Profit factor, vad betyder det? – definition och förklaring av Profitfactors

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Vad betyder profit factor?

Profit Factor är ett mycket vanligt prestandamått för för en tradingstrategi inom trading. Profit factor är mycket enkelt att räkna ut. Du räknar ut profit factor enligt följande formel: summan av vinsterna i en strategi dividerat med summan av förlusterna i strategin. Om en strategi genererar vinster på 20000 kronor och även förluster på 5000 kronor så betyder det att du har en Profit factor på 4.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med inte bara profit faktor utan med alla de viktigaste begreppen.