April 4

Vad Är Och Varför Inträffar Börskrascher? (Orsaker Och Förklaringar Till En Börskrasch)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Genom historien har aktiebörsen skådat ett flertal börskrascher. Troligtvis har du upplevt och bevittnat, alternativt hört om, flera stycken också. Men har du någon gång bemödat dig med att undersöka vad som orsakar en börskrasch?

I generella termer inträffar en börskrasch när aktiemarknadens aktörer dumpar sina tillgångar. Det intensiva säljandet föranleds ofta av rädsla för att aktiemarknaden ska kollapsa. Den panikartade försäljningen av värdepapper är ofta en konsekvens av övervärderade aktier, kraftig inflation, naturkatastrofer eller geopolitiska event som terrordåd och krig. Ytterligare en utlösande faktor för en börskrasch är överanvändning av hävstångsprodukter.

En krasch på aktiemarknaden kan medföra att en signifikant del av de finansiella tillgångarna som handlas på aktiebörsen förlorar sitt värde.  Men lyckligtvis har samtliga börskrascher som utspelat sig historiskt intet gjorts när marknaden återhämtat sig. Det har visserligen tagit längre tid i somliga fall, men det har aldrig hänt att börsen inte har återhämtat sig. Läs vidare för att lära dig mer om börskrascher och vad som orsakar dem.

Vad du kanske inte vet om Börskrascher

Visste du att den första börskraschen orsakades av tulpaner i Nederländerna? De importerades till Nederländerna under 1500-talet där eliten snabbt fick smak för dess skönhet. Således drevs priset högre och högre till följd av den ökande efterfrågan. Utvecklingen attraherade spekulanter som önskade tjäna en hacka på den fina blomman. Men när intresset avtog för tulpanerna kraschade marknaden. Det inträffade år 1637.

Definition av en Börskrasch – Vad är det?

Det finns inte en formell definition av vad en börskrasch faktiskt är. Men i allmänhet anses en prisminskning motsvarande 10% i ett brett aktieindex som OMXS 30 eller S&P 500 under bara ett par dagar vara en börskrasch.
I skrivande stund uttrycker många experter för att ett givet aktieindex under bara ett par minuter kan förlora en stor del av sitt värde. Argumentet som framförs för att stärka tesen är den höga andelen av transaktioner som utförs av robotar, så kallad högfrekvens handel. Denna typ av krascher på aktiebörsen benämns som ”flash crash och inträffade bland annat i maj 2010. För att undvika att algoritmetisk handel orsakar denna typ av kollapser i marknaden har börsens reglerande organ vidtagit åtgärder. Bland annat kan de temporärt stoppa all handel om en ovanligt kraftig prisminskning utvecklar sig.

I USA har det vid flera tillfällen inträffat att aktiebörsen kraschat, och det har ofta genererat ringar på vattnet globalt.

Börskrasch

 

Aktiebörsen kraschade 1929

Med stor sannolikhet är kraschen på de amerikanska aktiebörserna som utspelade sig 1929 de mest omtalade i historien. Det var en oförutsedd marknadsrörelse som innebar slutet på börshysterin som rått sedan 1920. Börskraschen inträffade på en torsdag, 24 oktober, och benämns som den svarta torsdagen, ”Black Thursday”. Börskraschen utspelade sig sedan under de efterföljande dagarna och avslutades först tisdagen den 29:e oktober 1929.

Läs mer här: Den stora Börskraschen 1929.

Under torsdagen förlorade de stora indexen enorma värden, DJIA föll med inte mindre än 11% under de inledande timmarna. Dock bromsades kraschen på aktiebörsen genom att bankmän tillhandahöll likviditet. Följande dag fortsatte återhämtningen en aning, men investerarna blev allt mer benägna att sälja sina tillgångar. Det kulminerade under måndagen då aktiemarknaden föll med hela 13% för att sedan förlora ytterligare 12% av sitt värde under tisdagen.

Börskraschen var fullkomligt förödande och när den var över hade flera miljarder tillintetgjorts. Det var inte bara enskilda investerare som påverkades. Även företag som var tungt investerade och involverade i aktiemarknaden fick sig en rejäl kalldusch. Konsekvenserna var givetvis tragiska, banker tvingades stänga och individer förlorade sina livsbesparingar under bara några dagar. Ofta sägs aktiebörskraschen under 1929 vara startskottet för den stora depressionen. Det skulle dröja hela 12 år innan ekonomin återhämtat sig igen.

Varför Inträffade Börskraschen?

Fram till dess att börskraschen inträffade blomstrade ekonomin. Konsumenterna köpte hus och bilar i ökande takt och aktiepriserna steg likt raketer. Optimismen hade föranlett ett ökande intresse för handel med hävstångsprodukter, men när många handlade med mer än de hade råd att förlora.

Många faktorer kan sägas ligga till grund för börsraset som inträffade 1929. Några av dem är hyperinflation, övervärderade aktier samt överanvändning av hävstångsprodukter. Användningen av hävstångsprodukter anses vara den mest signifikanta faktorn.

Svarta Måndagen 1987

”Black Monday” är den dag som innebar den enskilt största börsnedgången i aktiehandelns historia i procentuella termer. DIJA förlorade inte mindre än 23% av det aggregerade värdet under en enskild handelsdag, 19:e oktober 1987. Kollapsen på DJIA var dessvärre bara startskottet och börser runt om i världen följde dess fotspår.

