February 11

Aktieskola – Lär Dig Allt Om Att Spara Och Köpa Aktier

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

AKTIESKOLAN

– lär dig allt om aktier med denna aktieskola

Här hittar du Samuelssons Rapport gratis aktieskola, en av internets bästa aktieskolor för aktiesparande och aktier. Här hittar du allt du behöver veta för att börja tjäna pengar på aktiemarknaden.

Aktieskolan passar dig som är ny på börsen men även dig som hållit på och handlat på börsen tidigare.

Varför köpa och spara i aktier – Aktiesparande?

Fördelarna med att spara i aktiesparande är att du slipper förvaltningsavgifterna som finns i en fond. Du betalar istället en avgift varje gång du köper en aktie, som kallas courtage. Du kan även ha chans till högre avkastning när du investerar i aktier jämfört med fonder.

Aktiemarknaden har historiskt sett varit ett bra ställe att låta dina pengar växa över tid, vilket är en av anledningarna till att många väljer att spara i aktier. Särskilt i tider med låga räntor på vanliga sparkonton och stigande inflation kan det vara en god idé att leta efter investeringsstrategier som ger avkastning, annars riskerar pengarna att minska över tid. Så det är ofta ett bra alternativ för dem som sparar att spara i aktier.

Det är du som bestämmer vilka företag du vill vara investerad i, vilket gör att du helt bestämmer hur din aktieportfölj ska se ut. Men aktier kräver också lite mer av dig som sparar, eftersom du själv behöver bevaka de företag som du har köpt aktier i för att se hur de presterar.

En fin bieffekt av att investera sina pengar på börsen är något som Albert Einstein påstås ha kallat för världens åttonde underverk: ränta på ränta-effekten.

Du maximerar ränta på ränta-effekten att göra följande:

 • Aktiespara långsiktigt och regelbundet
 • Återinvestera dina utdelningar
 • Ju högre utdelningar – desto större blir din ränta på ränta-effekt

Risken är högre hos aktier jämför med fonder men en högre risk ger en större chans till avkastning, och det är därför många väljer att spara i aktier.

Aktier eller fonder?

I snitt har börsen gett en avkastning på mellan 7-10 procent per år. Inget annat lättillgängligt tillgångsslag har haft en så positiv utveckling som aktier.

Det är bra att välja något som passar din personlighet. Aktier har högre risk men också chans till högre avkasnting. Gillar du lägre risk så är fonder ditt alternativ men då får du också vara beredd på lägre avkastning jämfört med aktier.

Nedan ger jag lite tips på när aktier eller fonder passar generellt. Om du vill så kan du kombinera båda, det sprider också risken.

Aktier passar dig om;

– Du har tid att lägga ner på att analysera och läsa
– Du vill ha möjlighet till högre avkastning men också kan tänka sig att ta en högre risk

Fonder passar dig om;

– Du vill ha ett sparande med lite lägre risk
– Du inte har tid att lägga på att läsa och analysera

Varför inte blanda, så om du äger enstaka aktier kan det kanske vara värt att dela upp ditt sparande och också investera i fonder. På så sätt får du en bättre riskspridning och behöver inte göra något annat.

Hur börjar man spara i aktier?

Som privatperson kan du inte själv köpa aktier på Stockholmsbörsen. Du behöver en aktiemäklare som gör det åt dig, det är helt enkelt ett företag som köper och säljer aktier på uppdrag av andra företag eller en privatperson, som dig. Vi rekommenderar Avanza och Nordnet.

Vad är en aktie?

Aktier är ägarandelar i ett företag som är registrerat som aktiebolag. När du äger aktier äger du en del av verksamheten.

Det första vi behöver reda ut är vad en aktie egentligen är. En aktie är en andel i ett företag. Genom att köpa en aktie så investerar du i en liten del av det bolaget och får således ta del av och får tillbaka den eventuella vinst som företaget gör. Detta kallas för utdelning och är något som alla aktieinvesterare strävar efter att erhålla. Om bolaget går med förlust istället, så kommer detta förmodligen att innebära att aktiekursen faller.

Aktierna man äger blir då värda mindre pengar och på så sätt tjänar man eller förlorar pengarna på samma sätt som företaget tjänar och förlorar pengar. Vissa aktier är så kallade preferensaktier. Vissa är A-aktier. Dessa aktier ger också en röst vid företagets bolagsstämma. Som aktieägare har man alltså något att säga till om när det gäller företagets strategiska vägval, osv.

Slutligen ger aktier dig rätt att rösta på bolagsstämman. Hur mycket din röst är värd beror på hur många aktier du äger. Här finns det även en skillnad mellan A-aktier och B-aktier där A-aktierna ger större antal röster. Om du inte är intresserad av att påverka bolagets framtid genom att rösta på bolagsstämman behöver du som regel inte bry dig om ifall du investerar i ett företags A-aktie eller B-aktie.

