April 4

Finanskrisen – Vad var det som hände? En guide genom en finanskris

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Finanskrisen 2007-2008

Finanskrisen tog sin början i USA och den här gången var det bolånemarknaden som låg bakom en växande bubbla och finanskrisen. Bostadsmarknaden skulle visa sig vara kraftigt övervärderad och överbelånad.

Finanskrisen 2007-2008 är sist ut i vår serie om stora börskrascher genom historien. Finanskrisen har inte fått något allmänt vedertaget namn än – om nu inte finanskrisen är det namnet – vilket förmodligen beror på att den hände så pass nyligen. Men stor, det var den. Det här var den största finanskris sedan depressionen på 1930-talet.

Finanskris som tog sin början i USA

Allt tog sin början i USA och den här gången var det bolånemarknaden som låg bakom en växande bubbla och denna finanskris. Bostadsmarknaden skulle visa sig vara kraftigt övervärderad och överbelånad. Så hur kunde detta ske? Det är ofta enkelt att vara efterklok och tycka att man borde ha insett riskerna. Men det som hände i USA hände långsamt och på flera olika ställen inom finansvärlden och politiken. Bostadspriserna hade under flera år stigit i USA.

Bankerna slogs om bolånen som var mycket lukrativa att ha bland sina tillgångar. För att kunna ge ut fler bolån började bankerna titta på de med sämst kreditvärdighet. Hur kunde man erbjuda dessa personer ett lån? Det var då det så kallade subprimelånet uppfanns. Lånemodellen har nästan blivit synonymt med finanskrisen. Dessa lån hade mycket låg eller ingen säkerhet alls. Istället ansåg man att den stigande bostadsmarknaden var säkerhet nog.

Här tog man en hög risk

Här tog alltså bolåneinstituten en mycket hög risk. Man spekulerade på framtida uppgångar och blundade för risken. Som om inte det vore nog, bankerna sålde dessa lån vidare, vilket medförde att en spekulationsmarknad uppstod med lånen som finansiella instrument.

1997 höjde kongressen gränsen för skatt på reavinster från husförsäljningar och 1999 satte Clinton-administrationen upp ett mål på att 42% av bolånen skulle gå till personer med en inkomst under medianen och i vissa geografiska områden. Tanken kan tyckas god, men var starkt bidragande för den ökade risk som instituten tog på bolånemarknaden.

 

Finanskrisen

Finanskrisen är ett faktum

Under 2007 hade huspriserna i USA börjat stagnera. När priserna inte steg så innebar det att säkerheten för subrimelånen gick upp i rök och behövde omsättas. En kedja av osäkerhet spred sig inom finansvärlden. Då lånen paketerats om och sålts vidare visste egentligen inte någon vem som satt på de nu värdelösa säkerheterna

I augusti 2007 var krisen ett faktum. Det började synas på räntespreaden på räntesättningen mellan banker i USA. Räntan brukar normalt följa styrräntan. I så fall skulle den vid den här tiden ha varit 0,1%. Men istället låg den på mellan 0,5-1,0%. Et tydligt tecken på att marknaden ansåg att det var riskabelt att låna ut pengar till en bank.

De kraftigt ökade räntespreadarna innebar stora problem för bankerna. I början av 2008 togs Bear Stearn över av den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Sedan följde ett flertal fall av större banker. Morgan Stanley och Goldman Sachs tvingades att rekonstrueras till vanliga banker med möjlighet till inlåning.
Effekterna av finanskrisen spred sig över hela världen. Europa drabbades hårt, Sverige inkluderat.

Finanskrisen på film

För den som är intresserad av att veta mer om denna finanskris så finns det en hel del filmer på ämnet. Margin Call från 2011 utspelar sig på en investmentbank där en av riskanalytikerna inser vad som håller på att hända innan alla andra gör det. En annan sevärd film om finanskrisen är The Big Short, som till viss del är verklighetsbaserad och handlar om en investerare som förutser bolånemarknadens fall och väljer att blanka bolånen.

FAQ

1. Vad orsakade Finanskrisen?
Svar: Finanskrisen började 2008 och orsakades av ett stort misslyckande i finansmarknaderna och ekonomin över hela världen, vilket antogs ha fått sin början med kaotiska bostadsmarknader och höga lånebelopp i USA.

2. Vad är effekterna av Finanskrisen?
Svar: Effekterna av Finanskrisen har varit kraftiga och omfattande. Det har lett till ekonomisk återhämtning, arbetslöshet, företagskonkurser, bostadsmarknadsförluster, nedskärningar i regeringens utgifter, ökad statsskuld och minskad konsumtion.

3. Hur har Finanskrisen påverkat de globala ekonomierna?
Svar: Finanskrisen har haft stor inverkan på de globala ekonomierna. Det har lett till en allmän ekonomisk tillbakagång, stor arbetslöshet, företagskonkurser, minskad konsumtion, nedskärningar i regeringens utgifter och statsskuld.

4. Har Finanskrisen haft någon positiv inverkan?
Svar: Finanskrisen har haft vissa positiva effekter. Den har lett till att staten har fått ett ökat fokus på att reglera finansmarknaderna, att bankerna har fått större insyn och kontroll över lånen som de gör, att det har skapats nya jobb inom finanssektorn och att det har blivit lättare att få tillgång till kredit.

5. Hur påverkar Finanskrisen fortfarande våra ekonomier?
Svar: Finanskrisen påverkar fortfarande våra ekonomier genom att det har lett till en allmän ekonomisk tillbakagång, stor arbetslöshet, företagskonkurser, nedskärningar i regeringens utgifter och minskad konsumtion.

6. Vad har gjorts för att förebygga ett återupprepande av Finanskrisen?
Svar: För att förebygga ett återupprepande av Finanskrisen har olika åtgärder vidtagits. Bland annat har finansiella regelverk skapats för att öka insynen och kontrollen över lånen som görs, det har skapats nya jobb inom finanssektorn, det har blivit lättare att få tillgång till kredit och det har blivit fler regler

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?