Last Updated on 10 november, 2020 by Håkan Samuelsson

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalisera är det när kostnaderna för att förvärva en tillgång ingår i priset på tillgången.
Med andra ord så betyder kapitalisera att lägga samman upplupen ränta på en skuld med själva huvudskulden.
Kapitalisera kan enkelt uttryckt betyda att avsätta pengar eller att beräkna det kapitalvärde som svarar mot en periodiskt återkommande inkomst eller utgift.
En synonym till kapitalisera är fondera.
Kapitalisera betyder på engelska capitalize.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email