April 4

Hur får man utdelning på aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Tänk dig att få utdelning på aktier – pengar direkt in på kontot, en eller flera gånger per år. Men hur får man utdelning på aktier egentligen? Det är lättare än vad du tror. Hur det fungerar det ska vi ta reda på i denna artikel!

Vad är utdelning?

Aktieutdelning är en del av ett företags vinst som delas ut till aktieägarna. Företag har givetvis som syfte att gå med vinst. När företaget gör en vinst kan den återinvesteras i verksamheten – eller så kan den delas ut till ägarna.

Det är styrelsen som föreslår utdelning och därefter godkänner årsstämman förslaget.

Varför ger bolag utdelning?

Men varför väljer inte alla bolag att låta pengarna vara kvar i verksamheten? Det är en mycket relevant fråga. Rent teoretiskt så borde ett bra företag vara bra på att förvalta pengarna enligt principen att de gör mer nytta i företaget än i ägarnas fickor.

Ändå så delar många aktiebolag ut pengar. Varför?

1. Balans i kapitalet

En anledning är för att de eftersträvar en lagom balans i kapitalet. Det får varken finnas för mycket eller för lite kapital i ett bolag. Om företaget inte har något vettigt att investera pengarna i så kan det bästa vara att betala tillbaka dem till ägarna.

2. Aktieägarpolicy

En annan anledning till att många aktier har utdelningar är för att de ser det som en naturlig del i sin aktieägarpolicy. Det är ett sätt att locka till sig investerare som sedan kan ha nytta av att få utdelningar på sina aktier år efter år.

Hur får man utdelning på aktier?

För att få utdelning på aktier räcker det att du äger aktien i fråga. För att bli aktieägare köper du aktier hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Kom ihåg att kontrollera så att det verkligen är ett bolag som brukar betala utdelningar.

För att ha rätt till utdelningen är det viktigt att du köpt aktien senast på den så kallade sink-dagen och att du sedan behåller den över natten.

Sink-dagen inträffar vanligtvis dagen innan den så kallade X-dagen och denna sistnämnda dag hittar du lätt hos nätmäklare som Avanza och Nordnet.

Om du vill kan du sälja aktien på X-dagen (eller senare) men ändå ha rätt till utdelning.

Själva utbetalningen brukar komma runt en vecka efter X-dagen men det kan variera. Denna dag kallas för utdelningsdag.

Tips – Ha dina aktier på ett investeringssparkonto så slipper du betala vinstskatt på dina utdelningar!

Ger alla aktier rätt till utdelning?

Tänk på att det är långt ifrån alla bolag som har någon utdelning. Ett första krav för att det ens ska bli aktuellt att företaget betalar ut några pengar är att det går med vinst. Men det är långt ifrån alla vinstdrivande bolag som delar ut vinsten till ägarna. Många väljer att återinvestera den för att kunna fortsätta växa starkt.

Utdelningsaktier brukar ofta vara ganska stora och mogna bolag, men det finns även mellanstora och mindre bolag som delar ut en del av vinsten.

Tips – Titta i Avanzas aktielista för att se vilka aktier som har utdelning. För de företag som har utdelningar finns direktavkastning angiven i en av kolumnerna.

Direktavkastning

För att förstå hur mycket utdelning du kan förvänta dig kan du titta på direktavkastningen. Om den till exempel är 3 % innebär det att om du köper aktier för 1000 kronor så kan du förvänta dig 30 kronor i utdelning.

Det är en sanning med modifikation eftersom det inte alls är säkert att det blir så. Om årsstämman inte beslutat om en utdelning än så baseras siffran på det senaste utdelningstillfället.

Ett tips är att inte fokusera för mycket på direktavkastningen. Det kan vara mycket viktigare att bolaget i fråga betalar regelbundet, år efter år, och att utdelningarna växer över tid.

Hur ofta är det utdelningar?

De flesta svenska aktier brukar ha sin utdelning på våren, i maj eller möjligen i april. Alltså en gång per år.

Det finns dock företag som delar ut vid andra tidpunkter på året. Dessutom finns det bolag med utdelning två gånger per år i Sverige – eller ännu oftare. Preferensaktier har utdelning fyra gånger per år.

I USA är det vanligast med utdelningstillfällen fyra gånger per år, det vill säga en gång i kvartalet. Där finns även vissa verksamheter som delar ut varje månad.

Ordinarie utdelning vs extrautdelning

Det är viktigt att skilja på ordinarie utdelning och extrautdelning. Det är den ordinarie utdelningen som återkommer regelbundet. Ifall bolaget vid något tillfälle får ovanligt mycket pengar av någon anledning, till exempel för att det avyttrat en del av verksamheten, då kan det bli aktuellt med en extrautdelning.

Tips – Skilj på ordinarie utdelning och extrautdelning när du letar efter utdelningsaktier. Det är de ordinarie utdelningarna du ska gå efter eftersom extrautdelningarna som regel endast sker som undantag.

Måste jag köpa utdelningsaktier?

Nej inte alls. Många tycker att det är smidigt att handla utdelningsaktier eftersom regelbundna utbetalningar kan fungera om en slags kvalitetsstämpel på att företaget gör något rätt.

Men egentligen spelar det ingen roll för hur mycket du kan tjäna. Ifall ett företag återinvesterar vinsten istället får du igen det genom aktiekursen så du förlorar inga pengar bara för att det inte är några utdelningar.

Det viktiga – oavsett om du köper utdelningsaktier eller inte – är att handla aktier i bolag som är finansiellt sunda och som växer, gärna med en företagsledning som går att lita på.

Så hittar du utdelningsaktier att köpa

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?