fastighetsaktier

Fastighetsaktier är aktier i bolag som investerar i fastigheter på olika sätt. Det kan handla om att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Det finns fastighetsbolag som har bostäder, kontor, butikslokaler och industrilokaler. En del fastighetsaktier är specialister på logistik eller hotell. Vissa fastighetsbolag har en mix av olika typer av fastigheter i sin portfölj.

Vanligtvis har fastighetsbolag ganska starka kassaflöden tack vare regelbundna intäkter från hyresgästerna. I denna artikel går vi in på djupet på vad en fastighetsaktie är och hur denna typ av aktier fungerar.

Anledningar att köpa fastighetsaktier

 • Många stabila och långsiktiga bolag
 • Bolag med starka kassaflöden tack vare hyresintäkter
 • Viss diversifiering mot övriga börsen
 • Flera fastighetsaktier har fina utdelningar

Fastighetsaktier på börsen

Det finns över 80 fastighetsbolag att välja bland på börsen och andra handelsplattformar. Hur vet man egentligen vilken som är den bästa fastighetsaktien? Det beror på hur man definierar ”bäst”. Låt oss först titta på de fastighetsaktier som har bäst historik. Därefter ska vi se hur vi kan hitta andra sätt att avgöra vilka fastighetsaktier som är bäst.

29 fastighetsaktier i Sverige och utomlands

Länkarna tar dig till Avanzas analyssidor för respektive aktier.
Castellum
Kungsleden
Fast Partner
Catena
Victoria Park B
Platzer Fastigheter Holding B
Wihlborgs Fastigheter
Sagax B
ALM Equity
HEBA B
Atrium Ljungberg B
Fast. Balder B
Diös Fastigheter
Covivio SA – Frankrike
Wallenstam
Icade SA  – Frankrike
Gecina SA  – Frankrike
Altarea SCA   – Frankrike
Cofinimmo SA  – Belgien
Hufvudstaden A
Aedifica SA – Belgisk fastighetsaktie
Klövern B
Klepierre SA – Fransk fastighetsaktie
Eurocommercial Properties NV – Holland
Nexity SA – Frankrike
Covivio Hotels SCA   – Frankrike
Wereldhave NV   – Holländsk fastighetsaktie

Bästa fastighetsaktien 2020

Här listar vi de fastighetsbolag Sverige som gått bäst de senaste 12 månaderna. Tänk bara på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida vinst! Genom att klicka på namnet kan du läsa mer om respektive fastighetsaktie hos nätmäklaren Avanza.

FastighetsbolagBörsvärdeListaUtveckling 1 år
ALM Equity3067First North54.9%
Fastator911First North51.2%
Delarka785First North38.3%
Bonäsudden306First North35.8%
Brinova1779Small Cap29.1%
Corem A6185Mid Cap27.9%
Magnolia1483Small Cap26.7%
Active Properties A230Pepins Market26.3%
Corem B6239Mid Cap26.2%
Sagax A47374Large Cap26.1%
Catena11612Mid Cap22.7%
Trianon3406First North21.6%
Amasten3052First North21.6%
Sagax B44642Large Cap20.4%
Samhällsbyggnadsbolag B18210Large Cap18.9%
Link Prop203First North15.0%
Fast Balder62604Large Cap12.3%
Heba6836Mid Cap11.9%
Solnaberg523First North8.6%
Wallenstam32688Large Cap6.2%

Populäraste fastighetsaktier i Sverige 2020

Allt fler svenskar har fått upp ögonen för fastighetsaktier. Troligtvis kan det förklaras med att fastighetsaktier presterat bättre än börsen som helhet under en längre tid. Grovt räknat kan man säga att fastighetssektorn gått bättre än övriga Stockholmsbörsen ungefär sedan millennieskiftet.
Här är de mest populära fastighetsaktierna i Sverige, mätt efter antalet ägare hos nätmäklaren Avanza:

FastighetsbolagAntal ägare på Avanza
Castellum53 301
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B29 439
Fast. Balder B17 130
Klövern B14 147
Hufvudstaden A12 491
Wallenstam8 300
Diös Fastigheter8 238
Kungsleden6 419
Sagax B4 596
Atrium Ljungberg B4 185
Platzer Fastigheter Holding B3 461
Platzer Fastigheter Holding B2 593
ALM Equity227

Listan uppdaterades senast 2020-05-14. Källa: Börsdata.

Så fungerar en fastighetsaktie

En fastighetsaktie är en aktie i ett bolag som investerar i fastigheter.
Ett företag kan investera i fastigheter på flera sätt:

 • Äga fastigheter
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsutveckling och vidareutveckling

Det finns även företag som på olika sätt investerar indirekt eller har annan exponering mot fastighetsbranschen. Det kan handla om lån och krediter till fastighetsbolag eller byggbolag som är entreprenör i fastighetsprojekt. Det finns även mäklarfirmor som förmedlar köp- och säljtransaktioner för fastigheter, lokaler, kontor eller bostäder. Dessa typer av bolag kallas dock inte för fastighetsaktier.

Äga en fastighet

Att äga en fastighet innebär inte bara att köpa den. En fastighetsägare är skyldig att se till så att fastigheten förvaltas på ett korrekt sätt. Det kan ske genom att anlita en fastighetsförvaltare eller genom att förvalta fastigheten i egen regi.
Många som köper en fastighet gör det också med syfte att utveckla den för att höja värdet på egendomen.
En fastighetsägare kan tjäna pengar på att ta ut hyra av hyresgästerna. Det kan vara hyra för bostäder, kontor, butikslokaler eller industrilokaler. Det kan även vara offentliga inrättningar som skolor och sjukhus.
Dessutom kan fastighetsägare tjäna pegar på att sälja bostadsrätter eller lokaler.

