February 13

När lönar sig kapitalförsäkring?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

När lönar sig kapitalförsäkring?

Med kapitalförsäkring kan du både placera ditt kapital själv eller låta ett försäkringsbolag sköta placeringarna. Det går att spara i både fonder, aktier och andra värdepapper. Man betalar skatt årligen på sin kapitalförsäkring, men man behöver inte deklarera för varje enskild vinst man gör.

När lönar sig kapitalförsäkring hos Nordnet och Avanza?

Här kan du läsa mer om kapitalförsäkringar hos  Avanza och Nordnet.

Jämför och hitta den bästa kapitalförsäkringen för dig – Gratis såklart

 

Vad är kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är ett sätt att spara på, där kapitalet generellt omfattas av någon försäkring. I praktiken innebär detta att du personligen inte äger de värdepapper du investerar i, utan att de ägs av ett försäkringsbolag. Det här betyder att det är försäkringsbolaget som beslutar om hur dina investeringar ska placeras och hur de ska förvaltas.
När man investerar pengar finns det alltid en risk. Hur stor eller liten risken är kan variera, och risknivån är någonting du beslutar om.

När lönar sig kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring kan löna sig om man investerar och handlar aktivt eller mycket. Detta på grund av att man inte betalar kapitalvinstskatt för varje vinst man gör. För att kapitalförsäkring ska löna sig krävs det ofta att vinsten man gör uppgår till ett par procent.
Om du däremot investerar mindre summor och inte handlar särskilt aktivt kan andra sparformer möjligtvis vara mer lönsamt. Detta beroende på att du betalar en schablonskatt för det totala beloppet du har en kapitalförsäkring för, oavsett hur detta värdet förändrats. Om du i dessa fall hade haft pengarna placerade på ett konto där man betalar kapitalvinstskatt skulle skatten du behöver betala kunna vara lägre.

Kapitalförsäkring: Depåförsäkring, fondförsäkring och traditionell försäkring

Det finns tre primära typer av kapitalförsäkringar:

  • Depåförsäkring: Med en depåförsäkring har du möjlighet att placera i aktier, fonder samt andra typer av värdepapper. Det är du själv som placerar pengarna där du vill ha dem. Hur värdet på placeringarna förändras beror på de rörelser som sker i värdeförändringarna. Förändringarna kan göra så att värdet både stiger och sjunker.
  • Fondförsäkring: När du har en fondförsäkring kan du investera i olika fonder som försäkringsbolaget erhåller. Vid fondförsäkringar är det du själv som beslutar om vilka fonder du vill spara i. Detta gör det möjligt för dig att även bestämma vilka risker du är beredd att ta för dina placeringar. Det här innebär att det inte är säkert att ditt sparkapital kommer öka – eller ens stanna på samma summa som den var från början. Värdet för dina andelar i fonderna kan både minska och öka i värde.
  • Traditionell försäkring: Om du har en traditionell försäkring kommer ditt försäkringsbolag att placera ditt kapital i olika typer av värdepapper, aktier och liknande som har ränta. Försäkringsbolaget ser sedan till att förvalta dessa placeringar. Med en traditionell försäkring är det vanligt att man får någon typ av garanti motsvarande ett visst belopp. Detta belopp ska sedan betalas ut till dig.

Du bestämmer vem som ärver kapitalförsäkring

Vem som ärver pengarna på din kapitalförsäkring är någonting du själv bestämmer om. Detta görs genom att man fyller i ett papper hos aktören du har kapitalförsäkringen. På pappret ska du skriva ner vem som ska vara förmånstagare, vilket är personen som ärver din kapitalförsäkring.

Hur tar man ut pengar från kapitalförsäkring?

Hur det fungerar att ta ut pengar från en kapitalförsäkring varierar mellan olika kapitalförsäkringar. Detsamma gäller för bindningstiden för en kapitalförsäkring. Det vanligaste är att man kan ta ut pengarna efter att bindningstiden för kapitalförsäkringen har gått ut. I vissa fall går det inte att få ut beloppet alls innan dess, och i andra fall går det att få ut en del av beloppet eller att betalningarna sker regelbundet över tid. Bindningstiden kan variera från någon månad och uppemot femton år. Om du skulle vilja ta ut pengarna innan bindningstiden är slut går det ofta att göra det mot en avgift.

Beskattning på kapitalförsäkring

När man har en kapitalförsäkring betalar man schablonskatt årligen. Detta betyder att du inte betalar kapitalvinstskatt där du ska betala skatt på varje vinst du gör. Skatten som betalas baseras på ditt totala värde för kapitalförsäkringar samt utifrån de överföringar du har gjort till kontot för din kapitalförsäkring. När det gäller beskattningen är det samma slags beskattning som gäller för kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Varför man ska ha kapitalförsäkring

En av anledningarna till att välja kapitalförsäkring framför exempelvis investeringssparkonto är att man kan välja förmånstagare med kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring kan också passa bra om man inte ämnar att ta ut pengarna inom en snar framtid, eller innan löptiden passerat. Detta då det kan innebära avgifter att ta ut pengarna tidigare än så.

Fördelar med kapitalförsäkring

Precis som med det mesta finns det fördelar även med kapitalförsäkring. Några av dessa kan vara följande:

  • Skattefria utdelningar: Om du handlar svenska aktier är utdelningarna för dessa skattefria. Detta kan anses som en fördel utifrån ett privatekonomiskt perspektiv.
  • Regelbundna utbetalningar: Hos vissa försäkringsbolag finns det möjlighet att välja att få regelbundna utbetalningar från försäkringen.
  • Olika alternativ: Med kapitalförsäkring kan du både välja att själv placera dina pengar, men du kan också låta försäkringsbolaget sköta det.

Nackdelar med kapitalförsäkring

Några potentiella nackdelar som kan finnas med kapitalförsäkringar kan vara det här:

  • Skatt oavsett värdeförändring: Oavsett om ditt kapital har ökat eller minskat i värde kommer du betala skatt årligen. Om din kapitalförsäkring skulle minskat i värde skulle det teoretiskt kunna innebära att du kan gå back på att ha kapitalförsäkring.
  • Inget investeringsskydd: När försäkringsbolaget äger fonderna som dina pengar är placerade i betyder det också att du inte har något investeringsskydd.
  • Bundet sparande: Om du skulle vilja ta ut dina pengar eller flytta på dem kan det finnas formalia som hindrar dig från det. Det kan innebära att du inte alls kan flytta ditt sparande förrän löptiden har passerat. Det kan också i vissa fall betyda att du kan flytta pengarna, men att detta enbart kan göras mot en avgift.

Sammanfattning

Kapitalförsäkring gör det möjligt för dig att placera pengar själv i fonder, aktier och värdepapper, men du kan också låta ett försäkringsbolag sköta placeringarna. Du betalar schablonskatt för kapitalet men betalar inte kapitalvinstskatt. Du kan själv bestämma vilken risknivå du vill ha på dina placeringar, i synnerhet när du placerar pengarna själv.
Artikeln innehåller annonslänkar till Avanza och Nordnet.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj