April 4

Aktieskola – Lär Dig Allt Om Att Spara Och Köpa Aktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att börja investera i aktier kan vara en spännande, men också skrämmande upplevelse för nybörjare. Aktiemarknaden kan verka komplicerad och svår att förstå, men med rätt kunskap och vägledning kan man snabbt komma igång och upptäcka fördelarna med att handla med aktier. I denna aktieskola för nybörjare kommer vi att utforska grunderna i aktiehandel och ge dig de verktyg du behöver för att ta dina första steg på Stockholmsbörsen.

Artikelns Innehåll

Lär dig allt om aktier med denna aktieskola

Här hittar du Samuelssons Rapport gratis aktieskola, en av internets bästa aktieskolor för aktiesparande och aktier. Här hittar du allt du behöver veta för att börja tjäna pengar på aktiemarknaden.

Aktieskolan passar dig som är ny på börsen men även dig som hållit på och handlat på börsen tidigare.

Varför köpa och spara i aktier?

Fördelarna med att spara i aktiesparande är att du slipper förvaltningsavgifterna som finns i en fond. Du betalar istället en avgift varje gång du köper en aktie, som kallas courtage. Du kan även ha chans till högre avkastning när du investerar i aktier jämfört med fonder.

Aktiemarknaden har historiskt sett varit ett bra ställe att låta dina pengar växa över tid, vilket är en av anledningarna till att många väljer att spara i aktier. Särskilt i tider med låga räntor på vanliga sparkonton och stigande inflation kan det vara en god idé att leta efter investeringsstrategier som ger avkastning, annars riskerar pengarna att minska över tid. Så det är ofta ett bra alternativ för dem som sparar att spara i aktier.

Det är du som bestämmer vilka företag du vill vara investerad i, vilket gör att du helt bestämmer hur din aktieportfölj ska se ut. Men aktier kräver också lite mer av dig som sparar, eftersom du själv behöver bevaka de företag som du har köpt aktier i för att se hur de presterar.

En fin bieffekt av att investera sina pengar på börsen är något som Albert Einstein påstås ha kallat för världens åttonde underverk: ränta på ränta-effekten.

Du maximerar ränta på ränta-effekten att göra följande:

 • Aktiespara långsiktigt och regelbundet
 • Återinvestera dina utdelningar
 • Ju högre utdelningar – desto större blir din ränta på ränta-effekt

Risken är högre hos aktier jämför med fonder men en högre risk ger en större chans till avkastning, och det är därför många väljer att spara i aktier.

Skall man ha Aktier eller fonder?

I snitt har börsen gett en avkastning på mellan 7-10 procent per år. Inget annat lättillgängligt tillgångsslag har haft en så positiv utveckling som aktier.

Det är bra att välja något som passar din personlighet. Aktier har högre risk men också chans till högre avkasnting. Gillar du lägre risk så är fonder ditt alternativ men då får du också vara beredd på lägre avkastning jämfört med aktier.

Nedan ger jag lite tips på när aktier eller fonder passar generellt. Om du vill så kan du kombinera båda, det sprider också risken.

Aktier passar dig om;

– Du har tid att lägga ner på att analysera och läsa
– Du vill ha möjlighet till högre avkastning men också kan tänka sig att ta en högre risk

Fonder passar dig om;

– Du vill ha ett sparande med lite lägre risk
– Du inte har tid att lägga på att läsa och analysera

Varför inte blanda, så om du äger enstaka aktier kan det kanske vara värt att dela upp ditt sparande och också investera i fonder. På så sätt får du en bättre riskspridning och behöver inte göra något annat.

Hur börjar man spara i aktier?

Som privatperson kan du inte själv köpa aktier på Stockholmsbörsen. Du behöver en aktiemäklare som gör det åt dig, det är helt enkelt ett företag som köper och säljer aktier på uppdrag av andra företag eller en privatperson, som dig. Vi rekommenderar Avanza och Nordnet.

Vad är en aktie?

Aktier är ägarandelar i ett företag som är registrerat som aktiebolag. När du äger aktier äger du en del av verksamheten.

Det första vi behöver reda ut är vad en aktie egentligen är. En aktie är en andel i ett företag. Genom att köpa en aktie så investerar du i en liten del av det bolaget och får således ta del av och får tillbaka den eventuella vinst som företaget gör. Detta kallas för utdelning och är något som alla aktieinvesterare strävar efter att erhålla. Om bolaget går med förlust istället, så kommer detta förmodligen att innebära att aktiekursen faller.

Aktierna man äger blir då värda mindre pengar och på så sätt tjänar man eller förlorar pengarna på samma sätt som företaget tjänar och förlorar pengar. Vissa aktier är så kallade preferensaktier. Vissa är A-aktier. Dessa aktier ger också en röst vid företagets bolagsstämma. Som aktieägare har man alltså något att säga till om när det gäller företagets strategiska vägval, osv.

Slutligen ger aktier dig rätt att rösta på bolagsstämman. Hur mycket din röst är värd beror på hur många aktier du äger. Här finns det även en skillnad mellan A-aktier och B-aktier där A-aktierna ger större antal röster. Om du inte är intresserad av att påverka bolagets framtid genom att rösta på bolagsstämman behöver du som regel inte bry dig om ifall du investerar i ett företags A-aktie eller B-aktie.

Hur tjänar man pengar på aktier?