Fastighetsförvaltning

Att förvalta en fastighet innebär att se till så att drift och underhåll fungerar så att fastigheten tjänar sitt syfte så bra som möjligt.
Fastighetsförvaltning behövs i alla typer av fastigheter – bostadshus, kontor, butikslokaler och industrilokaler.
Fastighetsförvaltare är de personer som behövs för att t.ex. bostadshus, kontorslokaler, sjukhus, köpcentrum eller skolor ska fungera. Ägare och förvaltare av en fastighet behöver inte vara samma företag.
Det finns tre aspekter av fastighetsförvaltning:

 • Ekonomisk förvaltning: Den ekonomiska administrationen av fastigheter. Här hittar vi bland annat ekonomiska redovisningar, rapportering, budgetering och uppföljning.
 • Teknisk förvaltning: Sköta om alla tekniska aspekter av byggnaden. Hit hör bland annat att se till så att dörrar, garageportar, hissar och internetuppkoppling fungerar.
 • Administrativ förvaltning: Allt som har med hyresgästrelaterade frågor att göra. Hyresförhandlingar, skrivande av kontrakt, kravhantering och hyresaviseringar hör till denna del av fastighetsförvaltning.

Fastighetsförvaltning heter ”Property Management” på engelska.

Fastighetsutveckling och vidareutveckling

Fastighetsutveckling kan innebära att upprätta en ny fastighet genom nyproduktion. Då tar fastighetsbolaget oftast hjälp av en eller flera entreprenörer som sköter själva byggprocessen.
Att utveckla kan också innebära att köpa en befintlig fastighet och därefter renovera och förbättra den. Då kallas det för vidareutveckling. Syftet med vidareutveckling är att höja värdet på fastigheten genom de insatser som görs. Därefter kan fastighetsutvecklaren sälja fastigheten till ett högre pris eller förvalta den och ta ut en högre hyra än vad som annars hade varit möjligt.
Det finns fastighetsutvecklare som specialiserar sig på att utveckla bostäder. Dessa kallas då för bostadsutvecklare.
Fastighetsutveckling kallas för ”Real Estate Development” på engelska.

Fördelar med fastighetsaktier

Det finns flera fördelar med att äga fastighetsaktier:

 • Stabila intäkter: Fastighetsbolag får regelbundna intäkter från hyror. Många hyreskontrakt varar i åtminstone ett år. Varje månad kommer pengar från hyror in på företagets konto.
 • Inflationsskydd: Aktier i allmänhet har historiskt sett visat sig stå emot inflation mycket bra. Fastighetsaktier kan antas vara extra väl rustade eftersom hyror och fastighetspriser generellt sett följer inflationen mycket väl.
 • Mer diversifiering: Många av de aktier som är favoriter bland svenska sparare är aktier i industribolag. Stockholmsbörsens index är tungt viktat i industribolag. Att köpa fastighetsaktier vid sidan av övriga aktier är ett sätt att diversifiera sina innehav och sprida på riskerna.
 • Hävstång: Fastighetsbolag har fördelen att de kan belåna en mycket stor del av sina investeringar. Dessutom sker dessa lån ofta till en relativt låg ränta eftersom banken har fastigheten som säkerhet. Dessa fastighetslån ger en hävstång på investeringen vilket gynnar fastighetsaktien.
 • Begränsad risk: Många fastighetsaktier handlas till en substansrabatt. Det innebär att om fastighetsbolaget av någon anledning går i konkurs och aktien likvideras kan du som aktieägare ha chans att få tillbaks din investering så småningom.
 • Stabila kassaflöden: Kassaflödet från hyresintäkter gör att fastighetsaktier ofta är stabila. De kan planera verksamheten långt fram i tiden och slipper oroa sig för kortsiktiga trender.
 • Vissa fastighetsaktier har låg konjunkturkänslighet: Konjunkturen påverkar visst fastighetsaktier men främst dem som har kontorslokaler, hotell och industrilokaler. Bostadsbolag påverkas inte så mycket. Speciellt fastighetsaktier med låg belåning brukar klara en lågkonjunktur bra.

Nackdelar med fastighetsaktier

Det finns även ett par nackdelar med att äga fastighetsaktier:

 • Fastighetsaktier är känsliga för räntan: En låg ränta gynnar fastighetsbolag eftersom det begränsar kostanden för lån. Om räntan höjs blir lånen dyrare, vilket påverkar fastighetsaktier negativt. Om räntan höjs i Sverige kan det kanske komma att bryta den positiva trend som vi länge sett för fastighetsaktier.
 • Digitalisering kan vara en fara: I takt med digitaliseringen har intresset för e-handel och distansarbete ökat. Fastighetsbolag med stor exponering mot butikslokaler och kontor kan komma att påverkas negativt av ökad digitalisering.
 • Falsk trygghet med substansrabatt: Du har en teoretisk chans att få tillbaks det du betalat för dina fastighetsaktier i händelse av likvidering ifall du köpt dem med substansrabatt. Det kan inge en falsk trygghet eftersom det är mycket sällan som en fastighetsaktie likvideras. Ett troligare scenario är att aktiebolaget inte går i konkurs men att priset på aktien faller. Säljer du då har du förlorat en stor del av din investering.

REIT – en speciell typ av fastighetsaktie

Om du vill köpa aktier i amerikanska fastighetsbolag finns en stor chans att de är registrerade som REIT.

Vinsten i en REIT delas ut till ägarna

REIT står för Real Estate Investment Trust. Det är ett börsnoterat fastighetsbolag som delar ut så gott som hela vinsten till aktieägarna. Det är en typ av aktier som finns i USA och som medför skattefördelar för bolaget.
Karaktäristiskt för denna typ av fastighetsaktier är att utdelningen brukar vara ganska stor. Det beror på att bolaget enligt lag måste dela ut minst 90 procent av vinsten. De flesta REIT (liksom andra amerikanska aktier) har utdelning en gång i kvartalet. Det ger ett fint kassaflöde i din aktieportfölj. Vissa REIT har till och med utdelning varje månad!

