April 5

Hausse, vad är det? – Förklaring och definition av hausser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hausse

Hausse är ett ord som används när börsen stiger kraftigt med hög volym och livlig handel.
Det innebär en tydlig och snabb uppgång i en marknad eller en aktie.

Synonymer

Synonymer till ordet är prisstegring, kursstegringbörsuppgång, högkonjunktur, boom och börsrally.

Från franskan

Ordet kommer från franskans hausse. På franska betyder det förhöjning eller ökning.
Det uttalas .

Exempel på när det sker

Måndagens hausse på USA-börsen innebar att även tisdagens startade med kraftigt stigande börskurser med hög omsättning och livlig handel.

Hur gör man när man haussar något?

Man kan även haussa något. Om man gör det så försöker man driva upp något eller prata upp något så mycket att fenomenet uppstår. Haussa betyder med andra ord att man höjer något till skyarna och överdrivet berömmer något.
Motsatsen till hausse är baisse.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Läs gärna mer i våra artikelarkiv. Här är ett axplock:

Utdelnings-aktier

Bästa-aktier

Investment bolag

Index fonder

Preferens aktier

Ränte-fonder

Bästa-fonderna

Fastighets-aktier

Aktier-för-nybörjare

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad menas med överavskrivning?

Vad menas med överavskrivning?

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven