybörjare vara behjälpt av att se hur andra handlar. 

Nedan är en lista med de mest ägda aktierna på Avanza. Detta betyder inte att de nödvändigtvis är de bästa aktierna för en nybörjarportfölj men det visar att det finns en stark tro på just dessa bland många aktieägare. Det är som sagt viktigt att du gör din egen analys innan du handlar.

Bolag Ägare
1 Investor B 115 066
2 Hennes & Mauritz B 92 012
3 Swedbank A 91 345
4 Volvo B 65 765
5 Kinnevik B 61 665
6 Nordea 55 456
7 Latour B 54 347
8 Castellum 48 222
9 Telia 47 164
10 Axfood 44 447

Visste du att vi har ett flertal aktieportföljer nybörjare här på Samuelssons Rapport med resultat ändå från 2008.  Du kan läsa mer om detta här.

img 5f89ec072e8f6 Samuelssons Rapport

Stamaktier, preferensaktier och ETF – vad är skillnaden?

Alla typer av aktier är ägarandelar i bolag, men det finns olika typer av aktier – precis som det finns olika typer av fonder. Vilken typ av aktie du köper påverkar bland annat din utdelning och din rösträtt, varför det är viktigt att känna till vad som skiljer dem åt.

Stamaktier

Den vanligaste typen av aktier kallas för stamaktier. När man pratar är det vanligtvis denna typ som avses. När du äger stamaktier i ett företag har du rätt att gå på bolagsstämman och rösta. Därmed kan du påverka verksamheten och säga vad du tycker om de förslag som styrelsen lägger fram.
Stamaktier delas också in i A- och B-aktier (det förekommer även c- och D-aktier). Samtliga är andelar i bolaget. En B-aktie är, liksom en A-aktie, stamaktie men med ett lägre röstvärde. Vanligtvis brukar en B-aktie 10 gånger färre röster jämfört med en A-aktie.
Det är långt ifrån alla bolag som har B-aktie. Ett företag kan välja att ge ut en B-aktie när de vill sälja en stor del av bolaget för att få in kapital samtidigt som de nuvarande ägarna får behålla en större del av makten.

Som småsparare spelar det inte någon större roll om du köper A-aktie eller B-aktie. Din röst i bolaget är mikroskopisk jämfört med de stora ägarna, men utdelningen är identisk och även kurserna brukar följas åt. B-aktier tenderar dock att vara mer likvida och lite billigare.

img 5f843e262af95 Samuelssons Rapport

Preferensaktier

En del bolag ger ut preferensaktier vid sidan av stamaktierna. Företag ger ut denna typ av aktie för att få in en sidoinkomst till verksamheten.
Preferensaktier kan användas som ett alternativ till banklån, till exempel om företagets möjligheter att få ett lån är begränsade. De liknar lån men bokförs inte som en skuld i balansräkningen.
Preferensaktier emitteras i betydligt mindre omfattning, men kan användas som komplement till vanliga stamaktier.  Även denna typ av aktie är en ägarandel.

Preferensaktierna fungerar på ett speciellt sätt:

 • Preferensaktier har en förutbestämd utdelning. Den är inte garanterad, men den brukar som regel betalas ut.
 • Preferensaktier har en inlösenkurs på ett visst datum.
 • Ägare av preferensaktier har förtur till utdelningar före ägare av stamaktier, därav namnet ”preferens”
 • Som ägare av (enbart) preferensaktier har du vanligtvis inte rätt att rösta på bolagsstämman.

Aktiepriset i preferensaktier brukar inte förändras lika mycket som priset för stamaktierna, även om det brukar finnas en korrelation. Det är främst två saker som styr priset på preferensaktier:

 • Bolagets förmåga att betala utdelningar
 • Det allmänna ränteläget

Ränteläget är en faktor som starkt påverkar priset på preffar. Det beror på att många äger preferensaktier som ett alternativ till att ha pengar på ett bankkonto eller i räntepapper. Om den riskfria räntan höjs minskar incitamenten att äga de mer riskfyllda preferensaktierna. Följden blir att priset sjunker.
I detta avseende liknar preferensaktierna hur priset på obligationer påverkas av ränteförändringar. Sjunkande räntor får motsatt effekt på preffarna – priset stiger.

