April 4

Bioteknik Aktier – 37 heta Biotech-aktier 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bioteknikbolag forskar och utvecklar produkter med hjälp av biologi och teknik. Många av dessa bolag jobbar med att ta fram mediciner. Biotech är dock bredare än så och används bland annat även inom miljöteknik och jordbruk.

I samband med Covid-19-pandemin under 2020 – 2021 har intresset för bioteknikaktier ökat markant. Av naturliga skäl har speciellt intresset för vaccinbolag och vaccintillverkare tilltagit.

Att investera i aktier inom bioteknitk kan bli en mycket lönsam affär.

Samtidigt kan det vara svårt att veta vilka aktier inom bioteknik som verkligen är värda att satsa på. Det är stora svängningar inom branschen och många förhoppningsbolag vars produkt ännu inte finns ute på marknaden.

I denna artikel går jag igenom vad du bör tänka på om du vill köpa bioteknik-aktier. Jag ger också tips på vilka aktier som är aktuella just nu.

Vad är bioteknik?

Bioteknik låter nischat men det är egentligen ett ganska så brett område. Precis som namnet antyder handlar detta vetenskapliga område om en kombination av biologi och teknik.

I grund och botten är bioteknik läran om hur man kan använda levande organismer och livskomponenter för att skapa produkter.

Det är ett tvärvetenskapligt område med en lång rad av tillämpningar, bland annat inom:

 • Mediciner och läkemedelsindustri
 • Jordbruk – till exempel växtförädling
 • Miljöteknik – exempelvis avfallshantering och vattenrening
 • Livsmedelsindustri – användandet av jäst, bifidobakterier och mjölksyrabakterier
 • Bioproduktion – av mikroorganismer eller biomolekyler
 • Biotekniska verktyg – t.ex. mätutrustning

Genom åren har forskningen inom biotech kommit att innefatta allt fler områden, bland annat:

 • Genomik – studiet av arvsmassan
 • Hybrid-DNA – ett sätt att modifiera arvsanlag
 • Immunologi – hur immunförsvaret fungerar och läran om bl.a. allergier, autoimmuna sjukdomar och transplantationer
 • Medicinska tester – för att utröna orsaken bakom sjukdomar

Olika steg i forskningen

Det finns generellt sett fyra steg för att ta fram och få ut en ny medicin på marknaden:

 1. Upptäckt – biotechbolaget identifierar olika alternativ för att bota en särskild sjukdom
 2. Förklinisk studie – tester i provrör och / eller genom djurförsök
 3. Klinisk studie – medicinen provas på människor
 4. Godkännande – ansökan och, förhoppningsvis, godkännande av relevanta myndigheter, t.ex. Läkemedelsverket

Den kliniska studien i sin tur är vanligtvis uppdelad i tre faser:

 • Fas 1 – en liten studie som syftar till att bestämma en säker dos och se hur medicinen påverkar människor.
 • Fas 2 – en lite större studie med 100 eller fler deltagare. Fokus ligger på säkerheten och kortvariga biverkningar.
 • Fas 3 – den sista och den största av dessa studier. Har vanligtvis hundratals eller tusentals deltagare. Här mäts medicinens effektivitet samt hur säker den är.

Varför investera i bioteknik?

Bioteknik är en mycket intressant sektor att investera i. Även om kunskap inom ämnet på olika sätt använts i flera tusen år var det först 1919 som begreppet ”bioteknik” myntades. Sedan dröjde det fram till slutet av 1970-talet innan biotech blev ett brett fenomen.

Intresset tilltog kraftigt framåt millennieskiftet. Därefter lade sig hysterin något, men det är allt jämt en sektor som drar till sig såväl stora investerare som småsparare.

Biotech intresse
Det är relativt nyligen som biotech blivit allmänt känt. Så här har trenden för själva ordet varit i den engelska litteratur som släppts sedan 1975 fram tills idag. Källa: Google Books Ngram Viewer.

I takt med att våra samhällen avancerar och blir rikare läggs allt mer resurser på forskning som kan göra våra liv lite bättre. Att kunna råda bot på sjukdomar är en stark drivkraft inom denna sektor.

