April 4

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

László Szombatfalvy – vem är det?

Jag har försökt att hitta info om László Szombatfalvy men det är inte så lätt. Han finns inte så mycket på nätet och det är svårt att samla in information om honom. Han har skrivit en bok om klimatet och miljön också. Även om det inte är oviktigt så är det inte vad jag var ute efter.

Wikipedia skriver så här om Laszlo Szombatfalvy. Det står att han är långsiktig i sina innehav. Han siktar alltid in sig på att köpa undervärdera aktier och företag som enligt honom ger lägre risk.

László Szombatfalvy använder sig av kvantitativa och statistiska modeller för att göra sina investeringar. Han betonar att det är viktigt att man genomlyser företagen ordentligt. Det är viktigt att ha koll på börsen genrellt samt lära känna ledningen så bra som möjligt. I Laszlos fall så innebar det att han intervjuade dessa och andra närstående bolaget. Det gäller alltså inte bara att förstå bolaget utan även ledningen, branschen och börsen som helhet.
Av denna information så sammanfattada Laszlo Szombatfalvy en optimistisk respektive pessimistisk långtidsprognos om bolagens förväntade utdelningstillväxt.

Laszlo Szombatfalvy största fokus av detta har dock altid varit avkastning på eget kapital. Med hjälp av detta så kunde han räkna ut företagets teoretiska utdelnings- och tillväxtkapacitet.

Även Aktiespararna har skrivit om honom. I en intervju med honom så säger han att den ekonomiska fundamentala analysen man gör med olika regler och modeller inte är så intressant egentligen. Det som är det intressanta enligt Laszlo är att man lägger ner mycket tid, svett och tårar på sin aktievärdering. Man måste räkna ut den mest sannolika framtiden för bolaget och utan en bra prognos så är alla modeller värdelösa. Även om en metod för hur man analyserar ett bolag kan underlätta hur man fattar ett beslut.

“En bra affär kan man oftast räkna ut i huvudet utan att behöva en räknesnurra”, säger László Szombatfalvy i intervjun med Aktiespararna.

Att diversifiera är inte heller något att rekommendera enligt honom. “Det beror på investerarens omständigheter, som bland annat tid, intresse, förmåga och riskbenägenhet. Vanligtvis hade László bara en handfull aktier i portföljen, som mest 5–6 stycken.”

Här kan du läsa om fler finansprofiler i Sverige och utomlands.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marty Schwartz | Market Wizards – Tankar från en pitbull | Marty Schwartz

Marty Schwartz | Market Wizards – Tankar från en pitbull | Marty Schwartz

Citat från Mats Qviberg

Citat från Mats Qviberg