September 23

Corner, vad är det? – Förklaring och definition av corners

Last Updated on 19 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Corner

Corner innebär att man har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna i ett aktiebolag. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.
En ägare som äger mer än 10 procent i ett aktiebolag har alltså en corner i bolaget. Varför man kan vilja ja en corner i ett aktiebolag är för att det möjliggör för ägaren att blockera uppköpsbud. Detta kan ske eftersom tvångsinlösen kräver minst 90 procent av aktierna. En corner ger således aktieägaren en bättre förhandlingsposition i en diskussion om uppköp.
En corner kan möjliggöra en blockering eller förhalning av en del beslut. Exempel på sådana är som som gäller en sammanslagning av två verksamheter.

Exempel på vad en minoritet på 10% (corner) i ett aktiebolag kan göra

Nedan exempel finns reglerade i aktiebolagslagen (2005:551), ABL.
Vill du läsa mer om varje punkt så gör du det här i  aktiebolagslagen (2005:551).

  • Fortsatt stämma/bordläggning, 7 kap. 14 § ABL
  • Extra bolagsstämma, 7 kap. 13 § 2 st. ABL
  • Rätt till biträde, 7 kap. 5 § ABL
  • Särskild granskare, 10 kap. 21 § ABL
  • Minoritetsrevisor, 9 kap. 9 § ABL
  • Aktieutdelning, 18 kap. 11 § ABL
  • Nekad ansvarsfrihet, 29 kap. 7 § AB
  • Klader, 7 kap. 50 § ABL
  • Generalklausulen, 7 kap. 47 § ABL

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2023 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen i Sverige och Utomlands

Aktiemarknaden 2023 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen i Sverige och Utomlands

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2023 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2023 (Inlösen)