April 4

Gustaf Douglas – Visste du detta om Latours?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Gustaf Douglas

Vem är den där Gustaf Douglas? Mytomspunna Warren Buffet må imponera i sina investeringar men han har en överman – en egensinnig skotskättad greve från Uppland som har mycket att lära andra investerare.
Hemligheten bakom framgången för Gustaf Douglas är långsiktighet, välanalyserade investeringar i stabila värdebolag som genererar ett bra kassaflöde och höga utdelningar. Och ränta på ränta-effekten. Alltså, en bra investering växer över tiden och genom att återinvestera utdelningar blir det en snöbollseffekt. Geniet Albert Einstein brukade säga att ränta på ränta är den starkaste matematiska formeln världen skådat.

Latour startade Gustaf 1985

Hur var det nu med den skotskättade greven? Gustaf Douglas var inte lika snabb ur från startblocken, först 1985 tog hans investmentbolag Latour form.
Latours och Gustaf Douglas tre kärnvärden är långsiktighet, affärsmässighet och utveckling som även Warren Buffet skriver under på.
Latour 101016b Samuelssons Rapport
Grundbulten i Latour var innehaven i det då onoterade Securitas och börsnoterade Trelleborg. Genom en hög affärsaktivitet under det heta 1980-talet lades grunden för Gustaf Douglas och dagens investmentbolag Latour. Bolag köptes, såldes, knoppades av och börsintroducerades i rask takt med Gustaf Douglas vid rodret.
Securitas, som fortfarande var onoterad, köpte låsbolaget Assa 1988, vilket senare skulle visa sig vara ett osedvanligt lyckat köp. Securitas börsnoterades under brinnande finanskris 1991. Fram till idag har aktien levererat närmare 2 700 procent i avkastning, utdelningar oräknade. Ett fantastiskt kap av Gustaf Douglas.
Assa köpte finska Abloy och gick själv till börsen 1994 med den karismatiske Carl-Henric Svanberg vid rodret. Efter en uppsjö förvärv lämnade Svanberg skeppet för att gå till Ericsson 2003. Assa Abloy och Gustaf Douglas fortsatte med stadig kurs norrut medan det gått sådär för Ericsson.
Facit blev en hisnande kursuppgång med över 1 200 procent jämfört med Stockholmsbörsens totalavkastning på 160 procent under perioden.
Latour är fortfarande storägare i Securitas och Assa Abloy. Inga kortsiktiga vinsthemtagningar här för Gustaf Douglas.

Förutom de extremt framgångsrika investeringarna i Securitas och Assa Abloy bestämde sig Latour och Gustaf Douglas på 1990-talet att satsa på helägda dotterbolag. Fördelen med att äga själv är kontrollen över kassaflödena som kan styras till nya investeringar, istället för att bara vara beroende av utdelningar.
Här är likheten mellan Buffet och Gustaf Douglas uppenbar. Bägge har en fäbless för helägda bolag.

Hur har det då gått för greven Gustaf Douglas investmentbolag?

Den som investerade vid start kan idag summera värdeökningen, inklusive återinvesterade utdelningar men exklusive skatter till 77 600 procent, eller en årlig genomsnittlig avkastning på 23,3 procent.
Warren Buffet har en högre totalavkastning, men mycket av den genererades när Latour ännu inte existerade.
Berkshires Hathaway hade några extremt lyckosamma år på 1960-talet som lade grunden till den höga totalavkastningen.
Om vi ser vad bolagen avkastat från 1985 så är det helt klart till Gustaf Douglas fördel: 77 600 procent mot 8 900 procent.
Tabellen ovan till häger visar Latours portfölj av noterade bolag vid senaste halvårsskiftet. Liksom ingångsvärdena i de olika bolagen.
Vad kan vi då lära oss från de båda stjärninvesterarna? Framför allt värdet av att vara långsiktig i sina investeringar och att ränta på ränta-effekten är grovt underskattad.
Och att sheriffen i stan heter Gustaf Douglas.
Källa: Oraklet från Uppland | Placera

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?

Carl Bennet – 5 tips för en bra investering | Carl Bennets aktietips

Carl Bennet – 5 tips för en bra investering | Carl Bennets aktietips