Fastighetsbolag inom många nischer

En annan fördel med att äga REIT vid sidan av svenska fastighetsaktier är att det finns ett mycket stort utbud av fastighetsbolag att välja bland. Många REITs specialiserar sig inom sin nisch och blir bäst på vad de gör.
Här är några exempel på sektorer som det finns REIT inom:

 • Kontor
 • Hotell
 • Lägenheter
 • Sjukhus
 • Lagerlokaler
 • Lager för privat bruk (Self Storage)
 • Datacenter
 • Telemaster
 • Industrilokaler
 • Butikslokaler
 • Cannabisodlingar

Tjäna pengar på fastighetsaktier

Det råder inga tvivel om att det går att tjäna bra med pengar på fastighetsaktier. Det kan många svenskar som satsat på fastigheter under 2000-talet vittna om.
Hur framtiden för fastighetsaktier ser ut är det förstås ingen som vet. Det beror mycket på hur konjunkturen utvecklas, vad som händer med räntorna och vilka större trender som vi får se på marknaden.
Här är några tips på hur du kan tänka om du vill köpa fastighetsaktier:

Skapa en diversifierad portfölj med fastighetsaktier

Det är sällan en god idé att lägga alla äggen i samma korg. Oavsett hur övertygad du är om att en viss fastighetsaktie kommer att lyckas är det bättre att sprida på riskerna. När du köper aktier i flera fastighetsbolag minskar du på bolagsrisken. Ifall ett av fastighetsbolagen råkar ut för ekonomiska, rättsliga eller andra problem blir skadan i din aktieportfölj begränsad om du äger flera olika fastighetsaktier.

En annan anledning att köpa fler än en fastighetsaktie är att olika fastighetsbolag har olika inriktning på verksamheten. Du kan exempelvis köpa aktier i fastighetsbolag som investerar i bostadsfastigheter, kontorslokaler eller industrilokaler. Dessa områden påverkas på olika sätt av konjunkturen och den ekonomiska utvecklingen i landet.

Vissa fastighetsaktier fokuserar på storstadsregionerna och tillväxtregionerna. Andra har som främsta fokus att investera i fastigheter åt kommun, landsting och stat.
Om du diversifierar dina inköp av fastighetsaktier ökar du chansen att få en jämnare utveckling i din portfölj.

Läs på om fastighetsbolagens långsiktiga strategi

Alla fastighetsbolag är inte lika, inte ens när de arbetar inom samma sektor. Vi kan ta risken med digitalisering som exempel. Det finns en risk att ökad digitalisering leder till mindre efterfrågan av kontorslokaler och butikslokaler.
Att dra slutsatsen att alla fastighetsbolag som erbjuder kontorslokaler eller butikslokaler kommer att gå dåligt är fel. Ett fastighetsbolag kan exempelvis göra analysen att shoppingcentra kommer att gå dåligt medan bostadsområden med integrerade småbutiker och co-working lokaler är framtidens melodi.

Därför är det viktigt att läsa på om fastighetsbolagens långsiktiga strategi. Undersök hur fastighetsbolaget tänker och resonerar. Har det studerat de större trenderna, megatrenderna? Kommer det att dra nytta av en ökad urbanisering? Hur förhåller det till digitalisering? Hur ser miljötänket ut?

Värdera och analysera fastighetsaktier

För att avgöra vilka fastighetsaktier som är köpvärda kan du analysera dem och göra en värdering. Det finns flera sätt.
Fastighetsbolag har, till skillnad från exempelvis industribolag, mycket stora tillgångar i förhållande till vinsten. Därför är det inte lika relevant att titta på värderingsmultiplar som exempelvis P/E-tal (pris i förhållande tillvinst) eller P/S-tal (pris i förhållande till omsättning).
Sätt att analysera och värdera fastighetsaktier på:

 • P/F-tal: Pris per aktie delat med förvaltningsresultat. Förvaltningsresultatet motsvarar hyresintäkterna minus alla kostnader. Fastighetens marknadsvärde tas inte med i beräkningen.
 • Uthyrningsgrad: Visar hur stor andel av lokalerna eller bostäderna som är uthyrda. I en lågkonjunktur bör uthyrningsgraden vara minst 95 %.
 • Belåningsgrad / skuldsättningsgrad: Anger hur hårt belånad fastigheten är. En fastighetsaktie bör belåna verksamheten för att maximera nyttan av kapitalet. Samtidigt är det inte bra med för stor belåning eftersom det gör fastighetsaktien extra känslig för räntehöjningar. I Sverige är det vanligt med en belåningsgrad på runt 1 till 2 gånger det egna kapitalet.
 • Substansvärde: Visar hur aktiepriset förhåller sig till värdet på fastigheterna minus skulderna. Med hjälp av substansvärdet kan du bedöma ifall en fastighetsaktie är övervärderad (substanspremie) eller undervärderad (substansrabatt). Läs nedan om hur substansvärde fungerar.
 • Konjunktur: Beroende på vilken typ av fastighetsaktier du köper kan det vara en idé att titta på konjunkturläget. Om du ska investera i fastighetsbolag med kontorslokaler, hotell eller industrilokaler kan det vara oklokt att investera när en högkonjunktur börjar mattas av.

Köp även aktier i andra branscher

Sist men inte minst är det viktigt att påpeka att det sällar är en god idé att lägga alla sina sparpengar eller investeringar i en och samma sektor. Oavsett hur din analys ser ut av fastighetssektorns framtida möjligheter bör du diversifiera dig mot andra sektorer också.
Hur stor andel av den totala aktieportföljen man bör lägga i fastigheter är omöjligt att svara på. Det har helt och hållet med din riskbenägenhet att göra och i hur många olika sektorer du väljer att investera.
Om vi antar att du förutom att investera i fastighetsaktier köper aktier i fyra andra sektorer då har du aktier i totalt fem sektorer. I så fall kan en rimlig fördelning vara 20 % i varje sektor. Om du i ett sådant läge bedömer att du vill ta en större risk med en större allokering i fastighetssektorn ökar du bara andelen fastighetsaktier i förhållande till detta värde.
Tänk på att ju mer diversifierad din aktieportfölj är desto bättre rustad är den för eventuella motgångar!

Substansvärde för fastighetsaktier

Substansvärde motsvarar värdet på ett företags tillgångar minus skulderna. På engelska heter substansvärde Net Asset Value (NAV). Man kan föreställa sig substansvärdet som ett teoretiskt värde på de tillgångar som aktieägarna skulle få dela på ifall ett företag skulle avvecklas. Vi känner igen detta begrepp från värdering av investmentbolag.
Det kan vara intressant att följa substansvärdet i dina fastighetsbolag och dess aktier. Om ett fastighetsbolag har ett högre substansvärde per aktie än vad aktien kostar att köpa innebär det att du tar en mindre risk. Om fastighetsbolaget av någon anledning skulle misslyckas och gå i konkurs får du då tillbaks mer per aktie än vad du betalat. I varje fall i teorin.

Substanspremie och substansrabatt

Substansvärdet på en fastighetsaktie kan ses på två sätt:

 • Substanspremie: Aktien kostar mer än vad substansvärdet är.
 • Substansrabatt: Aktien kostar mindre än vad substansvärdet är.

En fastighetsaktie är inte alls mindre bra bara för att den handlas med substanspremie. Det kan finnas anledning till varför aktiepriset är högt. Höga förväntningar om expansion, uppköp eller vinsttillväxt kan rättfärdiga ett högre pris.
På samma sätt finns det ingen regel som säger att det alltid är en bra affär att köpa fastighetsaktier med stor substansrabatt. Det finns nämligen ofta en anledning till varför priset på en aktie sjunkit mer än för andra fastighetsbolag.

Substansvärdet som del av helhetsbedömningen

Givet att du köper aktier i stabila och lönsamma fastighetsbolag på börsen kan det ändå vara en idé att ta en titt på substansvärdet. Är det en stor substanspremie kan du fundera på ifall denna fastighetsaktie kanske är övervärderad för tillfället. Jämför gärna med det historiska substansvärdet. Vissa aktier handlas nästan ständigt med en premie.
En stor substansrabatt i ett kvalitetsbolag i fastighetssektorn kan på motsvarande sätt ses som ett köptillfälle. Det är som en fastighetsaktie på ”rea”.

Substansvärde i fastighetsaktier

Om du vill följa fastighetsaktiers substansrabatt och substanspremie så kan du göra det i tabellen nedan. Uppdateras veckovis.

AktieSubstansvärdePris 
Atrium Ljungberg B202.00138.20+31.58%
Brinova Fastigheter B23.5924.40-3.43%
Castellum193.00179.55+6.97%
Catena208.16360.50-73.18%
Corem Property Group B18.5418.75-1.13%
Diös Fastigheter75.1064.45+14.18%
Eastnine131.00119.00+9.16%
Fabege152.00116.55+23.32%
Fast. Balder B348.35359.20-3.11%
Fastpartner A84.3071.00+15.78%
HEBA B82.8887.40-5.45%
Hufvudstaden A188.00118.60+36.91%
John Mattson Fastighetsföret.111.79142.40-27.38%
K-Fastigheter78.74210.20-166.95%
Klövern B22.4415.37+31.51%
Kungsleden94.4871.40+24.43%
NP3 Fastigheter71.9689.00-23.68%
Nyfosa71.1862.75+11.84%
Pandox B186.97110.80+40.74%
Platzer Fastigheter Holding B89.0080.00+10.11%
Sagax B61.06120.60-97.51%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B19.5221.40-9.63%
Stendörren Fastigheter B129.50117.50+9.27%
Wallenstam B92.60107.00-15.55%
Wihlborgs Fastigheter143.77153.40-6.70%


Det finns en stor varians mellan stora och små fastighetsbolag i Sverige. Sett till börsvärdet är Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag flera tusen gånger större än de minsta bolagen inom fastighetsbranschen.

Sveriges största fastighetsbolag

Här är en lista med de 20 största fastighetsaktierna i Sverige sett till totalt börsvärde:

FastighetsaktieBörsvärdeMSEK
Fast. Balder B61758
Sagax A 47587
Castellum45201
Sagax B44813
Fabege33747
Wallenstam32720
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B28272
Hufvudstaden A23226
Wihlborgs Fastigheter20260
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B17757
Atrium Ljungberg B16386
Pandox B15402
Kungsleden14021
Catena11744
Fastpartner A11490
Klövern A10684
Klövern B9867
Nyfosa9057
Platzer Fastigheter Holding B8275
Diös Fastigheter7560

Fastighetsbolag Sverige

Här går vi igenom fastighetsaktier i stora fastighetsbolag, bolag som många har aktier i eller fastighetsbolag som på annat sätt är intressanta.

Fast Balder B

Balder (BALD B) är ett av Sveriges största fastighetsbolag sett till börsvärdet. Detta bolag äger, bygger, utvecklar och förvaltar främst kommersiella fastigheter och hotell. Dessutom har Balder bostäder i sin fastighetsportfölj.
Fast. Balder har verksamhet på följande marknader:

 • Sverige
 • Finland
 • Danmark
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Norge

Det är ett relativt ungt fastighetsbolag. Balder grundades 2005 och har sedan dess vuxit från att vara ett lokalt fastighetsbolag i de svenska storstadsregionerna till att bli en stor aktör i hela Norden. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Balder förvaltar allt i egen regi vilket ger fullständigt inflytande över fastighetsbeståndet. Man lägger stor vikt vid såväl nöjda kunder som medarbetare. De områden som Balder bygger ska vara trivsamma och trygga, enligt företaget.
Balder är en långsiktig ägare som främst investerar i tillväxtområden och städer. Fastighetsföretaget leds av VD Erik Selin som utsetts till Sveriges mäktigaste inom fastighetsbranschen av tidningen Fastighetsvärlden.

 • Antal ägare hos Avanza: 17 049
 • Hemsida: balder.se

Läs mer om Balder på Avanza

Diös

Diös Fastigheter (DIOS) är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Östersund. Större delen av fastighetsbeståndet är i Norrland men Diös har även verksamhet i Dalarna.
Diös har verksamhet på följande orter:

 • Mora
 • Falun
 • Östersund
 • Borlänge
 • Sundsvall
 • Gävle
 • Umeå
 • Luleå
 • Skellefteå

Detta fastighetsbolag köper, utvecklar och förvaltar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.
Visionen är att skapa Sveriges mest intressanta städer. E-handel och digitalisering förändrar det sätt vi handlar på. Nya krav ställs på arbetsplatser. Därför är Diös strategi stadsutveckling snarare än att utveckla enskilda bostäder, kontor och fastigheter. Diös har en större bild av staden som ett ställe att mötas, bo och jobba i.
Med denna insikt lär Diös vara väl rustat att kunna möta de utmaningar som stora trendskiften ställer på fastighetsbranschen.