Aktier kan generera avkastning – det vill säga vinst – på två olika sätt:

 • Stigande aktiekurs: Aktien stiger i värde – priset på den blir högre. Att aktien stiger i värde kan dels bero på att företaget går bra och lyckas öka sin vinst. Marknadens intresse för bolaget är stort och det finns en hög efterfrågan på aktien. Aktiekursen kan också stiga om marknaden får ökat förtroende för bolaget och anser att risken har sjunkit. En kursvinst innebär att du kan sälja aktierna för mer än vad du köpte dem för. Vinsten realiseras således först när du säljer ditt innehav.
 • Aktieutdelning: Aktieutdelning låter dig ta del av bolagets vinster här och nu, utan att du behöver sälja. Istället för att återinvestera hela vinsten delas en del av den ut till aktieägarna – det blir en så kallad direktavkastning. Större stabila bolag har ofta aktieutdelning, medan mindre och mer expansiva bolag oftare behöver behålla vinsten för att kunna fortsätta växa. Svenska bolag delar som regel ut en gång per år, medan utländska gör det mer frekvent. Här finner du mer information om bolag med högre utdelning även kallat utdelningsaktier.

Vilka risker finns med aktier?

 • Aktier kan både öka och minska i värde, vilket innebär att du kan gå både plus och minus på din investering
 • Du kan inte förlora mer än vad du har investerat (såvida du inte handlar med belåning)
 • En akties chans till vinst är korrelerad med risken för förlust – ju större chans till hög avkastning, desto högre risk
 • En investering i aktier innebär exponering för bolagsrisk, lands- och regionrisk, branschrisk samt en generell marknadsrisk
 • Bästa sättet att hantera dina risker är att diversifiera din portfölj – det vill säga att investera i olika bolag, inom olika branscher och på olika marknader för att på så sätt sprida riskerna och bli mindre sårbar

Hur man kan minska riskerna med aktiesparande?

Bästa sättet att hantera risker är därför att balansera konsekvenserna av en eventuell förlust. Detta görs genom riskspridning – så kallad diversifiering.

Äger du endast aktier i ett enda bolag blir konsekvensen stor om det bolaget av någon anledning skulle gå med förlust. Genom att sprida investeringarna, och således riskerna, i flera olika bolag, inom olika branscher och på olika marknader blir du mindre sårbar för en eventuell förlust i ett av dina innehav.

Den totala konsekvensen av en förlust i ett bolag, blir alltså mindre påtaglig om du har innehav på flera andra håll.

Alltså, så här kan du minska risken med aktier och din aktieportfölj.

 • Sprid risken med fler värdepapper
 • Sprid din risk över flera marknader
 • Diversifiera över tiden

Hur handlar man med aktier?

Det är inte möjligt att som privatperson själv köpa och sälja aktier direkt på börsen. All handel måste istället gå via en bank eller en aktiemäklare.

Traditionella storbanker som Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank erbjuder aktiehandel – men absolut mest förmånligt är det att använda sig av en renodlad aktiemäklare. Vanliga banker tar i regel ut höga avgifter för att förmedla aktiehandel, medan mäklare som Avanza och Nordnet är helt gratis (ej att förväxla med courtage dock, det måste betalas oavsett bank eller mäklare).

Vidare är också utbudet av värdepapper betydligt större hos mäklare speciellt inriktade på finansiell handel, vilket innebär större flexibilitet och bättre valmöjligheter för dig som kund.

Vad styr aktiekurserna?

 • Vinsten: Om företaget uppvisar ökad vinst är det fler som vill äga det och då stiger aktiekursen. Vinsten rapporteras kvartalsvis och aktiekursen kan stiga redan innan rapporten släpps om det finns förväntningar om en ökad vinst.
 • Förväntningar: Just det, förväntningar påverkar som sagt priset på aktier. Om marknaden hade förväntat sig en viss vinst kan aktiekursen sjunka om den rapporterade vinsten blir mindre än förväntningarna. Kursen kan till och med sjunka trots att vinsten är högre än tidigare kvartal!
 • Nya produkter: Om företaget lanserar nya produkter som förväntas ge framtida inkomster kan aktiepriset stiga.
 • Expansion: Nyetableringar utomlands eller på nya orter i Sverige kan få aktiekursen att stiga.
 • Uppköp: Om företaget annonserar att de kommer att köpa ett annat bolag brukar aktiekursen vanligtvis stiga.
 • Utdelningar: När ett företag höjer sin utdelning är det inte ovanligt att marknaden reagerar positivt.
 • Insiderköp: Om insynspersoner köper aktier kan det gillas av marknaden.
 • Nyheter: Alla nyheter om företaget kan påverka aktiekursen.
 • Organisation: Byte av VD eller andra nyckelpersoner kan få aktiekursen att stiga eller falla.
 • Analytiker: Diverse analytiker på banker och tidningar ger då och då köp- eller säljrekommendationer. Ofta påverkar deras analys aktiepriset, oavsett om analysen är korrekt eller inte.
 • Konjunkturen: När ekonomin försämras påverkas börsen. De flesta enskilda aktier påverkas också mer eller mindre.
 • Tekniska faktorer: Om en aktie går in i en stark trend uppåt brukar det finnas en tendens att den fortsätter uppåt ett tag. En aktie kan också hamna i en fallande trend. Det finns fler så kallade tekniska faktorer som har att göra med hur prisgrafen ser ut. Det kan handla om stöd och motstånd i grafen. Tekniska faktorer har störst betydelse för hur aktiepriset rör sig på kort sikt.
 • Räntan: Om Riksbanken höjer räntan påverkar det aktiepriset (och hela aktiemarknaden) negativt. Fler väljer då att placera pengarna på banken eller i räntepapper till lägre risk, vilket får aktiepriserna att falla.
 • Politik och krig: Vad som händer i omvärlden kan påverka både enskilda aktier och hela marknaden.
 • Andra marknader: Svenska börsen är i stor grad beroende av vad som händer i USA, Asien och i Europa. Världens börser hänger i mångt och mycket samman.

Hur påverkar börspsykologi aktier?

Börspsykologi, även kallad marknadspsykologi, är den samlade känslomässiga och beteendemässiga reaktionen hos investerare och handlare på aktiemarknaden. Den påverkar aktiemarknaden på flera sätt:

 1. Köp- och säljbeslut: Börspsykologi kan driva investerare att köpa eller sälja aktier baserat på deras känslor och förväntningar. Om investerare känner optimism kan de vara mer benägna att köpa aktier i tron att priserna kommer att stiga. Å andra sidan kan rädsla leda till att investerare säljer sina aktier i oro för att förlora pengar.
 2. Prisvolatilitet: Känslor som rädsla, girighet och eufori kan leda till ökad volatilitet på aktiemarknaden. Detta innebär att aktiepriserna kan svänga mer dramatiskt baserat på investerares kortsiktiga känslomässiga reaktioner snarare än på långsiktig fundamentalanalys.
 3. Reaktion på nyheter: Börspsykologi påverkar hur investerare reagerar på nyheter och händelser som påverkar företagen. Positiva nyheter kan utlösa optimism och få investerare att köpa aktier, medan negativa nyheter kan utlösa rädsla och säljtryck.
 4. Bubblor och krascher: Börspsykologi kan också leda till bubblor och krascher på aktiemarknaden. En bubbla uppstår när investerare överdriver värdet på en tillgång baserat på känslor av eufori och spekulation. När bubblan brister kan det leda till en krasch där aktiepriserna sjunker dramatiskt när investerare säljer sina övervärderade tillgångar.
 5. Effektivitet och irrationella beteenden: Börspsykologi utmanar den traditionella ekonomiska teorin om att marknaden är fullständigt effektiv och att priserna på tillgångar återspeglar all tillgänglig information. I verkligheten kan marknaden påverkas av investerares irrationella beteenden och känslomässiga reaktioner, vilket kan leda till prisineffektivitet och över- eller undervärderade tillgångar.

Vad bör man veta om aktier och en nyemission?

När det gäller aktier och en nyemission finns det några viktiga saker att veta. För det första, aktier representerar ägarandelar i ett företag. När ett företag vill samla in mer pengar för att växa eller finansiera projekt kan de göra en nyemission. Det innebär att företaget skapar och säljer nya aktier till allmänheten eller befintliga aktieägare.

Det är viktigt att förstå att när en nyemission sker, kan det påverka befintliga aktieägares ägarandelar. Om fler aktier skapas och säljs kan befintliga ägare få en mindre procentuell del av företaget. Å andra sidan kan en nyemission också öka företagets kapital, vilket kan vara positivt för företagets tillväxt och utveckling.

När du överväger att delta i en nyemission är det viktigt att noggrant granska företagets planer och ekonomiska hälsa. Du bör också undersöka vilka villkor som gäller för den nya emissionen, inklusive priset på de nya aktierna och eventuella förmåner som erbjuds till investerare. Att göra en grundlig analys och bedömning av företagets potential och risker är avgörande innan du tar beslut om att investera i en nyemission.

Vad bör man veta om fondemission och aktier?

När ett företag beslutar sig för att genomföra en fondemission, innebär det att de skapar nya aktier och erbjuder dem till befintliga aktieägare. Detta sker vanligtvis i förhållande till antalet aktier som redan ägs av varje aktieägare. Till exempel, om du äger 100 aktier och företaget genomför en fondemission med en förhållandevis en till två, skulle du erbjudas 50 nya aktier. Dessa nya aktier kan vanligtvis köpas till ett lägre pris än marknadspriset vid tiden för fondemissionen, vilket kan göra det mer lockande för aktieägare att delta.

Fondemissioner kan ha olika syften. Ibland används de för att höja kapital för att finansiera företagets tillväxt eller projekt. Andra gånger kan de användas som ett sätt att belöna aktieägare genom att öka antalet aktier de äger. Företag kan också välja att genomföra en fondemission för att justera balansen mellan aktieägarna eller för att förbättra företagets finansiella ställning.

Det är viktigt att förstå att medan en fondemission ökar antalet aktier som företaget har utestående, påverkar den inte det totala värdet av företaget. Det beror på att fondemissionen innebär att företaget skapar nya aktier och ger dem till aktieägarna utan att ta emot några nya pengar i utbyte. Det betyder att ägandet i företaget fördelas över fler aktier, men det totala värdet av företaget förblir detsamma.

När du som aktieägare får ett erbjudande om en fondemission är det viktigt att noggrant överväga dina alternativ. Att delta kan öka antalet aktier du äger, men det kan också påverka din ägarandel och därmed din potentiella avkastning på investeringen. Det kan också vara klokt att undersöka varför företaget genomför fondemissionen och hur den kan påverka företagets framtida utveckling och värde.

Vad bör man veta om en aktiesplit och aktier?

En aktiesplit är när ett företag delar upp sina befintliga aktier till fler aktier. Det innebär att om du äger en aktie innan splitten, kan du efteråt äga fler aktier till ett lägre värde per aktie. Till exempel, om du hade en aktie värd 100 kr innan en 2-för-1-split, skulle du efteråt ha två aktier värda 50 kr vardera.

Det är viktigt att förstå att en aktiesplit inte påverkar värdet på företaget. Det påverkar bara antalet aktier och priset per aktie. Så om du ägde en aktie innan splitten, äger du fortfarande samma andel av företaget efteråt, det är bara att det är uppdelat i fler aktier.

Aktiespliten kan ibland användas för att göra aktierna mer tillgängliga för investerare genom att sänka priset per aktie. Det kan också göras för att öka handelsvolymen på aktiemarknaden och göra det lättare för mindre investerare att köpa aktier.

När en aktiesplit annonseras är det viktigt att följa nyheterna och förstå hur det kommer att påverka dina investeringar. Det kan vara en bra idé att kontrollera med din mäklare eller finansiell rådgivare för att förstå de specifika detaljerna och hur det kan påverka din portfölj.

Vad bör man veta om värdeaktier och aktier?

Värdeaktier och aktier är båda typer av investeringar på aktiemarknaden. Värdeaktier är aktier som anses vara billigare än vad de egentligen är värda enligt olika mätmetoder. Det betyder att investerare tror att dessa aktier har potential att växa och ge god avkastning på lång sikt. Värdeaktier brukar vara i företag som kanske inte får mycket uppmärksamhet från investerare jämfört med stora och populära företag.

Å andra sidan är aktier helt enkelt ägarandelar i ett företag. När du köper aktier blir du delägare i företaget och kan få del av dess vinster genom utdelningar eller genom att sälja aktierna för ett högre pris än vad du köpte dem för.

Det är viktigt att förstå att alla investeringar innebär risker. Priset på aktier kan gå upp och ner beroende på olika faktorer såsom företagets prestanda, marknadens villkor och ekonomiska förändringar. Det är klokt att göra noggrann forskning och överväga din risknivå innan du investerar i värdeaktier eller aktier. Att diversifiera din portfölj genom att äga olika typer av tillgångar kan också minska risken. Innan du börjar investera är det också bra att ha en budget och en plan för dina investeringar. Att söka råd från finansiella experter kan också vara till hjälp för att fatta välgrundade beslut.

Vad bör man veta om tillväxtaktier och aktier?

Tillväxtaktier är aktier i företag som förväntas växa snabbare än genomsnittet jämfört med andra företag på marknaden. Det innebär att de har potential att öka sina intäkter och vinster mer än vad marknaden i allmänhet gör. När du tittar på tillväxtaktier är det viktigt att förstå företagets affärsmodell och vilka faktorer som driver deras tillväxt. Du bör också överväga företagets konkurrenssituation och hur väl de kan bibehålla sin tillväxt på lång sikt. Tillväxtaktier kan vara mer riskfyllda än mer etablerade företag, eftersom det finns en större osäkerhet kring deras framtida resultat. Det är också viktigt att diversifiera din portfölj och inte bara investera i tillväxtaktier, eftersom olika typer av aktier kan prestera olika beroende på marknadens förhållanden. Innan du investerar i tillväxtaktier bör du göra din egen forskning och överväga att prata med en finansiell rådgivare för att se om det passar din risktolerans och investeringsmål.

Vad bör man veta om fundamental analys och aktier?

Fundamental analys är en metod för att bedöma en akties värde genom att titta på företagets grundläggande faktorer. Det handlar om att granska företagets ekonomiska hälsa, som intäkter, vinster, skulder och tillgångar. Genom att studera dessa faktorer kan investerare få en bättre uppfattning om hur värdet på aktien kan utvecklas över tiden.

När man gör en fundamental analys är det viktigt att titta på företagets resultatrapporter och årsredovisningar för att få en bild av hur det har presterat historiskt. Man kan även undersöka företagets konkurrenssituation, branschtrender och marknadsandelar för att förutse framtida utveckling.

En annan viktig del av fundamental analys är att bedöma företagets ledning och deras strategier för tillväxt. Investerares förtroende för företagets ledning kan påverka aktiens värde.

Det är också viktigt att inte bara fokusera på ett enskilt företag utan att jämföra det med andra företag i samma bransch. Det kan ge en bättre förståelse för företagets styrkor och svagheter i jämförelse med konkurrenterna.

Sammanfattningsvis är fundamental analys en viktig metod för att bedöma en akties värde genom att granska företagets ekonomiska hälsa, ledning och branschförhållanden. Det är ett verktyg som investerare använder för att fatta välgrundade beslut om sina investeringar på aktiemarknaden.

Vad bör man veta om olika nyckeltal och aktier?

När det gäller att förstå nyckeltal och aktier finns det några viktiga saker att känna till. Först och främst är det viktigt att förstå vad nyckeltal är. Nyckeltal är mått som används för att bedöma en företags ekonomiska prestanda och hälsa. När du tittar på aktier kan nyckeltal ge dig insikt om hur företaget presterar och om det kan vara en bra investering. Här är några vanliga nyckeltal att hålla koll på:

 1. P/E-tal (Pris/Förtjänstförhållande):
  • Ett högt P/E-tal kan tyda på att investerare förväntar sig hög tillväxt i framtiden för företaget. Det kan vara positivt om företaget faktiskt kan leverera på dessa förväntningar, men det kan också innebära en högre risk om framtida vinster inte lever upp till förväntningarna.
  • Å andra sidan kan ett lågt P/E-tal indikera att marknaden inte har stora förväntningar på företagets tillväxt. Det kan vara en möjlighet för investerare att köpa aktier till ett lägre pris jämfört med dess faktiska värde.
 2. EPS (Resultat per aktie):
  • EPS är ett viktigt mått på ett företags lönsamhet och tillväxt. Om EPS ökar över tid kan det tyda på att företaget är på rätt väg och att dess affärsstrategi är framgångsrik.
  • Det är också viktigt att överväga om EPS-tillväxten är hållbar på lång sikt och om den överstiger genomsnittet för branschen.
 3. Skuldsättningsgrad:
  • En hög skuldsättningsgrad kan innebära att företaget har en stor skuldbörda och därmed högre finansiell risk. Det kan begränsa företagets möjligheter till expansion eller att klara av tuffa ekonomiska perioder.
  • Å andra sidan kan ett företag med låg skuldsättning ha bättre finansiell flexibilitet och mindre risk för finansiella svårigheter.
 4. Likviditetsgrad:
  • En hög likviditetsgrad innebär att företaget har tillräckligt med likvida tillgångar för att täcka sina kortsiktiga skulder om det skulle behövas. Det ger investerare och långivare förtroende för företagets ekonomiska stabilitet.
  • Om likviditetsgraden är låg kan det indikera att företaget har svårigheter att betala sina kortsiktiga skulder, vilket kan vara en varningssignal för investerare.
 5. ROE (Avkastning på eget kapital):
  • ROE visar hur effektivt ett företag använder sitt eget kapital för att generera vinst. En hög ROE kan tyda på att företaget är effektivt och lönsamt.
  • Det är viktigt att överväga ROE i förhållande till branschgenomsnittet för att få en mer meningsfull jämförelse av företagets prestanda.

Vad bör man veta om teknisk analys och aktier?

Teknisk analys är en metod som används för att analysera aktiers prisrörelser och mönster genom att titta på historisk data, som priser och volymer. Det är viktigt att förstå några grundläggande koncept för att använda teknisk analys på ett effektivt sätt.

Först och främst är det viktigt att förstå att teknisk analys inte tar hänsyn till företagets fundamentala faktorer, som vinst, intäkter eller konkurrenssituation. Istället fokuserar det på att identifiera mönster och trender i aktiens prisgraf.

En viktig del av teknisk analys är användningen av olika verktyg och indikatorer. Det kan inkludera saker som glidande medelvärden, MACD, RSI och Bollinger Bands. Dessa hjälper till att identifiera mönster och signaler som kan indikera när det är lämpligt att köpa eller sälja en aktie.

Det är också viktigt att förstå begreppet stöd- och motståndsnivåer. Stödnivåer är prisnivåer där aktiens nedgång troligtvis kommer att avta eller omvända sig, medan motståndsnivåer är prisnivåer där aktiens uppgång troligtvis kommer att stoppa eller vända sig.

Teknisk analys kan vara användbart för att identifiera mönster och trender på kort och medellång sikt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är en garanterad metod för att förutse marknaden. Det är alltid klokt att använda teknisk analys tillsammans med andra metoder och att göra sin egen forskning innan man tar investeringsbeslut.

Hur undviker man vanliga misstag på börsen?

För att undvika vanliga misstag på börsen är det viktigt att först och främst ha en tydlig och välgenomtänkt investeringsplan. Detta innebär att du måste sätta upp mål för din investering, bestämma din risktolerans och fastställa en strategi för hur du ska nå dina mål. Att följa din plan noggrant är avgörande för att undvika att agera impulsivt, vilket ofta leder till kortsiktiga och förlustbringande beslut.

Ett vanligt misstag är att investera utan tillräcklig forskning och analys. Det är viktigt att noggrant undersöka de företag eller tillgångar du överväger att investera i. Detta innefattar att granska deras finansiella rapporter, bedöma deras konkurrensfördelar, och förstå deras affärsmodell och marknadsposition. Att göra grundlig due diligence minskar risken för att investera i företag med osäker framtid och ökar chanserna för långsiktig framgång.

En annan vanlig fallgrop är att överexponera sig i en enda aktie eller sektor. Att diversifiera din portfölj genom att investera i olika branscher och tillgångsklasser kan minska risken för stora förluster om en specifik sektor eller företag underpresterar. Genom att sprida riskerna kan du skydda din portfölj mot oväntade händelser och skapa en mer stabil avkastning över tid.

Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar när det gäller avkastningen på börsen. Att förvänta sig orealistiskt höga avkastningar på kort tid kan leda till att du tar onödiga risker eller blir besviken när marknaden inte utvecklas som förväntat. Att ha en långsiktig investeringshorisont och vara beredd att hantera marknadens upp- och nedgångar är avgörande för att uppnå stabil och hållbar tillväxt på lång sikt.

Slutligen är det viktigt att undvika att följa massan och istället göra oberoende beslut baserade på din egen analys och bedömning. Att låta sig påverkas av marknadshype eller kortsiktiga trender kan leda till att du förlorar fokus på dina långsiktiga mål och tar beslut som inte är i linje med din investeringsstrategi. Att hålla fast vid din plan och stanna lugn under perioder av volatilitet är nyckeln till att undvika vanliga misstag och uppnå långsiktig framgång på börsen.

Starta upp ditt aktiesparande hos Avanza

avanza

Starta ett gratis aktiekonto hos Avanza och välj bland tusentals av aktier att spara i

 

Starta upp ditt fondsparande hos Nordnet

campaign-logo

Starta ett gratis aktiekonto hos Nordnet och välj bland över 1 300 fonder att spara i

 

FAQ – Vanliga frågor och svar

Hur mycket pengar ska man ha för att köpa aktier?

Du kan komma igång med att köpa och spara i aktier med så lite pengar som några hundra kronor. Se dock upp för avgifter och kostnader som snabbt kan äta upp ditt kapital.

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger ett bolags aktie blir du därför delägare i företaget.

Varför ska man handla med aktier?

Att spara i aktiemarknaden är ett bra sätt att få avkastning över både lång och kort tid och därför en populär sparform.

Hur mycket pengar kan man tjäna på aktier?

Man kan tjäna väldigt mycket pengar på aktier. Warren Buffett har blivit miljardär på aktier. Man kan också förlora mycket pengar på aktier.

Hur gör man när man vill köpa aktier?

Handel av aktier sker vanligtvis på en så kallad aktiebörs. För att kunna handla med aktier och andra värdepapper måste man ha ett särskilt konto, ibland även kallat för depå eller förvar. Det finns flera olika typer av konton för att handla aktier, där Investeringssparkonto (ISK) är den vanligaste kontoformen. Vi rekommenderar att öppna dem på Avanza eller Nordnet.

Kan en aktie gå ner mer än 100%?

Nej, det kan den inte.

Vilka aktier är bra för nybörjare?

Nedan är en lista med de mest ägda aktierna på Avanza. Detta betyder inte att de nödvändigtvis är de bästa aktierna för en nybörjarportfölj men det visar att det finns en stark tro på just dessa bland många aktieägare. Det är som sagt viktigt att du gör din egen analys innan du handlar.

Bolag Ägare
1 Investor B 115 066
2 Hennes & Mauritz B 92 012
3 Swedbank A 91 345
4 Volvo B 65 765
5 Kinnevik B 61 665
6 Nordea 55 456
7 Latour B 54 347
8 Castellum 48 222
9 Telia 47 164
10 Axfood 44 447

Hur följer man aktier?

På Samuelssons Rapport finner du aktuella kurser, nyckeltal och nyheter med mera för dig som vill kunna följa aktier.

En aktie kan sjunka till noll kronor.

Vad kostar det att köpa aktier?

När man handlar med aktier betalar man en handelsavgift, kallad courtage. Det kostar olika beroende på vilken mäklare du handlar hos (till exempel en bank), vilken marknad du handlar på och hur mycket du ska handla för.

När vet man att en aktie är köpvärd?

En köpvärd aktie är en aktie där man har hög sannolikhet för en stigande aktiekurs. För att veta det bör man göra en aktieanalys.

Vad är en aktie och hur fungerar aktiehandel?

En aktie är en ägarandel i ett företag som ger ägaren rätt till en del av företagets vinster samt en röst i bolagsbeslut. Genom att köpa och sälja aktier på en aktiemarknad kan investerare dra nytta av kursförändringar och öka sin förmögenhet.

Vilka är de grundläggande principerna för att investera i aktier?

Att investera i aktier kräver tålamod, forskning och riskhantering. Det är viktigt att förstå bolagets verksamhet, analysera dess finansiella prestanda och diversifiera sin portfölj för att minimera risk.

Hur påverkar Stockholmsbörsen aktiekurserna?

Stockholmsbörsen fungerar som en marknadsplats där köpare och säljare möts för att handla med aktier. Aktiekurserna på börsen påverkas av faktorer som företagens resultat, ekonomiska indikatorer och globala händelser.

Hur kommer jag igång med att köpa och sälja aktier?

För att börja handla med aktier behöver du öppna ett depåkonto hos en bank eller en nätmäklare. Genom att placera köp- och säljordrar på börsen kan du aktivt förvalta din aktieportfölj.

Vad är courtage och hur påverkar det mitt sparande?

Courtage är den avgift som du betalar för att köpa och sälja aktier. Det är viktigt att jämföra courtageavgifter mellan olika aktörer för att minimera kostnaderna och maximera ditt sparande på lång sikt.

Vilka är de vanligaste fallgroparna för nybörjare att undvika?

Nybörjare inom aktiehandel bör undvika vanliga misstag som att spekulera på kortsiktiga trender, följa marknadshype och investera utan noggrann analys. Det är viktigt att ha en långsiktig strategi och vara disciplinerad i sina investeringsbeslut.

Vilka är fördelarna med att handla med aktier?

Att handla med aktier kan ge dig möjlighet att öka din förmögenhet genom kapitaltillväxt och utdelningar. Det ger även en chans att bli delägare i framgångsrika företag och dra nytta av aktiemarknadens tillväxtpotential.

Hur fungerar ett investeringssparkonto (ISK) och vilka fördelar erbjuder det?

Ett investeringssparkonto är ett skatteeffektivt sätt att spara och investera i värdepapper, inklusive aktier och fonder. Genom att placera sina tillgångar i ett ISK kan investerare dra nytta av skattefördelar och långsiktig kapitaltillväxt.

