April 4

Erik Penser – vem är denna finansman? – samlaren Erik Penser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Erik Penser, svensk finansman, investerare och samlare. Han föddes 1942 i Eslöv i Skåne och påbörjade en utbildning i juridik på universitetet i Lund. Men han avbröt denna för att istället ge sig in i finansbranschen som courtagemäklare.

Vid 26 års ålder startade Erik Penser tillsammans med vännen Tomas Fischer courtagehandel på Bankfirman Langenskiöld. Bankfirman hade en börsplats men saknade verksamhet och Penser och Fischer erbjöd sig att sköta courtagehandel på firman mot att de själva fick 40% av courtaget.

Erik Penser och Tomas Fischer

Erik Penser och Tomas Fischer hade ett sätt att arbeta på som var nytt för 60-talet. De sökte aktivt upp kunder och förslog affärer för dom. Detta gjorde dom mycket framgångsrika och provisionerna rullade in. Detta arbetssätt var embryot till den typ av aktiemäkleri som kom att växa sig större och större och som blomstrade på 80- och 90-talet.

Efter några år bytte företaget namn till Carnegie Fondkommission och Penser och Fischer jobbade stenhårt för att utveckla verksamheten och få företaget att växa. Provisionerna de tjänade genom courtagehandeln använde dom för att göra privata investeringar.

 

Pensers privata investeringar

Genom en ganska riskabel strategi, med belåning av aktier för finansiering av ytterligare aktieköp, lyckade Penser bygga en förmögenhet. Detta gjorde honom också till en inflytelserik aktieägare i flera stora börsbolag. 1976 lämnade han Carnegie för att satsa all sin tid på sina egna affärer.

I början av 90-talet hade Erik Penser lyckats med att bli en av sveriges mest inflytelserika affärsmän. Han startade holdingbolaget Yggdrasil och var majoritetsägare i Nobel industrier och Finans AB Gamelstaden med flera. Men då kom finanskrisen och den drabbade honom hårt. Han tvingades ge upp kontrollen över flera företag och hamnade även i en rättstvist med Nordbanken.

Säljer sina bolag

Erik Penser tvingades sälja sina fyra bolag till Nordbanken för en krona styck och allt det han byggt upp under 15 års tid var förlorat. Erik Penser har blivit känd för sin arbetsmoral och förmåga att aldrig ge upp. Han tog nya tag och fick tillslut köpa tillbaka Yggdrasil för en krona. Erik Penser stämde också Nordbanken två gånger men förlorade.

På senare år har han genom sitt bolag Yggdrasil investerat i bland annat forskningsbyn Ideon i Lund. Något han dock sålde av för några år sedan för att minska antalet engagemang och se till att Yggdrasil hade gott om pengar i kassan och inga skulder. Kanske ett sätt att gardera sig mot kommande tuffare tider. Nu satsar Erik Penser stort på sin egen bank.

Erik Penser Bank

Penser grundade Erik Penser Fondkommission 1994 som senare blev en bank och heter nu Erik Penser Bank. Banken har sitt huvudkontor i Stockholm och det är Yggdrasil som är huvudägare. Banken har 100-tals anställda och arbetar med finansiella tjänster för privata och institutionella investerare. Förmögenhetsrådgivning är en av tjänsterna de erbjuder.
Erik Penser satsar stort på banken men har inga planer på att göra den till någon storbank. Istället ser han en stor tillgång i att ha en liten bank som kan fatta sina egna beslut och som inte behöver leverera fina kvartalsrapporter på löpande band.

Han kan helt enkelt ha ett mer långsiktigt perspektiv i sin strategi. Banken har ca 1 miljard i kassan och Penser har i intervjuer att han är ganska restriktiv i sin utlåning och inte vill låna ut mer än vad banken har i kassan. Samtidigt vill han att banken ska vara en attraktiv miljö för mäklare och analytiker.

Erik Pensers privatliv

Idag äger Erik Penser en stor gård utanför Compton Beauchamp i Oxfordshire. Gården är en av Englands största spannmålsproducenter och i en intervju för några år sedan fick han frågan vad han skulle välja om han var tvungen att välja mellan banken och gården.

Han svarade då att ingenting kan slå känslan av att beträda sin egen mark. Då har man verkligen åstadkommit något. Erik Penser gifte sig med Lillemor Ericsson 1967. Hon gick bort 2016 och tillsammans fick dom tre barn. Som person har Erik Penser gjort sig känd för att vara reserverad, näst intill blyg, men med en synlig passion för affärer.

Penser Pratar sällan affärer

Han pratar sällan om sina affärer med andra och antalet intervjuer han givit är ganska begränsat. Mest kontakt har han med VD:n för Yggdrasil, Lars Thulin. Dom träffades redan 1960. Annars är det som sagt banken som Erik Penser lägger mycket tid på. Erik Penser har daglig kontakt med VD:n Johan Mörner. Om det behövs juridisk konsultation så pratar han med advokaten Peter Oscarsson, som för övrigt också är styrelseledamot i bolaget Yggdrasil.

Erik Penser har även gjort sig känd som en stor samlare. Erik Penser samlar på gamla aktiebrev, filmaffischer och sedlar. Han är dessutom ägare av en av sveriges största samlingar av bilder från Eslöv, Pensers födelseort.

Det sägs att hans kontor i Stockholm är näst intill tapetserat av bilder från Eslöv. Penser har även en röd adressbok som han alltid bär med sig i innerfickan. Där samlar han namn och kontaktuppgifter till alla de som ingår i hans gedigna nätverk.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fredrik Lundberg bästa investeringstips | aktietips

Fredrik Lundberg bästa investeringstips | aktietips

Gustaf Douglas – Visste du detta om Latours?

Gustaf Douglas – Visste du detta om Latours?