April 4

Aktivt Förvaltade Fonder Eller Indexfonder? Vilka Är Bäst?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Svaret på frågan om Aktivt Förvaltade Fonder eller Indexfonder är bäst, aktivt förvaltade eller passivt förvaltade, beror på din riskprofil. Om du som investerare är nöjd med att endast följa ett underliggande index utveckling är en passiv fond att föredra. En aktivt förvaltad fond tenderar att prestera sämre än jämförelse index, men i lite drygt 25% av fallen presterar de bättre. Är du villig att ta högre risk och försöka slå index är en aktivt förvaltad fond att föredra.

Fonder i Sverige

De flesta svenska medborgarna vet att ett långsiktigt sparande inte gör sig bäst i spargrisen. Istället är intresset för att investera i börsen stort, och det ökar år för år. Men att handla på börsen innebär risker, och att ta risker utan att först vara påläst kan bli kostsamt. Till följd av att många känner av en tidsbrist i vardagen kan de vara svårt att hitta tid att sitta ner och läsa på om aktier och värdepapper att investera i.
Som ett alternativ till aktier väljer de flesta att istället vända sig till sin bankman. Tillsammans sätter de sig ner och tittar på ett brett utbud av fonder som kan användas för att investera och få pengarna att växa. Det har traditionellt sett varit bättre att investera i aktiefonder än räntefonder, om än mer riskfyllt.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Förvaltat Kapital

Det är dock inte bara genom privatsparande som svenskar äger fonder. Staten hjälper till genom premiepensionen. Det är den som enligt rapporten Fondsparandets Fördelning från 15 augusti, står för den största andelen av fondsparandet. Totalt uppgick den samlade fondförmögenheten till inte mindre än 4534 miljarder kronor vilket grovt räknat motsvarar 471 miljarder USD (2019-09-13). Hushållens direktsparande utgjorde lite drygt 10,5 procent, 486 miljarder kronor.

Aktivt Förvaltade Fonder
Aktivt Förvaltade Fonder

 

Undersökning Av Fonder

För att på ett mer konkret sätt se skillnaden i hur de olika typerna av fonder har presterat i förhållande till varandra, låt oss jämföra ett par stycken. För att göra en relevant jämförelse ska vi grotta ner oss i data från de stora bankerna i Sveriges Sverigefonder.

Aktiva Fonder Passiva Fonder
·        Handelsbanken Sverige ·        Handelsbanken Sverigefond Index
·        Nordea Swedish Stars ·        Nordea Sverige Passiv
·        SEB Sverigefond ·        SEB Sverigefond Index
·        Swedbank Robur Sverigefond ·        Swedbank Robur Access Sverige

Utvalda Fonder

De aktivt förvaltade fonderna har gemensamt att förvaltningsavgiften, likt förväntat, är högre än för samtliga indexfonder. Anledningen till det är som nämnt ovan att de förvaltas av en professionell fondförvaltare som hoppas kunna välja aktier som slår index och inkludera dessa i portföljen.
Men innan vi fördjupar oss i avkastning från de utvalda fonderna måste vi reda ut vad skillnaden är mellan de båda typerna av fonder. Nedan följer en förklaring samt för och nackdelar rörande de två alternativen.

Vad Är En Indexfond?

En indexfond, eller en passivt förvaltad fond som de även kallas, är en fond som inte har någon fondförvaltare som dagligen ser efter fondens innehav. Istället väljs ett underliggande index ut vilket blir riktlinjen för hur fondens förmögenhet ska investeras. Den passivt förvaltade fondens målsättning är att replikera det underliggande indexets värdeförändringar genom att viktas på samma sätt.
Anledningen till att passivt förvaltade fonder existerar är att majoriteten av den forskning som släppts visar att det är oerhört svårt att systematiskt ha en högre avkastning än marknaden. Därför kan det anses vara en dum idé att betala någon för att ens försöka och istället reducera avgifterna och rida med index.

Fördelar

Det är i avgiften som indexfonden har en av sina främsta konkurrensfördelar. Till följd av den passiva förvaltningen är administrationsavgiften lägre. Det medför att fondavgiften kan pressas ner, i vissa fall kan den till och med avskaffas. En lägre, eller utebliven, avgift ger investeraren bättre avkastning och på sikt kan det göra en signifikant skillnad.
En annan uppsida vid passiv förvaltning är att indexfonder generellt sett har genererat bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder. Detta stöder teorin om den effektiva marknaden och är en starkt bidragande orsak till den ökande aptiten för indexfonder under 2000-talet.

Nackdelar

Som nämnt ovan är den låga avgiften en stor fördel för indexfonder. Dessvärre är anledningen till att den kan hållas så låg också en utav de främsta nackdelarna. Utan en fondförvaltare som aktivt försöker slå det utvalda jämförelseindexet kan avkastningen aldrig bli bättre. Således kan en investering i en passivt förvaltad fond bli dyr i termer av utebliven avkastning.

En Aktivt Förvaltad Fond

Som namnet indikerar sköts förvaltningen aktivt i en aktivt förvaltad fond. Det innebär att det finns en fondförvaltare, ett finansproffs, vars heltidsarbete är att förvalta fondens kapital. Genom att aktivt förvalta kapitalet är förhoppningen att fondförvaltaren ska leverera bättre avkastning på fondens investeringar än vad som annars skulle uppnås. Detta för oss in på fördelarna med aktivt förvaltade fonder.