 • Antal ägare hos Avanza: 8 226
 • Hemsida: dios.se

Läs mer om Diös på Avanza

Kungsleden

Kungsleden (KLED) äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter, i huvudsak kontorslokaler. Runt 90 procent av fastigheterna ligger i fyra storstadsregioner:

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Västerås

Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest framgångsrika och lönsamma fastighetsbolag. Kungsleden strävar efter att ha marknadens mest engagerade medarbetare och nöjda kunder.
Detta fastighetsbolag grundades 1994 och noterades på börsen 1999. Totalt har Kungsleden över 200 fastigheter och ett fastighetsvärde på runt 37 miljarder kronor.

 • Antal ägare hos Avanza: 6 408
 • Hemsida: kungsleden.se
 • fastighetsmaklarevarmdo.se (fastighetsmäklare värmdö)

Läs mer om Kungsleden på Avanza

Sagax

Sagax (SAGA A, B, D) är ett multinationellt bolag med affärsidén att investera i kommersiella fastigheter. Största fokus ligger på lagerlokaler och lätt industri. Sagax är en långsiktig investerare som verkar för ett aktivt ägande i sina fastigheter.

Sagax utdelningar 2001 - 2020
Sagax avbröt nyligen sin fina utdelningshistorik. Dessutom har denna fastighetsaktie inte någon särskilt hög direktavkastning. Totalavkastningen sedan 1999 har dock varit imponerande.

Sagax har fastigheter i:

 • Sverige
 • Finland
 • Danmark
 • Nederländerna
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Spanien

Detta fastighetsbolag kan skryta med att vara ett av börsens starkaste bolag sett till aktiekursen. Sedan börsnoteringen 1999 är aktien upp nästan 10 000 %! De senaste 5, 10 och 15 åren ligger Sagax i topp-3 bland alla fastighetsbolag i Sverige när det gäller kursutveckling.

 • Antal ägare hos Avanza: 943 (SAGA A), 4 582 (SAGA B), 6 169 (SAGA D)
 • Hemsida: sagax.se

Läs mer om Sagax på Avanza

Castellum

Castellum (CAST) är en av de mest omtyckta fastighetsaktierna i Sverige. Bolaget satsar främst på kommersiella fastigheter inriktade på butik, kontor, lager och industri. Castellum investerar i och utvecklar sina fastigheter i något som man beskriver som en kundfokuserad och decentraliserad organisation.
Castellums huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har fastigheter i några av de främsta tillväxtstäderna i Sverige.
Fastighetsbolagets stabila utdelningar är en bidragande orsak till att Castellum blivit en så populär fastighetsaktie bland småsparare. Fastighetsbolaget har haft oavbrutna utdelningar i drygt 20 år! Dessutom tenderar utdelningen att höjas år för år. Castellum är faktiskt det enda bolaget på hela Stockholmsbörsen som aldrig sänkt en utdelning.

Läs mer om Castellum Avanza

Klövern

Klövern (KLOV A, B) är en av favoriterna bland fastighetsaktier hos svenska aktiesparare. Det är fastighetsmogulen Rutger Arnhult som ligger bakom detta framgångsrika bolag. Klövern är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Klövern har nästan 350 fastigheter med en total yta på nästan 2 500 tkvm. Affärsidén är att erbjuda attraktiva lokaler på marknaden. Man vill bidra till stadsutvecklingen i Sveriges tillväxtregioner.
Det är främst kontorslokaler som Klövern erbjuder. Dessutom har man en viss del logistik lokaler och lokaler för handeln. Över hälften av fastighetsvärdet ligger i Stockholmsregionen. Klövern har även fastigheter i Uppsala, Västerås, Malmö, Linköping, Göteborg, Köpenhamn och på andra orter i Sverige. Intressant nog har Klövern även fastigheter i New York i USA.
Att skapa hållbara miljöer för företag, människor och samhälle är Klöverns vision.

Castellum utdelningar 2001 - 2020
Fastighetsaktien Castellum har en utmärkt utdelningshistorik.
 • Antal ägare hos Avanza: 4 268 (KLOV A), 14 262 (KLOV B)
 • Hemsida: klovern.se

Läs mer om Klövern på Avanza

Magnolia Bostad

Magnolia (MAG) är en fastighetsaktie i en bostadsutvecklare. Magnolia utvecklar nya bostäder i Sveriges storstäder och tillväxtorter.
Bland de bostäder som Magnolia utvecklar finns följande kategorier:

 • Hyresrätter
 • Bostadsrätter
 • Hotell
 • Vårdboenden

Magnolia satsar på att bygga bostäder som är välgenomtänkta och effektiva. Man ska trivas i Magnolias bostäder samtidigt som kostnaden ska hållas på en rimlig nivå. Magnolia tar miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar i alla sina projekt.
Detta fastighetsbolag grundades 2009. Bakom Magnolia står Andreas Rutili och Fredrik Holmström.

Läs mer om Magnolia Bostad på Avanza

Platzer Fastigheter Holding B

Platzer Fastigheter (PLAZ B) är ett fastighetsbolag med ett mycket koncentrerat fokus på en enda stad: Göteborg.
Denna fastighetsaktie är stolt över att vara ett Göteborgsföretag. Logiken är att lägga all energi på det bolaget är bäst på. Målet är högt satt. Platzer Fastigheter vill göra Göteborg till den bästa staden i hela Europa att arbeta i!
Totalt har Platzer 68 fastigheter och 825 000 kvadratmeter yta med kommersiella fastigheter. Platzer agerar på både lokalhyresmarknaden och på fastighetsmarknaden.
Platzer Fastigheter har som mål att det långsiktiga substansvärdet ska öka med mer än 10 procent per år. Soliditeten ska vara över 30 procent och belåningsgraden ska på sikt inte vara större än 60 procent.

Läs mer om Platzer Fastigheter Holding B på Avanza

Catena

Catena (CATE) är ett fastighetsbolag inom logistik. Företagets vision är att länka godsflöden i hela Skandinavien. Catena utvecklar och förvaltar logistikfastigheter i storstadsregioner.
De logistikanläggningar som Catena investerar i är moderna, kostnadseffektiva och med robusta kassaflöden. Verksamheten finansierar Catena med eget kapital, banklån och obligationer. Hyresavtalen är i huvudsak långa och kundrelationerna långsiktiga.

