April 4

Köpa aktier 2024 – Så här kommer du igång med Aktieköp

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att köpa aktier kan vara både roligt, spännande, lärorikt och kanske framförallt – potentiellt lönsamt över tid. Men hur kommer man igång om man saknar tidigare erfarenhet? Nedan finner du en komplett guide till aktiehandel för nybörjare, med allt du behöver veta för att kunna påbörja din egna investeringsresa.

Många upplever att allt som har med aktier, aktiemarknaden och handel med aktier att göra är krångligt och komplicerat – och att man måste ha både utbildning i ekonomi och flera års erfarenhet för att kunna lyckas med investeringar. Det första steget in på marknaden kan således kännas väldigt avlägset, men faktum är att det inte behöver vara fullt så svårt som man först tror.

Däremot är det viktigt att vara förberedd, och att man har läst på och skaffat sig grundkunskaper om vad aktier är och vad det innebär att köpa aktier. Detta för att dels kunna kontrollera de risker man tar, men också för att öka ens förutsättningar att nå framgång med sina investeringar.

I denna guide har vi samlat alla verktyg du behöver för att enkelt kunna komma igång och börja handla aktier – från grundläggande information om vad en aktie faktiskt är, till vilka olika handelsplattformar som finns, hur du kan diversifiera din aktieportfölj på ett bra sätt samt vad som är bra att tänka på kring risknivå. Och allt däremellan förstås.

Artikelns Innehåll

Köpa Aktier – Basfakta

En aktie är kort och gott en ägarandel i ett bolag. När du köper aktier i ett företag blir du således delägare i det företaget. Ju fler aktier du investerar i, desto större blir din procentuella ägarandel.

Merparten av handel med aktier är koncentrerad till så kallade noterade aktier – det vill säga aktier i publika företag som är listade på en reglerad marknadsplats; en börs. Exempel på välkända börser är Nasdaq Stockholm, London Stock Exchange, NYSE (New York Stock Exchange), Tokyobörsen samt Börse Berlin.

img 618a5236169e4 Samuelssons Rapport

Man kan också handla med onoterade aktier i bolag som ännu inte är börsnoterade, men dessa är betydligt mer riskfyllda instrument eftersom onoterade bolag inte har genomgått den omfattande granskningsprocess som krävs för att ett företag ska få börsnoteras.

Priset för en aktie bestäms av en rad olika faktorer – dels speglar det hur det går för företaget i fråga rent ekonomiskt, men också hur utbud och efterfrågan på aktierna ser ut. I ett läge där många vill investera och få vill sälja drivs förstås aktiepriset uppåt, medan det istället sjunker om många tappar förtroendet för bolaget och väljer att sälja av sina innehav.

Vidare finns också ett par olika typer av aktier, vilka vi går igenom närmare lite längre ned.

Vilka aktier ska man köpa nu?

Först ut – 25 populära aktier på marknaden:

För att kicka igång inspirationen inleder vi med en lista på 25 av de mest populära aktierna bland svenska sparare (vilka dessutom kan vara bra svenska aktier för nybörjare). En lista för vilka aktier man ska köpa nu?

Svenska Aktier

Lista
Investor B Large Cap Stockholm
Hennes & Mauritz B Large Cap Stockholm
Kinnevik B Large Cap Stockholm
Swedbank A Large Cap Stockholm
Volvo B Large Cap Stockholm
Latour B Large Cap Stockholm
Castellum Large Cap Stockholm
SAS Mid Cap Stockholm
Nordea Bank Abp Large Cap Stockholm
Ericsson B Large Cap Stockholm
Telia Company Large Cap Stockholm
Millicom Int. Cellular SDB Large Cap Stockholm
AstraZeneca Large Cap Stockholm
Norwegian Air Shuttle OB Match
Evolution Gaming Group Large Cap Stockholm
Axfood Large Cap Stockholm
Investor A Large Cap Stockholm
Embracer Group B First North Stockholm
Industrivärden C Large Cap Stockholm
Scandic Hotels Group Mid Cap Stockholm
ICA Gruppen Large Cap Stockholm
SEB A Large Cap Stockholm
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B Large Cap Stockholm
Tele2 B Large Cap Stockholm
Skanska B Large Cap Stockholm

Källa: Köpa Aktier Avanza.

Varför köpa aktier?

Den främsta anledningen till varför såväl privata som institutionella investerare köper aktier är för möjligheten att tjäna pengar på dem. När du köper aktier blir du som tidigare nämndes delägare i bolaget du investerar i, och som delägare har du givetvis rätt att ta del av företagets vinster – såväl nutida som framtida.

Att köpa aktier är överlag ett betydligt bättre sätt att förvalta ett sparkapital än att ha pengarna sittande på ett konto med ingen eller mycket låg ränta. Genom att placera i aktier ges nämligen ditt kapital istället goda möjligheter att växa över tid.

Samtidigt är det viktigt att vara införstådd med de risker som handel med aktier innebär. På ett sparkonto med insättningsgaranti finns ingen möjlighet till positiv avkastning framgent – men det finns heller ingen risk att dina pengar går förlorade.

En investering i aktier kan potentiellt leda till flera (eller många) procents positiv avkastning på sikt – men du kan också förlora allting om går företaget du köpt in dig i går dåligt eller till och med i konkurs.

Historiskt har investeringar i aktier rent generellt givit bra avkastning, varför de som investeringsalternativ också kan förväntas göra det i framtiden. Viktigt att känna till är dock att det inte finns några garantier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Olika företag går också olika bra, varför det är av stor betydelse att välja sina aktier med omsorg, läsa på om företagen man är intresserad av, välja en risknivå som passar en och satsa på företag man verkligen tror på.

Prickar man rätt och är noggrann med att såväl sprida sina risker som att hålla sig uppdaterad och insatt i utvecklingen på marknaden, kan aktier mycket väl ge en bra förtjänst.

Så tjänar du pengar på aktier

Aktier kan generera avkastning – det vill säga vinst – på två olika sätt:

 • Stigande aktiekurs: Aktien stiger i värde – priset på den blir högre. Att aktien stiger i värde kan dels bero på att företaget går bra och lyckas öka sin vinst. Marknadens intresse för bolaget är stort och det finns en hög efterfrågan på aktien. Aktiekursen kan också stiga om marknaden får ökat förtroende för bolaget och anser att risken har sjunkit. En kursvinst innebär att du kan sälja aktierna för mer än vad du köpte dem för. Vinsten realiseras således först när du säljer ditt innehav.
 • Aktieutdelning: Aktieutdelning låter dig ta del av bolagets vinster här och nu, utan att du behöver sälja. Istället för att återinvestera hela vinsten delas en del av den ut till aktieägarna – det blir en så kallad direktavkastning. Större stabila bolag har ofta aktieutdelning, medan mindre och mer expansiva bolag oftare behöver behålla vinsten för att kunna fortsätta växa. Svenska bolag delar som regel ut en gång per år, medan utländska gör det mer frekvent.Mer information om utdelning och utdelningsaktier hittar du lite längre ned i artikeln.

Hur gör man rent praktiskt?

Det är inte möjligt att som privatperson själv köpa och sälja aktier direkt på börsen. All handel måste istället gå via en bank eller en aktiemäklare.

