April 4

Bankaktier 2024 – Hur hittar man de bästa bankaktierna | GUIDE

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bankaktier kan vara en svår bransch att investera i. Bankaktier är något man gärna vill ha med i sin aktieportfölj men det är inte alltid lätt att välja bland de som finns. Ibland går banksektorn otroligt bra och ibland sämre. I denna artikel försöker vi gå igenom lite hur man kan tänka när man väljer aktier som man vill handla på börsen. Vi visar även några av de favoriter som vi själva gillar.

Bäst bankaktier

Klickar du på länkarna kommer du till Avanzas analyssidor om respektive aktie inom sektorn.

Handelsbanken A
 SEB A
 Swedbank A
 DNB
Danske Bank
Wells Fargo & Co
 JP Morgan Chase & Co
 HSBC Holdings PLC
Bank of America Corp

En lista med banker från Avanza

Klicka här eller på bilden för att komma till en analyssida.

bankaktier

Bankerna tjänar stora pengar på sina bolånekunder och deras marginaler kan ibland tyckas provocerande höga. Många svenskar betalar stora summor i ränta till sin bank varje månad. Att då höra att bankerna gör så höga vinster kan så klart sticka i ögonen. Men det finns ett sätt att ta tillbaka en del av kakan. Genom att äga bankaktier får man ta del av utdelningarna. Vi berättar mer!

Hur ser bankernas marginaler ut? – En investering

I sverige har vi något som heter styrränta, eller reporänta. Det är den ränta som bankerna betalar för att låna pengar av staten. Pengarna lånar sedan banken ut till oss medborgare och till företag och tar ut en ränta för det. Den ränta som vi får minus den ränta som dom betalar utgör bankens marginal.

På senare år har styrräntan varit historiskt låg. Även om bolåneräntorna också varit historiskt låga,så har dom inte följt med utvecklingen av styrräntan. istället har gapet mellan styrräntan och bolåneräntorna blivit mycket större. Alltså har bankernas marginaler stigit kraftigt. Bankerna tjänar mer pengar än någonsin på bolånen. Bolån är dessutom en mycket bra affär rent generellt för bankerna. Risken är låg och utdelningen hög.

Om man placerar olika finansiella produkter i en och samma graf och tittar på risk kontra utdelning så hamnar aktier, fonder, obligationer, osv. utmed samma linjära linje. Men bolån hamnar utanför. Bolånen skiljer sig alltså från andra finansiella produkter.
bankaktier

Ta tillbaka en del av vinsten med bankaktier

När ett företag gör vinst så ökar också kraven på att bolaget ska dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Samma sak gäller så klart för banker. I dessa tider, när bankerna gör stora vinster, så ökar också utdelningarna från dessa till alla ägare av bankaktier.

Så varför inte investera en del av ditt kapital på börsen i denna typ av aktier? Kanske till och med i aktien i den bank där du är kund? På så sätt blir du via aktierna delägare i den bank där du är kund via börsen. När det går bra för banken och den går med vinst så kommer dina aktier se till att du får ta del av den vinsten. Du tar alltså genom bankaktierna tillbaka en del av kakan.
Enligt finansinspektionen (stockholm) har bankernas marginaler stigit en hel del de senaste åren. Grafen nedan visar hur det sett ut sedan 2002.

Bankaktier

Bild. Grafik som visar bankernas marginaler sedan 2002. Källa: Finansinspektionen.

Banker och deras marginaler

Att bankerna har marginaler är ju inte något konstigt i sig. Det kan förhoppningsvis dom flesta leva med och acceptera. Det som kan provocera är att marginalerna ökat så mycket i samband med att styrräntan har sjunkit.
Om du investerar i denna typ av aktier på börsen och då specifikt i den bank där du är kund så kan din målsättning vara att ta tillbaka den del av marginalen som du tycker är obefogad. Tittar vi på grafen ovan så skulle en sådan målsättning kunna vara 0,6 procent. Har du ett bolån på 2.000.000 kronor så är det alltså 12.000 kronor per år som du vill “återta”. Tar vi Nordea som exempel så hade dom senast en direktavkastning på 8,6 procent.
Med lite enkel matematik ser vi att man behöver köpa aktierna på börsen i Nordea för cirka 140.000 kronor för att återta den obefogade marginalen. Det här var så klart bara ett exempel. Hur ser du på saken och vilka bankaktier har du?

