April 4

Bästa Investeringssparkonto 2024 – Hur fungerar ett investeringssparkonto? | Jämför ISK

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bästa Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto är ett sparkonto där du kan spara i bland annat värdepapper, fonder och aktier. Sparformen riktar sig till privatpersoner och passar bra vid långsiktigt sparande. Det är billigt, du behöver inte deklarera vid varje affär och du betalar enbart schablonskatt.

Jämför och hitta det bästa investeringssparkonto (ISK) för dig – Gratis såklart2

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkonto, förkortat ISK, är en typ av sparkonto där man kan spara i värdepapper, finansiella instrument, andelar i företag och liknande. Hit räknas exempelvis fonder, aktier, obligationer, warranter och kontanter. För att det ska gå att spara i de finansiella instrumenten behöver de finnas noterade på en handelsplattform eller börsen.

För privatpersoner – ej för företag

Det är enbart privatpersoner som kan ha investeringssparkonto. Dessa är bundna till en enskild individ och kan varken ägas gemensamt av fler personer eller ägas av företag. Varje person som är folkbokförd eller betalar skatt i Sverige kan öppna ett investeringssparkonto.
Ett investeringssparkonto går att öppna till sig själv från att man är 16 år gammal. Personen kan då sätta in och ta ut pengar därifrån. Om det är barnet själv som öppnat kontot kan heller ingen annan, såsom förmyndare, förvalta över det även fast personen är under 18 år.
Som förmyndare eller anhörig går att öppna investeringssparkonto för barn under 18 år. När barnet har fyllt 18 år kommer investeringssparkontot övergå i barnets ägo. Personen, eller personerna, som öppnade kontot har därmed inte tillgång till pengarna som finns där längre. De kan då heller inte besluta om hur pengarna ska användas.

Investeringssparkonto för barn under 18 år

Investeringssparkonto kan öppnas av personer som är över 18 år. Det går också att öppna investeringssparkonto till barn under 18 år. Om man är barnets förmyndare kan man oftast öppna kontot direkt. Om man inte är barnets förmyndare behöver man vanligtvis tillstånd och underskrift från barnets förmyndare. Även personnummer till barnet, såväl som till dess förmyndare, brukar behövas.
Hur kontot disponeras bestäms av den eller de som öppnar kontot. Om kontot öppnas gemensamt av barnets vårdnadshavare är det vanligt att kontot förvaltas gemensamt av dem. Det går också att disponera kontot enskilt. Det här beslutas vanligtvis om via en fullmakt.
Hur pengarna på kontot ska användas beslutas om av den eller de som har startat, och disponerar över, kontot. Det kan till exempel handla om att pengarna kan tas ut för sådant barnet behöver, men också vid större utgifter såsom utbildning, körkort eller liknande.

Schablonskatt för investeringssparkonto
Schablonskatt för investeringssparkonto

 

Skatt för investeringssparkonto

När man har ett investeringssparkonto är skatten man betalar schablonskatt. Denna betalas årligen på det totala kapitalet du har på ditt investeringssparkonto. Schablonskatten beräknas utifrån schablonintäkten på investeringssparkontot som multipliceras med statslåneräntan. Då både schablonintäkten och statslåneräntan kan variera från år till år innebär det också att schablonskatten kan vara olika. Både schablonintäkten och statslåneräntan beräknas från föregående år.

Skatteverkets hemsida – Räkna ut din skatt

Här kan du läsa om hur mycket skatt man har exakt från skatteverkets hemsida. I skrivande stund är skatten på ett investeringssparkonto 0,453 procent.

Schablonskatt istället för kapitalvinstskatt

Schablonskatten är en skattesats som används istället för att betala kapitalvinstskatt för de affärer man gör med sitt investeringssparkonto. Skillnaden är att vid vinstskatt deklarerar man för varje kapitalvinst man gör på kontot, medan schablonskatten beräknas utifrån totalkapitalet och betalas årligen.

  • Kapitalvinstskatt innebär att man betalar skatt baserat på de affärer man gör vinst på.
  • Schablonskatt betalas oavsett om investeringssparkontot har gått med vinst eller förlust.

