Hausse

Hausse är ett ord som används när börsen stiger kraftigt med hög volym och livlig handel.

Det innebär en tydlig och snabb uppgång i en marknad eller en aktie.

Synonymer

Synonymer till ordet är prisstegring, kursstegringbörsuppgång, högkonjunktur, boom och börsrally.

Från franskan

Ordet kommer från franskans hausse. På franska betyder det förhöjning eller ökning.

Det uttalas [hås].

Exempel på när det sker

Måndagens hausse på USA-börsen innebar att även tisdagens startade med kraftigt stigande börskurser med hög omsättning och livlig handel.

Hur gör man när man haussar något?

Man kan även haussa något. Om man gör det så försöker man driva upp något eller prata upp något så mycket att fenomenet uppstår. Haussa betyder med andra ord att man höjer något till skyarna och överdrivet berömmer något.

Motsatsen till hausse är baisse.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!