December 14

Finanskrisen – Vad var det som hände? En guide genom en finanskris

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Finanskrisen 2007-2008 – Tidernas Börskrascher

Finanskrisen tog sin början i USA och den här gången var det bolånemarknaden som låg bakom en växande bubbla och finanskrisen. Bostadsmarknaden skulle visa sig vara kraftigt övervärderad och överbelånad.

Finanskrisen 2007-2008 är sist ut i vår serie om stora börskrascher genom historien. Finanskrisen har inte fått något allmänt vedertaget namn än – om nu inte finanskrisen är det namnet – vilket förmodligen beror på att den hände så pass nyligen. Men stor, det var den. Det här var den största finanskris sedan depressionen på 1930-talet.

Finanskris som tog sin början i USA

Allt tog sin början i USA och den här gången var det bolånemarknaden som låg bakom en växande bubbla och denna finanskris. Bostadsmarknaden skulle visa sig vara kraftigt övervärderad och överbelånad. Så hur kunde detta ske? Det är ofta enkelt att vara efterklok och tycka att man borde ha insett riskerna. Men det som hände i USA hände långsamt och på flera olika ställen inom finansvärlden och politiken. Bostadspriserna hade under flera år stigit i USA.

Bankerna slogs om bolånen som var mycket lukrativa att ha bland sina tillgångar. För att kunna ge ut fler bolån började bankerna titta på de med sämst kreditvärdighet. Hur kunde man erbjuda dessa personer ett lån? Det var då det så kallade subprimelånet uppfanns. Lånemodellen har nästan blivit synonymt med finanskrisen. Dessa lån hade mycket låg eller ingen säkerhet alls. Istället ansåg man att den stigande bostadsmarknaden var säkerhet nog.

Här tog man en hög risk

Här tog alltså bolåneinstituten en mycket hög risk. Man spekulerade på framtida uppgångar och blundade för risken. Som om inte det vore nog, bankerna sålde dessa lån vidare, vilket medförde att en spekulationsmarknad uppstod med lånen som finansiella instrument.

1997 höjde kongressen gränsen för skatt på reavinster från husförsäljningar och 1999 satte Clinton-administrationen upp ett mål på att 42% av bolånen skulle gå till personer med en inkomst under medianen och i vissa geografiska områden. Tanken kan tyckas god, men var starkt bidragande för den ökade risk som instituten tog på bolånemarknaden.

Finanskrisen

Finanskrisen

Finanskrisen är ett faktum

Under 2007 hade huspriserna i USA börjat stagnera. När priserna inte steg så innebar det att säkerheten för subrimelånen gick upp i rök och behövde omsättas. En kedja av osäkerhet spred sig inom finansvärlden. Då lånen paketerats om och sålts vidare visste egentligen inte någon vem som satt på de nu värdelösa säkerheterna

I augusti 2007 var krisen ett faktum. Det började synas på räntespreaden på räntesättningen mellan banker i USA. Räntan brukar normalt följa styrräntan. I så fall skulle den vid den här tiden ha varit 0,1%. Men istället låg den på mellan 0,5-1,0%. Et tydligt tecken på att marknaden ansåg att det var riskabelt att låna ut pengar till en bank.

De kraftigt ökade räntespreadarna innebar stora problem för bankerna. I början av 2008 togs Bear Stearn över av den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Sedan följde ett flertal fall av större banker. Morgan Stanley och Goldman Sachs tvingades att rekonstrueras till vanliga banker med möjlighet till inlåning.
Effekterna av finanskrisen spred sig över hela världen. Europa drabbades hårt, Sverige inkluderat.

Finanskrisen på film

För den som är intresserad av att veta mer om denna finanskris så finns det en hel del filmer på ämnet. Margin Call från 2011 utspelar sig på en investmentbank där en av riskanalytikerna inser vad som håller på att hända innan alla andra gör det. En annan sevärd film om finanskrisen är The Big Short, som till viss del är verklighetsbaserad och handlar om en investerare som förutser bolånemarknadens fall och väljer att blanka bolånen.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Så påverkar stigande räntor din aktieportfölj

Så påverkar stigande räntor din aktieportfölj