Det är olika dynamik i preferensaktier jämfört med stamaktier. Här ser vi ett års utveckling i Klöverns preferensaktie (grön linje) jämfört med stamaktien (blå linje). Det är större volatilitet i stamaktien, men kurspotentialen är också mycket större. Preferensaktier har säkrare utdelningar och ofta är de större och mer frekventa också.

ETF – Börshandlade fonder

Börshandlade fonder, ETF från engelskans Exchange Traded Fund, är en slags indexfond som kan handlas precis som en aktie. Dessa är inte en typ av aktier, men eftersom de handla på börsen väljer vi att presentera dem ändå.

ETF’er kan vara ett bra mellanting för dig som velar mellan aktier och fonder, ochkan passa för såväl nybörjare som mer erfarna handlare.

Precis som ”vanliga” indexfonder följer en börshandlad fond ett underliggande index.

Eftersom ETF’er handlas direkt på börsen går transaktionerna betydligt snabbare än med vanliga fonder. ETF:er har också som regel en mycket låg förvaltningsavgift.

Egentligen är ETF:er en slags börshandlad produkt, men till skillnad från certifikat, mini futures och warranter har du ingen kreditrisk mot emittenten.

I egenskap av börshandlad produkt kan du köpa vissa börshandlade instrument för att tjäna pengar i nedgång. Dessa kallas för bear. Du kan med andra ord satsa på att börsen kommer att sjunka. Vissa ETF’er handlas också med hävstång.

FAQ

1. Vad är aktier?
Aktier är andelar i ett bolag som en investerare kan köpa. När man köper aktier får man rätt att dela på bolagets resultat.

2. Hur man köper aktier?
Du kan köpa aktier genom en mäklare eller ett aktiemarknadsföretag. Företagen tar betalt för att lämna en order att köpa aktier.

3. Varför ska jag investera i aktier?
Aktier har den fördelen att de kan ge högre avkastning än många andra investeringar. Aktier är också ett bra sätt att investera i företag och dess tillväxt.

4. Vilka kostnader är involverade?
Det finns många kostnader som är involverade i att köpa och äga aktier. Dessa inkluderar mäklarkostnader, transaktionsavgifter, provisionsavgifter och skatter.

5. Hur identifierar jag ett lönsamt aktieinnehav?
Investerare bör undersöka ett företags finansiella historia och tillväxtmöjligheter. Man bör också undersöka andra faktorer såsom branschtrender, marknadsförhållanden, konkurrenter och risker.

6. Hur lång tid tar det att göra en aktieaffär?
Det beror på vilken mäklare eller aktiemarknadsföretag du använder. Det kan ta från några minuter till några dagar för att slutföra en aktieaffär.

7. Vilka är de olika typerna av aktier?
De vanligaste typerna av aktier är vanliga aktier, preferensaktier, utbytbara aktier och rättighetsaktier.

8. Vad är fördelarna med att äga aktier?
De största fördelarna med att äga aktier är att få en del av bolagets resultat, få utdelningar och möjligheten att sälja aktier för ett högre pris än det som betalades för dem.

9. Vilka risker finns det med att äga aktier?
De största riskerna med att äga aktier är prisrisk, företagsrisk, marknadsrisk och regelefterlevnadsrisk.

10. Är det lämpligt att investera i aktier för nybörjare?
Ja, det är lämpligt att investera i aktier för nybörjare, men man bör först förstå de olika typerna av aktier och de risker som följer med att investera.

11. Är det bättre att investera i aktier eller fonder?
Det beror på dina personliga mål och risktolerans. Fonder är vanligen lämpligare för att skapa en diversifierad portfölj, medan aktier är bättre för att få ett högre avkastningspotential.

12. Vad är skillnaden mellan preferensaktier och vanliga aktier?
Preferensaktier ger investeraren rätt att få utdelning före vanliga aktieägare. Detta är dock inte alltid fallet. Preferensaktier ger även en fast ränta, medan vanliga aktier inte gör det.

13. Vad är skatteregler för aktieinnehav?
Skatteregler för aktieinnehav varierar beroende på vilken jurisdiktion du är bosatt i. Kontakta din lokala skattemyndighet för mer information.

14. Vad är en utbytbar aktie?
En utbytbar aktie är en aktie som kan bytas in mot en annan aktie eller andra värdepapper. Utbytbara aktier kan vara ett bra sätt att diversifiera investeringar.

15. Vad är rättighetsaktier?
Rättighetsaktier ger investeraren rätt att köpa aktier i ett företag till ett rabatterat pris. Rättighetsaktier ger investeraren möjlighet att dra nytta av ett företags tillväxt.

16. Vilka är de viktigaste aktieindexen?
De viktigaste aktieindexen är Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 och Nasdaq Composite Index.

17. Vad är en aktieorder?
En aktieorder är en förfrågan som görs till en mäklare eller ett aktiemarknadsföretag att köpa eller sälja aktier.

18. Vad är en limitorder?
En limitorder är en aktieorder som sätter ett maximalt pris som man är villig att betala för att köpa eller sälja aktier.

19. Vad är marknadsorder?
En marknadsorder är en aktieorder som ger mäklaren eller aktiemarknadsföretaget tillåtelse att köpa eller sälja aktier vid bästa tillgängliga pris.

20. Vad är en kortsiktig investering?
En kortsiktig investering är en investering som görs med syftet att förvänta sig en snabb återbetalning. Kortsiktiga investeringar är vanligen mer riskabla än långsiktiga investeringar.

Så kan du tjäna pengar på aktier

Rent generellt kan du tjäna pengar i aktier på två sätt:

 1. Kursvinst: Du säljer aktierna för mer än vad du köpte dem för.
 2. Utdelningar: Du får direktavkastning på utdelningsaktier, utan att behöva sälja ditt innehav.

Följande kan du göra själv för att öka din chanser att tjäna pengar genom kursvinst och/eller utdelningar:

 • Köpa aktier regelbundet, gärna varje månad.
 • Endast köpa lönsamma kvalitetsbolag som växer, gärna utdelningsaktier.
 • Skaffa dig en egen strategi för när du ska köpa och sälja när du ska spara i aktier – följ den!
 • Bygga upp en portfölj med minst 10 till 12 olika aktier i  bra bolag av olika sort
 • Sprida på riskerna genom att ha aktier i bolag från olika branscher, kanske 5 till 6 olika.
 • Eventuellt sprida på riskerna genom att investera i aktier på olika marknader (t.ex. Sverige och USA).
 • Inte försöka tajma marknaden på känsla – följ din strategi!
 • Balansera om portföljen regelbundet (t.ex. en gång om året).

ISK, KF eller aktiedepå?

Aktier kan handlas genom tre olika kontotyper:

ISK: Denna kontotyp är mest lönsam för de flesta investerare, och i synnerhet för nybörjare.

Med ett ISK betalar du ingen vinstskatt om 30%. Istället betalar du en årlig schablonskatt – som för närvarande ligger på 0,453% – på hela ditt innehav. Oavsett om du gått med vinst eller förlust. Du kan när som helst sätta in och ta ut pengar från kontot utan att det kostar dig något.

I och med att skatten beräknas och dras automatiskt under året, behöver du med ett ISK inte redovisa något i deklarationen.

Kapitalförsäkring: Detta är egentligen inget konto utan en försäkring. Det är nätmäklarens försäkringsbolag som står som ägare för dina andelar när du har dem i en KF. Det innebär att du inte har rätt att gå på bolagsstämman om du äger aktier genom en KF.

Fördelen med en KF är att du kan ange en förmånstagare, t.ex. ett barn eller en anhörig.

En annan bra sak med KF är att du kan få tillbaka hela skatten på utdelningar i utländska aktier. Skattemässigt fungerar KF annars på samma sätt som ett ISK.

Depåkonto: Här betalar du 30 procent i skatt på alla realiserade vinster, men kan även kvitta förluster mot vinster. För aktiehandel är ett depåkonto oftast det minst fördelaktiga valet.

Samtliga tre kontotyper finns att öppna kostnadsfritt på både Avanza och Nordnet. Det går givetvis att ha flera olika konton också. Ett tips kan vara att välja ett ISK för svenska aktier, och en KF för utländska utdelningsaktier – alternativt ett ISK för ditt eget pensionssparande och KF för barnsparande.

Courtage – vad kostar det att investera i aktier?

Varje gång du köper eller säljer aktier i bolag får du betala ett courtage. Det är en avgift som du betalar till nätmäklaren eller banken för att denne förmedlar tjänsten.

