Gordon Gekko

Aktieportföljen

The Gordon Gekko portfolio is perhaps my best strategy and stock portfolio of all categories. The return has been nothing short of fantastic since I started the portfolio in 2010.

aktiv och uthållig

Jag är en aktiv och uthållig investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset.

min bästa strategi?

Gordon Gekko portföljen är kanske min bästa strategi och aktieportfölj alla kategorier. Avkastningen har varit inget mindre än fantastisk sedan jag startade portföljen 2010.

en strategi på USA-börsen med liveresultat från 2010

Gordon Gekko är kanske min bästa strategi och aktieportfölj alla kategorier. Avkastningen har varit inget mindre än fantastisk de senaste åren för Gordon Gekko.

I Gordon Gekko-portföljen så köper jag aktier på den amerikanska börsen. Det är i princip alltid stora bolag som har hög omsättning och är enkla att köpa från ett svenskt depåkonto.

enkelt att följa

Det är mycket enkelt att följa mina portföljer. Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. 

Resultaten som du hittar på resultatsidan är det som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen.

mellanlångsiktig

Gordon Gekko-strategin är mellanlångsiktig och har en medel till hög risk. Jag byter aktier en gång i månaden och håller samtidigt ungefär 5-6 stycken aktieslag. 

Du behöver endast vara Investerarmedlem för att ta rygg på denna portfölj.

målet med mina aktieportföljer

Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.