April 4

Sven Hagströmer – bra investeringstips och aktietips

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Sven Hagströmer

Sven Hagströmer är finansmannen som gärna investerar i riskfyllda projekt, deltar i debatter och gör sin röst hörd i samhället. 
Många känner också igen Sven Hagströmer som en engagerad och investeringsglad drake i SVT:s Draknästet.

Sven Hagströmer är född 1943 och son till adelsmannen Gösta Hagströmer – Sven Hagströmer kommer från en släkt av jurister och läkare. Sven Hagströmer studerade vid Stockholms Universitet och avlade där en ekonomiexamen. Sedan tog karriären fart som portföljförvaltare på Gränges AB och sedermera på mer välkända Investor. Tillsammans med sin kompanjon Mats Qviberg grundande han affärsbanken Hagströmer & Qviberg AB, numera kallad HQ AB. Sven Hagströmer har även startat Avanza som tidigare hette HQ.se och är Sveriges största nätmäklare.

Investerstips från Sven Hagströmer – Hur investerar han?

Vill du anamma Sven Hagströmers filosofi gällande investeringar så behöver du har mycket mod och gärna lite pengar över för mer riskfyllda investeringar.

  • Se till att ha en diversifierad portfölj med både hög och låg risk
  • Sven Hagströmer väljer hellre aktier framför råvaror
  • Sven Hagströmer säljer inte vid plötsliga nedgångar – Sven Hagströmer handlar hellre ännu mer!
  • Tänk långsiktigt anser Sven Hagströmer
  • Sven Hagströmer menar att det är extremt viktigt att studera bolagen noggrant
  • Låt magkänslan få vara med på ett hörn menar Sven Hagströmer

Sven Hagströmers Investeringsfilosofi

Sven Hagströmer investerar främst i mindre företag där han sedan är delaktig i uppbyggnaden. Men vid sidan av dessa affärer så äger han även stora aktieposter i många svenska börsbolag. Sven Hagströmer har ofta i olika intervjuer lyft fram fördelarna med aktiemarknaden.

Sven Hagströmer anser att börsen erbjuder en mycket bra sparform, då man genom att sprida sina risker på rätt sätt relativt enkelt kan rätta till de misstag man gör. Aktiemarknaden har även en enorm transparens och det är enkelt för investerare att hämta den information man behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Sven Hagströmer väljer aktier före guld och metaller, som han anser har för höga transaktionskostnader och för liten industriell användning.

HQ-krachen

2010 syntes HQ AB mycket i media då finansinspektionen efter en analys av företagets tradingportfölj med optioner kommit fram till att tillgångarna övervärderats med 750 miljoner kronor. HQ tvingades att realisera förlusterna och på en enda dag stängdes positioner med en total förlust av 200 miljoner kronor. Sven Hagströmer har sagt i intervjuer att han gått stärkt ur upplevelsen. Att han alltid varit cynisk som person men att han möjligen blivit än mer cynisk nu.

Sven Hagströmers styrelseuppdrag

Efter HQ-kraschen avslutade han samarbetet med Mats Qviberg och startade istället investmentbolaget Creades där han är huvudägare. Han har ett flertal styrelseuppdrag och sitter som ordförande i styrelserna för Avanza, eWork och Klarna.

Ett engagemang utanför finansvärlden

Många känner igen Sven Hagströmer. Han syns ofta i media och har som sagt varit en av drakarna i SVT:s programserie “Draknästet”. I Draknästet sågs han ofta vara frispråkig men mycket öppen för de idéer som presenterades. Han var också en av dom som investerade i flest projekt utan av alla drakar som deltog. Han har också ett stort samhällsengagemang. Sven Hagströmer driver till exempel skrivarverkstäder för barn och unga i områden som har hög arbetslöshet.
För att ge dessa barn en bättre chans i livet. Han hjälper Tensta Gymnasiums elever att komma i kontakt med näringslivet för att öka deras chanser att få jobb, vilket bland annat lett till anställningar hos Avanza för vissa elever. Sven Hagströmer har ofta betonat att han tycker att svenskar generellt är för rädda för att ge människor från andra kulturer chansen på svensk arbetsmarknad och han har visat genom sitt engagemang att han vill skapa förändring. Stiftelsen Läxhjälpen, som erbjuder läxhjälp för barn i socioekonomiskt utsatta områden har även fått en del finansiellt bidrag av Sven Hagströmer.

Sven Hagströmer var motståndare till Euron

Sven Hagströmer har också gjort sin röst hörd som en stark motståndare till att införa euron i Sverige. Han har i media hävdat att Riksbankens inflytande över penningpolitiken skulle bli allt för litet. Sven Hagströmer engagemang för frågan fick honom att ställa upp i Junilistan, ett parti som inte vill att Sverige ska lämna EU, men som jobbar för att EU:s makt inte ska bli för stor.
Även om Sven Hagströmer varit kritisk till EU så har han varit noga med att påpeka att Sverige inte bör lämna det europeiska samarbetet. Han har dock sett hur makten alltmer flyttats åt Bryssel och oroats över detta. Hans engagemang i Junilistan handlade alltså om att begränsa EU:s makt över beslut som han ansåg var Sveriges ensak och där EU inte borde blanda sig i. Han uttalade sig i samband med att det stod klart att britterna skulle lämna EU. Han sa då att “Storbritannien och EU gjort Storbritannien 10 procent fattigare på bara några timmar”.

Investera som Sven Hagströmer via Pepins – bli din egen riskkapitalist

Sven Hagströmer har gjort sig känd som en riskkapitalist, ett ord som kan ha en lite speciell klang i dagens samhälle. Många kopplar ihop ordet med vinster i välfärden och den debatt som förs inom politiken. Men en riskkapitalist är egentligen ingenting annat än en person eller ett företag som använder sitt kapital för att mot en risk kunna tjäna pengar.
Sven Hagströmer använder sitt kapital främst för att investera i mindre startup-bolag, för att med hjälp av sina ekonomiska resurser samt sin enorma erfarenhet kunna hjälpa dessa att bli lönsamma. Ofta är det mycket svårt att analysera ett ungt företags möjligheter till framtida avkastning. Här i ligger risken. För att ta sådana risker behöver man ha ordentligt med kapital för att inte stå helt barskrapad vid de fall bolaget inte utvecklas så som man hoppats på.

Är man intresserad av företagsinvesteringar, liknande de som Sven Hagströmer gör så finns det även möjligheter att som privatsparare göra liknande satsningar. Via tjänster som Pepins kan man idag köpa mindre andelar i nystartade företag. Pepins funderar då som en förmedlare av detta och tar även ansvar för att ta fram rapporter och analyser av företagen som ställer ut aktier. Så om du nu känner dig inspirerad av Sven Hagströmer och vill agera “drake” du också så kan det vara ett hett aktietips att vända dig till någon liknande tjänst och göra en investering.

Men kom ihåg att risken här är betydligt högre än om du investerar på börsen. Men samtidigt betyder ju hög risk också hög chans till avkastning. Så har man en slant över och känner att man vill krydda sin totala portfölj med lite mer risk så är en investering via Pepins att rekommendera.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Carl Icahn bästa investeringstips | Vem är Carl Icahn?

Carl Icahn bästa investeringstips | Vem är Carl Icahn?

Warren Buffett (Innehav) – Vilka aktier äger Berkshire Hathaway? (Förmögenhet)

Warren Buffett (Innehav) – Vilka aktier äger Berkshire Hathaway? (Förmögenhet)