Där det finns ett brett intresse och stort kapital finns givetvis också goda chanser att tjäna pengar.

Vilka är de största aktörerna inom bioteknikbranschen? De största aktörerna inom bioteknikbranschen är Roche, Novo Nordisk, Abbott Laboratories och Amgen.

Vilka länder har de starkaste marknaderna för bioteknikaktier? De starkaste marknaderna för bioteknikaktier är USA, Kanada, Storbritannien, Japan och Sydkorea.

Vilka är de vanligaste investeringsstrategierna för bioteknikaktier? De vanligaste investeringsstrategierna för bioteknikaktier är värdeinvestering, indexinvesteringar, försiktig investering och momentuminvesteringar.

Vilka är de största riskerna som finns med investeringar i bioteknikaktier? De största riskerna som finns med investeringar i bioteknikaktier är låga priser, regleringsrisk, konkurrensrisk och patentrisk.

Vilka är de bästa tillväxtmöjligheterna inom bioteknikbranschen? De bästa tillväxtmöjligheterna inom bioteknikbranschen inkluderar genomisk medicin, genteknologi, digital hälsa, bioinformatik och organisk kemi.

Vilka är de viktigaste sektorerna inom bioteknikbranschen? De viktigaste sektorerna inom bioteknikbranschen är läkemedel, diagnostik, medicinsk teknik och bioprocesser.

Vilka är de bästa bioteknikaktierna att investera i? De bästa bioteknikaktierna att investera i beror på investerarens riskprofil, investeringsmål, tidshorisont och kunskap om bioteknikbranschen.

Vilka nya tekniker och produkter är under utveckling inom bioteknikbranschen? Nya tekniker och produkter som utvecklas inom bioteknikbranschen inkluderar artificiell intelligens, nanoteknik, 3D-skrivning, kvantdatorer och virtual reality-system.

Hur har priset för bioteknikaktier utvecklats under de senaste åren? Bioteknikaktiepriser har ökat exponentiellt under de senaste åren, med en stor uppgång under det senaste decenniet.

Vilka är de bästa analytiska verktygen för att förutse bioteknikaktiepriser? De bästa analytiska verktygen för att förutse bioteknikaktiepriser är teknisk analys, grundläggande analys, sentimentanalys

Bioteknikaktier

Här listar jag några av de främsta bioteknikaktierna som finns att köpa. Här ser du också vilken utveckling de haft det senaste året.

Biotech aktie Land Utveckling  1 år Omästtningstillväxt per år, 3 år
Novavax USA 3369.9% 87.3%
Vaxart USA 1766.4% 9.2%
ArcticZymes Norge 700.0% 10.4%
Moderna USA 673.2% 6.2%
Intellia Therapeutics USA 492.1% 33.6%
Personalis USA 289.7% 101.3%
Fate Therapeutics USA 284.4% 64.7%
BioCryst Pharmaceuticals USA 269.5% 28.6%
CareDx USA 250.4% 51.9%
Biovica Sverige 231.9% 0.9%
NantHealth USA 230.5% 30.1%
Crispr Therapeutics USA 223.7% 23.6%
Pharma Foods International Japan 207.1% 37.5%
Ultragenyx Pharmaceutical USA 191.4% 335.1%
Invitae USA 187.5% 53.2%
Hansa Biopharma Sverige 155.6% 0.3%
Editas Medicine USA 148.5% 88.3%
Veracyte USA 147.7% 16.1%
Amicus Therapeutics USA 127.7% 88.1%
Vir Biotechnology USA 124.9% 203.4%
AddLife Sverige 122.5% 24.8%
Bachem Schweiz 112.4% 10.8%
Guardant Health USA 108.2% 75.9%
Bonesupport Sverige 105.3% 10.4%
Argenx Belgien 102.2% 10.1%
Adaptive Biotechnologies USA 101.9% 33.9%
Ligand Pharmaceuticals USA 101.7% 0.5%
Sangamo Therapeutics USA 92.5% 59.1%
Arrowhead Pharmaceuticals USA 92.1% 41.0%
Dynavax Technologies USA 87.3% 386.1%

Listan innehåller de biotech-aktier som gått bäst det senaste året. I urvalet ingår biotechbolag från hela världen som varit aktiva i minst tre år och som har ett börsvärde på minst 1 miljard kronor.

 

Fördelar med aktier inom bioteknik

Bioteknik är en sektor som är minst sagt spännande. Det som lockar vissa investerare till biotechaktier är de extrema kursrörelser som det ofta blir.

Stor kurspotential

Först och främst finns det stor kurspotential i många biotech-aktier.

Ett företag kan gå från att vara nästan okänt till att finnas på löpsedlarna på kort tid. En enda produkt kan få aktiepriset att stiga mot skyarna. Lyckas du hitta en bra biotech-aktie som verkligen lyckas med sina projekt kan avkastningen därför bli avsevärd.

Troligt med uppköp

Den andra stora fördelen med biotech är att det finns en stor sannolikhet att lyckade bolag blir uppköpta av större företag inom branschen. Uppköp innebär nästan alltid ett betydande skutt i aktiekursen.

Efter ett sådant uppköp kan du antingen sälja aktien och göra en fin vinst eller så är du kvar som delägare i det större bolaget. En sådan aktie kan få bättre förutsättningar att nå stordriftsfördelar och vara konkurrenskraftig på marknaden.

Efterfrågan på produkter för ett bättre liv

En tredje fördel med biotech har att göra med den underliggande efterfrågan på denna typ av produkter. Ju rikare mänskligheten blir desto mer pengar är vi villiga att lägga på mediciner som gör våra liv friskare, bättre och lättare att leva.

Nackdelar med biotech-aktier

Biotech är en sektor som är minst lika svår som den är spännande. Samtidigt som belöningen är stor när du prickar rätt finns flera uppenbara nackdelar eller risker med denna typ av investeringar.

Stor risk att förlora hela investeringen

Till att börja med finns en överhängande risk att du förlorar hela din investering. En biotech-aktie som inte får sin produkt godkänd kanske aldrig kommer tillbaks på aktiemarknaden.

Svårt att bedöma aktierna

När du köper aktier inom de flesta sektorer finns goda chanser att göra en bedömning av vad som är köpvärt. Nästan vem som helst kan dra slutsatser kring de flesta bolags verksamhet. Inom biotech är det mycket svårare – du måste nästan vara expert för att bedöma deras produkter, en klar nackdel för dig som investerare.

Oddsen är inte på din sida

Oavsett om du är intresserad av investeringar eller trading vill du ha oddsen på din sida. Tyvärr har du det sällan inom biotech. Äger du bara några få aktier inom denna sektor finns en stor risk att flera av dem misslyckas.

Lång väntetid

Från det att forskningen kring en ny medicin påbörjas till dess att den kommit ut på marknaden kan det gå många år. Det är en lång tid av osäker väntan på en produkt som i slutändan kanske inte ens blir godkänd.

Svårt att snitta in sig i en aktie

Slutligen är det svårt att köra Dollar Cost Averaging med biotechbolag, det vill säga snitta ner köppriset i aktien. När en biotech-aktie faller gör den ofta det för att den är på väg ner mot avgrunden. Att stoppa in mer pengar i aktien då är bortkastat.

Hur investerar man i biotech?

Det leder oss till frågan – hur investerar jag i biotech och hur hittar jag de bästa aktierna?

Det finns runt närmare 900 olika bioteknik-aktier att köpa på världens börser. Att pricka rätt är inte lätt.

Här är några snabba tips.

1. Välj breda forskningsområden

Det finns biotechbolag med mängder av olika forskningsinriktningar. Vissa är väldigt smala och med produkter som ska råda bot på problem som knappt någon hört talas om. Dessa bolag har en mycket hög risk.

Istället kan du fokusera på biotech-aktier som försöker hitta lösningar på mycket allmänt förekommande sjukdomar och besvär. Bioteknik med inriktning på cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, AIDS och neurologiska sjukdomar hör till detta segment. I ljuset av Covid-19 – eller varför inte vanlig influensa – kan även forskning på vacciner vara intressant.

2. Undersök vilket stöd bolaget har

Ett litet biotech-bolag kan ha svårt att hävda sig på marknaden. Även om det lyckas med sin forskning kanske det saknar det närverk av experter och affärskontakter som krävs för att lyckas stort och på lång sikt.

Därför kan det vara en idé att främst titta på aktier som antingen redan nått en viss storlek eller som har gott stöd från andra bolag. Du kan undersöka om deras forskning har fått stöd av ett eller större stora företag. Det kan för övrigt vara ett första tecken på att aktien kanske blir uppköpt i ett senare skede vilket är bra för dig som aktieägare.

3. Tillgång till kapital

Har den biotech-aktie som du är intresserad av tillgång till gott om kapital för att finansiera verksamheten i minst två år? Tar kapitalet slut blir det stressigt att få in nya pengar i verksamheten och det kanske inte ens lyckas.

Bioteknologisektorn är lite speciell när det kommer till finansiering. Många av de bolag som är aktiva inom biotech har ingen eller mycket få färdiga produkter på marknaden. Därför är det viktigt att ha extra god tillgång till kapital under den period som forskningen pågår.

4. Låg skuld

Lite motsägelsefullt till den föregående punkten är att du bör leta efter bioteknologiaktier som har en låg skuldnivå.

Det du kan titta på är hur bolaget använder det nya kapital som det exempelvis får genom att ge ut aktier, preferensaktier, obligationer eller genom att ta lån eller bli sponsrade.

Om en stor del av dessa nya pengar går åt att betala av gamla skulder finns inte så mycket kapital kvar till att finansiera fortsatt forskning och marknadsetablering. Låg skuld är därför bra.

5. Parallella projekt är bra

Det är generellt sett ett bra sätt att få ner risken ifall ett biotechbolag har minst två men gärna flera projekt på gång samtidigt. Hittar du ett bolag som har minst två olika pågående kliniska studier innebär det i princip att du halverat risken. Misslyckas en studie finns fortfarande hopp om att den andra kommer att nå önskat resultat.

På liknande sätt kan du också försöka hitta aktier där forskningen kommit olika långt. Det ger troligtvis en jämnare utveckling för aktiekursen eftersom alla nyheter (bra liksom dåliga) inte kommer på en gång.

6. Nästan färdiga produkter

Vissa biotech-bolag har mest en god idé. De står i startgroparna. Andra har i princip färdiga produkter som bara väntar på att bli godkända innan de kommer ut på marknaden.

Ju tidigare du går in i en aktie desto större vinst kan du göra på kursen men risken för fiasko är samtidigt betydligt större.

Går du in lite senare i en aktie har den redan gjort en del av ”kursresan” men samtidigt blir du delägare i ett mer moget företag som precis ska börja tjäna pengar på riktigt.

Vissa investerare i biotech väljer att balansera risk med potential genom att gå in i aktien i den fas då produkterna börjar testas på människor, det vill säga klinisk studie fas 1.

7. En bra företagsledning

Slutligen är det viktigt att undersöka hur ledningen är i bolaget. Detta gäller egentligen för samtliga investeringar på börsen, men är extra viktigt inom bioteknologi.

Förutom att företagsledningen bör vara duktiga affärsmänniskor är det en stor fördel om de har någon form av utbildning inom forskning och helst då inom bioteknologi. Branschen är mycket komplicerad och för att fatta rätt affärsbeslut behövs insikt i hur den specifika forskningen fungerar.

Utöver detta kan du hålla utkik efter bolag som är bra på att kommunicera med aktieägarna och är öppna med både möjligheter och risker, samt även berättar om negativa nyheter.

Intressanta biotech-aktier

Slutligen listar jag några av de biotech-aktier som fått stor uppmärksamhet på senare tid. Observera att detta inte är någon köprekommendation. Du behöver alltså själv läsa på och fatta dina egna beslut kring vilka biotechbolag du ska köpa.

