September 23

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalisera är det när kostnaderna för att förvärva en tillgång ingår i priset på tillgången.
Med andra ord så betyder kapitalisera att lägga samman upplupen ränta på en skuld med själva huvudskulden.
Kapitalisera kan enkelt uttryckt betyda att avsätta pengar eller att beräkna det kapitalvärde som svarar mot en periodiskt återkommande inkomst eller utgift.
En synonym till kapitalisera är fondera.
Kapitalisera betyder på engelska capitalize.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Intresserad av

Aktier, Investeringar och Trading

Anmäl dig till vårt gratis nyhetsbrev

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022