Läs mer om Catena på Avanza

Fabege

Fabege (FABG) är en fastighetsutvecklare och förvaltare av långsiktigt attraktiva stadsdelar. Fastighetsbolaget lägger stor vikt vid miljöfrågor och social hållbarhet.
Fabege utvecklar hela områden med kontor, butikslokaler och bostäder. Man tar därmed ett ansvar för helheten. Idén är att skapa miljöer där den moderna människan kan trivas och känna att hon hinner med alla sina åtaganden.
Totalt har Fabege 1,2 miljoner kvadrat meter fastighetsyta, främst i följande områden i Stockholm:

 • Haga Norra
 • Arenastaden
 • Flemingsberg
 • Solna Business Park
 • Hammarby Sjöstad
 • Stockholms innerstad
Faberge fastighetsaktier kursutveckling 2000 - 2020
Fabege är ett fastighetsbolag som gjort en imponerande resa på börsen sedan millennieskiftet – upp över 1000 procent på 20 år. Här ser vi Fabege jämfört med Castellum (röd linje) och Stockholmsbörsens index (gul linje).
 • Antal ägare hos Avanza: 9 085
 • Hemsida: fabege.se

Läs mer om Fabege på Avanza

Samhällsbyggnadsbolag i Norden – SBB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB (SBB B, D) är ett fastighetsbolag som riktat in sig på att äga hyresrätter med långsiktig horisont. Dessutom har SBB utvecklingsfastigheter och samhällsfastigheter i Norden. Företaget ser sig själva som en långsiktig partner till offentlig sektor.
Detta fastighetsbolag skiljer sig något från många andra bolag genom att verkligen betona sitt samhällsansvar. Bostadsbristen lyfts fram som ett problem som man vill vara med att tackla. Starka kassaflöden och långa hyreskontrakt är mål som SBB ständigt eftersträvar. Därför är detta en ganska defensiv aktie bland fastighetsbolagen.

 • Antal ägare hos Avanza: 29 658 (SBB B), 7 578 (SBB D)
 • Hemsida: sbbnorden.se

Läs mer om SBB på Avanza

Wallenstam

Wallenstam (WALL B) bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder. De kommersiella fastigheterna har Wallenstam främst i Göteborgs innerstad. Bostadsfastigheterna ligger i huvudsak i Stockholm och Göteborg. Gemensamt för samtliga fastigheter är att de ligger i attraktiva och bra lägen. Standarden är hög. Totalt har Wallenstam 9500 lägenheter och 1000 företagskunder.
Ambitionen är hög i alla projekt. Wallenstam jobbar tillsammans med staden för att skapa trygga och attraktiva områden att bo och arbeta i.
En kul detalj med Wallenstam är att företaget utöver fastigheter har 66 vindkraftverk vilket ger fastighetsbolaget en grön prägel.

Läs mer om Wallenstam på Avanza

Hufvudstaden

Hufvudstaden (HUFV A) är en klassiker bland svenska fastighetsbolag aktier. Det har funnits på Stockholmsbörsen ända sedan 1938. Idag är det ett av de starkaste varumärkena inom fastighetsbranschen.
Hufvudstaden är ett långsiktigt fastighetsbolag med en bred portfölj med fastigheter. Affärsidén är att erbjuda framgångsrika bolag i Sverige lokaler i egna fastigheter i centrala Göteborg och centrala Stockholm. Det handlar om både kontor och butikslokaler. Många av kunderna finns inom finans- och banksektorn.
Hufvudstaden är en fin utdelningsaktie som höjt utdelningarna varje år sedan år 2000. Samtidigt brukar direktavkastningen vara ganska bra.

Utdelningar i Hufvudstaden fastighetsbolag 2001 - 2020
Hufvudstaden är en fastighetsaktie som brukar höja utdelningarna varje år.

Läs mer om Hufvudstaden på Avanza

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Malmö. Bolaget har i huvudsak kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastigheterna ligger i Helsingborg, Malmö, Lund och i Köpenhamn i Danmark. I de tre svenska städerna är Wihlborgs marknadsledande.
Wihlborgs förvärvar, utvecklar och äger fastigheter av typen kontorsfastigheter, butiker, lager och industri. Bland kunderna finns både privata företag och offentlig verksamhet.

Läs mer om Wihlborgs Fastigheter på Avanza

Pandox

Pandox (PNDX B) är ett fastighetsföretag som är helt inriktat på hotell. Företaget äger och hyr ut fastigheter till hotell och hotellentreprenörer. Totalt har Pandox 156 hotell i 15 länder. Antalet rum uppgår till runt 35 000.
Pandox finns bland annat i:

 • Hamburg
 • Wien
 • London
 • Dublin
 • Montreal
 • Berlin
 • Bryssel
 • Oslo
 • Stockholm
 • Köpenhamn
 • Dortmund
 • Amsterdam

Affärsidén är att vara en expert på hotellbyggnader. Därmed kan Pandox ge sina kunder fullt stöd under resans gång. Pandox äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter.

 • Antal ägare hos Avanza: 6 810
 • Hemsida: pandox.se

Läs mer om Pandox på Avanza

K-Fast Holding B

K fastigheter aktie (KFAST B) handlas på Stockholmsbörsen Mid Cap. Detta fastighetsbolag har flera typer av lokaler och lägenheter i sin fastighetsportfölj. Till skillnad från många fastighetsaktier som bara fokuserar på storstäderna har K Fast investeringar istället valt att fokusera på expansiva regioner, främst i Öresundsregionen.
De hem som K Fast Holding bygger har bra standard och kvalitet. Trivselfaktorn är hög. K Fast bedriver även renoveringsverksamhet under namnet K-Fast 2.0.

Läs mer om K-Fast Holding på Avanza

Fastighetsaktier med hög utdelning

Det är mer och mer populärt att leta efter fastighetsaktier med hög utdelning. Det finns ganska många fastighetsbolag och fastighetsaktier som har en hög direktavkastning. Precis som med andra aktier påverkas direktavkastningen av kursutvecklingen. Dessutom påverkas direktavkastningen av hur stora utdelningar fastighetsbolaget har.

Så här hänger det ihop:
Direktavkastning = Utdelning / Aktiekurs

Fastighetsaktier med hög direktavkastning

Här är en lista med den genomsnittliga direktavkastningen i fastighetsbolag i Sverige, sorterat på högst direktavkastning.