För att komma undan så billigt som möjligt bör du välja att köpa och sälja aktier hos en nätmäklare. Avanza och Nordnet är de två största i Sverige.

Hur mycket du får betala i courtage beror på vilken bank eller nätmäklare du har. På nätmäklarnas sidor finns det olika courtageklasser och du kan själv välja vilken courtageklass du ska ha.

För de flesta småsparare är courtageklassen ”mini” bäst. Du betalar 0,25 procent eller 1 krona per transaktioner beroende på vad som gäller.

Satsar du större pengar på aktier lönar det sig att välja en större courtageklass. De har en högre minimikostnad men det procentuella courtage är lägre.

Är du nybörjare kan du börja spara i aktier gratis på både Avanza och Nordnet. Om ditt sparkapital är under 50 000 kr betalar du inget courtage hos Avanza. Hos Nordnet är gränsen 80 000 kronor.

Avanzas courtageklasser. För de flesta småsparare lönar det sig att välja courtageklassen mini, men du kan faktiskt börja med att investera i aktier gratis!

Nordnets courtageklasser för att spara i aktier. Det märks att nätmäklarna slåss om kunderna – deras courtageklasser är nästan identiska.

Rent prismässigt spelar det inte någon större roll om du väljer Avanza eller Nordnet som din nätmäklare. Deras courtageklasser är nästan identiska. Om du studerar deras prislistor i detalj kan du hitta vissa mindre skillnader.

Bästa aktierna för nybörjare

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare? Sannolikt är det en väldiversifierad aktieportfölj med svenska utdelningsaktier, möjligen även med vissa utländska aktier med utdelning.

Att investera i aktier i svenska investmentbolag är en beprövad metod som passar bra för såväl nybörjare som mer rutinerade investerare.

Det viktigaste beslutet för dig som nybörjare är att börja köpa aktier. Att du kommer igång. Ett regelbundet sparande i en väldiversifierad portfölj av sunda företag kommer att ge goda resultat på sikt. 

Låt oss kika närmare på investmentbolag och utdelningsaktier överlag.

Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett bolag som satsar på att köpa aktier i andra aktiebolag. Affärsidén bygger i princip på att förvärva, äga och förvalta aktier i andra företag – antingen som helägare, men ofta som delägare med majoritet.

När du köper aktier i ett investmentbolag får du exponering mot alla de underliggande tillgångar som investmentbolaget har i sin portfölj – vilket ger dig som investerare en god riskspridning.

Vidare kan man i princip säga att det finns två olika sorters investmentbolag:

 • Den första sorten satsar på att långsiktig öka värdet på aktier inom det egna företaget, med andra ord vill de öka sitt eget värde så att aktierna du investerat i ökar i värde.
 • Den andra sortens investmentbolag är s.k. maktbolag. De satsar på att styra och kontrollera andra företag där värdeökningen inte längre är lika viktig. Dock är de flesta investmentbolag en blandning av både dessa former.

Oavsett om du vill köpa aktier i ett investmentbolag med makt eller värdeökning som primärt syfte är det så gott som alltid bra aktier för en nybörjare – mycket tack vare den automatiska diversifiering man får genom att bara äga en enda aktie.

Största investmentbolagen

På den svenska marknaden finns flera attraktiva investmentbolag att köpa och sälja aktier i, av vilka flera tillhör några av Sveriges äldsta, största och mest anrika företag.

Låt oss kika på vilka aktier det finns på den svenska marknaden (endast ett axplock av de största):

 1. Investor
 2. Lundbergföretagen
 3. Industrivärden
 4. Latour
 5. Kinnevik
 6. Lifco
 7. Bure Equity
 8. Ratos
 9. Öresund
 10. Vostok New Ventures

Tips: Bygg en portfölj med en handfull investmentbolag. Det ger en god riskspridning eftersom varje investmentbolag investerar i flera olika bolag.

Utdelningsaktier och direktavkastning

Investmentbolag är ofta bra utdelningsaktier, med stabil utdelningshistorik och bra tillväxt. Men vad är egentligen en utdelningsaktie – och hur fungerar en utdelning?

En aktieutdelning är en utbetalning av bolagets vinst till aktieägarna.