Effekterna av schablonbeskattning på Investeringssparkonto

Tio år har passerat sedan ISK infördes som ny sparform i Sverige. Generellt sett uppfattas ISK som en skattegynnad sparform och är idag en populär sparform i Sverige. Det finns anledning att utvärdera sparformen och jämföra den mot VP-depå för att utreda dess inverkan på investeringsbeteendet och dess konsekvenser för investeraren. schablonbeskattning på Investeringssparkonto:

Du behöver inte deklarera vid varje affär

Vid sparande på ett investeringssparkonto behöver man inte deklarera för sina investeringar själv. Det är någonting som sköts av aktören som man har investeringssparkonto hos, exempelvis en bank. Även schablonintäkten är någonting som de generellt brukar beräkna, och därefter skickar till Skatteverket.

Billig sparform

Då skattesatsen för schablonskatten är förhållandevis låg för investeringssparkonto betyder det också att det blir ett billigare alternativ att spara sina pengar på. Utöver det är det ofta få avgifter man behöver betala. Vissa banker kan ta ut en avgift för att man ska få öppna investeringssparkonto hos dem, medan det är kostnadsfritt hos andra. Man behöver heller inte betala kapitalvinstskatt på de vinster man gör.

Investeringssparkonto för långsiktigt sparande

Investeringssparkonto kan vara en bra sparform om man vill spara på lång sikt. Du kan flytta runt dina tillgångar lite hur du vill mellan de sparformer som finns tillgängliga. I de allra flesta fall kan du också flytta bort dina tillgångar från investeringssparkontot om du skulle vilja.

Kan ett företag öppna ett investeringssparkonto?

Du kan läsa mer om detta här.

Trading och ISK – Investeringssparkonto – Är det bra eller lämpligt?

Du kan läsa mer om det här.

Fördelar med investeringssparkonto

Vilka fördelar som finns med ett investeringssparkonto kan vara subjektivt att bedöma. Några faktorer som brukar tas upp som fördelar är följande:

  • Du behöver ej deklarera själv. Detta betyder att du kan göra kapitalvinster utan att du behöver betala kapitalvinstskatt för dessa.
  • Schablonskatt istället för kapitalvinstskatt. I vissa fall kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att betala schablonskatt istället för kapitalvinstskatt. Det kan till exempel vara om man har högre avkastning än den som statslåneräntan erhåller. I dessa fall kan det bli mer lönsamt att investera pengar i ett investeringssparkonto jämfört med exempelvis ett aktiekonto där man betalar realvinstskatt om 30 procent.

 

Nackdelar med investeringssparkonto

De nackdelar som kan finnas med ett investeringssparkonto är någonting varje person får bedöma själv. Några faktorer som brukar komma på tal kan bland annat vara nedanstående:

  • Schablonskatt även vid förlust. Om ditt investeringssparkonto skulle gå med förlust kommer du fortfarande betala schablonskatt på kapitalet du har på kontot.
  • Låg avkastning. I vissa fall kan avkastningen för olika investeringar, exempelvis i fonder, vara lägre om de går genom ett investeringssparkonto. I dessa fall kan avkastningen potentiellt vara högre om man sparar direkt i fondkontot istället.

Sammanfattning – hur fungerar ett investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto passar bra för privatpersoner som vill spara på lång sikt. Detta beror bland annat på att det generellt är en billig sparform. Sparformen gör det möjligt för dig att investera i olika finansiella instrument, aktier, fonder och dylikt. När du har ett investeringssparkonto behöver du inte deklarera själv, utan det görs automatiskt av aktören där du har sparkontot. Deklareringen som görs skickas automatiskt in till Skatteverket. Du betalar ingen kapitalvinstskatt, däremot ska en schablonskatt betalas årligen. Alla personer som är över 16 år och som är folkbokförd eller skattar i Sverige kan öppna ett eget investeringssparkonto. Det går också att öppna denna typ av sparkonto till barn under 18 år.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen