April 5

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalisera är det när kostnaderna för att förvärva en tillgång ingår i priset på tillgången.
Med andra ord så betyder kapitalisera att lägga samman upplupen ränta på en skuld med själva huvudskulden.
Kapitalisera kan enkelt uttryckt betyda att avsätta pengar eller att beräkna det kapitalvärde som svarar mot en periodiskt återkommande inkomst eller utgift.
En synonym till kapitalisera är fondera.
Kapitalisera betyder på engelska capitalize.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!