Hur kan jag lära mig mer om värdepapper och aktiemarknaden?

Det finns många resurser tillgängliga för att lära sig mer om värdepapper och aktiemarknaden, inklusive böcker, kurser, webbplatser och seminarier. Genom att kontinuerligt utbilda sig kan investerare förbättra sina kunskaper och färdigheter inom aktiehandel.

Vad är viktigt att tänka på när man köper och säljer aktier?

Vid köp och försäljning av aktier är det viktigt att ha en långsiktig investeringsstrategi, diversifiera portföljen och följa noggrann riskhantering. Det är också viktigt att regelbundet utvärdera och justera sin portfölj baserat på förändrade marknadsförhållanden.

Hur kan man få tillbaka investerade pengar om man säljer aktier?

När man säljer aktier på börsen får man tillbaka det investerade kapitalet samt eventuell vinst eller förlust beroende på kursutvecklingen. Det är viktigt att ha en exitstrategi och vara medveten om potentiella transaktionskostnader.

Hur kan man effektivt diversifiera sitt aktieportfölj?

Genom att investera i olika typer av aktier inom olika branscher och geografiska områden kan man minska risken i sin portfölj. Att ha en diversifierad portfölj kan hjälpa till att sprida riskerna och maximera avkastningen över tid.

Vilka är de grundläggande stegen för att komma igång med aktiehandel?

För att komma igång med aktiehandel behöver man öppna ett aktiekonto, genomföra en marknadsanalys, välja lämpliga aktier att investera i och placera köp- och säljordrar på börsen. Genom att följa marknadsutvecklingen kan investerare fatta välgrundade beslut.

Vad är skillnaden mellan att handla på lång- och kortsikt?

Att handla på långsikt innebär att man investerar i aktier med målet att behålla dem under en längre tidsperiod för att dra nytta av marknadens långsiktiga tillväxtpotential. Å andra sidan innebär kortsiktig handel att man köper och säljer aktier med syfte att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser.

Hur kan man förstå och tolka aktiekursens fluktuationer?

Aktiekursens fluktuationer påverkas av utbud och efterfrågan samt olika marknadsfaktorer och händelser. Genom att analysera bolagsrapporter, ekonomiska nyheter och tekniska indikatorer kan investerare förstå varför aktiekurserna svänger och fatta välgrundade beslut.

Vad innebär aktieskola?

Aktieskola är en resurs för att lära sig grunderna och komma igång med att handla aktier.

Hur börjar man med aktier?

För att börja med aktier behöver du öppna ett investeringkonto hos en mäklare och lära dig mer om olika aktier.

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare?

För nybörjare inom aktier rekommenderas att välja stabila och väletablerade företag för att minimera riskerna.

Var kan man lära sig mer om aktiekursen?

Du kan följa aktiekursen i realtid på olika finanssidor och appar som erbjuder den informationen.

Hur handlar man aktier med en webbläsare?

Du kan enkelt köpa och sälja aktier genom att logga in på din mäklares webbplats och utföra transaktioner där.

Vad behöver jag veta om aktier för att investera?

Du bör ha kunskap om olika aktier, hur aktiemarknaden fungerar och hur du kan diversifiera din portfölj för att minimera riskerna.

Varför ska jag spara i aktier istället för fonder?

Aktier ger dig möjligheten att äga andelar i ett företag och dra nytta av dess vinst, medan fonder investerar i ett brett spektrum av tillgångar.

ORDLISTA – För Aktieskola

Aktie – Ett andel av ett företags ägande som vanligtvis kan köpas och säljas på en börs.

Aktieanalys – En process där en investerare utvärderar en akties värde och framtida potential genom att granska olika faktorer såsom företagets finansiella resultat, branschens trender och marknadsförhållanden.

Aktieindex – En samling av aktier som representerar en del av marknaden eller en specifik bransch, vanligtvis används för att mäta marknadens prestanda.

Aktieoptioner – Kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss aktie till ett förutbestämt pris inom en viss tidsram.

Aktieportfölj – En samling av olika aktier som ägs av en investerare eller institution.

Aktieutdelning – En del av ett företags vinst som delas ut till aktieägarna i form av pengar eller ytterligare aktier.

Avkastning – Måttet på hur mycket pengar en investering genererar i förhållande till dess initiala kostnad, vanligtvis uttryckt som en procentandel.

Bear Market – En marknadssituation där aktiekurserna överlag sjunker under en längre tidsperiod.

Börskrasch – En snabb och betydande nedgång i aktiekurserna på en marknad, ofta resulterande i stora förluster för investerare.

Börsnotering – Processen där ett företags aktier för första gången blir tillgängliga för allmänheten att köpa och sälja på en börs.

Bull Market – En marknadssituation där aktiekurserna överlag stiger under en längre tidsperiod.

Cirkulerande aktier – Antalet aktier av ett företag som är tillgängliga för allmänheten och inte hålls av företaget självt.

Day Trading – Köp och försäljning av aktier under en och samma handelsdag i syfte att dra nytta av små prisrörelser.

Direktavkastning – En akties utdelning uttryckt som en procentandel av dess aktuella marknadspris.

Dividend Yield – En mått på en akties avkastning i form av utdelning i förhållande till dess aktuella pris, uttryckt som en procentandel.

