April 4

Danska aktier 2024, vilka är bäst och köpvärda av de Danska aktierna?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Danska aktier

I Danmark är ”hygge” ett uttryck som ungefär betyder att man njuter av livet, äter gott, trivs och umgås med vänner. På samma sätt som danska invånare ofta åtnjuter hygge är landets företagsliv också ytterst välmående. Företagen är diversifierade inom många sektorer, ofta världsledande inom sina områden samt globala och framgångsrika på exportmarknader. I Sverige förknippar vi ofta Danmark med kända varumärken som Lego, Carlsberg och Tulip Bacon, men det finns affärsområden som är ännu större i Danmark. De sektorer som dominerar är läkemedel, transport och energi.

Lista med danska aktier

Här hittar du en lista med köpvärda Danska aktier.

Klickar du på bilden så kommer du till Avanza Bank och deras analyssidor för danska aktier. (Ibland måste du korrigera landet)

Danska aktier

 

Dansk export

Danmark är ett exportdrivet land, till och med mer så, än länder som Sverige och Tyskland som också är mycket beroende av export. I början av 20-talet så stod landets export för mer än hälften av landets BNP. Danmarks export är diversifierad och en rad olika varor, produkter och tjänster säljs till utlandet. Bland de största exportvarorna finns läkemedel, maskiner och industriella applikationer som till exempel vindkraftverk. Andra exempel är fläsk- och mejeriprodukter samt hörapparater.
Det största mottagarlandet för dansk export har i många år varit grannlandet Tyskland. På senare år har USA vuxit i betydelse och exporten dit är ungefär lika stor som till Tyskland. På tredje plats kommer inte oväntat Sverige, där handeln är stor i båda riktningar. Danmark exporterar även mycket till grannländerna Norge och Storbritannien. En växande exportdestination för danska varor är Kina.

Danska företag som är världsledande inom sina sektorer

Flera danska företag är marknadsledande inom de marknader där de verkar. Novo Nordisk är världsledande inom insulin för behandling av diabetes. DSV Panalpina är ett av de ledande företagen inom flyg, sjö och vägfrakt. Megaföretaget A.P Møller Mæersk är världens största rederi inom containerfrakt. Ørsted är det främsta bolaget i världen inom vindkraftverk till havs. Vestas är ett av de främsta bolagen inom vindkraftverk på land. I en mer nischad marknad som hörapparater är danska företag också starka med företag som Demant, GN Store Nord och Widex.

Stora danska företag som inte är börsnoterade

Ett stort, framgångsrikt och världsberömt danskt företag som inte är börsnoterat är leksakstillverkaren Lego. Företaget grundades år 1932 av Kirk Christiansen och ägs fortfarande av hans familj. Andra exempel på stora företag som inte finns på börsen hittar man inom livsmedelsbranschen. En gång i tiden var mejerikoncernen Arla Foods svensk. År 2000 slogs det samman med det danska företaget MD Foods. Arla som är ett bondeägt kooperativ ägs idag av mer än 10 000 bönder i sju europeiska länder, dock ligger huvudkontoret i Danmark. Ett annat bondekooperativ som är känt för svenska konsumenter är Danish Crown, Europas ledande producent av fläskkött. De äger varumärken som Tulip och Gøl. Leo Pharma är ett stort läkemedelsbolag som främst tillverkar läkemedel mot hudåkommor. Företaget ägs till hundra procent av Leo Fonden.

Den danska hälsovårdssektorn

Novo Nordisk är det största börsbolaget i Norden mätt i marknadsvärde, dock är det inte störst räknat i omsättning, A.P. Møller Mæersk omsätter mer än dubbelt så mycket. Namnet på företaget kommer från de två företagen Nordisk insulinlaboratorium och Novo Terapeutisk Laboratorium som grundades år 1923 och 1925. Något år tidigare hade kanadensiska forskare nått ett genombrott genom att utvinna insulin från bukspottkörteln på hundar. Efter det användes insulin från grisar och kor innan man utvecklade ett syntetiskt insulin i slutet på 70-talet. Novo Nordisk utvecklade ett långsamverkande insulin på 30-talet och är idag världsledande på läkemedel mot diabetes med en marknadsandel som ligger någonstans mellan en fjärdedel och tredjedel av världsmarknaden.