FastighetsaktieDirektavkastning, snitt 5 år
Saltängen Property8.9%
Kallebäck Property8.2%
Link Prop7.0%
Sydsvenska Hem6.8%
Akelius D6.4%
Torslanda Property6.4%
Bonäsudden6.2%
Delarka5.6%
Sagax D5.2%
Diös4.9%
SPPC4.9%
NP34.8%
Corem A4.2%
Corem B4.2%
Castellum4.0%

Ska man köpa fastighetsaktier med hög utdelning?

Generellt sett finns det få anledningar att sikta på så hög utdelning som möjligt. Det kan till och med vara som så att en hög utdelning signalerar att risken är hög i bolaget och att kursen sjunkit av en anledning. Sjunkande kurs ger högre direktavkastning, allt annat lika.
Dessutom är det ofta en bättre affär att försöka hitta fastighetsaktier som har en bra utdelningstillväxt istället för att fokusera på direktavkastningen. Det brukar kunna ge mer avkastning på sikt eftersom utdelningstillväxten tenderar att driva upp aktiepriset. Totalavkastningen blir då högre.

När ska man köpa fastighetsaktier med hög direktavkastning?

Det kan dock finnas anledning att leta efter fastighetsaktier med hög utdelning:

 • Du vill kunna leva på dina utdelningar nu
 • Använda utdelningarna för att investera i andra aktier
 • Du hittar en fastighetsaktie som har hög direktavkastning men som ändå behåller en stor del av kassan för att investera i verksamheten
 • Bolaget har en lång och stabil finansiell historik
 • Direktavkastningen är inte anmärkningsvärt mycket högre nu än vad den brukar vara

Index för fastighetsaktier i Sverige – Samuelsson Rapports Fastighetsaktieindex

Här nedan har jag gjort ett fastighetsakteindex som jag uppdaterar veckovis. I indexet finns följande aktier. Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Diös Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam.
Uppdateras veckovis –  senaste uppdatering 13 april 2020

Index för fastighetsaktier fastighetsmaklarevarmdo.se (fastighetsmäklare värmdö)
Index för fastighetsaktier

Hur kan man köpa aktier i fastighetsbolag?

Det finns flera sätt att köpa aktier i fastighetsbolag:

 • Köpa aktier i fastighetsbolag på börsen
 • Preferensaktier i fastighetsbolag som handlas på börsen
 • Köpa fastighetsaktier i bolag som handlas på andra handelsplatser
 • Onoterade fastighetsaktier via handelsplattform
 • Köpa onoterade fastighetsaktier genom eget kontaktnät
 • Investera i fastigheter genom crowdfunding och P2P-plattform

Enklast att köpa fastighetsaktier på börsen

Av alla fastighetsbolag som man kan köpa aktier i handlas en majoritet på Stockholmsbörsen. Ungefär hälften av alla svenska börsnoterade fastighetsaktier handlas på någon av Stockholmsbörsens tre listor. De flesta ligger på Large Cap-listan. Därefter kommer Mid Cap. På Small Cap-listan finns endast några få fastighetsbolag.
Ett ansenligt antal fastighetsaktier handlas på First North. Det är en handelsplats i Stockholmsbörsens regi för lite mindre bolag som växer.
Det finns även ett antal bolag inom fastighetssektorn på handelsplatsen Spotlight Stock Market. Vidare finns några få fastighetsbolag på börsen NGM och på handelsplattformen för onoterade bolag Pepins Market.

Översikt över var marknadsplatser där fastighetsaktier handlas

BörsListaAntal fastighetsbolag
StockholmsbörsenLarge Cap21
 Mid Cap13
 Small Cap4
 First North22
Spotlight Stock Market12
NGM4
Pepins Market3

Preferensaktier i fastighetsbolag

Flera svenska fastighetsbolag ger ut preferensaktier vid sidan av sina stamaktier. En preferensaktie är en aktie som ger förtur till utdelningarna. Utdelningen är som regel fast och kommer vanligtvis fyra gånger per år. Dessutom brukar direktavkastningen vara mycket högre jämfört med i stamaktierna.
Om du äger preferensaktier i fastighetsbolag kan du därför få ett bra kassaflöde i din aktieportfölj. Det kommer in pengar varje månad som du kan återinvestera. Samtidigt är kurspotentialen begränsad eftersom det nästan alltid finns en inlösenkurs i preferensaktier.
Läs mer om hur preferensaktier fungerar här.

Lista – direktavkastning i fastighetsbolag preferensaktier

Det finns ett flertal preferensaktier i fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Direktavkastningen ändras varje dag i takt med att kursen går upp eller ner.
I denna lista visar vi den genomsnittliga direktavkastningen i olika preferensaktier i fastighetssektorn under ett års tid.

OBS! En för hög direktavkastning är ofta en varningssignal om att det är problem med finanserna i fastighetsbolaget. Det finns ingen garanti för någon av aktierna i listan att de kommer att ha utdelningar i framtiden.

Genomsnittlig direktavkastning för preffar i fastighetsaktier, 1 år

 Genomsnittlig direktavkastning 1 år
Oscar P. Pref16.9%
Preservia Pref13.3%
Oscar Properties Pref B12.2%
Quartiers Properties Pref11.8%
Genova Property Pref9.2%
Aros Bostadsutveckling Pref8.3%
ALM Equity Pref7.9%
K2A Pref7.6%
Amasten Pref7.0%
Prime Living Pref7.0%
Heimstaden Pref6.8%
Klövern Pref6.8%
NP3 Pref6.8%
Corem Pref6.6%
Sagax Pref6.1%
Fastpartner Pref5.7%
Samhällsbyggnads Pref5.3%

Ska man köpa preferensaktier i fastighetsbolag?

En relevant fråga är – ska jag köpa preferensaktier i fastighetsbolag eller köpa stamaktierna? Det finns argument både för och emot bägge typerna av aktier.
Här är några riktlinjer:

Lång sparhorisont? Välj stamaktier i fastighetsbolag

Om du har en lång sparhorisont (mer än fem år) har du generellt sett mycket större chans att få en god totalavkastning genom att äga stamaktier i fastighetsbolag. Det beror på att kurspotentialen i preferensaktier är begränsad.

