February 11

Corner, vad är det? – Förklaring och definition av corners

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Corner

Corner innebär att man har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna i ett aktiebolag. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.
En ägare som äger mer än 10 procent i ett aktiebolag har alltså en corner i bolaget. Varför man kan vilja ja en corner i ett aktiebolag är för att det möjliggör för ägaren att blockera uppköpsbud. Detta kan ske eftersom tvångsinlösen kräver minst 90 procent av aktierna. En corner ger således aktieägaren en bättre förhandlingsposition i en diskussion om uppköp.
En corner kan möjliggöra en blockering eller förhalning av en del beslut. Exempel på sådana är som som gäller en sammanslagning av två verksamheter.

Exempel på vad en minoritet på 10% (corner) i ett aktiebolag kan göra

Nedan exempel finns reglerade i aktiebolagslagen (2005:551), ABL.
Vill du läsa mer om varje punkt så gör du det här i  aktiebolagslagen (2005:551).

Aktie- och fondportföljer med resultat från 2008!

  • Fortsatt stämma/bordläggning, 7 kap. 14 § ABL
  • Extra bolagsstämma, 7 kap. 13 § 2 st. ABL
  • Rätt till biträde, 7 kap. 5 § ABL
  • Särskild granskare, 10 kap. 21 § ABL
  • Minoritetsrevisor, 9 kap. 9 § ABL
  • Aktieutdelning, 18 kap. 11 § ABL
  • Nekad ansvarsfrihet, 29 kap. 7 § AB
  • Klader, 7 kap. 50 § ABL
  • Generalklausulen, 7 kap. 47 § ABL

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Ocykliska aktier 2023 – 25 tips på bra kontracykliska bolag

Ocykliska aktier 2023 – 25 tips på bra kontracykliska bolag

Skakigt börsår men med positiva inslag

Skakigt börsår men med positiva inslag