Så tjänar du pengar på aktier

Aktier kan generera avkastning – det vill säga vinst – på två olika sätt:

 • Stigande aktiekurs: Aktien stiger i värde – priset på den blir högre. Att aktien stiger i värde kan dels bero på att företaget går bra och lyckas öka sin vinst. Marknadens intresse för bolaget är stort och det finns en hög efterfrågan på aktien. Aktiekursen kan också stiga om marknaden får ökat förtroende för bolaget och anser att risken har sjunkit. En kursvinst innebär att du kan sälja aktierna för mer än vad du köpte dem för. Vinsten realiseras således först när du säljer ditt innehav.
 • Aktieutdelning: Aktieutdelning låter dig ta del av bolagets vinster här och nu, utan att du behöver sälja. Istället för att återinvestera hela vinsten delas en del av den ut till aktieägarna – det blir en så kallad direktavkastning. Större stabila bolag har ofta aktieutdelning, medan mindre och mer expansiva bolag oftare behöver behålla vinsten för att kunna fortsätta växa. Svenska bolag delar som regel ut en gång per år, medan utländska gör det mer frekvent. Här finner du mer information om bolag med högre utdelning även kallat utdelningsaktier.

Risker med aktier

 • Aktier kan både öka och minska i värde, vilket innebär att du kan gå både plus och minus på din investering
 • Du kan inte förlora mer än vad du har investerat (såvida du inte handlar med belåning)
 • En akties chans till vinst är korrelerad med risken för förlust – ju större chans till hög avkastning, desto högre risk
 • En investering i aktier innebär exponering för bolagsrisk, lands- och regionrisk, branschrisk samt en generell marknadsrisk
 • Bästa sättet att hantera dina risker är att diversifiera din portfölj – det vill säga att investera i olika bolag, inom olika branscher och på olika marknader för att på så sätt sprida riskerna och bli mindre sårbar

Hur man kan minska riskerna med aktiesparande

Bästa sättet att hantera risker är därför att balansera konsekvenserna av en eventuell förlust. Detta görs genom riskspridning – så kallad diversifiering.

Äger du endast aktier i ett enda bolag blir konsekvensen stor om det bolaget av någon anledning skulle gå med förlust. Genom att sprida investeringarna, och således riskerna, i flera olika bolag, inom olika branscher och på olika marknader blir du mindre sårbar för en eventuell förlust i ett av dina innehav.

Den totala konsekvensen av en förlust i ett bolag, blir alltså mindre påtaglig om du har innehav på flera andra håll.

Alltså, så här kan du minska risken med aktier och din aktieportfölj.

 • Sprid risken med fler värdepapper
 • Sprid din risk över flera marknader
 • Diversifiera över tiden

Hur du handlar med aktier

Det är inte möjligt att som privatperson själv köpa och sälja aktier direkt på börsen. All handel måste istället gå via en bank eller en aktiemäklare.

Traditionella storbanker som Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank erbjuder aktiehandel – men absolut mest förmånligt är det att använda sig av en renodlad aktiemäklare. Vanliga banker tar i regel ut höga avgifter för att förmedla aktiehandel, medan mäklare som Avanza och Nordnet är helt gratis (ej att förväxla med courtage dock, det måste betalas oavsett bank eller mäklare).

Vidare är också utbudet av värdepapper betydligt större hos mäklare speciellt inriktade på finansiell handel, vilket innebär större flexibilitet och bättre valmöjligheter för dig som kund.

Vad styr aktiekurserna?