Storbanker

Handelsbanken A
Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Här kan läsa mer om Handelsbanken A.
 SEB A
SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster via bland annat börsen. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Här kan läsa mer om  SEB A.
Swedbank A
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Här kan läsa mer om  Swedbank A.
DNB
DNB bedriver bankverksamhet på den norska marknaden. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inkluderat rådgivning inom lån, pension, försäkring samt övrig traditionell kapitalförvaltning. Här kan läsa mer om  DNB.
 Danske Bank
Danske Bank bedriver bankverksamhet. Inom bolaget erbjuds ett brett utbud av finansiella tjänster och lösningar. Rådgivning erbjuds nordiska kunder med verksamhet utomlands, där Danske Bank har kontor i Ryssland, Nordamerika och Asien. Här kan läsa mer om Danske Bank.
 Wells Fargo & Co
Wells Fargo & Company är ett amerikanskt finansbolag. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av traditionella finanstjänster runtom den globala marknaden. Exempel på tjänster innefattar kapitalförvaltning, rådgivning, lånefinansiering samt riskhantering Här kan läsa mer om Wells Fargo & Co.
 JP Morgan Chase & Co
JPMorgan Chase är ett globalt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster som berör kapitalförvaltning, investeringsprodukter, rådgivning samt tillhörande analys via bland annat börsen. Här kan läsa mer om  JP Morgan Chase & Co.
 HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings är holdingbolag för HSBC-koncernen. Bolaget tillhandahåller en rad internationella bank- och finansiella tjänster, inklusive detaljhandel och företagsbank, handel, förvaltning, värdepapper, förvaring, kapitalmarknader, statsskuld, privat- och investmentbank och försäkring. Här kan läsa mer om  HSBC Holdings PLC.
 Bank of America Corp
Bank of America driver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, vilket inkluderar traditionell kapitalförvaltning, företagsrådgivning, lånefinansiering samt övriga finansiella tjänster. Här kan läsa mer om Bank of America Corp.
Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza. Ansvarig utgivare: Samuelssons Rapport. Vi använder cookies. Vi har även nyhetsbrev.

FAQ

Vad är bankaktier?
Bankaktier är aktier (ägarandelar) i en bank. När man äger bankaktier äger man en andel av banken och har rätt att delta i beslut om bankens verksamhet, till exempel vid bolagsstämma.

Hur fungerar bankaktier?
När man investerar i bankaktier köper man en andel av en bank. Banken kan sedan använda pengarna från aktieägarna för att finansiera sin verksamhet, till exempel genom att låna ut pengar till kunder eller investera i finansiella instrument. Banken kan också använda pengarna för att betala utdelning till sina aktieägare.

Vad är syftet med att investera i bankaktier?
Det finns olika anledningar till varför man kan vilja investera i bankaktier. Många investerar för att få en del av vinsten som banken gör, genom att få utdelning på sina aktier. Andra investerar för att få en långsiktig avkastning genom att aktiekursen stiger över tid.

Hur skiljer sig bankaktier från andra typer av aktier?
Det finns många olika typer av aktier, och bankaktier är en av dem. Skillnaden mellan olika typer av aktier kan till exempel vara branschen de tillhör, storleken på företaget eller geografiskt område. Bankaktier är aktier i en bank, medan andra aktier kan vara i till exempel en teknikföretag eller en råvarubolag.

Vad är fördelarna med att investera i bankaktier?
En fördel med att investera i bankaktier kan vara möjligheten att få en långsiktig avkastning genom att aktiekursen stiger. Banker har också en tendens att ha en stabil verksamhet, vilket kan göra att risken för att aktiekursen ska sjunka kan vara lägre jämfört med andra typer av aktier. Dessutom kan man få utdelning på sina aktier, vilket kan vara en extra inkomstkälla.

Vad är riskerna med att investera i bankaktier?
Som med alla investeringar finns det en viss risk när man investerar i bankaktier. En risk är att aktiekursen kan sjunka, till exempel om banken har dåliga resultat eller drabbas av ogynnsamma ekonomiska omständigheter. Dessutom kan man inte vara säker på att få utdelning på sina aktier, eftersom utdelningen kan variera från år till år beroende på bankens resultat. Det finns också en risk för att banken kan gå i konkurs, vilket kan leda till att aktieägarna förlorar sin investering.

Hur väljer man vilka bankaktier att investera i?
När man väljer vilka bankaktier att investera i kan det vara bra att undersöka olika faktorer som bankens historik, finansiella ställning och tillväxtpotential. Det kan också vara bra att jämföra olika banker och deras aktier för att se vilka som kan vara mest lönsamma att investera i. Det är också viktigt att tänka på att ingen investering är fri från risk, så det kan vara bra att diversifiera sin portfölj och inte bara investera i en typ av aktier.

Hur får man tillgång till information om bankaktier?
Det finns många olika sätt att få tillgång till information om bankaktier. Man kan till exempel läsa finansnyheter, besöka bankernas hemsidor eller kontakta bankens investor relations-avdelning för att få mer information. Det finns också olika analysföretag som publicerar rapporter om bankaktier och andra finansiella instrument.

Hur följer man upp sin investering i bankaktier?
Det finns olika sätt att följa upp sin investering i bankaktier. Man kan till exempel följa utvecklingen av aktiekursen på olika börsplatser eller läsa finansnyheter för att få en uppfattning om hur banken mår. Det kan också vara bra att delta i bolagsstämmor och andra aktieägarmöten för att få en inblick i bankens verksamhet och strategier.

Vad är de lagar och regler som gäller för bankaktier?
Det finns många olika lagar och regler som gäller för bankaktier, beroende på vilket land man befinner sig i. I Sverige finns till exempel lagen om aktiebolag, som reglerar hur aktiebolag och aktier ska hanteras, samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsfonder och värdepapper. Det kan också finnas specifika regler för investeringar i bankaktier, så det kan vara bra att undersöka vad som gäller i det land man befinner sig i.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?