June 8

Bankaktier 2022 – Hur hittar man de bästa bankaktierna | GUIDE

Last Updated on 28 November, 2022 by Håkan Samuelsson

Bankaktier kan vara en svår bransch att investera i. Bankaktier är något man gärna vill ha med i sin aktieportfölj men det är inte alltid lätt att välja bland de som finns. Ibland går banksektorn otroligt bra och ibland sämre. I denna artikel försöker vi gå igenom lite hur man kan tänka när man väljer aktier som man vill handla på börsen. Vi visar även några av de favoriter som vi själva gillar.

Bäst bankaktier

Klickar du på länkarna kommer du till Avanzas analyssidor om respektive aktie inom sektorn.

Handelsbanken A
 SEB A
 Swedbank A
 DNB
Danske Bank
Wells Fargo & Co
 JP Morgan Chase & Co
 HSBC Holdings PLC
Bank of America Corp

En lista med banker från Avanza

Klicka här eller på bilden för att komma till en analyssida.

bankaktier

Bankerna tjänar stora pengar på sina bolånekunder och deras marginaler kan ibland tyckas provocerande höga. Många svenskar betalar stora summor i ränta till sin bank varje månad. Att då höra att bankerna gör så höga vinster kan så klart sticka i ögonen. Men det finns ett sätt att ta tillbaka en del av kakan. Genom att äga bankaktier får man ta del av utdelningarna. Vi berättar mer!

Hur ser bankernas marginaler ut? – En investering

I sverige har vi något som heter styrränta, eller reporänta. Det är den ränta som bankerna betalar för att låna pengar av staten. Pengarna lånar sedan banken ut till oss medborgare och till företag och tar ut en ränta för det. Den ränta som vi får minus den ränta som dom betalar utgör bankens marginal.

På senare år har styrräntan varit historiskt låg. Även om bolåneräntorna också varit historiskt låga,så har dom inte följt med utvecklingen av styrräntan. istället har gapet mellan styrräntan och bolåneräntorna blivit mycket större. Alltså har bankernas marginaler stigit kraftigt. Bankerna tjänar mer pengar än någonsin på bolånen. Bolån är dessutom en mycket bra affär rent generellt för bankerna. Risken är låg och utdelningen hög.

Om man placerar olika finansiella produkter i en och samma graf och tittar på risk kontra utdelning så hamnar aktier, fonder, obligationer, osv. utmed samma linjära linje. Men bolån hamnar utanför. Bolånen skiljer sig alltså från andra finansiella produkter.
bankaktier

Ta tillbaka en del av vinsten med bankaktier

När ett företag gör vinst så ökar också kraven på att bolaget ska dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Samma sak gäller så klart för banker. I dessa tider, när bankerna gör stora vinster, så ökar också utdelningarna från dessa till alla ägare av bankaktier.

Så varför inte investera en del av ditt kapital på börsen i denna typ av aktier? Kanske till och med i aktien i den bank där du är kund? På så sätt blir du via aktierna delägare i den bank där du är kund via börsen. När det går bra för banken och den går med vinst så kommer dina aktier se till att du får ta del av den vinsten. Du tar alltså genom bankaktierna tillbaka en del av kakan.
Enligt finansinspektionen (stockholm) har bankernas marginaler stigit en hel del de senaste åren. Grafen nedan visar hur det sett ut sedan 2002.

Bankaktier

Bild. Grafik som visar bankernas marginaler sedan 2002. Källa: Finansinspektionen.

Banker och deras marginaler

Att bankerna har marginaler är ju inte något konstigt i sig. Det kan förhoppningsvis dom flesta leva med och acceptera. Det som kan provocera är att marginalerna ökat så mycket i samband med att styrräntan har sjunkit.
Om du investerar i denna typ av aktier på börsen och då specifikt i den bank där du är kund så kan din målsättning vara att ta tillbaka den del av marginalen som du tycker är obefogad. Tittar vi på grafen ovan så skulle en sådan målsättning kunna vara 0,6 procent. Har du ett bolån på 2.000.000 kronor så är det alltså 12.000 kronor per år som du vill “återta”. Tar vi Nordea som exempel så hade dom senast en direktavkastning på 8,6 procent.
Med lite enkel matematik ser vi att man behöver köpa aktierna på börsen i Nordea för cirka 140.000 kronor för att återta den obefogade marginalen. Det här var så klart bara ett exempel. Hur ser du på saken och vilka bankaktier har du?

Storbanker

Handelsbanken A
Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Här kan läsa mer om Handelsbanken A.
 SEB A
SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster via bland annat börsen. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Här kan läsa mer om  SEB A.
Swedbank A
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Här kan läsa mer om  Swedbank A.
DNB
DNB bedriver bankverksamhet på den norska marknaden. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inkluderat rådgivning inom lån, pension, försäkring samt övrig traditionell kapitalförvaltning. Här kan läsa mer om  DNB.
 Danske Bank
Danske Bank bedriver bankverksamhet. Inom bolaget erbjuds ett brett utbud av finansiella tjänster och lösningar. Rådgivning erbjuds nordiska kunder med verksamhet utomlands, där Danske Bank har kontor i Ryssland, Nordamerika och Asien. Här kan läsa mer om Danske Bank.
 Wells Fargo & Co
Wells Fargo & Company är ett amerikanskt finansbolag. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av traditionella finanstjänster runtom den globala marknaden. Exempel på tjänster innefattar kapitalförvaltning, rådgivning, lånefinansiering samt riskhantering Här kan läsa mer om Wells Fargo & Co.
 JP Morgan Chase & Co
JPMorgan Chase är ett globalt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster som berör kapitalförvaltning, investeringsprodukter, rådgivning samt tillhörande analys via bland annat börsen. Här kan läsa mer om  JP Morgan Chase & Co.
 HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings är holdingbolag för HSBC-koncernen. Bolaget tillhandahåller en rad internationella bank- och finansiella tjänster, inklusive detaljhandel och företagsbank, handel, förvaltning, värdepapper, förvaring, kapitalmarknader, statsskuld, privat- och investmentbank och försäkring. Här kan läsa mer om  HSBC Holdings PLC.
 Bank of America Corp
Bank of America driver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, vilket inkluderar traditionell kapitalförvaltning, företagsrådgivning, lånefinansiering samt övriga finansiella tjänster. Här kan läsa mer om Bank of America Corp.
Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza. Ansvarig utgivare: Samuelssons Rapport. Vi använder cookies. Vi har även nyhetsbrev.

Related Posts

Vilken är världens bästa börs i världen historiskt?

Vilken är världens bästa börs i världen historiskt?

Bästa börsen i Europa historiskt?

Bästa börsen i Europa historiskt?

Vilken är nordens bästa börs historiskt?

Vilken är nordens bästa börs historiskt?

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)