Corner, vad är det? – Förklaring och definition

Corner innebär att man har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna i ett aktiebolag. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.