Traditionella storbanker som Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank erbjuder aktiehandel – men absolut mest förmånligt är det att använda sig av en renodlad aktiemäklare. Vanliga banker tar i regel ut höga avgifter för att förmedla aktiehandel, medan mäklare som Avanza och Nordnet är helt gratis (ej att förväxla med courtage dock, det måste betalas oavsett bank eller mäklare).

Vidare är också utbudet av värdepapper betydligt större hos mäklare speciellt inriktade på finansiell handel, vilket innebär större flexibilitet och bättre valmöjligheter för dig som kund.

Första steget: Sätt upp en egen investeringsstrategi

En egen investeringsstrategi är ett viktigt första steg att ta innan man börjar handla med aktier. En investeringsstrategi hjälper dig att göra medvetna val, att behålla fokus i ditt sparande, att utvärdera och omvärdera samt att inte överskrida din egen risknivå.

Genom att utforma din strategi redan från början, innan du kommer igång och handlar, är det lättare att fatta genomtänkta beslut kring de investeringar du funderar på att göra.

I en investeringsstrategi – eller investeringsplan som man också kan kalla det – bör följande frågor besvaras:

 • Vilket eller vilka mål har du med ditt sparande?
 • Finns det några specifika branscher du är intresserad av och tror särskilt på? Kanske några specifika företag?
 • Hur mycket planerar du att investera?
 • Vill du göra enstaka köp då och då, eller regelbundet med ett månadssparande?
 • Hur lång är din investeringshorisont?

Sparmål

Att fundera över sparmål handlar mycket om i vilket syfte du vill börja köpa aktier. Det kan till exempel vara att du önskar inkludera aktier som en del av ditt egna privata pensionssparande, eller att du vill spara till ett framtida bostadsköp för dig själv eller dina barn. Ett eller flera konkreta sparmål kan vara bra som en morot för att fortsätta spara och investera.

Satsa på sådant du tror på

Som inledningsvis nämndes innebär köp av aktier att du blir delägare i bolaget. Av den anledningen är det förstås viktigt att välja bolag du själv tror på när vill köpa aktier, inom branscher som du tror kommer att gå starkt framgent.

Som nybörjare inom aktiehandel kan det också var bra att börja med större företag man känner till ordentligt – till exempel H&M, Ericsson, Volvo eller AstraZeneca. Investera i aktier i stabila företag som uppvisar en bra tillväxt, bra likviditet och bra vinst.

Investeringsbelopp

Hur mycket pengar vill och har du möjlighet att investera i aktier? Tänk på att aktier generellt sett är bäst lämpade för mer långsiktiga investeringar – helst bör du kunna avvara pengarna i åtminstone fem år. Ett tips kan vara att börja med ett mindre belopp för att känna på marknaden, och sedan öka på längre fram om möjlighet finns.

Kom ihåg att man inte nödvändigtvis måste ha en stor summa pengar att investera i aktier för att komma igång. Även mindre summor som investeras i några få aktier kan växa till något större på sikt.

Enstaka eller regelbundna köp

Investeringar i aktier kan göras på olika sätt – antingen genom större engångsköp eller genom ett automatiskt månadssparande. Alternativt både och förstås. Fundera över vad som passar dig bäst och välj en mäklare eller bank där du enkelt och smidigt kan köpa aktier både mer och mindre frekvent.

Investeringshorisont

Hur länge planerar du att spara? När vill du kunna ta ut dina pengar? Som tidigare nämndes rekommenderas i regel en sparhorisont på minst fem år för aktier. Detta eftersom det tar tid för ett bolag att växa och öka i lönsamhet.

business idea 1240834 640 Samuelssons Rapport

Läs på, skaffa kunskap och bygg upp ett intresse

A och O för att kunna lyckas med aktier är att utbilda sig själv om instrumenten och marknaden, samt att bygga upp ett ordentligt intresse.

Till skillnad fonder som förvaltas av någon annan och som mer eller mindre kan lämnas att sköta sig själva, kräver aktier både tid, engagemang och aktiv förvaltning av dig själv. Och för att kunna förvalta ditt innehav väl, behövs naturligtvis kunskap – men också intresse.

Just därför rekommenderas att välja bolag och branscher du själv är intresserad av. I regel är man mer motiverad att lära sig om sådant man tycker är roligt och spännande, än sådant man inte alls finner intressant.

Bra informationskällor finns det gott om – här på Samuelssons Rapport finns till exempel mängder av bra och lärorika artiklar om aktier och aktiehandel. Läs på innan du börjar handla, se till att du förstår och kan ta till dig det du läser och börja på en lagom nivå. Viktigt är också att du fortsätter att hålla dig uppdaterad och påläst, så att du kan förvalta ditt innehav bra framledes.

Var köper man aktier? Tips på populära mäklare för svenska aktier (och utländska)

Som privat investerare kan du alltså inte själv köpa och sälja dina aktier direkt på börsen – vare sig det gäller Stockholmsbörsen eller någon utländsk börs. För att kunna köpa aktier måste du vända dig till en bank eller en aktiemäklare och öppna ett konto hos denne.

I Sverige heter de två ledande aktiemäklarna Avanza och Nordnet. Bägge aktörerna förmedlar finansiell handel med ett brett utbud av olika slags värdepapper – dels aktier, men även fonder, ETF’er (börshandlade fonder), optioner, terminer, warranter samt obligationer för att nämna några.

Till skillnad från flera av de traditionella storbankerna tar varken Avanza eller Nordnet ut några avgifter för att förmedla handeln, vilket således gör dem till mer ekonomiskt fördelaktiga val.

Val av aktiemäklare är viktigt och bör vara genomtänkt. Olika banker och mäklare kan ha olika villkor vad gäller till exempel utbud av instrument, marknader du handla aktier på och gränser för olika courtagenivåer. Jämför därför gärna olika mäklare innan du bestämmer dig, och väg in både för- och nackdelar med respektive alternativ.

Nedan följer en kortare presentation av de största och mest populära aktiemäklarna och bankerna:

 

Köpa aktier Avanza

Avanza är Sveriges mest populära plattform för handel med aktier och fonder, tillika en flitigt prisbelönt sådan. Avanza Bank har två gånger vunnit utmärkelser för Bästa bank samt flera år i rad utsetts till det företag hos vilket Sveriges mest nöjda kunder finns.

Hos Avanza kan du köpa och sälja aktier på ett trettiotal olika börser, såväl svenska som utländska, tusentals aktier, mängder av andra värdepapper samt gratis aktiehandel upp till 50 000 kronor. Användare kan välja mellan att handla med ett traditionellt depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring – alternativt alla tre. Flera olika konton och kontotyper är möjliga.

Tillgängliga marknader

Omkring 30 olika börser finns tillgängliga – däribland alla de svenska listorna, inklusive de för onoterade aktier.

Vidare finns också ett stort antal utländska marknader, såväl europeiska som nordamerikanska. Totalt finns drygt 10 000 olika aktier inom flera olika branscher och segment.

Handelsplattform

Användarvänlig och tydlig plattform som gör det enkelt att handla, både i dator och mobil.

