April 4

Bästa Kapitalförsäkring 2024 – Allt om kapitalförsäkringar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalförsäkringar även kallat KF har på samma sätt som investeringssparkonton blivit alltmer populära bland sparare. Enkelheten och de skattemässiga fördelarna lockar många investerare och sparare till denna sparform. En kapitalförsäkring kan för övrigt tecknas av både företag och privatpersoner. Två populära nätmäklare som har kapitalförsäkringar är Avanza och Nordnet. Det är gratis att öppna en försäkring hos båda.

Här öppnar du en gratis kapitalförsäkring hos Avanza.
Här öppnar du en gratis kapitalförsäkring hos Nordnet.

Vad är en kapitalförsäkring?

Vad är en kapitalförsäkring? Om man skall göra det enkelt för sig och förklara vad en kapitalförsäkring är så kan man säga att det är ett sparande där man kan handla fonder, aktier och andra värdepapper utan att man behöver deklarera för varje aktieaffär. Du kan spara till vem du vill och du kan också när som helst ta ut dina pengar helt utan avgift i en kapitalförsäkring. Skatten fungerar så att istället för att betala skatt på varje uttag betalar du en årlig skatt på det totala värdet på din försäkring.

Så öppnar du en kapitalförsäkring

Du öppnar en kapitalförsäkring genom din bank. Oftast räcker det med att logga in med ditt bankid. Det tar oftast bara någora minuter att öppna.
Det är gratis att skapa en kapitalförsäkring. Du kan handla både aktier fonder hos dessa nätmäklare. Det fungerar även att handla med utländska aktier.

Samuelssons Rapport har ett konto hos både Avanza bank och Nordnet. Jag kan rekommendera båda.

Här öppnar du en gratis kapitalförsäkring hos Avanza.
Här öppnar du en gratis kapitalförsäkring hos Nordnet.

Ska jag välja en kapitalförsäkring eller ett investerings­sparkonto?

Detta är en av de vanligaste frågorna som blivande sparare stället sig. Vi skiljer ju oss alla åt och det gäller även behovet som man har gällande sitt sparande och vilken typ av konto man skall öppna. Det enkla svaret till frågan är att det beror på vilka behov och mål som man med sittt sparande.

Familjer kan idag se väldigt olika ut. Vissa har kanske barn från ett tidigare förhållande och är idag istället sambo med någon. I detta fall så kan det vara bra att själv få styra vart pengarna skall betalas ut till. I detta exempel så skulle denna typ av försäkring troligen passa bättre.

I en kapitalförsäkring så betalar du en avgift per år men å andra sidan får du 2 moment som en ISK inte har. Först har du möjlighet att välja hur kapitalet ska betalas ut och du kan också bestämma vem som skall vara mottager- Detta kallas även förmånstagare. Om du inte skulle ha något behov av ett försäkringsmoment så kan ett Investeringssparkonto, som är avgiftsfritt, passa bättre.

Hur fungerar skatten?

En kapitalförsäkring är ett schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Skatten  räknas som en schablonmässig avkastningsskatt, 27 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Det belopp som beräkningen sker på är försäkringens värde 1 januari. Produkten av dessa två belopp multipliceras med 30 procent (en höjning från tidigare 27 procent) och resultatet blir den schablonmässiga avkastningsskatten.

Låt oss anta att du har 100 000 kr i genomsnittligt värde under 2020. Detta värde multipliceras med statslåneräntan 30 november året före om -0,09 % + 1,00 procentenheter dvs 0,91 %. Eftersom golvet är på 1,25 procentenheter så räknas skatten upp till denna nivå vilket blir 1 250 kr. Denna summa beskattas sedan med 30 % dvs 375 kr. Den slutliga skatten är alltså 0,375 % av ditt totala värde.

När lönar sig kapitalförsäkring?

Du kan läsa vår artikel som är tillägnad detta ämne. 

Hur beskattas utdelningar?

De utdelningar som du får beskattas inte med 30 % som är normalt utan de pengarna ingår istället i kontots värde.

Lämpar Sig försäkringen För Trading?

Vi har en speciell artikel för detta och den hittar du här: Lämpar Sig Kapitalförsäkringar För Trading?

Vad är det för villkor och avgifter som gäller?

Villkor och avgifter skiljer sig åt mycket mellan olika kapitalförsäkringar och produkter. Det är därför viktigt att du läser förköpsinformation och annan information om försäkringen noga innan du bestämmer dig. Du hittar denna information hos diverse bank eller mäklare.

Finns det någon bindningstid?

I kapitalförsäkringar kan man välja mellan att månadsspara eller att sätta in ett engångsbelopp. Vill man sätta in kapital lite närsomhelst så fungerar det också.

Kan man ta ut pengar när man vill? Ta ut förskott?

Man binder de pengar som man investerar i under en viss tid. Bindningstiden varierar mellan en månad och upp till 15 år.

Vilka fördelar finns det med en försäkringen?

  • I en kapitalförsäkring kan du välja något som heter traditionell försäkring, då sköter försäkringsbolaget placeringen av ditt kapital.
  • Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten om du har det i en försäkring. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas tas ut löpande i form av en avgift från din kapitalförsäkring.

Vilka nackdelar finns det?

  • Man har ingen rösträtt i aktiebolagens bolagsstämmor som du skulle haft om du köpt aktier via ditt investeringssparkonto eller aktiedepå.
  • Du kan inte göra några avdrag i skatten för vinster eller förluster om du har en försäkring.
  • Du kan inte föra över värdepapper från andra konton. Det kan du däremot göra med ett investeringssparkonto.
  • Du har inget investerarskydd med en kapitalförsäkring såsom i en ISK.

kapitalförsäkring

Kan jag handla med derivat i en kapitalförsäkring?

Ja, man kan till viss del handla med derivat. De som oftast är tillåtna i en kapitalförsäkring är warranter, turbowarranter, minifutures och vissa certifikat.

Kan jag blanka aktier i en kapitalförsäkring?

Nej, det fungerar inte. Du kan inte blanka aktier i en kapitalförsäkring.

Kan man kvitta vinster mot förluster

Nej, det går inte att kvitta vinster mot förluster i en kapitalförsäkring.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Nej, värdepappren ägs formellt av av banken eller mäklaren.

Kapitalförsäkring och optioner

När denna artikeln skrivs så kan man i de mest populära försäkringar inte handla med optioner. Detta kan dock ändras fort och vi rekommenderar att man kontaktar sin mäklare direkt och frågar vad som gäller.

Kapitalförsäkring och terminer

Man kan inte handla med terminer i denna typ av försäkring.

Vilka värdepapper kan jag investera i? – (Warranter & certifikat)

Oftast kan man investera i fonder, aktier som handlas på en vanlig börs. Alltså inga onoterade aktier. Man kan också använda sig av så kallade börsnoterade strukturerade produkter såsom certifikat, minifuturer och warranter. Man kan alltså handla i certifikat, minifuturer och warranter i en KF. Man behöver inte köpa värdepapper utan du kan ha en del eller alla pengar i cash om du vill i en kapitalförsäkring.

När lönar sig kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring lönar sig skattemässigt om värdetillväxten är mer än 1,50 procent (2018). All avkastning över det blir helt skattefri. Glöm ej heller att räkna med eventuella avgifter som mäklaren eller försäkringsbolaget tar ut. Betala helst ingenting i avgifter. Jämför de olika alternativen ordentligt med varandra först. Du kan även jämföra nätmäklare gratis här.

Utländsk kapitalförsäkring

Det är vanligt att utländska kapitalförsäkringar skiljer sig från motsvarande svenska försäkringar exempelvis när det gäller vilken egendom som kan placeras i försäkringen. Det kan vara möjligt att placera onoterade aktier i fåmansföretag, andelar i handelsbolag eller licensrättigheter i en utländsk försäkring konstruerad som en depåförsäkring. Det förekommer även att egna utfärdade reverser kan placeras i försäkringen, d.v.s. försäkringstagaren kan ha dispositionsrätt till värdet i försäkringen genom generösa möjligheter till återlån.

Företagsägd kapitalförsäkring

En företagsägd kapitalförsäkring är ett av de alternativ som finns att tillgå för företag som vill placera pengar på börsen. Att göra detta är ett väldigt bra val om företaget har en överlikviditet, d.v.s. onödigt mycket likvida medel som bara ligger och skräpar på ett bankkonto med nollränta. Genom att investera pengarna kan du förhoppningsvis få se dem växa och göra än mer nytta i framtiden. Men vad ska man egentligen tänka på när man funderar att teckna en kapitalförsäkring för företaget?

Läs gärna vår artikel om en företagsägd kapitalförsäkring.

Vem ärver?

På en kapitalförsäkring kan man sätta en förmånstagare som ärver kapitalet om du skulle avlida. Om du inte har valt en specifik förmånstagare så gäller ett generellt förmånstagarförordnande.

Hur många typer av kapitalförsäkringar finns det?

Det finns generellt tre typer av försäkringar i Sverige. Dessa är depåförsäkring, fondförsäkring och traditionell förvaltning.

  • Fondförsäkring där du väljer mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder. I  fondförsäkringar väljer man själv bland fonder som försäkringsbolaget erbjuder.
  • Sparande med och utan garanti.
  • Traditionell försäkring där försäkringsbolaget placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. De erbjuder då något slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning. I en traditionell förvaltning så placeras dina pengar åt dig. Ibland kan man få garantiränta men inte alltid.
  • Depåförsäkring där du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper. I en depåförsäkring placerar man själv sina aktier eller värdepapper.

Hur sparar man till barnen?

Här kan du läsa mer om hur man sparar till barn eller barnbarn.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?