ExpreS2ion Biotech Holdings

Expres2ion Biotech (ibland felaktigt kallat Expression Biotech) är ett danskt företag som forskar på olika vacciner. Det har bland annat blivit uppmärksammat för sin forskning för ett vaccin mot Covid-19. Annan vaccinforskning innefattar influensa, bröstcancer och malaria.

Köp ExpreS2ion Biotech på Avanza

Active Biotech

Active Biotech är ett svenskt bioteknologibolag som jobbar för att ta fram behandlingar mot inflammatoriska ögonsjukdomar och cancer. Bland annat forskar bolaget på uveit, multipelt myelom och solida tumörer med naptumoab. Med andra ord ett mycket nischat biotech-bolag.

Köp Active Biotech på Avanza

Novavax

Novavax har hamnat på radarn på sistone efter att ha visat lovande resultat för ett influensavaccin. Dessutom finns förhoppningar om ett lyckat Covid-19-vaccin. Företaget har haft en turbulent resa efter tidigare misslyckande. På senare tid har den återhämtat sig rejält.

Köp Novavax på Avanza

Axsome Therapeutics

Axsome Therapeutics forskar på medicin mot Alzheimers sjukdom och depression. För det sistnämnda väntar bolaget på godkännande från det amerikanska läkemedelsverket. Dessutom pågår forskning kring bland annat migrän.

Köp Axsome Therapeutics på Avanza

Exelixis

Exelixis har forskat fram fyra mediciner som redan är ute på marknaden. Den mest lyckade hittills är Cabometyx som används för att bota de vanligaste typerna av njurcancer och levercancer. Företaget har goda finanser och har en hel del i pipelinen.

Köp Exelixis på Avanza

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals har praktiskt taget monopol på att bota cystisk fibros. Företaget har projekt på gång för att modifiera gener för att kunna bota ovanliga blodsjukdomar.

Köp Vertex Pharmaceuticals på Avanza

Pharem Biotech

Pharem Biotech är ett Uppsalabaserat bioteknologibolag med lösningar för vattenrening. Teknologin bygger på att använda enzymer för att rensa vattnet från organiska föroreningar. Någon börsnotering har det inte blivit tal om hittills men det kan vara värt att hålla ögonen öppna.

FAQ – Vanliga frågor och svar om bioteknik-aktier

Vad är skillnaden mellan bioteknologibolag och farmaceutiska bolag?

Gemensamt för (många) bioteknologibolag och (alla) farmaceutiska bolag är att de tillverkar någon form av läkemedel eller preparat. Skillnaden ligger i hur de tillverkar dem. Biotech-bolag använder levande organismer som exempelvis bakterier eller enzymer för att tillverka sina produkter. Läkemedelsbolag utgår från kemikalier.

Vad är skillnaden mellan biotech och läkemedel?

Läkemedelsbolag är större och mer diversifierade än biotechbolag, vilka ofta bara har några få produkter. Det händer ofta att biotechbolagen blir underleverantörer till läkemedelsbolagen. Ett läkemedelsbolag kan ha en mix av läkemedel, både sådana som bygger på biotech och sådana som är framtagna på kemisk väg.

Ska jag köpa biotech-aktier eller bioteknik-fonder?

I valet mellan aktier och fonder inom bioteknik gäller samma sak som för aktier vs fonder generellt. Om du vet vilka aktier som är bra att investera i är det ett bra val att köpa dem direkt istället för fonder. Men är du osäker på vilka aktier du ska köpa är biotech-fonder ett utmärkt val som ger dig god riskspridning i olika aktier.

Vilka biotechbolag ska jag köpa?

Jag rekommenderar att du inte siktar på en enda aktie utan istället bygger upp en aktieportfölj med flera aktier inom bioteknologi. Dessutom är det god rutin att inte investera en för stor del av ditt kapital i en enda sektor. Dela istället upp kapitalet i säg 5 – 10 olika sektorer att investera i.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?