Priser

Registrering hos Avanza är helt gratis, liksom att sätta in pengar och göra uttag. Courtagefri handel gäller för nya kunder upp till 50 000 kronor. För handel på Stockholmsbörsen tas ingen ytterligare avgift ut, men däremot på alternativa listor som exemplevis BeQuoted för onoterade aktier.

Avanza i korthet

 • Handel med depå, ISK eller kapitalförsäkring
 • Gratis aktiehandel på reglerade marknader
 • Över 10 000 aktier tillgängliga på ett trettiotal börser
 • 0 kr i courtage upp till 50 000 kronor
 • Flera andra finansiella instrument tillgängliga
 • Användarvänlig plattform för dator och mobil
 • Möjlighet till både enstaka köp och automatiskt månadssparande
 • Sätt in pengar via banköverföring, Swish eller Trustly

Köpa Aktier Nordnet

Nordnet erbjuder en liknande plattform och liknande tjänster som Avanza, men vissa skillnader finns i bland annat tillgängliga marknader och utbud av instrument. Det är dock lika lätt att komma igång och börja handla aktier hos bägge.

Tillgängliga marknader

Hos Nordnet är antalet marknader något färre än hos Avanza – 19 stycken finns tillgängliga. Däremot är utbudet av aktier desto större; hos Nordnet finns över 13 000 svenska och utländska aktier att köpa och sälja, inom ett stort antal olika branscher och segment.

Handelsplattform

Även Nordnets plattform är enkel och tydlig att använda. Både den webbläsaranpassade versionen och mobilappen lämpar sig väl för såväl nybörjare som erfarna handlare.

Priser

Avgiftsfri aktiehandel på reglerade marknader, och courtagefri handel för kapital upp till 80 000 kronor. Nordnet kan med andra ord vara ett lämpligt val om du vill prioritera noll kronor i courtage och har ett sparkapital som överstiger 50 000 kronor, men som understiger 80 000 kronor. Här slipper du köp- och säljavgifterna längre.

Nordnet i korthet

 • Handel med depå, ISK eller kapitalförsäkring
 • Gratis aktiehandel på reglerade marknader
 • Över 13 000 aktier tillgängliga på ett 19 börser
 • Courtagefri handel upp till 80 000 kronor
 • Flera andra finansiella instrument tillgängliga – däribland ett stort utbud av ETF’er
 • Användarvänlig plattform för dator och mobil
 • Möjlighet till både enstaka köp och automatiskt månadssparande
 • Sätt in pengar hjälp av banköverföring eller Swish
 • Förmånligt aktieutlåningsprogram som ger möjlighet att låna ut aktier och få både ränteintäkter och avkastning

Köpa Aktier eToro

eToro är en europeisk nätmäklare som sett till tjänste- och produktutbud skiljer sig något åt från Avanza och Nordnet. eToro erbjuder förutom handel med aktier även valutahandel samt trading med kryptovalutor och CFD’er.

Här finns även möjlighet att utforska så kallad copytrading eller social trading, där användare kan interagera med varandra och dela med sig av sina tradingstrategier.

Ska du använda en utländsk mäklare som eToro är det viktigt att kontrollera hur det fungerar med kontrolluppgifter och rapportering till Skatteverket. Oftast görs inte det av utländska mäklare, vilket innebär att du själv bär ansvaret för att det görs och att det görs på rätt sätt. Hos eToro kan du inte heller handla via ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Tillgängliga marknader

eToro erbjuder drygt 2000 aktier på totalt 17 olika aktiemarknader världen över. Vidare finns också valutamarknaden och kryptomarknaden hos eToro, vilket kan var intressant om man önskar utforska handel med sådana instrument också.

Handelsplattform

Liksom Avanza och Nordnet kan eToro användas i både dator, surfplatta och mobil. Plattformen är modern och användarvänlig, men kan möjligtvis upplevas något mer avancerad om man är nybörjare.

Priser

Att registrera sig och öppna konto är kostnadsfritt. eToro erbjuder också helt provisionsfri handel med aktier, vilket innebär att ingen mäklaravgift debiteras när du köper och säljer en aktie. Detta kan vara särskilt intressant om du till exempel vill handla amerikanska aktier, för vilka provision annars ofta tillkommer.

eToro i korthet

 • Handel med aktieinvesterarkonto
 • Över 2000 aktier tillgängliga på 17 börser
 • Provisionsfri handel på amerikanska aktier
 • Flera andra finansiella instrument tillgängliga – däribland valutor och derivatinstrument
 • Användarvänlig plattform för dator och mobil
 • Insättningar kan göras med hjälp av banköverföring, PayPal, Skrill, Neteller, Klarna, Rapid Transfer samt kreditkort

Traditionella storbanker

Storbanker som SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea erbjuder också handel med aktier och fonder. Utbudet hos storbankerna är ofta mindre än hos Avanza och Nordnet, och en del avgifter kan förekomma – men för den som önskar ha sina investeringar, sitt lönekonto, sitt bolån och dylikt samlat på ett och samma ställe kan ens vanliga bank vara ett alternativ.

Handeln sker via bankens vanliga plattform, och investeringar kan göras både genom webbläsare och via mobilapp.

Handla aktier med olika kontotyper

Näst efter val av bank eller aktiemäklare är det dags att bestämma dig för vilken kontotyp som är mest lämplig för din handel.

Aktier, fonder och andra slags värdepapper kan inte handlas med genom ett vanligt bankkonto. Istället behöver du ha ett så kallat depåkonto, ett ISK (investeringssparkonto) eller en kapitalförsäkring för att kunna investera.

De olika kontotyperna skiljer sig åt på flera punkter, men mest utmärkande är sättet på vilket man beskattas för sitt innehav. ISK är idag den mest populära kontotypen för handel med aktier och andra värdepapper, liksom den mest förmånliga rent skattemässigt. Viktigt är dock att känna till samtliga tre kontotyper och vilka fördelar respektive nackdelar de alla har, så att du kan välja den kontoform som passar dig bäst.

Aktie- och fondkonto – även kallat depåkonto

Det här är den traditionella kontotypen för att köpa och sälja olika slags värdepapper. Fram tills dess att ISK lanserades vid årsskiftet 2011/2012 – och dessförinnan kapitalförsäkringen 2007 – var depåkontot i princip det enda tillgängliga alternativet.

Många har fortfarande innehav på aktie- och fondkonton, men ISK och kapitalförsäkringar har blivit mycket populära och allt fler väljer idag någon av de kontotyperna istället – främst av skattemässiga skäl, men också för att de är betydligt enklare vid deklaration.

Investerar du i ett aktie- och fondkonto betalar du vinstskatt för alla försäljningar du gör som du går plus på. Skattesatsen ligger på 30%. Samtidigt har du också rätt att dra av för eventuella förlustaffärer. Har du gått både plus och minus på försäljning av aktier har du möjlighet att kvitta vinster mot förluster, och på så viss sänka din skatt.

Samtliga försäljningar eller inlösen av aktier på ett depåkonto ska tas upp och redovisas i din deklaration. Detsamma gäller om du har ägt aktier i ett företag som har gått i konkurs. Allting redovisas på en så kallad K4-blankett, och det är du själv som är ansvarig för att det blir gjort och för att det blir gjort på rätt sätt.

Missar i deklaration av aktier och andra värdepapper är några av de vanligast förekommande felen i folks deklarationer. Många saknar kunskap om hur man ska göra och hur man ska räkna, varför det är lätt att det blir fel. Och blir det fel finns risk att du antingen betalar för mycket i skatt – eller att du får ett skattetillägg om Skatteverket i en stickprovskontroll skulle upptäcka felet.

Planerar du att investera genom ett depåkonto kan det vara klokt att be om hjälp när det blir dags att deklarera, om du själv känner dig osäker på hur du ska göra.

Sammanfattning depåkonto

 • Kan användas för handel med alla slags värdepapper
 • 30% skatt på alla vinster vid försäljning
 • Möjlighet att kvitta förluster mot vinster
 • Försäljningar och inlösen av aktier ska redovisas i deklarationen
 • Du står själv som ägare till de aktier du har på kontot
 • Kan användas av både privatpersoner och företag

Här kan du öppna ett depåkonto hos Avanza.

Här kan du öppna ett depåkonto hos Nordnet.

Köpa aktier med ISK – investeringssparkonto

Den främsta skillnaden mellan ett ISK och ett traditionellt depåkonto ligger i hur du beskattas. På ett ISK betalar du ingen vinstskatt, men kan heller inte kvitta förluster på samma sätt som på ett depåkonto.

Investerar du med ett ISK betalar du istället en årlig schablonskatt på hela ditt innehav – oavsett om du gått med vinst eller förlust. Skatten beräknas utifrån en schablonintäkt som baseras på det genomsnittliga värdet på kontot under året – det vill säga det genomsnittliga kapital du under året haft på ditt ISK. Skatteverket beräknar detta fyra gånger per år, vid ingången till varje kvartal.

För att få fram din schablonintäkt multipliceras sedan ditt kapitalunderlag med den aktuella statslåneräntan, och på schablonintäkten betalar du slutligen 30% skatt. Schablonintäkten kan som lägst beräknas till 1,25% av kapitalunderlaget.

Eftersom statslåneräntan varierar gör så även skatten för ISK, men givet de senaste årens mycket låga ränteläge har skatten för ISK förstås också varit låg. Så länge statslåneräntan ligger kvar på en låg nivå, är ISK överlag den mest förmånliga kontotypen. För taxeringsår 2019 låg skatten för ISK på 0,453%.

Schablonskatten dras automatiskt från ditt konto, vilket du meddelas om i god tid före. Viktigt är att ha likvida medel på ditt ISK då skatten ska dras, så att inte allt kapital är placerat i värdepapper.

ISK är betydligt enklare deklarationsmässigt än ett vanligt depåkonto, Med ett ISK behöver du inte deklarera någonting eftersom skatten beräknas och dras automatiskt under året. Kontot passar dig som vill handla med aktier på ett enkelt sätt.

Sammanfattning ISK

 • Kan användas för att handla aktier och många andra tillgångar
 • Låg schablonskatt på hela innehavet istället för 30% skatt på vinster
 • Ej möjligt att kvitta vinster mot förluster, men däremot schablonintäkt mot utgifter i kapital
 • Behöver ej deklareras
 • Du står själv som ägare till dina aktier
 • Kan ej användas för företag där du – antingen själv eller närstående – äger minst 10%
 • Bra till barnsparande eftersom det kan öppnas i en omyndig persons namn

Här kan du öppna ett ISK hos Avanza.

Här kan du öppna ett ISK hos Nordnet.

Köpa aktier med kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring beskattas på samma sätt som ett ISK – det vill säga med en årlig schablonskatt baserad på en schablonintäkt om minst 1,25% av ditt kapitalunderlag.

Även denna kontotyp är enkel och bekväm i deklarationstider, eftersom du inte behöver ta upp och redovisa någonting.

En viktig skillnad mellan kapitalförsäkring och ISK samt depåkonto, är att du inte själv står som ägare till de aktier du köper. Det gör försäkringsbolaget. Du är istället förmånstagare. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att delta och rösta på bolagsstämmor – vilket du annars har som aktieägare. För de flesta privatsparare spelar detta dock mindre roll.

Vidare omfattas du inte heller av det investerarskydd på upp till 250 000 kr samt insättningsgaranti på upp till €100 000 för likvida medel som du annars får på ett ISK. I en kapitalförsäkring har du istället något som heter förmånsrätt.

Både ISK och kapitalförsäkring är populära att använda till barnsparande. En fördel med kapitalförsäkring är att du kan spara i ditt eget namn, men sätta barnet som förmånstagare. På så vis tillfaller inte pengarna automatiskt barnet på dennes 18-årsdag, som annars sker med ett ISK, utan du som förälder kan avgöra när du tycker att det är lämpligt att ge barnet tillgång till kapitalet.

Sammanfattning kapitalförsäkring

 • Kan användas för handel med aktier och fonder samt andra typer av värdepapper
 • Låg schablonskatt på hela innehavet istället för 30% skatt på vinster när du säljer aktier
 • Ej möjligt att kvitta vinster mot förluster eller schablonintäkt mot kapitalutgifter
 • Behöver ej deklareras
 • Fördelaktigt för utländska utdelningsaktier
 • Kan användas av företag
 • Möjlighet att sätta förmånstagare
 • Du själv står endast som förmånstagare, ej ägare till dina värdepapper, och har således ingen rösträtt på bolagsstämmor

Här kan du öppna en kapitalförsäkring hos Avanza.

Här kan du öppna en kapitalförsäkring hos Nordnet.

Ska man välja depåkonto, ISK eller kapitalförsäkring?

Det beror som så mycket annat på. Så länge statslåneräntan fortsätter att vara låg är ISK eller en KF i regel mer fördelaktiga än ett vanligt depåkonto, men ett depåkonto är bättre om du tror att du kommer gå med förlust – eftersom du där får kvitta dem mot eventuella vinster. De flesta som investerar i aktier och andra finansiella tillgångar siktar dock förstås på att gå med vinst.

Enkelheten i ISK och KF vad gäller deklarationen är förstås en annan stor fördel. Med dessa kontotyper finns ingen risk att du deklarerar fel och får betala för mycket eller för lite i skatt.

Vidare finns heller inget hinder för att ha olika kontotyper för att handla aktier. Många investerare väljer till exempel att ha både ett ISK och en kapitalförsäkring, där kapitalförsäkringen används främst för investeringar i utländska utdelningsaktier.

Läs mer om respektive kontotyp på Skatteverkets hemsida.

Köpa och sälja aktier – så gör du

När du har gjort upp en investeringsstrategi, valt en bank eller mäklare att handla hos samt bestämt dig för vilken typ av handelskonto du vill börja med är det dags att komma igång. Nedan följer enkla steg för steg-guider till hur du köper aktier rent generellt, samt hur det går till specifikt hos Avanza och Nordnet.

Processen för att handla med aktier ser förstås mycket lika ut hos bägge mäklarna, men layouten och gränssnittet på respektive plattform skiljer sig något åt.

Så kommer du igång – 3 steg

Steg 1: Välj mäklare och öppna ett konto

Detta först steg har vi redan gått igenom ganska grundligt – här handlar det om att hitta en mäklare som tilltalar dig, samt att välja vilken typ av konto du vill börja investera i aktier med.

Hos Avanza och Nordnet öppnas ett vanligt aktiedepåkonto automatiskt för samtliga kunder när man skapar ett användarkonto, men vill du hellre handla med ett ISK eller en KF öppnar du bara ett sådant konto utöver standardkontot.

Registrering hos både Avanza och Nordnet sker med hjälp av BankID, vilket gör processen både smidig och säker.

Steg 2: Gör en deposition

Nästa steg blir att sätta in pengar på ditt handelskonto. Har du beslutat dig för att köpa aktier i samma bank som du har din övriga ekonomi går detta steg förstås väldigt snabbt – då gör du bara en enkel överföring från ett likvidkonto till ditt handelskonto.

Har du däremot registrerat dig hos Avanza eller Nordnet (alternativt eToro eller någon annan onlinemäklare) måste du göra en extern överföring. Bägge mäklarna erbjuder ett par olika insättningsalternativ, men allra smidigast för en engångsinsättning är förstås Swish. Transaktionen genomförs omedelbart och pengarna blir synliga på ditt handelkonto på en gång.

Vill du sätta upp ett automatiskt månadssparande görs detta med hjälp av banköverföringar. Du väljer själv vilket belopp som ska dras via autogiro varje månad, samt vilket datum dragningen ska ske. Det är inte möjligt att ställa in automatiska aktieköp varje månad som du kan med fonder, men du kan ha autogiroöverföringar och sedan logga in och köpa dina aktier manuellt.

Steg 3: Hitta aktier du vill köpa och börja investera

Med kapital på kontot är du redo att börja handla med aktier. Som tidigare nämndes ser processen mer eller mindre likadan ut hos vilken aktör du än väljer att köpa aktier. Gränssnittet och layouten kan som sagt skilja sig lite åt, men är det enkelt att köpa hos en mäklare eller bank är det i regel precis lika enkelt att köpa hos en annan.

Ett undantag kan vara utländska mäklare som inte har svenska som språkval på sin hemsida. Som nybörjare rekommenderas dock att du väljer en mäklarsida på svenska, för att göra det så enkelt som möjligt för dig själv att komma igång.

Så – dags att hitta aktier. Vet du redan med dig vilka aktier du vill investera i först kan du enkelt leta upp dem genom att använda sidans sökfunktion. Har du inte bestämt dig ännu finns inspiration att hämta i mäklarens/bankens aktielistor. De flesta är väldigt enkelt uppbyggda och går att sortera på region, marknad och börsvärde. Vidare kan du också filtrera på olika nyckeltal och bransch.

När du väl hittat en aktie du vill köpa är det dags att lägga en order. Nedan följer en guide till hur orderläggningen fungerar hos både Avanza och Nordnet.

Så köper du aktier hos Avanza

Använd sidans sökfunktion för att leta upp en specifik aktie, eller ta upp aktielistan om du vill ha inspiration. Avanza erbjuder även en aktiegenerator, i vilken ett antal aktier filtreras fram utifrån dina svar på vissa frågor gällande till exempel börsvärde, popularitet och utdelning.

avanza aktielista

Väl inne på aktiens sida finns en hel del detaljerad information att ta del av. Här kan du se aktiens historiska värdeutveckling på både kort och lång sikt, olika nyckeltal, direktavkastning, eventuell utdelning samt nyheter rörande bolaget.

Skarmavbild 2020 12 09 kl. 09.05.32 Samuelssons Rapport

När du vill köpa en aktie klickar du på “Köp”. Sedan väljer du vilket konto aktierna ska köpas på, antalet du vill köpa samt det högsta belopp du är villig att betala. Du ser också vad courtagekostnaden kommer att bli.

Skarmavbild 2020 12 09 kl. 21.25.13 Samuelssons Rapport

När du klickat på “Köp” skickas din order till marknaden där Avanza kommer att försöka fylla den så fort som möjligt. Skulle du plötsligt ångra dig kan du makulera ordern innan dess att den är fylld. Lägger du en order utanför börsens öppettider – för Stockholmsbörsen är det helgfria vardagar 9.00-17.30 – behandlas din order nästkommande vardag.

Så köper du aktier hos Nordnet

Nordnets plattform är precis som Avanzas mycket enkel att använda för att köpa aktier. Även här kan du leta upp aktier via sökfunktionen, alternativt genom att ta upp hela aktielistan och filtrera på marknad, bransch, börsvärde och så vidare.

Skarmavbild 2020 12 09 kl. 09.21.22 Samuelssons Rapport

På varje akties egna sida finns detaljerad information om kurshistorisk, utdelningar, bolaget som sådant, olika nyckeltal samt relevanta nyheter. Grafen kan anpassas efter olika tidsspann, samt till så kallad candlestick eller linjär. Dessa justeringar är även möjliga hos Avanza.

Skarmavbild 2020 12 09 kl. 09.26.13 1 Samuelssons Rapport

När du köper en aktie klickar du på “Köp” och anger antal, högsta belopp du är villig att betala samt på vilket konto aktierna ska köpas. Du ser även aktuellt courtage. Kontrollera att allt ser bra ut, lägg din order och vänta på att transaktionen ska slutföras av Nordnet.

Mobil handel hos Avanza och Nordnet

Bägge mäklarna erbjuder mycket bra och användarvänliga mobilappar för iOS och Android, i vilka du kan köpa och sälja aktier lika enkelt som i datorn. Även storbankerna har aktiehandel i sina repetitiva mobila plattformar.

De flesta funktioner finns tillgängliga i mäklarnas och bankernas mobilappar, men för vissa specialfunktioner kan du behöva logga in från datorn istället.

IMG 6890 Samuelssons Rapport                        IMG 6891 Samuelssons Rapport

Så handlar du aktier hos storbankerna

Köp- och säljprocessen fungerar på samma sätt som hos mäklarna, men utseendet på plattformen ser förstås olika ut för olika banker. Om du vill köpa aktier genom din vanliga bank hittar du tillgängliga aktier när du loggar in på din profil i mobil eller dator. Processen är lika enkel som hos nätmäklarna, men utbudet är i regel betydligt mindre.

Hur säljer man aktier?

Att sälja aktier är inte svårare än att köpa dem. Istället för att klicka på “Köp” väljer du “Sälj”, och anger hur många aktier du önskar sälja, vilket lägsta belopp du är villig att släppa dem för samt vilket konto som ska användas.

Säljordrar behandlas liksom köpordrar under marknadens öppettider, varför det kan dröja till nästkommande vardag om du vill sälja aktier och lägger din order efter att den aktuella börsen stängt.

Vad är courtage?

Begreppet “courtage” är något du kommer stöta på ofta när du börjar köpa aktier.

Ordet härstammar från det franska uttrycket för “mäklare” eller mäklarfirma, och syftar till den avgift din mäklare tar ut när du köper aktier och säljer aktier. Courtagenivån kan se olika ut hos olika mäklare, och varierar även mellan olika marknader. Utländska aktier har ofta dyrare courtage än svenska, även om avgifterna har sänkts betydligt på senare år.

Courtage tillkommer vanligen varje gång du köper eller säljer en aktie, men det kan tas ut på olika sätt. Antingen som en fast summa, eller som ett rörligt courtage där avgiften beräknas procentuellt utifrån beloppet du handlar för.

