September 23

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalisera är det när kostnaderna för att förvärva en tillgång ingår i priset på tillgången.
Med andra ord så betyder kapitalisera att lägga samman upplupen ränta på en skuld med själva huvudskulden.
Kapitalisera kan enkelt uttryckt betyda att avsätta pengar eller att beräkna det kapitalvärde som svarar mot en periodiskt återkommande inkomst eller utgift.
En synonym till kapitalisera är fondera.
Kapitalisera betyder på engelska capitalize.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)