När ett aktiebolag går med vinst måste företagsledningen ta ställning till vad företaget ska göra med vinsten. En del av vinsten brukar återinvesteras i verksamheten så att företaget kan växa. De pengar som inte behövs för investeringar kan ledningen välja att dela ut till aktieägarna. Detta kallas för utdelning.

På Avanza är det lätt att hitta utdelningen för en viss aktie. I exemplet har vi Atlas Copco. Här ser du även den första dagen som aktien handlas utan utdelning och när utdelningen kommer in på kontot. Källa: Avanza.

Utdelningen anges i kronor per aktie. Vi kan ta Lundbergföretagen som exempel där utdelningen var 3,2 kronor per aktie 2018.

Direktavkastningen anger hur stor utdelningen är i procent i förhållande till aktiekursen. Om kursen i vårt exempel Lundbergföretagen vid en viss tidpunkt var 350 kronor var med andra ord direktavkastningen 0,91 procent vid det tillfället.
            Direktavkastning = utdelningen / aktiepriset

Utdelningar i Lundbergföretagen. Detta är ett exempel på en aktie där utdelningen höjs varje år. Källa: Börsdata

Direktavkastningen beror på vad aktiekursen står i och hur stora utdelningarna är. Det är inte ovanligt att direktavkastningen ligger på mellan 2 och 4 procent i ett bolag.
Aktiers direktavkastning kan alltså jämföras med räntan på ett sparkonto. Efter bolagets årsstämma vet du hur mycket du får i utdelning i kronor mätt.

Direktavkastningen i Lundbergföretagen. Här ser vi att direktavkastningen kan sjunka trots att bolaget delar ut allt mer utdelningar. Det beror på att kursen stigit mer än vad ledningen höjt utdelningarna. Källa: Börsdata.

Investera i utdelningsaktier

Att köpa värdepapper med utdelning är alltså en av de bästa strategierna för nybörjare, men även för mer rutinerade investerare (som till exempel Warren Buffet).

Ett misstag som många nybörjare gör är dock att leta efter bolag med så hög direktavkastning som möjligt. En hög direktavkastning innebär att du får tillbaka en stor del av det du investerat. Det kan kännas skönt, men ofta är en hög direktavkastning förknippat med en hög risk.

Det brukar finnas en anledning till varför direktavkastningen är så hög -ofta är det korrelerat med låg tillväxt.

Det finns ett knep om man vill ta reda på om utdelningarna i ett bolag är hållbara eller inte. Det finns ett nyckeltal för utdelningsaktier som kallas för utdelningsandel. Den visar hur stor utdelningen är i förhållande till företagets vinst:

            Utdelningsandel = utdelningen / vinsten

Genom att kontrollera hur stor utdelningsandelen i ett bolag är kan vi försäkra oss om att styrelsen inte delar ut en för stor del av vinsten. Vissa bolag anger i sin utdelningspolicy hur stor utdelningsandelen får vara, till exempel 50 till 60 procent eller max 80 procent.

Utdelningsandelen i Lundbergföretagen. Detta är ett exempel på ett bolag som valt att ha stabila utdelningshöjningar (se tidigare bild). Det är möjligt genom att utdelningsandelen ligger på en låg nivå, vilket ger gott om marginal ifall vinsten skulle bli svagare ett visst år.

Det finns inga exakta regler för hur stor utdelningsandelen bör vara som mest, men om den ligger i intervallet 40 till 60 procent brukar man som regel anse att utdelningarna är långsiktigt hållbara.

Grovt sett finns det två typer av utdelningsaktier:

 • Stark utdelningstillväxt: Växande företag där endast en liten del av vinsten delas ut. Direktavkastningen är låg men utdelningarna höjs kraftigt varje år.
 • Hög direktavkastning: Aktier i bolag som har lagt en större del av sin expansion bakom sig brukar dela ut en större andel av vinsten istället för att investera i verksamheten. Här är istället direktavkastningen hög, men utdelningarna växer inte så mycket från år till år.

Du som är nybörjare och letar efter aktier kan fundera på vilken typ av utdelningsaktier som passar dig bäst.