Orolig för skakig börs? Välj preferensaktier

När det går dåligt på börsen brukar preferensaktier i fastighetsbolag stå sig bättre än stamaktierna. Det beror bland annat på att preferensaktier upplevs som ett säkrare val än stamaktierna på grund av förturen till utdelningen. Den höga direktavkastningen kan också dämpa upp fallet i aktiekursen.

Köpa fastighetsaktier efter en lång nedgång? Köp stamaktier!

Om börsen gått dåligt länge men det finns utsikter att den är på väg upp igen kan stamaktier i fastighetsbolag vara en bättre investering. Kurspotentialen är då ofta många gånger bättre än i preferensaktier i samma bolag.

Ibland är preferensaktier enda alternativet i fastighetsbolag

Det finns fastighetsbolag som bara har preferensaktier ute på börsen. De har alltså inte några publika stamaktier. Exempel på sådana fastighetsaktier är Genova Property Group och Heimstaden. Är du småsparare och vill investera i sådana fastighetsbolag har du inget annat alternativ än att köpa preferensaktien.

Diversifiera portföljen? Välj både stamaktier och preferensaktier

För många aktiesparare är det kanske bästa valet att köpa en kombination av stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag. Till exempel genom en mix med 80 procent stamaktier och 20 procent preferensaktier i fastighetsbolag. På så vis blir den riskjusterade avkastningen högre och volatiliteten i fastighetsportföljen lägre.
Utdelningarna kan användas till att antingen köpa nya stamaktier eller preferensaktier beroende på vilken som gått bäst / sämst. Det hjälper till att hålla fördelningen jämn över tid.

Fastighetsfonder

Om du är osäker på vilka fastighetsaktier du ska köpa kan fastighetsfonder vara ett alternativ. En fastighetsfond innehåller alltid minst 16 olika fastighetsaktier. Det ger en bra riskspridning. Den främsta nackdelen med fastighetsfonder är att du får betala en förvaltningsavgift. Avgiften för fastighetsfonder är ofta högre än för många andra fonder.
Om du vill kan du ta rygg på en fondförvaltare och köpa samma fastighetsaktier som finns i fonden. Det finns ett 60-tal fastighetsfonder i Sverige. Ungefär hälften av dessa går att köpa via nätmäklare som Avanza och Nordnet. Där kan du också se vilka de största innehaven är.
Här är några av de populäraste fastighetsfonderna med fastighetsaktier i:

 Antal ägare på AvanzaFörvaltningsavgift
Länsförsäkringar Fastighetsfond A47 0751,40 %
PriorNilsson Realinvest A7 7491,60 %
Swedbank Robur Fastighet A SEK7 6721,25 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A3 7371,60 %
ODIN Fastighet C2 3681,50 %

FAQ – Frågor och svar om fastighetsaktier

Här sammanställer vi svar på några av de vanligaste frågorna om fastighetsaktier och fastighetsbolag.

Vad är fastighetsaktier?

Fastighetsaktier är aktier i bolag som äger, utvecklar och / eller förvaltar fastigheter. Det finns bland annat fastighetsaktier med fokus på bostäder, kommersiella fastigheter, logistik, industrilokaler och hotell.

Varför är fastighetsaktier bra?

Fastighetsaktier är bra för att diversifiera aktieportföljen med. Tack vare att fastighetsbolag kan låna pengar billigt med fastigheterna som säkerhet kan de få hävstång på sina investeringar.

Vilka nackdelar finns med fastighetsaktier?

Den främsta nackdelen med fastighetsaktier är att de är känsliga för räntehöjningar. En annan risk är att nya trender, t.ex. digitalisering, e-handel och arbete hemifrån, kan påverka vissa fastighetsaktier negativt.

Vilken är den bästa fastighetsaktien 2020?

Vad som är den bästa fastighetsaktien 2020 beror på vad du har för strategi för fastighetsaktier. Med tanke på konjunkturläge och ökad osäkerhet i omvärlden kan det vara bra att välja en defensiv fastighetsaktie. Fastighetsbolag som riktar in sig på bostäder och offentlig sektor har historiskt sett klarat lågkonjunktur bättre än fastighetsaktier med kommersiella fastigheter.

Ska man äga fastighetsaktier när räntan stiger?

Fastighetsaktier kan vara känsliga för räntehöjningar. Det beror på att fastighetsbolagens kostnader för lån stiger när räntan stiger.

Varför faller fastighetsaktier?

Fastighetsaktier kan falla av flera skäl. Om nettouthyrningen i branschen minskar tenderar fastighetsaktier att falla. Ett försämrat konjunkturläge kan få fastighetsaktier på fall. Räntehöjningar kan gradvis påverka fastighetsaktier negativt.

Vilken fastighetsaktie är bäst?

Välj en fastighetsaktie som har en stabil ledning med tydliga framtidsvisioner. Det kan vara bra att köpa en fastighetsaktie som inte är övervärderad (titta t.ex. på substansvärdet).

Ska man investera i aktier eller fastigheter?

För de allra flesta är det en mycket bättre affär att investera i fastighetsaktier än att köpa fastigheter direkt. När du köper fastighetsaktier får du större riskspridning genom att äga flera bolag och genom att varje bolag äger ett stort antal fastigheter. Dessutom slipper du allt det praktiska arbetet med fastigheten.

Finns det några norska fastighetsaktier?

Ja, i Norge finns bland annat Norwegian Property, Entra och Selvaag Bolig.

Finns det några tyska fastighetsaktier?

Ja, i Tyskland kan du köpa bland annat Vonovia SE, Deutsche Wohnen och LEG Immobilien AG.

Kan ni nämna några största amerikanska fastighetsaktier?

Några av de största amerikanska fastighetsaktierna är Prologis Inc, Equity Residential och Simon Property Group.

Vad hände med Victoria Park?

Victoria Park avnoterades från Nasdaq Stockholm i juni 2019.

Vad hände med Hemfosa Fastigheter?

Hemfosa Fastigheter aktie handlades på Nasdaq Stockholm Large Cap fram till 31 januari 2020. Aktierna tvångsinlöstes efter att storägaren SBB ökat sitt ägande i Hemfosa.


Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Både vid stäng och öppen. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Du får gärna dela artikeln. Det tycker visa är ok. Den innehåller samarbetslänkar med Avanza Bank. Vi använder cookies nu och tidigare.