EPS (Earnings Per Share) – Företagets vinst delat med det totala antalet utestående aktier, vilket ger en indikation på hur mycket vinst varje aktie genererar.

ETF (Exchange-Traded Fund) – En fond som handlas på en börs och följer värdet på ett index, råvara eller en samling av tillgångar.

Fond – En pool av pengar som investeras i olika tillgångar såsom aktier, obligationer eller råvaror med målet att generera avkastning för investerarna.

Fondförvaltare – En person eller institution som ansvarar för att förvalta en fonds investeringar enligt dess mål och strategi.

Företagsvärdering – Processen att bestämma ett företags värde genom att analysera dess finansiella resultat, tillgångar och framtidsutsikter.

Hedgefond – En investeringsfond som använder olika strategier för att försöka generera positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden.

Indexfond – En fond som följer ett specifikt aktieindex och har som mål att matcha dess prestanda.

Initial Public Offering (IPO) – Processen där ett privat företag för första gången erbjuder sina aktier till allmänheten för att köpa och sälja på en börs.

Insiderhandel – Köp eller försäljning av en aktie baserat på icke-offentlig information om företaget, vilket är olagligt.

Investmentbank – En finansiell institution som hjälper företag med att utfärda värdepapper och genomföra finansiella transaktioner såsom fusioner och förvärv.

Investeringshorisont – Den tid som en investerare planerar att hålla en investering innan den säljs, vanligtvis kortsiktig eller långsiktig.

Investeringsstrategi – En plan eller metod för hur en investerare väljer och förvaltar sina investeringar för att uppnå sina ekonomiska mål.

Kapitalförvaltning – Förvaltningen av en persons eller organisations investeringar och tillgångar för att maximera avkastningen över tiden.

Kapitalvinst – Vinsten som uppnås när en tillgång säljs för ett högre pris än dess inköpspris.

Kapitalvärde – Det totala värdet på en investering, inklusive dess ursprungliga investering plus eventuella vinster eller förluster.

Kassaflöde per aktie – Företagets kassaflöde delat med det totala antalet utestående aktier, vilket ger en indikation på hur mycket kassaflöde varje aktie genererar.

Leverage – Användningen av skuldsättning för att öka den potentiella avkastningen på en investering, men som också ökar risken för förluster.

Likviditet – Förmågan att snabbt och enkelt omvandla en tillgång till kontanter utan att påverka dess pris.

Margin Call – Ett krav från en mäklare att en investerare måste sätta in mer kapital på sitt konto för att täcka förluster från handel på marginal.

Marknadskapitalisering – Det totala värdet på ett företags utestående aktier, beräknat genom att multiplicera aktiekursen med det totala antalet aktier.

Optioner – Kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss tidsram.

P/E-tal (Price-Earnings Ratio) – Förhållandet mellan en akties aktuella marknadspris och dess vinst per aktie, används för att bedöma om en aktie är övervärderad eller undervärderad.

Penny stock – En aktie med lågt pris, vanligtvis handlad utanför de större börserna och med hög volatilitet.

Pensionsfond – En fond som samlar in och investerar pengar från anställda för att tillhandahålla pensioner och andra förmåner efter pensioneringen.

Portföljförvaltning – Processen att skapa och förvalta en portfölj av olika investeringar för att uppnå specifika finansiella mål.

Primärmarknad – Marknaden där nya värdepapper först utfärdas och säljs, vanligtvis genom IPO:er.

Ränta – Kostnaden för att låna pengar eller avkastningen på att placera pengar i en investering.

Risk – Osäkerheten kring framtida avkastning på en investering, inklusive möjligheten till förluster.

Råvaror – Obehandlade material såsom metaller, livsmedel och energi som används för produktion av varor och tjänster.

Sekundärmarknad – Marknaden där befintliga värdepapper köps och säljs mellan investerare, inklusive börsen.

Short Selling – Försäljning av en tillgång som en investerare inte äger i förväg, med avsikt att köpa tillbaka tillgången till ett lägre pris och därigenom göra vinst.

Spread – Skillnaden mellan köp- och säljpriset för en tillgång, vilket representerar kostnaden för att handla den tillgången.

Stop-Loss Order – En order som automatiskt säljer en tillgång om dess pris når en förutbestämd nivå för att minska förluster.

Teknisk analys – En metod för att förutsäga framtida prisrörelser på en marknad genom att analysera historiska pris- och volymdata.

Tillväxtaktier – Aktier i företag som förväntas växa snabbare än genomsnittet och därmed ge högre avkastning på investeringen.

Tillväxtfond – En fond som investerar i aktier i företag med hög tillväxtpotential.

Utdelning – En del av ett företags vinst som delas ut till aktieägarna i form av pengar eller ytterligare aktier.

Utestående aktier – Antalet aktier av ett företag som är tillgängliga för allmänheten att handla och som inte hålls av företaget självt.

Valuta – Ett lands officiella pengaenhet, som används för att handla varor och tjänster samt som en investeringsform.

Valutahandel – Handel med olika valutor på valutamarknaden i syfte att tjäna på prisförändringar.

Värdepapper – Finansiella instrument såsom aktier, obligationer och optioner som representerar äganderätt till eller skuldförbindelser från ett företag eller en regering.

Volatilitet – Måttet på hur mycket och hur snabbt priset på en tillgång ändras över tid, vanligtvis uttryckt som en procentandel.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?