Om du har en lång sparhorisont brukar det löna sig att investera i bolag med utdelningsaktier som uppvisar en stark utdelningstillväxt. Utdelningarna må vara små i dagsläget men tack vare utdelningstillväxten kan du förmodligen se fram emot en saftig direktavkastning räknat på din ursprungliga köpkurs om några år.

Tips: Många av utdelningsaktierna på Stockholmsbörsens Mid Cap och Small Cap-lista har hög utdelningstillväxt.

Om du istället vill lägga fokus på stabilitet och köpa defensiva aktier som klarar oroliga tider på börsen lite bättre kan aktier i bolag med en hög direktavkastning vara bättre.

Givet att utdelningsandelen inte är för hög brukar denna typ fungera som bra stötdämpare i portföljen i orostider på börsen.

Tips: Många av utdelningsaktierna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista är bolag hög direktavkastning.

Återinvestera utdelningarna – ränta på ränta

Ränta på ränta innebär att du kan få ränta på dagens avkastning i framtiden.

När du har bolag med utdelningsaktier i din portfölj kommer du att få likvida medel inbetalda i form av utdelningar under året.

Många bolag har utdelningar under våren. Det finns även de som delar ut mer än en gång om året. Amerikanska bolag brukar ha utdelning en gång i kvartalet.

När utdelningarna kommer in på kontot är det bästa du kan göra att återinvestera dem genom att köpa nya utdelningsaktier i antingen samma bolag eller andra bolag.

Efter några år får det en nästan magisk effekt på avkastningen. De utdelningsaktier som du köper idag för dina utdelningar kommer själva att ge utdelningar i framtiden. På så vis skapar du en pengamaskin!

Stockholmsbörsens utveckling 1996 till 2016 utan utdelningar (grön linje) och med utdelningarna återinvesterade (blå linje). I detta exempel fick den som köpte nya aktier för sina utdelningar nästan dubbelt så god avkastning.

img 5f843e3ebb3a6 Samuelssons Rapport

Så kommer du igång med att köpa aktier

1. Öppna ett konto hos en nätmäklare eller bank

För att börja med aktier måste du ha ett handelskonto hos en bank eller en aktiemäklare, varför steg ett är att öppna ett sådant.

Här rekommenderas i första hand handelskonto hos Avanza eller Nordnet, då dessa har lägre pris för att handla med aktier och har bäst utbud.

Registrering görs enkelt med hjälp av BankID, varefter du kan vara igång på bara ett par minuter.

Öppna ett ISK hos Avanza.

Öppna ett ISK hos Nordnet. 

2. Välj aktier till din portfölj

Nästa steg är att hitta de första aktier du vill investera i. Tänk på att inte välja för få men heller inte för många. Omkring 10-12 eller 10-15 aktier ska helst finnas i portföljen. Detta för att uppnå så god riskspridning som möjligt. Välj aktier du själv är intresserad av.

Viktigt är också att inte lägga alla ägg i samma korg – du bör köpa aktier på olika marknader, i olika bolag och inom olika branscher. Ju bättre du sprider dina risker, desto mindre sårbar blir du för nedgångar på en specifik marknad eller i ett specifikt bolag.

3. Börja handla med aktier

När du väl hittat de aktier du vill köpa är det äntligen dags att handla. Både Avanza och Nordnet har mycket enkla hemsidor på vilka det är lätt att se hur man ska gå tillväga för att köpa (och sälja) tillgångar.

Köper du utanför börsens öppettider dröjer det tills nästkommande vardag innan din position kan gå till avslut.

4. Sätt upp ett månadssparande

Ett regelbundet månadssparande är det absolut bästa sättet för nybörjare att komma igång med aktier. Detta är också bästa sättet att se till att sparandet faktiskt blir av.

Även här erbjuder Avanza och Nordnet enkla lösningar för dig som vill köpa aktier, med vilka du kan ställa in automatiska överföringar varje månad rakt in på ditt aktiekonto. Själva aktieköpen måste dock göras manuellt.

5. Bygg en strategi

En investeringsstrategi bör egentligen göras redan i första steget, men är man nybörjare kan det vara bättre att vänta tills man blivit lite varm i kläderna och fått bekanta sig med aktiehandel.

En strategi bör innehålla såväl regler som mål för att hjälpa dig att fatta medvetna investeringsbeslut. Fundera över varför du vill investera och vad ditt mål är. Vilken typ av bolag är du intresserad av och hur mycket kan du spara varje månad?

