Bankaktier

Bankaktier, bankerna tjänar stora pengar på sina bolånekunder och deras marginaler kan ibland tyckas provocerande höga. Många svenskar betalar stora summor i ränta till sin bank varje månad. Att då höra att bankerna gör så höga vinster kan så klart sticka i ögonen.

Men det finns ett sätt att ta tillbaka en del av kakan. Genom att äga bankaktier får man ta del av utdelningarna. Vi berättar mer om bankaktier!

En lista med bankaktier hos Avanza.

bankaktier

Hur ser bankernas marginaler ut? – En investering i bankaktier?

I sverige har vi något som heter styrränta, eller reporänta. Det är den ränta som bankerna betalar för att låna pengar av staten. Pengarna lånar sedan banken ut till oss medborgare och till företag och tar ut en ränta för det. Den ränta som vi får minus den ränta som dom betalar utgör bankens marginal.

På senare år har styrräntan varit historiskt låg. Även om bolåneräntorna också varit historiskt låga,så har dom inte följt med utvecklingen av styrräntan. istället har gapet mellan styrräntan och bolåneräntorna blivit mycket större. Alltså har bankernas marginaler stigit kraftigt. Bankerna tjänar mer pengar än någonsin på bolånen. Bolån är dessutom en mycket bra affär rent generellt för bankerna. Risken är låg och utdelningen hög.

Om man placerar olika finansiella produkter i en och samma graf och tittar på risk kontra utdelning så hamnar aktier, fonder, obligationer, osv. utmed samma linjära linje. Men bolån hamnar utanför. Bolånen skiljer sig alltså från andra finansiella produkter.

bankaktier

bankaktier

Ta tillbaka en del av vinsten med bankaktier

När ett företag gör vinst så ökar också kraven på att bolaget ska dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Samma sak gäller så klart för banker. I dessa tider, när bankerna gör stora vinster, så ökar också utdelningarna från dessa till alla ägare av bankaktier.

Så varför inte investera en del av ditt kapital i bankaktier? Kanske till och med i bankaktier i den bank där du är kund? På så sätt blir du via bankaktierna  delägare i den bank där du är kund. När det går bra för banken och den går med vinst så kommer dina bankaktier se till att du får ta del av den vinsten. Du tar alltså genom bankaktierna tillbaka en del av kakan.

Enligt finansinspektionen har bankernas marginaler stigit en hel del de senaste åren. Grafen nedan visar hur det sett ut sedan 2002.

Bankaktier

Bild. Grafik som visar bankernas marginaler sedan 2002. Källa: Finansinspektionen.

Banker och deras marginaler

Att bankerna har marginaler är ju inte något konstigt i sig. Det kan förhoppningsvis dom flesta leva med och acceptera. Det som kan provocera är att marginalerna ökat så mycket i samband med att styrräntan har sjunkit.

Om du investerar i bankaktier och då specifikt i den bank där du är kund så kan din målsättning vara att ta tillbaka den del av marginalen som du tycker är obefogad. Tittar vi på grafen ovan så skulle en sådan målsättning kunna vara 0,6%. Har du ett bolån på 2.000.000 kronor så är det alltså 12.000 kronor per år som du vill “återta”. Tar vi Nordea som exempel så hade dom senast en direktavkastning på 8,6%.

Med lite enkel matematik ser vi att man behöver köpa bankaktier i Nordea för cirka 140.000 kronor för att återta den obefogade marginalen. Det här var så klart bara ett exempel. Hur ser du på saken och vilka bankaktier har du?