Till skillnad från börskraschen som utspelade sig på aktiebörsen 1929 var återhämtningen raskare. Som vi tidigare nämnt tog återhämtningen hela 12 år efter kollapsen som utspelade sig 1929. 1987 var återhämtningssträckan bara två år. Dessutom påbörjades återhämtningen så snart som följande handelsdag. Likt föregående krascher på aktiebörsen så förlorade många investerare och småsparare sitt kapital, men konsekvenserna på resterande delar av ekonomin var inte lika allvarliga.

Vad föranledde börskraschen 1987?

Innan börsraset var givetvis en majoritet av aktierna övervärderade. Men det fanns andra faktorer som handel med derivatprodukter samt företagsförvärv som genomfördes med hävstänger som förvärrade situationen. Ingen av dessa faktorer har dock blivit utmålat som det svarta fåret. Istället är det högfrekvens-handel utförd av datorer som anses ha varit den starkast bidragande faktorn till börskraschen 1987.

Sedan dess har förändringar skett i regelverken som omgärdar aktiebörsen. Reglerande organ har installerat mjukvaror som stoppar handeln vid allt för kraftiga börsfall. Detta ger investerare och traders en möjlighet att överblicka marknaden och potentiellt bromsa fallet.

IT-Bubblan som Sprack 1999–2000

Den börskrasch som utspelade sig på aktiemarknaderna runt om i världen under 1999–2000 var inte lika snabb som föregångaren 1987. Då föll aktiebörsen 23% på en dag. Börskraschen som utspelade sig under millennieskiftet var en mer utdragen historia, till stor del en konsekvens av uppkomsten av IT och internet företag.

Under 1990-talet blev det allt mer populärt att ackumulera aktier i företag relaterade till den nya sektorn, internet. Eftersom flera investerare samtidigt insåg värdet i denna typ av tillgångar drevs priserna snabbt uppåt. Detta återspeglas tydligt i Nasdaq Index, ett index som i hög utsträckning utgörs av IT-bolag, som steg från 1000 upp till 5000 under på bara fem år, 1995 till 2000.

Varför sprack IT-Bubblan?

Den uppenbara anledningen till att denna bubbla sprack var att tillgångarna helt enkelt var kraftigt övervärderade. Det gällde främst bolagen som var verksamma inom IT-sektorn. Många investerare spekulerade kring värdet på aktier som hade nästintill inget underliggande värde. Beteendet från investerare har senare kallats för irrationella glädjerus, eller ”irrational exuberance” av dåvarande FED-chefen Alan Greenspan. På mindre än två år sjunk Nasdaq Index från 5000 tillbaka till 1000, med andra ord samma värderingar som kring 1995.

Finanskrisen 2008

Denna aktiebörskrasch som även kallas finanskrisen föranleddes av en rad faktorer som nära på tillintetgjorde den amerikanska finanssektorn. Ödet för stora välkända firmor som Lehman Brothers, Bear Stearns och Washington Mutual vittnar om det.

Aktiepriserna föll i aldrig tidigare skådat slag och förlusterna var enastående. DJIA förlorade inte mindre än 54% av sitt värde. Hårdast drabbad var den finansiella sektorn där aktierna. Detta trots att de reglerande organen temporärt satte upp restriktioner för blankning av aktier inom denna sektor.

Finanskrisen och dess krasch som inträffade på aktiebörsen 2008 föranledde en stor recession inom den amerikanska, och globala, ekonomin. Det ledde till att regeringar runt om i världen tvingades stimulera ekonomi på diverse olika sätt. På somliga platser, som den europeiska kontinenten, pågår fortfarande dessa handlingar. Det rättfärdigas bland annat av att inflationsmålen fortfarande inte nått de förutbestämda målen.

Anledningar till att Aktiebörsen Kraschade

Aktiebörsen kraschade under 2008 till följd av utvecklingen på fastighetsmarknaden i USA år 2007. Bankerna och andra långivare hade ställt ut lån till husägare som inte kunde betala tillbaka. För att hantera den risk som bankerna hade åtagit sig skapade de nya, komplexa, finansiella produkter. Dessa benämndes som ”morgage-backed securities and repurchase agreements (repos) – och såldes till investerare och fondförvaltare.

När det uppdagades att fastighetsmarknaden var övervärderad visade sig dessa tillgångar vara helt värdelösa. Det innebar att de finansiella institutioner som köpt värdepapperna gick i konkurs. När bankerna gick i konkurs kraschade även aktiemarknaden. För att motverka börsfallet skapade kongressen i USA en stor fond vars uppgift var att använda FED, the Federal Reserve, till att köpa upp de värdelösa tillgångarna.

Slutsats

Aktiemarknaden kraschar till följd av panikartad försäljning av aktier. Det som orsakar paniken kan vara regulatoriska förändringar, inflation i ekonomin, naturkatastrofer, övervärderade aktier samt geopolitisk oro. Dessutom kan överanvändningen av hävstångsprodukter visa sig oerhört farlig för aktiebörsen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

200 dagars medelvärde eller Buy and hold – OMX-index

200 dagars medelvärde eller Buy and hold – OMX-index

Oslobörsens OBX från 1990. Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller ”Buy and hold”.

Oslobörsens OBX från 1990. Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller ”Buy and hold”.