April 4

Hur värderar man preferensaktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Värdering av preferensaktier skiljer sig relativt mycket från stamaktier. Det fungerar inte att värdera preferensaktier med nyckeltal som exempelvis P/E eller P/S.

Hur värderar man preferensaktier egentligen? Främst är det två saker som avgör hur man ska värdera en preferensaktie:

  • Risk: Hur mycket man kan tänka sig att betala för en preferensaktie har med risken i bolaget att göra. Finns det stabila och rejäla kassaflöden och en trovärdig ledning kan man kanske betala lite extra. Är det en högriskpreff måste den vara ganska billig för att det ska vara värt att ta risken.
  • Ränteläge: Preffar påminner om obligationer genom att de påverkas av det allmänna ränteläget. Eftersom utdelningen inte ändras och eftersom kursen inte påverkas så mycket av bolagshändelser liknar preffar räntebärande papper. Om räntan stiger måste aktiekursen för preferensaktien sjunka för att man ska få ut lika mycket ”ränta” genom utdelningar i förhållande till den riskfria räntan. Marknaden kompenserar för räntehöjningar och räntesänkningar.

Om vi spinner vidare på hur man värderar preferensaktier i praktiken kan risken översättas till direktavkastning. Genom att titta på direktavkastningen får vi en snabb uppfattning om risken i bolaget. Det är dock ingen idé att jämföra direktavkastningen mellan preffar och stamaktier.

Däremot är det smart att studera två aspekter av direktavkastningen för preferensaktier:

  • Direktavkastning relativt andra preffar: Allt annat lika signalerar en preferensaktie med höga direktavkastningar att det finns mer risk i bolaget. Marknaden tar med risken i beräkningarna och värderar ner aktien genom en lägre aktiekurs. Detta leder till att direktavkastningen blir högre.
  • Historisk direktavkastning: Du kan även undersöka om det verkar finnas något som verkar skumt i värderingen genom att titta på den historiska avkastningen. Tilltar direktavkastningen kan det vara tecken på att något är fel i bolaget.

Hur värderar man preferensaktier? Jämför direktavkastningen mellan preffar

Låt oss ta ett par exempel. Vi kan börja med att återknyta till hur en jämförelse mellan olika aktier inom samma bransch kan löna sig att göra:

Det finns gott om bostadsutvecklare som ger ut preferensaktier. Klövern och Oscar Properties är två preferensaktier som varit populära länge bland svenska aktiesparare.

Sedan 2015 har den genomsnittliga direktavkastningen i Klövern pref pendlat kring 5 – 8 procent. Under samma period låg direktavkastningen i Oscar Properties mellan knappt 8 och 14 procent.

Den högre risken i det sistnämnda fallet bekräftades när Oscar Properties ställde in utdelningarna våren 2019. Här finns givetvis risk för ”confirmation bias” men det var samtidigt inte en slump att direktavkastningen var högre i Oscar Properties jämfört med i det finansiellt mer stabila Klövern.

Hur värderar man preferensaktier

Klövern preferensaktie kurs (grön linje) jämfört med Oscar Properties preferensaktier (blå linje). Den höga direktavkastningen på 8 till 14 procent i Oscar Properties var lockande. Tyvärr signalerade den en allt för hög risk i denna preferensaktie. Källa: Avanza.

Undersök den historiska direktavkastningen

Det finns även exempel på hur det kan vara värt att ta hänsyn till den historiska direktavkastningen för att värdera en preferensaktie. Låt oss titta på Eniro pref.

Eniro preferensaktie hade länge en direktavkastning på runt 10 procent. I slutet av 2014 började den stiga. I fjärde kvartalet 2016 hade den närmat sig 20 procent. Kort därefter ställdes utdelningarna in och sedan dess har kursen i Eniro pref fortsatt att falla.

Med facit i hand hade det varit smart att sälja Eniro preferensaktie när direktavkastningen började krypa uppåt.

Direktavkastningen i Eniro preferensaktie

Direktavkastningen i Eniro preferensaktie började stiga i slutet av 2014. Det kunde tolkas som ett varningstecken inför kommande problem. Källa: Börsdata.

Mer avancerade sätt att värdera preferensaktier på

Aktieanalytikern Peter Benson har tidigare berättat om hur man kan värdera preferensaktier. Så här går preferensaktier värdering till enligt honom:

  1. Läs bolagsordningen eller prospekt: Gör en bedömning om vad som är det troligaste scenariot för denna preferensaktie ifall bolaget utvecklas som det var tänkt. Låt oss kalla detta för basscenario.
  2. Läs finansiella rapporter: Försök bedöma riskerna i företaget. Fokusera på bolagets förmåga att uppfylla vad man lovat i form av utbetalningar enligt planen i punkt 1.
  3. Föreställ dig sedan ett skräckscenario: Fundera på vad som skulle hända om ett worst case scenario inträffar. Hur slår det mot denna preff? Gå inte in för mycket i detalj.
  4. Gissa oddsen för de olika utfallen: Detta är ingen exakt vetskap. Räkna på ett ungefär.
  5. Fundera på ditt avkastningskrav: Ta hänsyn till vad som står i bolagsordningen. Tänk på att evig löptid även innebär evig risk.
  6. Skissa upp ett troligt scenario i Excel: När du bestämt vad som är basscenario och skräckscenario är det dags att skissa upp ett mer troligt scenario i Excel. Detta bygger på att varje preferensaktie kan förväntas prestera någonstans mellan basscenariot och skräckscenariot. Utifrån de uppgifter du får fram kan du värdera möjliga preferensaktier att investera i.

Lästips: Värdera en aktie? | Räkna ut aktiekurs & undervärderade aktier

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?