April 4

Daytrading på ISK konto, är det lämpligt? (investeringssparkonto)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Jag ställde följande fråga om daytrading och ISK direkt till Avanza och fick svar enligt nedan. Här är frågan jag ställde om isk konto och daytrading:

daytrading isk
daytrading isk

“Anser ni att ISK är ett lämpligt konto för daytrading?”

“Hej, 
Tack för ditt meddelande. 
Vi råder inte vilken kontotyp man bör välja men jag skickar lite information som förhoppningsvis kan vara till hjälp.
Vilket konto du väljer (för daytrading) beror på hur du vill skatta för dina affärer. 
ISK kontot är schablonbeskattat. Skatten du betalar baseras alltså inte på den avkastning du faktiskt får, utan på en förväntad genomsnittlig avkastning – schablonintäkt. Schablonskatten för 2018 är på 0,4475 % och baseras på kontots värde och insättningar under året. Eftersom att kontot schablonbeskattas så behöver du inte redogöra för enskilda värdepapperstransaktioner i din deklaration för kontot 
På aktie och fondkontot skattar du enbart när du realiserar en vinst och betalar då 30% i skatt på den vinst du realiserar. Om du gör aktieaffärer på ett aktie och fondkonto så behöver du ta upp dessa på en K4 i samband med din deklaration. Fondaffärer kommer förtryckta i deklarationen. 
Du kan läsa mer om (ISK) och kontotyperna och skillnaderna mellan dessa på välj rätt konto.
Hör av dig om du får fler frågor!”


Övriga daytrading råd och saker att tänka på

 • Den struktur och konsekvens som du behöver skall finnas i ditt huvud, och inte på börsen. Många på marknaden blir frustrerade eftersom marknaden ofta beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att marknaden skall vara konsekvent och ge alltid ge dig det du vill ha när du vill ha det. Den är i stor utsträckning slumpmässig. Men det finns tillfällen då marknaden ger dig en setup som kan ge dig en bra edge. Ditt jobb är att konsekvent trada med de setuper och strategier du har och handla dem varje gång de uppstår i din daytrading.
 • Trejda som ett rovdjur. De flesta nybörjare trejdar för mycket. Det är en av de vanligaste daytradingsynderna. Ditt jobb är att vara bättre än andra daytraders. Det kan du göra genom att vara disciplinerad och vänta i som ett rovdjur väntar på sitt byte. Var tålmodig och vänta tills det exakt rätta ögonblicket till att ta din trade.
 • Framgångsrik handel är som ett spel där man inte gör några misstag. Ha en lista med alla dina daytradingregler publicerade på väggen eller på din bildskärm och följ sedan dessa regler perfekt. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittliga tradern om du skall sticka ut och bli bättre. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”ser ut” eller ”känns” för dig. Bryter den mot dina daytradingregler så står du över.
 • Trada bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Trada aldrig när du är trött eller är i en känslomässigt instabil situation. (kanske du har problem hemma eller något som stör dig för tillfället.). Daytrading är mer som en idrott än akademisk. Att trada på så kort tid som du gör så måste du kunna ta ögonblickliga beslut och det är viktigt att du är sylvass i huvudet och att det inte finns något som stör dig. Det är trots allt pengar du riskerar och det är därför viktigt att du är på topp om du vill tjäna pengar.
 • Ha en detaljerad tradingjournal. Varje day tradingkurs som jag har sett har en daytradingjournal. Men min egen erfarenhet av att ta hand om elever visar att mycket få av dem faktiskt använder den. Detta är ett stort misstag. Inte bara bör du logga varje trade, du bör också skriva in hur du kände och vad du tänkte när du tog traden. Efter ett tag så ger dig den ovärderlig feedback och kunskap om dig själv. Personligen så var det en av de viktigaste verktygen för mig när jag lyckades överhuvudtaget.
 • Penny stocks – var försiktig med penny stocks vilket är namnet på små aktier med lågt pris. Oftast brukar man syfta på de aktier som är under 5 dollar i pris. Även om dessa går upp och ner mycket så är det en stor risk involverad med dessa aktier om du vill använda dom för daytrading. Du kan förlora pengar mycket snabbt om du har otur eller inte vet vad du gör. Kanske du sitter på en massa aktier som du snabbt vill sälja samtidigt som hundra andra daytrader runt om i välden tänker samma sak. När detta sker så kommer köpbuden falla oerhört snabbt och du kommer förlora pengar snabbt. Personligen så tycker jag man skall undvika dessa. Sedan mina år som coach i USA så var det oftast de som hade lite pengar på sitt konto som valde denna typ av aktier. Det tycker jag inte är en hållbar kombination. Då är man både oerfaren i yrket samtidigt som man har har lite pengar på kontot. Som ny vill du ha en bra buffert att luta dig emot när du börjar din handel och som kan betala för dina misstag som du troligen kommer att göra flera av i början.

Om du vill läsa mer om hur du kan använda din ISK i exempelvis din trading så kan du följa länken.

Nyhetsbrev

Intresserad Av Trading?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av våra utskick om trading. (Gratis)

Hur räknas skatten på ett ISK ut?

Du behöver inte själv räkna ut skatten på ett ISK, men om du skulle vilja kontrollräkna har vi beskrivit hur du går tillväga.
Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:
Börja alltså med att addera värdet av dina tillgångar på kontot (ISK) vid början av varje kvartal, alla insättningar som har gjorts till kontot under året och värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot under året.
Summan du får fram ska sedan delas på fyra. Det är för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året. Det genomsnittliga värdet kallas för kapitalunderlag.
Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet (år 2018). Det finns dock en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.
Med andra ord så använder du 2017 års statslåneränta om du ska deklarera för år 2018, och själva deklarationen skickas in våren 2019. Produkten av kapitalunderlaget och statslåneräntan + 1 procentenhet kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 %. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.
Exempel ISK
 • Värde kvartal 1: 5 000
 • Värde kvartal 2: 5 500
 • Värde kvartal 3: 11 000
 • Värde kvartal 4: 20 000
 • Insättningar totalt under året: 15 000
 • Statslåneräntan 30 nov 2017: 0,49 % + 1,00 % = 1,49 %
5000 + 5500 + 11 000 + 20 000 + 15 000 = 56 500 kr
56 500 / 4 = 14 125 kr (detta är kapitalunderlaget)
14 125 * 1,49 % = 210,5 kr (detta är schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklaration)
210,5 * 30 % = 63 kr
Skatten blev alltså 63 kr för år 2018.
Du kan läsa mer om (ISK daytrading) och kontotyperna och skillnaderna mellan dessa på välj rätt konto.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Silvergruvbolag går också att hitta fina daytradingedger i

Silvergruvbolag går också att hitta fina daytradingedger i

Swingtrading Onlinekurs