Olika kategorier av aktier

Aktier kan delas in i ett antal olika kategorier. Kikar du på aktielistor hos din mäklare eller bank har du säkert lagt märke till att vissa aktier har ett “A” i sitt namn, medan andra har ett “B”. Det finns också vissa aktier med ett “C” eller “D”. Man kan också se “PREF” i en del aktiers namn. Så vad betyder dessa bokstäver? Och vilka andra vanliga aktiekategorier finns det? Låt oss reda ut några frågetecken kring det.

A- och B-aktier: När du köper aktier i ett företag blir du som bekant delägare i företaget, och som delägare har du givetvis även rösträtt på bolagsstämmor. Hur stort röstvärde du har beror dock på vilken typ av aktier du äger. A-aktier ger högst rösvärde – för varje A-aktie har du en hel röst. En B-aktie ger vanligtvis 1/10 röst.

Röstvärdet är för de allra flesta privatsparare av underordnad betydelse, eftersom man i regel ändå har ett så pass litet innehav att ens röster varken skulle göra till eller från. De flesta företag emitterar ofta fler B-aktier än A-aktier, och B-aktier har i regel högre likviditet (de omsätts flitigare).

Vidare emitterar vissa företag också C- och D-aktier, för vilka villkoren kan variera litegrann. Att ge ut aktier med lägre röstvärde är ett bra sätt för bolagen att få in kapital utan att behöva ge bort alltför mycket av rösträtten.

PREF-aktier: PREF står för “Preferens”, vilket är beteckningen för en speciell typ av aktie. Vanliga A- och B-aktier är så kallade stamaktier, med ordinarie villkor vad gäller röstvärde och utdelning. I vissa fall kan C-aktier också vara preferensaktier.

Preferensaktier har i regel samma röstvärde som B-aktier, men förtursrätt till utdelningar och kapital vid en eventuell konkurs. Väldigt kortfattat har preferensaktieägare alltid rätt till sin utdelning före stamaktieägare, men utdelningen är ofta statisk.

Preferensaktier ger vanligen utdelning en gång per kvartal (eller månadsvis som är vanligt i bland annat USA), men till skillnad från stamaktier ger de inte rätt att ta del av utdelningstillväxt – det vill säga om bolaget höjer utdelningen för vanliga aktier. Uppsidan i aktiekursen är också mer begränsad än i stamaktier.

Preferensaktier kan vara ett intressant komplement till vanliga aktier för att få ta del av frekventa utdelningar som ger ett bra kassaflöde in i din portfölj.

Utdelningsaktier: Utdelningsaktier är aktier som löpande betalar ut en del av bolagets vinst till aktieägarna. Utdelningen anges i kronor per aktie. Genom att köpa aktier med utdelning kan du alltså dels få avkastning i form av kursvinst den dag du säljer, men också löpande direktavkastning in på ditt konto utan att du behöver sälja.

I Sverige görs utdelningar ofta en gång per år – på vårkanten efter avslutad bokslutsrapport – men för utländska aktier är det vanligt med halvårs-, kvartals- eller månadsvis aktieutdelning.

Utdelningsaktier kan vara mycket attraktiva att inkludera i sin portfölj, eftersom de löpande utdelningarna kan återinvesteras och på så vis möjliggöra den attraktiva ränta på ränta-effekten.

Börsvärde och bransch: Vidare kan aktier också kategoriseras utifrån vilken bransch de tillhör – exempelvis teknik, skog eller läkemedel – samt bolagets börsvärde; Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

 • Large Cap: Företag med ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro.
 • Mid Cap: Företag med ett börsvärde på 150 miljoner euro – 1 miljard euro
 • Small Cap: Företag med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro

grid 786078 640 Samuelssons RapportOlika börser

Precis om det finns olika typer av aktier finns det också olika börser. Många länder har flera börser – däribland USA – vilket innebär att du som investerare har en hel del att välja mellan.

I början kan det vara bra att börja på hemmaplan och handla på svenska börsen, men tids nog är förstås utländska börser som NYSE, Nikkei i Tokyo och London Stock Exchange intressanta att utforska.

Handel på utländska börser kan ofta innebära en extra avgift, varför det är viktigt att kolla upp vad som gäller hos din bank eller mäklare om du vill köpa på en utländsk marknad.

Tänk också på tidsskillnaden när det kommer till öppettiderna – amerikanska börserna öppnar först på eftermiddagen svensk tid, medan de asiatiska istället ligger före oss.

Köpa Aktier Nybörjare

Vilka aktier ska man köpa? Bra aktier för nybörjare. Att veta vilka aktier man ska satsa på kan vara band det svåraste att få kläm på när man är nybörjare. Det finns ju en hel del att välja på – vissa lämpliga aktier för nybörjare, andra mindre lämpliga.

Ett viktigt råd är att hålla det enkelt i början. Undvik att satsa på start ups och bolag för vilka det finns stora förhoppningar framgent, men som ännu inte har börjat ticka in stabila vinster. Som nämndes tidigare är det rekommenderat att du köper aktier i större, stabila bolag som du känner till, inom branscher du tror på och vars affärsmodell och verksamhet du förstår.

5 värdefulla tips för aktiehandel när du är nybörjare på aktier:

 • Satsa på större företag du känner till och känner dig trygg med
 • Undvik  att köpa aktier i nystartade bolag med svag eller ingen vinst (eller bolag där vinsten gått ner) och krångliga affärsmodeller du inte förstår
 • Börja med ett fåtal bolag först, tills du känner dig mer varm i kläderna
 • Investera aldrig mer än du har råd att förlora – och ta heller aldrig lån för att köpa aktier
 • Sprid riskerna – köp aktier i olika bolag inom olika branscher, segment och marknader

Så, vilka konkreta aktietips kan då ges till nybörjare? Nedan listas ett antal olika kategorier av aktier som ofta rekommenderas till nybörjare.

1. Stora, stabila och populära aktier

Hur handlar andra svenska privatsparare? Det är förstås viktigt att göra egna medvetna val och inte bara rakt av kopiera hur andra investerar, men att kika på vilka aktier som är mest populära hos din mäklare kan likväl vara väldigt hjälpsamt. Ofta ligger de riktigt stora och mest stabila bolagen i topp – av goda skäl.

Följande är de aktier som just nu har flest ägare hos Avanza:

Tips: Klicka på länkarna för att läsa mer om varje aktie hos Avanza. 

Ovanstående företag känner du förmodligen till eller har hört talas om, varför de skulle kunna vara bra att börja med. Andra storbolag som ABB och ICA kan också vara intressanta att titta på om du vill handla aktier för nybörjare.

Viktigt är förstås att göra din egen analys och bedömning när du köper aktier – ett stort företag och många ägare betyder inte att bolaget automatiskt är bra – även om många ägare visar på ett stort förtroende hos marknaden.

2. Investmentbolag

Investmentbolag är ofta mycket bra aktier för nybörjare. Detta eftersom du med ett enda företag får exponering mot ett flertal olika underliggande tillgångar och branscher, vilket ger en automatisk riskspridning.

Investmentbolag är alltså bolag vars verksamhet bygger på att köpa och äga aktier i andra företag. Dels för att ta makt och kontroll över andra företag, men också för att som aktiva och engagerade ägare se till att bolagen växer och genererar lönsamhet.

Investmentbolag handlas ofta till en så kallad substansrabatt, vilket betyder att du betalar ett lägre pris för aktien än vad de sammanlagda tillgångarnas värde (substansvärde) är per aktie. Enkelt förklarat kan man kalla det en slags mängdrabatt – det är billigare att köpa aktier i investmentbolaget än om du köper aktier var för sig i varje enskilt bolag.

Vidare är investmentbolag också kända för att vara bra och stabila utdelningsaktier.

Exempel på populära svenska investmentbolag (som kan vara bra aktier för nybörjare) är:

3. Utdelningsaktier

Utdelningsaktier är som nämndes tidigare aktier som ger löpande utdelningar utan att du behöver sälja ditt innehav. För att ha möjlighet att ge aktieutdelningar krävs förstås att bolaget har ekonomi att göra det – det måste gå med vinst. Av den anledningen är bolagen som ger utdelningen i regel stabila och välskötta.

Mindre och nyare företag eller företag som befinner sig i väldigt expansiva tillväxtfaser behöver oftast återinvestera hela vinsten för möjlighet att fortsätta växa, varför aktieutdelningar i sådana bolag är mindre vanligt.

Hur mycket utdelning man får varierar från år till år och mellan olika bolag. En del bolag har mer kapitalintensiva verksamheter som kräver att mer av vinsten behålls, medan andra har möjlighet att dela ut mer. Stora, mogna bolag som nått toppen av sin tillväxtkurva kan i regel ge högre utdelningar än andra.

När det gäller utdelningsaktier finns ett antal olika variabler att kika på – däribland utdelningshistorik, utdelningstillväxt och direktavkastning.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastningen visar hur många procent utdelningen utgör av aktiens pris. Äger du till exempel en aktie som kostar 100 kronor och utdelningen är satt till 5 kronor, blir direktavkastningen 5/100 = 5%. Eftersom direktavkastningen står i relation till aktiekursen – vilken ju förändras varje dag – är värdet föränderligt.

Direktavkastningen bör inte vara för låg, men heller inte alltför hög. I tillväxtbolag är det vanligt med lägre direktavkastning eftersom det mesta av (eller hela) vinsten återinvesteras. Är direktavkastningen däremot för hög, över 5-6%, betyder det å andra sidan att för lite av vinsten återinvesteras, vilket i sin tur innebär en lägre tillväxt.

Stora stabila företag har ofta bättre direktavkastning eftersom förväntningarna på tillväxt är lägre.

Hög direktavkastning eller bra tillväxt – vad är bäst?

Det beror mycket på vad man själv tycker. Många väljer utdelningsaktier just för direktavkastningen som kan återinvesteras, men givetvis kan även bolag med stor tillväxtpotential vara intressanta.

Exempel på stabila svenska utdelningsaktier är:

4. Stabila branschaktier

Alla aktier har förstås sina egna individuella förutsättningar, varför de inte per automatik är stabila bara för att de råkar tillhöra en generellt sett stabil bransch. Vissa sektorer och inriktningar kan dock vara värda att titta lite extra på – till exempel fastigheter och nu på senare år teknik.

Fastighetsaktier har under många år gynnats av det rådande klimatet på bostadsmarknaden, med stigande priser, ökat behov av fastigheter och dyrare hyror. Många fastighetsbolag har således genererat en mycket positiv avkastning. Samtidigt är de känsliga för förändringar i ränteläget eftersom de ofta använder belåning för att kunna förvärva fler fastigheter.

Exempel på svenska fastighetsbolag är:

Teknikbranschen har gått synnerligen starkt framåt under det senaste decenniet, varför många aktier har gått som tåget. Har du fortsatt tilltro till branschens utveckling kan teknikbolag därför vara aktier att överväga.

Exempel på populära teknikbolag är:

Bygg en långsiktig portfölj med bra diversifiering

För att öka dina chanser att lyckas är det viktigt att du sprider dina risker när du ska börja köpa aktier. Detta kallas för att diversifiera, och innebär kort och gott att man inte ska lägga alla ägg i samma korg.

För att bygga en långsiktig, stabil aktieportfölj med bra diversifiering bör du investera i aktier av olika slag, med exponering mot olika branscher och marknader. På så vis blir du mindre sårbar om en specifik bransch eller marknad skulle backa kraftigt, men får också chans att ta del av positiv utveckling på flera olika håll.

Ett par tips på vägen för att bygga en bra portfölj:

Investera i flera olika aktier med exponering mot olika marknader och branscher: Som nybörjare kan det vara bra att mjukstarta med ett fåtal olika aktier på svenska börsen, men på sikt brukar 10-15 olika aktier vara att föredra för optimal exponering och riskspridning. Alltför många aktier är dock inte heller bra. Köp gärna aktier i företag inom olika branscher samt med exponering mot olika regioner och länder.

Investera regelbundet: Regelbunden handel med aktier – exempelvis med månadssparande – är ett bra sätt att få kontinuitet i köpen. Att investera regelbundet varje månad är också enklare eftersom du inte behöver bevaka marknaden non stop för att försöka pricka in de bästa lägena att köpa/sälja.

dices over newspaper 2656028 640 5 Samuelssons RapportRiskhantering – vad är rätt risknivå för dig?

Apropå att sprida riskerna och få exponering mot olika marknader och bolag – riskhantering vid aktiehandel är a och o. Att investera i aktier kan i många fall ge bra avkastning över tid, men det är viktigt att man är medveten om riskerna och att man handlar aktier utifrån sin egen riskaptit. En aktie kan både öka och minska i värde, och ett köp innebär alltid en risk.

Historisk avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning – det är inte säkert att du får tillbaka ditt kapital när du investerar i aktier.

Just därför är det av stor betydelse att investera medvetet, att sprida riskerna och att inte göra högriskinvesteringar när man är nybörjare.

Utgå alltid från din egen livssituation, dina ekonomiska förutsättningar och dina kunskaper om aktier när du investerar. Undvik att ta en alltför hög risk. Kom också ihåg att tänka långsiktigt – ska du köpa aktier ska du helst kunna vara utan pengarna i fem år.

Överkurs: Avancerade ordertyper

Hos Avanza och Nordnet kan du välja mellan “Enkel ordertyp” och “Avancerad ordertyp” när du ska köpa aktier. I början rekommenderar vi att du som nybörjare använder den enkla ordertypen när du köper en aktie. Ju mer erfaren du blir desto mer intresserad kanske du dock blir av att utforska mer avancerade ordertyper för att kunna köpa.

Exempel på 4 mer avancerade ordertyper är:

Fill or kill: En fill or kill-order innebär att hela ordern ska makuleras om din mäklare inte lyckas fylla hela ordern.

Fill and kill: Vid en Fill and kill-order fyller mäklaren ordern så långt det är möjligt, men den makuleras inte om hela ordern inte kan fyllas. Endast de aktier som inte kunde köpas/säljas cancelleras.

Stop loss: En stop loss innebär att en automatisk säljorder skickas till mäklaren om kursen för en viss aktie når en viss nivå. Stop loss är ett värdefullt verktyg för att kontrollera förluster.

Dold order: Lägger du en dold order innebär det att endast en begränsad del av din order blir synlig för marknaden, samt att din order inte syns i orderdjupet. Dolda ordrar används främst vid större ordrar.

Fördelar och nackdelar med att köpa aktier

Fördelar:

 • Goda möjligheter till positiv avkastning i framtiden
 • Generellt sett bättre värdeutveckling än fonder
 • Som aktieägare har du möjlighet att påverka bolaget (ju fler aktier desto mer inflytande)
 • Handel med aktier ger möjlighet att tjäna pengar genom både kursvinster och utdelning

Nackdelar:

 • Högre risk än fonder
 • Att handla med aktier kräver mer tid, engagemang och intresse av dig som investerare
 • Bolag kan gå i konkurs
 • Aktiemarknaden kan svänga mycket och fort

Tips på alternativa investeringsmöjligheter

Att köpa aktier är utan tvekan ett av de vanligaste och mest populära sätten att investera pengar. Men det är förstås långt ifrån det enda. Förutom att handla aktier och fonder, obligationer och dylikt kan man också investera genom att låna ut pengar till andra – antingen till företag eller privatpersoner.

Hos Lunar kan du exempelvis låna ut pengar till privatpersoner och tjäna pengar på ränta, och hos Kameo finns möjlighet att låna ut kapital till olika typer av företag verksamma inom fastighetsprojekt.

Du bör tänka på riskerna även vid alternativa investeringsformer, förstås. Hos Kameo och Lunar kan du lära dig mer om respektive tjänst.

Sammanfattning: 5 tips för nybörjare på aktier

För att avsluta denna guide om att köpa aktier rundar vi av med att sammanfatta ett antal värdefulla tips att ta med dig när du påbörjar din egen investeringsresa.

1. Gör en egen investeringsstrategi

Sätt upp mål för ditt sparande, bestäm dig för hur mycket du vill investera, hur du bör tänk om risker,  vilka aktier du vill köpa och hur lång din sparhorisont är. Sätt upp regler för dig själv och kom igång.

2. Utbilda dig själv 

Sök kunskap och information på nätet för att lära dig mer – i böcker, tidningar och genom poddar. För att lyckas krävs dels ett intresse, men också kunskap om hur aktier fungerar.

3. Välj en mäklare som passar dig

Avanza och Nordnet brukar tilltala de flesta, men utgå från dig själv och vad du vill ha.

4. Handla smart och sprid dina risker

Skippa att köpa aktier små, okända företag som kanske kan bli tillväxtrakater längre fram. Satsa på större stabila bolag i början, och välj sådana du själv tror på och känner till. Investera också i olika bolag inom olika branscher för att sprida dina risker.

5. Investera regelbundet

Ett regelbundet månadssparande är ofta det bästa. Ställ in en automatisk överföring vid löning varje månad så undviker du att använda upp pengarna innan du hunnit spara.

Tack för att du valt att läsa vår artikel om att köpa aktier.

FAQ Köpa aktier

1. Vad är aktier?

Aktier är ett finansiellt instrument som ger ägarna en andel av äganderätten av ett företag eller ett tillgångssubstans. Aktier kan köpas och säljas på börsen eller direkt från bolaget.

2. Hur köper jag aktier?

För att köpa aktier måste du först öppna ett aktiekonto hos en aktiehandlare. När du har öppnat ett aktiekonto kan du börja handla med aktier genom att placera en köporder.

3. Vilka typer av aktier finns det?

Det finns olika typer av aktier som vanliga aktier, preferensaktier, utdelningsaktier, indexaktier och ETF:er.

4. Vad är risken när man köper aktier?

Investeringar i aktier innebär alltid viss risk, eftersom aktiekurser kan stiga eller sjunka. För att minska risken bör man diversifiera sin portfölj och investera i olika typer av aktier.

5. Var kan man köpa aktier?

Aktier kan köpas och säljas på börsen eller direkt från bolaget. För att köpa aktier måste du öppna ett aktiekonto hos en aktiehandlare.

6. Vad är branschindex?

Branschindex är ett mått på hur en specifik bransch eller sektor, som exempelvis banksektorn, presterar. Branschindex är ett samlingsnamn för olika index som mäter utvecklingen för olika branscher.

7. Vad är en ETF?

En exchange traded fund (ETF) är ett finansiellt instrument som är börsnoterade och som investerar i olika tillgångar som aktier, räntor, råvaror och valutor. ETF:er är ett effektivt sätt att diversifiera sin portfölj.

8. Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier som ger aktieägaren en utdelning i form av kontanter eller aktier. Utdelningarna varierar beroende på företagets vinst och är oftast betalda kvartalsvis eller halvårsvis.

9. Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är aktier som ger ägarna en företräde när det gäller utdelningar och ägarfördelar. Preferensaktier är vanligen kapitalstarka aktier som ger ägarna ett visst skydd mot företagsinsolvens.

10. Vad är volym?

Volym är antalet aktier som har köpts och sålts under en viss tidsperiod. Volymen är ett mått på aktiens likviditet och ges vanligen i antalet aktier som har köpts och sålts.

Summering

Köp och sälj av aktier är ett populärt sätt att investera och för att göra det krävs grundläggande kunskap om hur man köper och säljer aktier. Det finns många olika sätt att köpa aktier, inklusive handel via Nasdaq, användning av olika typer av konton, eller köp av aktier från ett företag. Att köpa aktier är inte alltid en enkel process, men det är möjligt att lära sig de grundläggande stegen för att köpa och sälja aktier. Att börja handla med aktier är ett bra sätt att investera och vinna pengar. För att köpa aktier måste du först välja en plattform som antingen Etoro eller Avanza.

När du har valt din plattform, måste du registrera dig och välja ett konto som passar dina investeringsmål och riskbenägenhet. När du har valt ett konto, måste du bestämma vilka aktier du vill köpa, och sedan kan du köpa dem. När du har köpt dina aktier, kan du följa deras prisutveckling och välja att sälja dem när du tror att de har nått ett lämpligt pris. Det är också viktigt att förstå vad courtage och avgifter kostar när du handlar med aktier. Det är viktigt att komma ihåg att investeringar medför risker så det är viktigt att veta vad man gör när man köper och säljer aktier. Det är också bra att lära sig hur man handlar med aktier och att följa upp marknaden för att hålla sig informerad om vilka aktier som är lämpliga att investera i.

Att investera i aktier är ett bra sätt att få avkastning på dina pengar. Det är därför viktigt att veta hur man köper och säljer aktier. För att köpa aktier, måste du först upprätta ett konto med en handelsplattform som Etoro eller Avanza. När du har ett konto, måste du bestämma vilka aktier du vill köpa. Du bör också ta hänsyn till vilket typ av courtage och avgifter som är förknippade med att köpa aktier.

Det är också viktigt att följa upp marknadens utveckling för att veta vilka aktier som är lämpliga att investera i. När du har bestämt vilka aktier du vill köpa, kan du köpa dem med hjälp av kontot. När du har köpt aktierna, kan du följa deras prisutveckling och välja att sälja dem när du tror att de har nått ett lämpligt pris. Det är också viktigt att vara uppmärksam på marknadens utveckling och att lära sig mer om investeringar. Det är också bra att lära sig hur man handlar med aktier och att följa upp marknaden för att hålla sig informerad om vilka aktier som är lämpliga att investera i.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?