April 4

Fredrik Lundberg bästa investeringstips | aktietips

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fredrik Lundberg bästa investeringstips

Fredrik Lundberg porträtteras som en svensk Warren Buffet av författaren Anders Ström. Förmodligen mycket på grund av sin nedtonade personlighet och till synes totala avsaknad av behov av att stå i centrum. Han föddes rakt in i en företagarfamilj år 1951. Idag är han VD för det familjeägda L E Lundbergföretagen – grundat av hans far och idag ett börsnoterat bolag med en omsättning på 25 miljarder. Historien tog sin början i en skoaffär 1944 i Norrköping, då Lars Erik Lundberg tog de första stegen mot vad som skulle blir en framgångssaga.
Skoaffären låg i Norrköping och Fredrik Lundbergs far, Lars Erik, ärvde både affären och fastigheten då Fredrik Lundbergs farfar gick bort. Lars Erik drev skoaffären vidare men hade näsa för affärer och det tog inte lång tid förrän fokus flyttades från skoaffären till själva fastigheten.

Fastighetsbranschen

Han lärde sig allt mer om fastighetsbranschen och började så småningom köpa mark, bygga fastigheter och förvalta dessa. Verksamheten växte sig större och företaget började även köpa och förvalta fastigheter i Norrköping och andra mellansvenska städer. När Fredrik föddes 1951, var det i en familj som levde och andades företagande. I en intervju med Aktiespararen 2006 utvecklar han betydelsen av sin barndom och säger blanda annat att det faktum att så mycket kretsade kring företagandet har präglat Fredrik Lundberg till den han är idag.
I de fåtal intervjuer som finns med Fredrik Lundberg (han är som sagt är en ganska tillbakadragen figur) så återkommer han ofta till sin övertygelse om att värdebaserade  investeringar är bäst på lång sikt och att man ska bygga upp ett stabilt kapital för att på så sätt ha möjlighet att undvika alltför stora risker. Något som alltså kommit naturligt i och med hans uppfostran.

Investera som Fredrik Lundberg

Vill du också investera enligt samma taktik som Fredrik Lundberg? Du kanske inte har lika mycket kapital, men principerna går att följa ändå. Här följer några konkreta tips från Fredrik Lundberg:

  • Fredrik Lundberg tycker man skall undvika höga risker i den mån det går
  • Undvik belåning tycker Fredrik Lundberg
  • Gå din egen väg och strunta i omgivningen
  • Fredrik Lundberg tycker det är mycket viktigt att vara tålmodig
  • Ha försiktighet som ditt mantra
  • Fredrik Lundberg investerar gärna i stora bolag med stabila kassaflöden
  • Välj fundamental analys framför teknisk analys
  • Fredrik Lundberg tycker det är extremt viktigt att du förstår dig på bolagets verksamhet ordentligt

Fredrik Lundberg har dubbel examen!

Fredrik Lundberg har liksom många kända affärsmän från hans generation dubbla examen. Fredrik Lundberg har avlagt ekonomiexamen vid Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 1977, blott 26 år gammal började Fredrik Lundberg arbeta i sin fars företag. När han var 30 år blev han VD i företaget och drog genast igång ett utvecklingsarbete för bolaget. Redan 2 år efter sitt tillträde som VD så börsnoterades LE Lundbergföretagen och det var även här som bolaget och, framförallt Frederik, började investera in andra bolag via aktieköp.
Fredrik Lundberg hade en stabil bas att stå på i och med sin uppväxt och sin trygga ekonomi. Detta gav honom möjligheten att investera långsiktigt i några av de större börsbolagen i Sverige. Fredrik Lundberg hade sett hur andra investerare gått in med kapital i bolag men utan att ha något egentligt intresse för verksamheten. Självklart hade dom gjort sina analyser för att rättfärdiga investeringen, men Fredrik Lundberg ville bli en engagerad och långsiktig ägare med ett genuint intresse för företagets framtid och utveckling.

Lundbergföretagen idag

Idag förvaltar och utvecklar Fredrik Lundbergs Lundbergföretagen, utöver själva fastighetsbolaget, även Hufvudstaden, Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Företaget har också stora innehav av aktier i bland annat Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Det var under 70- och 80-talet som Fredrik Lundberg började göra investeringar i andra branscher än fastighetsbranschen. Investeringarna gick mycket bra men
Fredrik Lundberg insåg i början av 90-talet att portföljen var mycket spretig. Stora försäljningar gjordes således och mycket kapital frigjordes. Ett nytt grepp togs i investeringarna och man valde nu att investera enligt devisen “långsiktighet och balanserat risktagande”. Allt gick framåt och värdena växte. Det var just då 90-talskrisen slog till.

90-talskrisen och Fredrik Lundberg

Den så kallade 90-talskrisen slog hårt mot fastighetsbranschen och Fredrik Lundberg och nära 1000 bolag gick i konkurs på bara två år. Lundbergföretagen tvingades att lägga mycket kapital på att rädda sina mest utsatta bolag; Modo och Östgöta Enskilda Bank. Anledningen till att Lundbergföretagen kom relativt lindrigt undan i jämförelse går att finna i Fredrik Lundbergs tydliga strategi att undvika belåning. Räntan steg ju kraftigt under 90-talskrisen.
När finanskrisen ebbade ut och saker och ting började återgå till det normala så sålde Lundbergföretagen Östgöta Enskilda Bank till Danske Bank. Fredrik Lundberg började göra sig ett namn som en stor företagsledare med förmåga att lösa problem. Fredrik Lundberg var en överlevare!

Dra nytta av stabila ägare

Lundbergföretagen är som sagt idag mer ett investmentbolag snarare än ett fastighetsbolag. Bolaget är en av de stora spelarna på börsen och har ett stort inflytande bland investerare, fondförvaltare och privatsparare. Så hur kan privatsparare dra nytta av att ha en ägare som Fredrik Lundberg på samma börs?
Genom att ta rygg på Fredrik Lundberg och investera i de bolag som finns i hans portfölj så kan vara relativt säker på att du investerar i stabila bolag. Går du dessutom in och köper aktier i Lundbergföretagen så köper du på sätt och vis in dig i Fredrik Lundbergs strategi, med långsiktig ägande och restriktivt risktagande.

Fredrik Lundbergs aktieanalys – så här gör han

Trots hans långsiktighet när det gäller investeringar i aktier så är han inte på något sätt främmande för kortsiktiga analyser när det gäller att hitta köpläge på de stora börsbolagen. Använder man den långsiktiga strategin och följer tipsen ovan så kommer det förhoppningsvis att mynna ut i ett antal bolag som man vill ha i sin portfölj.
Att då gå raka vägen till börsen och handla är inte helt optimalt menar Fredrik Lundberg. Hitta då istället vilket eller vilka av dessa bolag som har köpläge just nu. Kanske är det en bransch som just nu är mer pressad än övriga. Då tycker Fredrik Lundberg du skall välja bolagen inom den branschen.
Det finns en hel del enkla tekniska analyser man kan göra för att se om det är köpläge eller ej i ett bolag. Använd dessa analyser för att fatta rätt beslut och köp sedan in dig successivt i din portfölj menar Fredrik Lundberg. På så sätt ser du till att få ut maximalt av varje investerad krona och slipper slösa pengar på de stundtals stora svängningarna, även kallat volatiliteten, som existerar på börsen.

Här kan du läsa om aktietips från fler finansmän och kvinnor i Sverige och utomlands.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?

Carl Bennet – 5 tips för en bra investering | Carl Bennets aktietips

Carl Bennet – 5 tips för en bra investering | Carl Bennets aktietips