April 4

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Faktorinvestering är ett sätt att investera där investerare försöker få tillgång till ett specifikt marknadsfaktoravkastning, vilket är den extra avkastning som ett företag eller ett portfölj av aktier kan uppnå som en del av marknaden eller ekonomin. Faktoravkastning kan förknippas med investeringsstrategier som till exempel värdeinvestering, momentuminvestering och småbolagsinvestering.

 

Vad är faktorinvestering?

Faktorinvestering är en form av aktieinvestering som tar hänsyn till faktorer som är kända för att påverka hur värdet på en aktie ändras. Dessa faktorer kan inkludera risk, momentum, storlek, värde och likviditet. Faktorinvestering använder datadrivna strategier som syftar till att identifiera aktier som är underprissatta eller övervärderade baserat på dessa faktorer. Faktorinvestering har blivit alltmer populär som det har blivit lättare att tillgå de data som behövs för att ställa in dessa strategier.

Hur fungerar faktorinvestering?

Faktorinvestering är en investeringsstrategi som fokuserar på att identifiera marknadsfaktorer som är viktiga för att förutsäga framtida avkastning. Det innebär att investerare söker efter aktier som har hög avkastning baserat på specifika marknadsfaktorer, såsom låga priser relativt till företagets bokförda värde eller hög avkastning på investeringar. Utöver detta söker investerare efter aktier som har hög direktavkastning och kapitalvärde, vilket innebär att de är billiga i förhållande till de pengar som investeras. När ett aktiepaket har identifierats, köps det av investeraren och investeras sedan i för att uppnå hög avkastning

Vilka är de olika faktorerna som används för faktorinvestering?

1. Marknadsexponering: Det här är mängden av exponering som en investerare har mot den bredare marknaden.

2. Momentum: Momentum är den mängd av återkommande vinst eller förlust som en investerare går igenom under en viss period.

3. Volatilitet: Volatilitet är mängden av variation som finns mellan aktiekurser.

4. Valutaexponering: Det här är exponering som en investerare har mot olika valutakurser.

5. Storlek: Storleken avgör den vikt som investeraren har i olika typer av tillgångar.

6. Räntebärande: Räntebärande är mängden av exponering som en investerare har mot någon form av räntebärande tillgångar.

7. Sektor: Sektorinvestering är exponering mot olika typer av sektorer, såsom energi, teknik eller finans.

8. Värdering: Värderingsfaktorn är mängden av exponering som en investerare har mot tillgångar som är över- eller undervärderade.

Vilka fördelar finns det med faktorinvestering?

Faktorinvestering

Faktorinvestering är ett koncept som syftar till att investera genom att isolera en eller flera källor till avkastning. Det är nära kopplat till framväxten av strategiska beta- eller smart beta-ETF:er (noterade fonder) som är passiva förvaltningsprodukter med syftet att slå avkastningen från traditionella index eller minska risken för samma index. Faktorerna som används i faktorinvestering är värde, momentum, storlek, volatilitet, kvalitet och avkastning. Resultaten av faktorinvestering kan variera beroende på perioden som tittas på och om risktagning är involverad.

Faktorinvestering exempel

En faktorinvestering är en strategi som involverar att investera i ett bestämt antal särskilda faktorer som är kända för att ha bättre avkastning än marknaden som helhet. Faktorinvesteringar kan användas för att diversifiera portföljen, minska risken och öka avkastningen.

Exempel på faktorinvesteringar inkluderar tillväxtinvesteringar, värdeinvesteringar, småbolagsinvesteringar, momentuminvesteringar, högvärdeinvesteringar och lågvärdeinvesteringar. Faktorinvesteringar är en populär strategi bland aktiva investerare som vill ta extra risker för att försöka uppnå bättre avkastning.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?