February 9

Bästa och värsta månaderna för börsen i Sverige

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Bästa och värsta månaderna för börsen i Sverige

Börsen är ett viktigt finansiellt verktyg som används av investerare och företagare i hela världen. För att utnyttja börsens potential är det viktigt att veta vilka månader som är bäst för att investera och vilka som är de värsta. I Sverige har börsen en lång historia och det finns många faktorer som påverkar dess prestanda. Här är en översikt över de bästa och värsta månaderna för börsen i Sverige.

Vad är börsen?

Innan vi går in på vilka månader som är de bästa och värsta för börsen i Sverige, låt oss ta en titt på vad börsen egentligen är. En börs är ett forum där köpare och säljare träffas för att träffa affärer med aktier, obligationer och andra finansiella instrument. På börsen handlar investerare och företagare med varandra och detta skapar en marknadsplats där priserna ständigt förändras beroende på lagren av köpare och säljare.

Aktie- och fondportföljer med resultat från 2008!

De bästa månaderna för börsen i Sverige

De flesta investerare kommer att se tillbaka på december som den bästa månaden för börsen i Sverige. December har länge varit den månad då börsen har stigit mest. Det finns ett antal anledningar till att december är den bästa månaden för börsen. För det första har många investerare en tendens att investera mer i november och december eftersom de försöker få ut det mesta av sina investeringar innan året är slut. För det andra har december ofta förbättrade resultat än andra månader på grund av att fler investerare är villiga att ta risker och investera mer pengar.

Förutom december är maj också en av de bästa månaderna för börsen i Sverige. Maj är ofta den månad då börsen har stigit mest. Det finns flera anledningar till att maj är en bra månad för börsen. För det första är det en populär månad för investerare eftersom det är den månad då våren börjar och investerare är optimistiska inför framtiden. För det andra är det en populär månad för företag att lansera nya produkter, vilket ökar aktiekurserna.

De värsta månaderna för börsen i Sverige

Även om det finns månader som är bättre än andra för börsen, finns det också månader som är sämre för börsen. September är en av de värsta månaderna för börsen i Sverige. September är ofta den månad då börsen har sjunkit mest. Det finns ett par anledningar till att september är en dålig månad för börsen. För det första har september ofta sämre resultat än andra månader eftersom investerare är mindre villiga att ta risker. För det andra är det en tid av året då företag ofta inte lanserar nya produkter, vilket kan leda till att aktiekurserna sjunker.

Även om september är en av de värsta månaderna för börsen, är det inte den enda. Augusti är också en av de värsta månaderna för börsen i Sverige. Augusti är ofta den månad då börsen har sjunkit mest. Det finns ett antal anledningar till att augusti är en sämre månad för börsen. För det första är det en månad då värmeböljan ofta är som värst, vilket gör att investerare är mindre benägna att investera. För det andra är det vanligt att företag som lanserat nya produkter under tidigare månader inte har någon ny produkt att lansera under augusti, vilket gör att aktiekurserna sjunker.

Slutsats

Som vi kan se är det viktigt att veta vilka månader som är bäst och värst för börsen i Sverige. December och maj är de bästa månaderna för att investera, medan september och augusti är de värsta. För att optimera din investeringsstrategi bör du försöka investera i december och maj och undvika att investera i september och augusti. På så sätt kan du maximera din avkastning och minska risken för att förlora pengar.

Jag har också gjort en analys för att se vilken månad på OMX30 (Stockholmsbörsen) som  procentuellt sett har flest månader på plus. Testerna startar med data från 1980. I diagrammet ser du börsens bästa och sämsta börsmånader. Säsongsmönster är en viktig del i trading och strategibyggande. Att inte trejda under sommarmånaderna kan göra en stor skillnad i ditt system. Kanske ditt system går bättre om du blankar då istället för att köpa?

månad-bäst-omx-avkastning-procent

Bästa månader är januari, februari och november där hela 71% av alla månader gett positiv avkastning. Sämsta månaden är augusti. Maj månad har historiskt gett oss 64% vinstmånader sedan 1980. Här kan du testa säsongsmönster själv på olika marknader.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008