En avknoppning från Novo Nordisk är börsnoterade Novozymes som bara till viss del kan räknas som ett läkemedelsbolag då den största produkten är enzymer som används industriellt till rengöringsmedel, textil, läder, papper och även livsmedelsenzymer till bröd och diverse drycker. Novozymes tillverkar också mikroorganismer för rening av avloppsvatten samt biofarmaceutiska ingredienser för läkemedel.

Ett annat globalt danskt läkemedelsbolag är H. Lundbeck som tillverkar läkemedel för psykiatriska och neurologiska sjukdomar som depression, schizofreni, Parkinsons och Alzheimers sjukdom.

Genmab är exklusivt inriktad på forskning och utveckling av antikroppar mot cancer och har sedan starten år 1999 lyckats etablera sig och skapa en ledande position inom sitt område.

Coloplast är ett stort danskt företag inom hälsovård som tillverkar produkter för stomi och inkontinens som stomipåsar, men även produkter inom urologi, hud- och sårvård.
Alk-Abello framställer läkemedel och vaccin mot allergi. Företaget är ännu ett exempel på danska företag som specialiserar sig och blir marknadsledande inom en nisch.
En nisch inom hälsovård som är särskilt stark i Danmark är hörapparater. Två ledande börsnoterade företag är GN Store Nord med varumärkena ReSound och Jabra samt Demant med varumärket Oticon.

CX20PI OMX COPENHAGEN HEALTH CARE PI
Alk-Abello Läkemedel mot allergi
Ambu Diagnostisk utrustning
Bavarian Nordic Vaccin infektionssjukdomar
BioPorto Tester läkemedel antikroppar
ChemoMetec Instrument cellräkning cellanalys
Chr. Hansen Holding Probiotika
Coloplast Produkter för stomi, inkontinens, urologi
Demant Hörapparater
Genmab Antikroppar mot cancer
GN Store Nord Hörapparater
Lundbeck Läkemedel mot depression, alzheimers etc.
Novo Nordisk B Insulin vaccin mot diabetes
Novozymes Enzymer
Onxeo Läkemedel mot onkologiska sjukdomar, cancer
Orphazyme Läkemedel mot sällsynta sjukdomar
Össur Benproteser (Isländskt bolag)
Zealand Pharma Läkemedel mot diabetes div. tarmsjukdomar

 

Den danska transportsektorn

Historien om A.P Møller Mæersk började när A.P Möller och hans far Peter Märsk Möller köpte en begagnad ångskuta år 1904. A.P Möller bröt sig sedan loss i ett eget företag 1912, och det skulle dröja ända till år 2003 innan de två företagen skulle slås ihop igen. A.P Möller startade skeppsvarv år 1918 och den första reguljära fraktrutten år 1928. På 50- och 60-talen gav sig A.P Möller in i olje- och gasbranschen. Vid A.P Möllers död 1965 bestod flottan av 88 skepp vilket utgjorde halva Danmarks handelsflotta. År 1975 började Mærsk med vad de kommit att bli kända för, nämligen containerfrakt, senare började de även tillverka containrar. Mærsk är idag världens största containerfraktbolag. På senare år har de anlagt en strategi mot mer miljömedveten frakt och satsat på att fasa ut oljefrakt och oljeborrning ur verksamheten.

Ett betydligt yngre företag är DSV Panalpina som grundades år 1976 (DSV). DSV står för ”De Sammansluttede  Vognmænd” då det grundades genom en sammanslagning av nio danska långtradarfirmor. Genom uppköp och sammanslagningar har DSV Panalpina utvecklats till att bli en aktör på världsmarknaden. Efter sammanslagningen med Panalpina år 2019 beräknas företaget att bli världens näst största flygfraktbolag. Men DSV är även stora inom sjö, väg och tågfrakt.

DFDS är ett annat börsnoterat shippingbolag som skiljer sig från ovanstående företag genom att det är mindre och främst är inriktat på passagerarfärjor även om de också har fraktlinjer inom Europa.

Den danska energisektorn

I Danmark handlar mycket om grön energi. Danmark har inga kärnkraftverk och äldre svenskar kanske minns landets motstånd mot svenska Barsebäck. År 1985 röstade det danska folketinget igenom en lag som förbjöd produktion av el med kärnkraft. Detta har påverkat den starka framväxten av vindkraft i Danmark.