 • Vinsten: Om företaget uppvisar ökad vinst är det fler som vill äga det och då stiger aktiekursen. Vinsten rapporteras kvartalsvis och aktiekursen kan stiga redan innan rapporten släpps om det finns förväntningar om en ökad vinst.
 • Förväntningar: Just det, förväntningar påverkar som sagt priset på aktier. Om marknaden hade förväntat sig en viss vinst kan aktiekursen sjunka om den rapporterade vinsten blir mindre än förväntningarna. Kursen kan till och med sjunka trots att vinsten är högre än tidigare kvartal!
 • Nya produkter: Om företaget lanserar nya produkter som förväntas ge framtida inkomster kan aktiepriset stiga.
 • Expansion: Nyetableringar utomlands eller på nya orter i Sverige kan få aktiekursen att stiga.
 • Uppköp: Om företaget annonserar att de kommer att köpa ett annat bolag brukar aktiekursen vanligtvis stiga.
 • Utdelningar: När ett företag höjer sin utdelning är det inte ovanligt att marknaden reagerar positivt.
 • Insiderköp: Om insynspersoner köper aktier kan det gillas av marknaden.
 • Nyheter: Alla nyheter om företaget kan påverka aktiekursen.
 • Organisation: Byte av VD eller andra nyckelpersoner kan få aktiekursen att stiga eller falla.
 • Analytiker: Diverse analytiker på banker och tidningar ger då och då köp- eller säljrekommendationer. Ofta påverkar deras analys aktiepriset, oavsett om analysen är korrekt eller inte.
 • Konjunkturen: När ekonomin försämras påverkas börsen. De flesta enskilda aktier påverkas också mer eller mindre.
 • Tekniska faktorer: Om en aktie går in i en stark trend uppåt brukar det finnas en tendens att den fortsätter uppåt ett tag. En aktie kan också hamna i en fallande trend. Det finns fler så kallade tekniska faktorer som har att göra med hur prisgrafen ser ut. Det kan handla om stöd och motstånd i grafen. Tekniska faktorer har störst betydelse för hur aktiepriset rör sig på kort sikt.
 • Räntan: Om Riksbanken höjer räntan påverkar det aktiepriset (och hela aktiemarknaden) negativt. Fler väljer då att placera pengarna på banken eller i räntepapper till lägre risk, vilket får aktiepriserna att falla.
 • Politik och krig: Vad som händer i omvärlden kan påverka både enskilda aktier och hela marknaden.
 • Andra marknader: Svenska börsen är i stor grad beroende av vad som händer i USA, Asien och i Europa. Världens börser hänger i mångt och mycket samman.

Börspsykologi

Börspsykologin är en oerhört viktig del av marknaden. Den psykologiska aspekten är den faktor som i störst utsträckning grusar många småsparares utsikter för att bygga en framgångsrik aktieportfölj. Och när du använder dig av aktier läggs ytterligare ett lager av psykologi ovanpå de övriga lagren.

Tyvärr har långt ifrån alla en plan för vad man ska göra i en stressad och pressad situation då börsen faller kraftigt. Detta leder till att du riskerar att fatta än sämre beslut i tider av nedgång då svängarna också blir större. Av denna anledning är det viktigt att noga överväga din risk och din personlighet och hur du passar med att spara i aktier.

Nyemission

Nyemission kallas det när ett bolag behöver ha in pengar och erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Ordet nyemission kommer från ordet emission, som faktiskt betyder värdepapper. Den är alltså en nyutgivning av aktier. När ett företag behöver ha in nytt kapital så kan en nyemission göras för att få in nytt kapital. Det kan vara så att bolaget vill expandera till en ny marknad. En annan vanlig orsak till en nyemission är att det går dåligt för bolaget. Om ett företag är i kris och det kanske till och med finns en stundande konkurs runt hörnet, så kan bolagsledningen sätta ihop en plan för hur dom, med en bestämd summa pengar, ska kunna få bolaget på fötter igen.

Fondemission

Fondemission innebär att ett bolags vinst delas ut till aktieägarna i form av nya aktier eller en ökning av befintliga aktiers pris. Fondemission innebär att ett bolags vinst delas ut till aktieägarna. På engelska säger man bonus issue, scrip issue eller capitalization issue. Fondemission innebär ingen värdeökning för företagets aktieägare. Bolaget får dock en bättre kreditvärdighet genom att kapitalet hårdare är låst till bolaget. Beslut om en fondemission fattas av bolagsstämman. En fondemission kan ske genom att nya aktier ges ut men även genom att öka aktiekapitalet utan utgivande av nya aktier.

Aktiesplit

En aktiesplit innebär att man delar upp en aktie i två eller flera delar. Vid en omvänd aktiesplit lägger man istället samman flera aktier till en. En ordinarie split görs i syfte att sänka aktiens kurs, medan en omvänd istället användas för att få upp kursen.

Aktiesplittar är vanligt förekommande begrepp inom området aktier och handel med aktier – men vad innebär det egentligen? Och går det till rent praktiskt? Påverkas man som ägare av en aktie för vilken en uppdelningen skall genomföras – och i sådana fall hur?

Värdeaktier

Definitionen av värdeaktier är aktier som marknaden värderar relativt lågt i förhållande till de fundamentala värden som finns i bolagen. Ofta handlar det om aktier i rätt så mogna bolag, stora företag som hängt med ett tag. Tillväxten är sällan särskilt hög. Ibland går de under namnet stabila aktier. Att investera i värdeaktier handlar om att utgå från att marknaden överreagerat. Det handlar om att hitta bolag som egentligen är värda mer än vad dagens kurs indikerar. De som tror på denna typ av aktier kallas för värdeinvesterare. Warren Buffett är en känd sådan, liksom hans förebild Benjamin Graham.

Tillväxtaktier

Tillväxtaktier är aktier med hög tillväxt, betydligt högre än snittet på börsen. När omsättning och kanske även vinst stiger avspeglar sig det förr eller senare i aktiepriset. Denna typ av aktier kan därför stiga i pris ganska mycket – vissa rent av så mycket att de kallas för aktieraketer. Ofta stiger priset så mycket att det leder till höga eller skyhöga värderingsmultiplar. De värderas alltså mycket högre än värdeaktier. Det beror på att marknaden förväntar sig se stark tillväxt de kommande åren.

Fundamental analys

Med fundamental analys kan man bedöma ett företags värde genom att titta på bolaget utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att en fundamental analytiker baserar sina investeringsbeslut på en olika faktorer ofta kallade nyckeltal.

Olika nyckeltal

 • Substansvärde: Substansvärdet är värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde.
 • Direktavkastning: Direktavkastningen är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år
 • P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster.
 • P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust.
 • P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt ett företag är.
 • PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i ett företag värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier.
 • EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet.
 • EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en analysmetod som används för att analysera en finansiell tillgång likt aktier, råvaror, valutapar, optioner eller terminer, för att försöka hitta bra tidpunkter att gå in i marknaden. Man kan använda teknisk analys för att förutsäga vart kursen är på väg, genom att aktie analysera de historiska prisrörelserna. Anhängare av teknisk analys använder sig av olika sorters grafer och marknadsdata för att studera hur börsen har rört sig och hur olika aktörer har påverkat kursen, för att förutsäga framtida prisrörelser.

Undvik Vanliga Misstag På Börsen

Här är några tips på hur du kan undvika vanliga misstag på börsen. Det gör du genom att:

 • Sprid dina risker med flera aktier
 • Spara långsiktigt
 • Förstå vad du köper
 • Undvik att köpa och sälja för ofta
 • Undvik att agera i panik
 • Fånga inte fallande knivar
 • Undvik att behålla förlorarna och sälja vinnarna

Starta upp ditt aktiesparande hos Avanza

avanza

Starta ett gratis aktiekonto hos Avanza och välj bland tusentals av aktier att spara i

 

Starta upp ditt fondsparande hos Nordnet

campaign-logo

Starta ett gratis aktiekonto hos Nordnet och välj bland över 1 300 fonder att spara i

 

FAQ – Vanliga frågor och svar

Hur mycket pengar ska man ha för att köpa aktier?

Du kan komma igång med att köpa och spara i aktier med så lite pengar som några hundra kronor. Se dock upp för avgifter och kostnader som snabbt kan äta upp ditt kapital.

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger ett bolags aktie blir du därför delägare i företaget.

Varför ska man handla med aktier?

Att spara i aktiemarknaden är ett bra sätt att få avkastning över både lång och kort tid och därför en populär sparform.

Hur mycket pengar kan man tjäna på aktier?

Man kan tjäna väldigt mycket pengar på aktier. Warren Buffett har blivit miljardär på aktier. Man kan också förlora mycket pengar på aktier.

Hur gör man när man vill köpa aktier?

Handel av aktier sker vanligtvis på en så kallad aktiebörs. För att kunna handla med aktier och andra värdepapper måste man ha ett särskilt konto, ibland även kallat för depå eller förvar. Det finns flera olika typer av konton för att handla aktier, där Investeringssparkonto (ISK) är den vanligaste kontoformen. Vi rekommenderar att öppna dem på Avanza eller Nordnet.

Kan en aktie gå ner mer än 100%?

Nej, det kan den inte.

Vilka aktier är bra för nybörjare?

Nedan är en lista med de mest ägda aktierna på Avanza. Detta betyder inte att de nödvändigtvis är de bästa aktierna för en nybörjarportfölj men det visar att det finns en stark tro på just dessa bland många aktieägare. Det är som sagt viktigt att du gör din egen analys innan du handlar.

Bolag Ägare
1 Investor B 115 066
2 Hennes & Mauritz B 92 012
3 Swedbank A 91 345
4 Volvo B 65 765
5 Kinnevik B 61 665
6 Nordea 55 456
7 Latour B 54 347
8 Castellum 48 222
9 Telia 47 164
10 Axfood 44 447

Hur följer man aktier?

På Samuelssons Rapport finner du aktuella kurser, nyckeltal och nyheter med mera för dig som vill kunna följa aktier.

En aktie kan sjunka till noll kronor.

Vad kostar det att köpa aktier?

När man handlar med aktier betalar man en handelsavgift, kallad courtage. Det kostar olika beroende på vilken mäklare du handlar hos (till exempel en bank), vilken marknad du handlar på och hur mycket du ska handla för.

När vet man att en aktie är köpvärd?

En köpvärd aktie är en aktie där man har hög sannolikhet för en stigande aktiekurs. För att veta det bör man göra en aktieanalys.

Related Posts

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Så fungerar inlösen av preferensaktier

Så fungerar inlösen av preferensaktier

Gordon Gekko portföljen fortsätter uppåt | (Avkastning & Diagram)

Gordon Gekko portföljen fortsätter uppåt | (Avkastning & Diagram)