Utgå alltid från din egen riskaptit och dina egna förutsättningar när du ska investera i aktier.

En tydlig plan gör det lättare att hålla huvudet kallt i stressade situationer.

Risker med aktier

Att handla aktier är att investera och alla investeringar är förknippade med en viss risk. För att kunna få en god avkastning måste du ta en risk. Tänk bara på att en hög risk inte per automatik garanterar en god avkastning!

På lång sikt skulle vi vilja påstå att risken är relativt låg i aktier. Börsen brukar stiga i värde på sikt. Chansen är mycket stor att du kommer att tjäna pengar på att köpa och sälja aktier.

Med det sagt finns det flera risker med aktier som du bör känna till:

 • Bolagsrisk: Riskfaktorer kopplade till själva bolaget, såsom minskade intäkter eller dåligt ledarskap.
 • Marknadsrisk: Aktiemarknaderna går då och då in i svagare perioder, vilket som regel påverkar alla företag.
 • Aktiekursrisk: Om marknadens intresse för en aktie minskar drabbar det aktiepriset, även om det i grund och botten är ett ganska bra bolag.
 • Branschrisk: Risker kopplade till de branscher du äger aktier i.
 • Valutarisk: Om du köper aktier i en annan valuta och den tappar i värde i förhållande till svenska kronan kommer du att förlora pengar på din investering även om aktiekursen är oförändrad.
 • Likviditetsrisk: Aktier med dålig likviditet kan vara svåra att sälja pga låg efterfrågan. Du kan behöva sänka ditt pris rejält.
 • Politisk risk: Ett enskilt bolag kan drabbas av politiska beslut. Politik, utrikespolitik och krig kan också skada förtroendet för hela marknaden.
 • Du själv: För de flesta av oss är vi själva den största risken när vi handlar med aktier. Vi har en tendens att reagera känslomässigt på såväl börsras som aktieraketer. Det får oss att köpa dyrt och sälja billigt. Du kan hantera denna risk genom att skaffa dig en strategi där du sätter upp regler för när du ska köpa och sälja dina aktier.

Lästips: Låna pengar för att köpa aktier – går det?

Bygg en robust portfölj för att minska risken

När man är nybörjare och ska börja investera i aktier är det lätt att fokusera för mycket på att hitta de bästa aktierna. Minst lika viktigt som det är att hitta bra aktier är det att bygga en välbalanserad portfölj.

Varför är det så viktigt? En välbalanserad portfölj behövs för att kontrollera den risk som finns med aktier. Om ett av aktieinnehaven drabbas av problem kommer portföljens värde att vara intakt. Tyvärr är det allt för få som inser vikten av att sprida på riskerna.

Det finns några saker som du kan göra för att bygga en robust portfölj:

 • Antal aktier: Ha minst 10 till 12 aktier i portföljen. Du kan gärna ha fler, men helst inte allt för många.
 • Sprid på riskerna: Köp aktier i olika branscher och regioner/länder.
 • Rebalansering: Balansera om dina innehav regelbundet, till exempel en gång om året. Sälj av en del av de innehav som gått bra och köp mer av de som gått sämre.

Tips på bra aktier

Vilka aktier ska man då investera i som första aktier? Det enkla svaret är ”köp bra aktier”. Det kan vara lättare sagt än gjort, men faktum är att många glömmer bort hur viktigt det är leta efter kvalitet för att lyckas med sparande i aktier på sikt.

När du investerar i aktier blir du som inledningsvis nämndes delägare i ett företag. För att hitta bra aktier kan det underlätta att tänka sig att man verkligen investerar i ett bolag. Tänk dig tanken att du äger bolaget. Vilken typ av bolag vill du äga?

Leta efter företag som är bra på vad de gör och som verkar trovärdiga. Sök efter bolag som tjänar pengar och som troligtvis kommer att tjäna pengar i framtiden.

Bra aktier är sällan de aktier som alla pratar om. Det är inte nödvändigtvis de aktier som banker, tidningar och analytiker tipsar om. Det roliga är att du kan hitta bra aktier själv, utan vare sig examen i finansiell ekonomi eller tidigare erfarenhet av att investera i aktier.

Bra bolag brukar uppfylla flera eller samtliga av dessa kriterier:

 • Företaget går med vinst och den ökar med tiden
 • Omsättningen ökar med tiden
 • En viss skuldsättning är bra, men den får inte vara för stor
 • Regelbundna och ökande utdelningar brukar vara ett gott tecken
 • Ledningen är tydlig i sina budskap och med sin strategi
 • Nyckelpersoner i företaget äger själv ett stort antal aktier i bolaget (de får gärna investera i mer också)
 • Företaget är tydlig i sin rapportering

img 5f843e506ac49 Samuelssons Rapport

Lär dig värdera aktier

Första steget för att börja med aktier som nybörjare handlar om att hitta köpvärda aktier, och för det krävs att man kan värdera aktier.

Här kan du lära dig mer om värdering av aktier.

Vad påverkar aktiekursen?

aktiemarknaden ändras priset på aktier ständigt. Det är inte bara för nybörjare som det är svårt – eller omöjligt – att förutspå hur aktiepriset ska röra sig. De mest erfarna investerarna inser att de inte på förhand med säkerhet kan säga exakt hur en aktie kommer att utvecklas i pris.

Här kan du läsa mer om vilka faktorer som påverkar aktiepriset.

Aktieinspiration

Det finns gott om resurser på nätet för dig som vill hitta inspiration och lära dig mer om aktier. Det är faktiskt roligt att ge sig ut på jakt efter de bästa aktierna. Dessa är våra tips på hur du som nybörjare kan låta dig inspireras:

 • Lär dig mer genom att lyssna på podcasts om aktier
 • Bli Investerar-medlem och ta del av framgångsrika portföljer
 • Läs Dagens Industri
 • Aktiescreenern hos Börsdata
 • Följ investerare på Shareville
 • Avanzas aktieinspiration
 • Titta på vilka aktier som ingår i de bästa aktiefonderna. Se t.ex. Lannebo Vision hos Avanza.
 • Läs på olika bloggar om aktier som går bra
 • Följ våra aktiebloggar

Genom att titta på vilka innehav som finns i bra fonder kan du få inspiration till aktier att investera i. Här ser vi innehaven i fonden Lannebo Vision hos Avanza.

På Avanza kan du lätt hitta de senaste nyheterna om de flesta aktier. Här kan du även se om det finns diskussioner kring en viss aktie i deras aktieforum.

Nordnet har också ett lättillgängligt nyhetsflöde för alla aktier. Dessutom har Nordnet ett aktieforum (eller social plattform) som heter Shareville. Här finns mängder med inspiration för dig som är nybörjare!

Sammanfattning: Snabbguide aktier för nybörjare

Vill du komma igång och börja med aktier direkt? Så här gör du:

 1. Öppna konto hos en nätmäklareDessa är lätta att använda och de är billigare än storbankerna.
  Öppna konto i Avanza
  Öppna konto i Nordnet
 2. Sätt in pengar: Gör en banköverföring från ditt bankkonto. Du kan också använda Swish (Nordnet) eller Trustly (Avanza).
 3. Välj aktier: Bestäm dig för vilka du vill äga. Satsa på stabila, vinstdrivande bolag. Undvik förhoppningsbolag. Att köpa starka utdelningsaktier kan vara en bra strategi.
 4. Välj indexfonder om du har svårt att bestämma dig. Vi ska gå igenom hur du hittar bra aktier i företag. Vill du komma igång snabbt och har svårt att bestämma dig? Köp en global indexfond och en svensk indexfond. Det är en utmärkt start.
 5. Köp! Klicka på köpknappen hos din nätmäklare och välj antal som du vill köpa. Om du köper indexfonder får du ange för hur stort belopp du vill handla.
 6. Bygg en portfölj: Du bör ha minst 10-12 aktier i din portfölj för att sprida på riskerna. Om du köper indexfonder behöver du inte mer än ett par fonder för att få god riskspridning.
 7. Månadsspara: Fyll på dina innehav i samband med löningen varje månad. Sikta på att handla aktier varje månad.
Engelska översättningar och artiklar. Beginner Businessmen Must Follow Some Effective Strategies While Investing in the Stock Market.
 

Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att köpa och sälja aktier på börsen innebär alltid en risk. Aktier kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Tack för att du läst vår artikel om aktier för nybörjare.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?