Fördelar

Det främsta, och kanske ända, argumentet att faktiskt investera i en aktivt förvaltad fond är fondförvaltarens kompetens och möjlighet att inom fondens begränsningar investera kapitalet på ett vinstmaximerande sätt. Om fondförvaltare är skickliga i sitt yrke samt har en gnutta tur kan avkastningen i aktivt förvaltade fonder överträffa återbäring från en indexfond.

Farhågor

Tyvärr används ordet förväntas felaktigt om någon påstår att man kan förvänta sig högre avkastning från en aktivt förvaltad fond. Det är högst osannolikt att en aktivt förvaltad fond, framför allt efter avgifter, bär mer frukt än en passiv fond med liknande investeringar. Anledningen till detta är ligger i att det är otroligt svårt att veta vilka aktier som kommer att prestera bättre än andra. Detta får stöd i så väl internationella som svenska studier. Bland annat fastslår Harry Flam i sin studie “Swedish Equity Mutual Funds 1993-2013 Performance, Persistence and Presence of Skill” att det i hög grad råder bristande kompetens när det kommer till stock-picking hos svenska fondförvaltare.
Men låt oss inte döma ut fonder som sköts av en fondförvaltare helt ännu. För att bättre förstå hur avkastningen ser ut när en aktivt förvaltad fond jämförs med en relevant följer en titt på tillgängliga data nedan.

Är Aktiv Förvaltning Bättre Än Passiv?

Är då aktiv förvaltning bättre än passiv? Data har inhämtats från Avanza.se, en av Sveriges främsta nätmäklare där kunder kan handla värdepapper till konkurrenskraftiga priser. Om du skulle vilja öppna en aktiedepå kan du klicka här. Givet vad vi har lärt oss ovan bör vi förvänta oss att fondförvaltarna har haft det svårt att slå sina passiva konkurrenter. De följande graferna visar att endast en utav de 4 bankernas aktiva fonder har lyckats med bedriften att generera bättre avkastning än den passiva motsvarigheten.
Du som investerare kan dra slutsatsen att avkastningen från en indexfond med stor sannolikhet kommer att överträffa den från en aktivt förvaltad fond. Det bör dock understrykas att denna artikel endast granskar åtta fonder vilket ger fyra jämförelser. Med andra ord är urvalet av liten kvantitet vilket kan ge en missvisande bild. Därför kan du tänka att det kan vara en god idé att investera i en aktivt förvaltad fond, det går ju trotts allt att slå de passivt förvaltade fonderna. Låt oss utvärdera de olika bankernas fonder en efter en.

Handelsbanken

Hos Handelsbanken har fondförvaltarna systematiskt misslyckats med att slå de passivt förvaltade fonderna och därigenom, kan man argumentera för, tagit del av sina investerares pengar utan att riktigt förtjäna det. Förvaltningsavgiften för den passivt förvaltade fonden är 0,69% jämfört med Handelsbanken Sverige vars avgift uppgår till 1,04%.

img 5db1942831c70 Samuelssons Rapport

 

 

 

 

 

 

SEB

SEBs Fonder. Inte heller SEBs fondförvaltare klarade av att generera en bättre avkastning för sina kunder än vad de skulle kunnat tillgodoräkna sig genom att investera i indexfonden. Under den senaste femårsperioden har utvecklingen varit tio procentenheter bättre i indexfonden.

img 5db1943c4edf1 Samuelssons Rapport

 

 

Nordea

Hos Nordea har fondförvaltarna sopat banan med sina kollegor på de övriga storbankerna i Sverige. Avkastningen de har levererat till sina kunder uppgår till 57,05 procent under de senaste fem åren. Det är bättre än någon utav de andra fonderna som ingår i denna jämförelse. Detta oavsett om det rör sig om en passivet eller aktivt förvaltad fond. Det är dock värt att notera att inte ens dessa förvaltare presterat bättre än den passiva fonden under det senaste året.

img 5db19478767e4 Samuelssons Rapport

 

Swedbank

Hos Swedbank har kunderna inte haft ett roligt år, särskilt inte om de valt att ge sitt förtroende till fondförvaltarna. Dessa har, till skillnad från samtliga andra fonder i denna artikel, förlorat pengar. Detta samtidigt som Swedbanks indexfond faktiskt presterat ett bättre resultat än motsvarigheten hos Nordea.

img 5db19486c1f3d Samuelssons Rapport

 

 

 

Slutsatser Och Summering

En indexfond, eller passivt förvaltad fond som de också benämns, utformas för att så nära som möjligt replikera utvecklingen av det underliggande indexet. Det skiljer dem åt från aktivt förvaltade fonder som försöker generera en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Generellt kan det sägas att indexfonder är en bättre investering då de är smidiga och kostnadseffektiva. Dessutom har de tenderat att generera bättre avkastning än de aktivt förvaltade fonderna. Med det sagt är det inte hugget i sten att aktiva fonder är sämre. Om du som investerare inte ger dem chansen kan din avkastning inte bli bättre än index.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Här hittar du vårt arkiv med artiklar om indexfonder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?