Det första bolaget att nämna på detta område är självklart, ett av Danmarks 10 största bolag, vindkraftverkstillverkaren Vestas. Företaget är sprunget ur en maskintillverkare med över 100 års historia. År 1979 börjar de dock att tillverka vindkraftverk. I slutet av 80-talet inriktar man sig helt på vindkraftbranschen. Sol- och vindkraftsmarknaden har haft en berg- och dalbanefärd under de senaste decennierna och även för Vestas har det varit upp och ned med nedläggningar och omstruktureringar. Vestas är dock etablerat som ett av världens främsta bolag inom vindkraft. I början av 2020-talet hade Vestas vindkraftverk installerats i mer än 80 länder och företaget räknades som världens främsta tillverkare av vindkraftverk.

Det andra företaget har, ur en miljöväns synvinkel, förvandlats från ond till god. Ørsted var från början statsägt och hette från grundandet år 1972 Dansk Naturgas. Något år senare bytte de namn till Dansk Olie og Naturgas med den något underliga akronymen DONG. Vid den här tiden var man verksam inom olje- och gasutvinning i Nordsjön. År 2002 köpte man upp Elsam som ägde Horns Rev 1, den första storskaliga vindkraftparken till havs. Detta blev början på Ørsteds nuvarande skepnad. Under 10-talet satsar man storskaligt på havsbaserad vindkraft. År 2016 noteras företaget på Köpenhamnsbörsen. Året efter byter man namn till Ørsted och avvecklar gas och oljetillgångar. På relativt kort tid har Ørsted etablerat sig som världens främsta företag inom havsbaserad vindkraft.

Andra danska aktier

Vissa stora spelare på den danska börsen, som Carlsbergoch Danske Bank behöver ingen introduktion. Den danska smyckestillverkaren Pandora är kanske mindre känt. Efter att ha börjat enkelt med en butik i Köpenhamn och import av smycken från Thailand år 1982 har företaget utvecklats till en jätte i branschen med försäljning i över 100 länder. Ett mindre sexigt men stabilt företag, är tillverkaren av stenullsisolering vid namn Rockwool. Företaget har fabriker i 17 länder och anses som världsledande inom stenullsisolering. Chr. Hansen Holding är ännu ett bolag inom den starka danska livsmedelssektorn. De tillverkar ingredienser till livsmedel samt kosttillskott. Inte minst är de stora inom enzymer och kulturer för ost och youghurt.

Köpenhamnsbörsen

Köpenhamnsbörsen ägs av Nasdaq sedan år 2008. Drygt 130 aktier är noterade på huvudlistan och cirka 30 mindre företag är noterade på First North. Det totala börsvärdet på Köpenhamnsbörsen mer än fördubblades mellan 2012 och 2017, samtidigt ökade företag som kvalificerar sig som ”large cap” från 24 till 42.

Danska index

Det ökade förekomsten av stora bolag på börsen gjorde att Nasdaq införde ett nytt huvudindex. Det tidigare huvudindexet OMXC20 omfattade 20 aktier, det nya OMXC25 omfattar 25 aktier. För övrigt finns ett 40-tal andra index. På Köpenhamnsbörsen är sektorindex särskilt intressanta, till exempel hälsovårdsindexet CX20PI.

Fonder med danska aktier – fonder

Fondutbudet med speciell inriktning på Danmark är inte lika stort som för övriga nordiska länder.  Morningstar redovisar fem danska fonder: Nordnet indeksfond Danmark, Danske Invest Denmark A, Danske Invest Denmark A NOK, Sydvest Danish Equities, Danske Invest Denmark Focus WA.

Var kan jag handla och investera i danska aktier

Att handla med danska aktier är förhållandevis smidigt jämfört med andra utländska aktier. Det innebär dock något högre courtage än svenska aktier och vissa valutakostnader, då danska aktier är noterade i danska kronor. Utbudet är också stort och det går att handla i princip alla börsnoterade danska aktier på till exempel Avanza och Nordnet. Utbudet är mindre hos CFD-plattformar som CMC Markets och IG.

Här kan du hitta fler köpvärda aktier.

Vi använder cookies på vår hemsida. Prova stäng och visa för egna kunder mest. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Var försiktig om du vill hitta och investera i bra värdepapper.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?