August 21

Ivar Kreuger – allt du behöver veta om Kreugerkraschen

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Ivar Kreuger

Ivar Kreuger, vem var han egentligen?

Paris, den 12:e mars 1932. Sekreteraren Karin Bökman anländer stressad till lägenheten på 5 Avenue Victor Emanuel III. Hon letar efter sin arbetsgivare som uteblivit från ett mycket viktigt affärsmöte. Hon slår upp dörren och finner sin chef död på sängen.
Bredvid honom ligger en 9 mm pistol och ett kuvert. Sveriges mest kända affärsman genom alla tider är död och kvar lämnas vad som kan liknas vid ett finansiellt imperium. Det skulle dock visa sig att detta imperiums tillgångar stod på en mycket instabil grund.

Hur allt började för Ivar Kreuger

Ivar Kreuger föddes 1880 i Kalmar. Hans far, Ernst Kreuger var entreprenör och grundare av Kalmar Tändsticksfabrik. Utbildning stod i fokus hos familjen Kreuger: Ivar utbildades privat i hemmet, vilket gjorde att han kunde hålla ett högre tempo än studenter i skolan.
Redan vid 16 års ålder tog han studentexamen. Sedan bar det av raka vägen till Stockholm och KTH. Där tog han en kombinerad civilingenjörsexamen i maskinteknik och väg- och vattenbyggnad. Han var då 20 år gammal(!).

Det har berättats att Ivar Kreuger var en lågmäld person. Med intensiv blick och ett oerhört fokus. När han väl talade så lyssnade folk. Man kan ana ett otroligt driv och kanske handlade det om att få sin fars respekt. Hur som helst så åkte han raka vägen till amerika efter erlagd examen från KTH. Där arbetade han i flera länder och med en rad olika projekt. Bland annat byggde han skyskrapor på Manhattan i New York.
Det var under den här tiden som han kom i kontakt med den för tiden helt nya byggmetoden med armerad betong. 1907 återvände han till Sverige för att på egen hand och med ensamrätt försöka etablera den armerade betongen på den svenska marknaden. Byggföretaget Kreuger & Toll grundades 1908.
Tillsammans med byggnadsingenjör Paul Toll arbetade han stenhårt för att få sin första kund. Någon som skulle våga sig på att konstruera ett bygge med armerad betong. Han skrev bland annat artiklar i tidningar och höll föredrag.
Till slut lossnade det och företaget fick sin första order. Det tog inte lång tid förrän ryktet om den nya metoden spridit sig över landet. Metoden sparade både pengar och tid jämfört med dåtidens sätt att bygga på. Dessutom blev konstruktionerna mer hållbara. Snart var företaget i full gång och växte snabbt.
Det är vid den här tiden som finansmannen Kreuger börjar synas allt mer. Entreprenören hade skapat ett byggföretag. Finansmannen såg genast möjligheter till expansion till Tyskland och startade således ett tyskt företag. Det här var dock bara början på Ivar Kreugers näst intill aggressiva sätt att expandera sina verksamheter på.

 

Affärsverksamheten växer för Ivar Kreuger

Ivar Kreuger fick snabbt upp ögonen för fastighetsbranschen i Stockholm. 1915 grundade han fastighetsbolaget Hufvudstaden. Han gjorde förvärv av både tomter och fastighet och förvaltade dessa. Hufvudstaden är ett bolag som än idag är aktivt och finns på Stockholmsbörsen. Då Ivar Kreuger allt mer drogs åt investeringar och i väldigt skilda verksamheter, valde man att dela upp Kreuger & Toll i två bolag.
Paul Toll fortsatte som huvudägare i ett nybildat bolag vid namn Kreuger & Toll Byggnads AB där fokus låg på just byggverksamheten. Ivar Kreuger fortsatte med Kreuger & Toll som nu hade omvandlats till ett holdingbolag. Nu drog det igång på allvar. Ivar Kreuger grundande 1917 Svenska Tändsticks Aktiebolaget.

