Corner

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Corner

Corner innebär att man har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna i ett aktiebolag. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.
En ägare som äger mer än 10 procent i ett aktiebolag har alltså en corner i bolaget. Varför man kan vilja ja en corner i ett aktiebolag är för att det möjliggör för ägaren att blockera uppköpsbud. Detta kan ske eftersom tvångsinlösen kräver minst 90 procent av aktierna. En corner ger således aktieägaren en bättre förhandlingsposition i en diskussion om uppköp.
En corner kan möjliggöra en blockering eller förhalning av en del beslut. Exempel på sådana är som som gäller en sammanslagning av två verksamheter.

Exempel på vad en minoritet på 10% (corner) i ett aktiebolag kan göra

Nedan exempel finns reglerade i aktiebolagslagen (2005:551), ABL.
Vill du läsa mer om varje punkt så gör du det här i  aktiebolagslagen (2005:551).

  • Fortsatt stämma/bordläggning, 7 kap. 14 § ABL
  • Extra bolagsstämma, 7 kap. 13 § 2 st. ABL
  • Rätt till biträde, 7 kap. 5 § ABL
  • Särskild granskare, 10 kap. 21 § ABL
  • Minoritetsrevisor, 9 kap. 9 § ABL
  • Aktieutdelning, 18 kap. 11 § ABL
  • Nekad ansvarsfrihet, 29 kap. 7 § AB
  • Klader, 7 kap. 50 § ABL
  • Generalklausulen, 7 kap. 47 § ABL

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter