July 12

Likaviktad eller värdeviktad portfölj? – Vad är bäst?

Last Updated on 19 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Att diversifiera aktieportföljen för att minska risken är viktigt – men hur ska man vikta aktierna? Är det bäst att låta alla ta lika stor plats (likaviktad portfölj) eller ska man vikta dem efter hur stora de är (värdeviktad portfölj)? Det ska vi ta reda på i denna artikel.

Vad innebär viktning av aktier?

Först lite kort om viktning och vad det betyder. Viktning är en statistisk metod för att låta aktier som har större börsvärde ta en proportionellt större plats i en aktieportfölj än de aktier som är mindre sett till börsvärdet.

När man viktar en aktieportfölj efter börsvärdet kallas det för att portföljen är prisbaserad, värdeviktad eller kapitalviktad. Motsatsen är likaviktad. Då är varje aktieinnehav lika stort i aktieportföljen.

När används en värdviktad portfölj?

Aktieindex är vanligtvis värdeviktade. Så är det till exempel med OMXS30, S&P 500 och Dow Jones – bara för att nämna några exempel. Det hör faktiskt till ovanligheterna att aktieindex är likaviktade.

Ett värdeviktat / kapitalviktat index innebär att varje akties vikt i indexet bestäms av dess marknadsvärde. Marknadsvärdet i sin tur är detsamma som antal utestående aktier gånger aktuell aktiekurs.

Det går även att värdevikta en privat aktieportfölj om man vill. De flesta småsparare väljer dock att likavikta innehaven då det är enklast och snabbast. Vi kommer strax till vad som är bäst.

Exempel på värdeviktat index

Vi kan ta OMXS30 som exempel. Det innehåller de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen de senaste 6 månaderna. Varje aktie utgör då alltså inte 1/30 av indexet. Till exempel utgör aktier som Atlas Copco, Investor och Hexagon över 5% var medan bolag som Autoliv, Electrolux och Tele2 alla ligger en bra bit under 2% av indexet.

Likaviktad eller värdeviktad portfölj – vad är bäst?

Att kapitalviktade aktieindex blivit vanligast är inte utan anledning. Det har teoretisk grund i finansiella teorier om den effektiva marknadshypotesen och capital asset pricing model (CAPM).

En ”marknadsportfölj” ska i teorin innehålla alla tillgångar på aktiemarknaden. I praktiken behövs givetvis förenklingar när man bygger index och portföljer. För att återspegla förhållandet på marknaden bättre kapitalviktas innehaven.

CAPM gör gällande att en sådan portfölj ger bästa möjliga riskjusterade avkastning, det vill säga avkastning per risk som man som investerare tar.

Teorierna om marknadsviktning ifrågasätts

Det är dock långt ifrån alla ekonomer som håller med om att en värdeviktad aktieportfölj ger bäst avkastning. Kritikerna menar att den fungerar som en dålig proxy för den effektiva marknad som en marknadsportfölj är tänkt att efterlikna.

Kritiken har stöd i ett antal empiriska undersökningar som visat att portföljer och index som viktats efter fundamentala principer istället för pris presterar bättre på sikt.

Exempel på sådana faktorer är:

  • Omsättning
  • Bokfört värde
  • Utdelningar
  • Kassaflöde

Men man behöver inte ens ta till fundamentala faktorer för att ifrågasätta kapitalviktningen. Vissa forskare (Amnec. et al. och Velvadapu) har visat att en likaviktad portfölj kan ha bättre avkastning än en värdeviktad motsvarighet.

Likaviktade portföljer fungerar bäst även i Sverige

Enligt en statistisk undersökning på OMXS30 som gjordes vid Uppsala Universitet för några år sedan presterade 3 av 4 likaviktade portföljer betydligt bättre än jämförelseindex under perioden 2003 – 2017. Avkastningen var totalt 30 – 50 procent bättre än den i OMXS30.

Den likaviktade portfölj som inte slog index presterade dock ungefär lika bra som index, inte sämre. Denna portfölj byggde på att sektorerna först likaviktas och därefter aktierna inom varje sektor.

Likaviktad eller värdeviktad portfölj - jämförelse
En undersökning av William Enders visade tydligt att 3 av 4 likaviktade portföljer slog värdeviktade OMXS30 under perioden 2003 – 2017.

Slutsats

För dig som småsparare är slutsatsen solklar: Krångla inte till det och försök inte vikta innehaven efter marknadsvärde. Det finns gott om forskning som visar att en enkel likaviktad portfölj fungerar bättre.

Dessutom är det mycket enklare att förvalta en sådan portfölj!

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2023 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen i Sverige och Utomlands

Aktiemarknaden 2023 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen i Sverige och Utomlands

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2023 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2023 (Inlösen)