Tändstickskungen Ivar Kreuger

Ivar Kreuger har ofta kallats för Tändstickskungen. Det är kanske inte så konstigt. Han använde sig av de kunskaper han fått som barn till en tändsticksfabrikant och applicerade sin talang för affärer. Resultatet blev en kraftig expansion av Kreuger & Toll med tändsticksfabriker över hela världen. Det var vid denna expansion som han uppfann den typ av obligation som kallades för participating debentures.
Dessa hade ingen säkerhet, men fastställd ränta på 5% samt en tilläggsränta på 1% för varje 5% av utdelningen på företagets aktier. Dessa obligationer blev mycket populära och många arbetarsvenskar som aldrig tidigare ägt aktier köpte dessa obligationer. Det blev den första folkaktien skulle man kunna säga. Kapitalet som bolaget fick in användes för att köpa nya fabriker.

Ivar Kreuger - Tändstickor
Ivar Kreuger – Tändstickor

 

Ivar Kreugers egna utlåningsverksamhet

Ivar Kreuger var dock inte nöjd. Han ville ha mer. Under 1920-talet började han låna ut pengar till stater. I utbyte mot lånen fick Ivar Kreuger (utöver en bra ränta) monopol på tillverkning och distribution av tändstickor.
Det tog inte lång tid förrän Kreuger dominerade hela världens tändsticksmarknad. Monopolställningen gav honom dessutom möjligheten att styra priserna och tjäna ännu mer pengar. När verksamheten var som störst så ägde Kreuger 250 fabriker i 43 länder och kontrollerade cirka 75% av världsmarknaden gällande tändstickor.

Det plötsliga fallet för Ivar Kreuger

1930 stod Ivar Kreuger på toppen av sin karriär. Ivar Kreuger var känd över hela världen och bjöds in till Vita Huset för att diskutera ekonomi med president Herbert Hoover. Börskraschen på Wall Street 1929 hade kommit ett år tidigare. Ivar Kreugers industriella verksamhet hade kunnat klara av börsfallet. Men Ivar Kreugers  åtaganden som världsbank gjorde honom mycket sårbar. Ett lån till Tyskland på hela 125 miljoner dollar, en gigantisk summa på den här tiden, skulle finansieras med en emission på den amerikanska marknaden. Emissionen föll platt i och med krisen och han fick helt plötsligt kraftiga likviditetsproblem.
Ivar Kreuger sökte akut hjälp av Sveriges Riksbank och statsminister Carl Gustaf Ekman fick en avgörande roll. Tillsammans med de stora svenska bankerna beviljades Kreuger en kredit för att rädda verksamheten. Krediten var dock inte utan villkor. Riksbanken ville göra en total genomlysning av Kreuger & Toll. Vid denna genomlysning fann man att det saknades cirka 135 miljoner kronor för att täcka de betalningsanspråk som fanns på bolaget. Ivar Kreuger beordrades att komma hem till sverige. Han befann sig i USA.

Tändstickskungen är död – Kreugerkraschen

Han kom först till Paris och träffade där Krister Littorin, vice VD i Kreuger & Toll. Tanken var att han sedan skulle möta Ivar Rooth, chefen över Riksbanken. Mötet skulle ske i Berlin, men dagar innan avresan inträffade Ivar Kreugera död. Hans död utlöste den så kallade Kreugerkraschen. Både företag och privatpersoner gick i konkurs i kreugerkraschen. Många mindre svenska banker gick under.
Idag har stora delar av den så kallade Wallenberg-sfären sitt ursprung från Kreugers företagsimperium och företaget Swedish match finns kvar än idag. Böcker har skrivits och filmer har gjorts. Personen Ivar Kreuger fortsätter att fascinera. Dessutom pågår fortfarande spekulationer kring omständigheterna kring Ivar Kreugera död. Vissa hävdar att han blev mördad.

Filmer och dokumentärer om Ivar Kreuger

Det finns en del filmer och dokumentärer inspelade om Ivar Kreuger. Här är en av dessa i 3 delar som inte är helt fel. Filmen har sina höjdpunkter. Jag tror det är SVT som varit med och tagit fram den.

img 5c9349df834a6 Samuelssons Rapport

 

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj