April 4

Fastighetsaktier 2024 – 29 Bästa Svenska Fastighetsbolag | GUIDE

Fastighetsaktier är aktier i bolag som investerar i fastigheter på olika sätt. Det kan handla om att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Det finns fastighetsbolag som har bostäder, kontor, butikslokaler och industrilokaler. En del fastighetsaktier är specialister på logistik eller hotell. Vissa fastighetsbolag har en mix av olika typer av fastigheter i sin portfölj.

Vanligtvis har fastighetsbolag ganska starka kassaflöden tack vare regelbundna intäkter från hyresgästerna. I denna artikel går vi in på djupet på vad en fastighetsaktie är och hur denna typ av aktier fungerar.

Anledningar att köpa fastighetsaktier

 • Många stabila och långsiktiga bolag
 • Bolag med starka kassaflöden tack vare hyresintäkter
 • Viss diversifiering mot övriga börsen
 • Flera fastighetsaktier har fina utdelningar

29 fastighetsaktier i Sverige och utomlands

Länkarna tar dig till Avanzas analyssidor för respektive aktier.
Castellum
Kungsleden
Fast Partner
Catena
Victoria Park B
Platzer Fastigheter Holding B
Wihlborgs Fastigheter
Sagax B
ALM Equity
HEBA B
Atrium Ljungberg B
Fast. Balder B
Diös Fastigheter
Covivio SA – Frankrike
Wallenstam
Icade SA  – Frankrike
Gecina SA  – Frankrike
Altarea SCA   – Frankrike
Cofinimmo SA  – Belgien
Hufvudstaden A
Aedifica SA – Belgisk fastighetsaktie
Klövern B
Klepierre SA – Fransk fastighetsaktie
Eurocommercial Properties NV – Holland
Nexity SA – Frankrike
Covivio Hotels SCA   – Frankrike
Wereldhave NV   – Holländsk fastighetsaktie

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Bästa fastighetsaktien 2021

Här listar vi de fastighetsbolag Sverige som gått bäst de senaste 12 månaderna. Tänk bara på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida vinst! Genom att klicka på namnet kan du läsa mer om respektive fastighetsaktie hos nätmäklaren Avanza.

FastighetsbolagBörsvärdeListaUtveckling 1 år
ALM Equity3067First North54.9%
Fastator911First North51.2%
Delarka785First North38.3%
Bonäsudden306First North35.8%
Brinova1779Small Cap29.1%
Corem A6185Mid Cap27.9%
Magnolia1483Small Cap26.7%
Active Properties A230Pepins Market26.3%
Corem B6239Mid Cap26.2%
Sagax A47374Large Cap26.1%
Catena11612Mid Cap22.7%
Trianon3406First North21.6%
Amasten3052First North21.6%
Sagax B44642Large Cap20.4%
Samhällsbyggnadsbolag B18210Large Cap18.9%
Link Prop203First North15.0%
Fast Balder62604Large Cap12.3%
Heba6836Mid Cap11.9%
Solnaberg523First North8.6%
Wallenstam32688Large Cap6.2%

Populäraste fastighetsaktier i Sverige

FastighetsbolagAntal ägare på Avanza
Castellum53 301
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B29 439
Fast. Balder B17 130
Klövern B14 147
Hufvudstaden A12 491
Wallenstam8 300
Diös Fastigheter8 238
Kungsleden6 419
Sagax B4 596
Atrium Ljungberg B4 185
Platzer Fastigheter Holding B3 461
Platzer Fastigheter Holding B2 593
ALM Equity227

Så fungerar en fastighetsaktie

En fastighetsaktie är en aktie i ett bolag som investerar i fastigheter. Det handlar inte enkom om bolag som äger fastigheter. 
Ett företag kan investera i fastigheter på flera sätt:

 • Äga fastigheter
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsutveckling och vidareutveckling

Det finns även företag som på olika sätt investerar indirekt eller har annan exponering mot fastighetsbranschen. Det kan handla om lån och krediter till fastighetsbolag eller byggbolag som är entreprenör i fastighetsprojekt. Det finns även mäklarfirmor som förmedlar köp- och säljtransaktioner för fastigheter, lokaler, kontor eller bostäder. Dessa typer av bolag kallas dock inte för fastighetsaktier.

Fördelar med fastighetsaktier

Det finns flera fördelar med att äga fastighetsaktier:

 • Stabila intäkter: Fastighetsbolag får regelbundna intäkter från hyror. Många hyreskontrakt varar i åtminstone ett år. Varje månad kommer pengar från hyror in på företagets konto.
 • Inflationsskydd: Aktier i allmänhet har historiskt sett visat sig stå emot inflation mycket bra. Fastighetsaktier kan antas vara extra väl rustade eftersom hyror och fastighetspriser generellt sett följer inflationen mycket väl.
 • Hävstång: Fastighetsbolag har fördelen att de kan belåna en mycket stor del av sina investeringar. Dessutom sker dessa lån ofta till en relativt låg ränta eftersom banken har fastigheten som säkerhet. Dessa fastighetslån ger en hävstång på investeringen vilket gynnar fastighetsaktien.
 • Begränsad risk: Många fastighetsaktier handlas till en substansrabatt. Det innebär att om fastighetsbolaget av någon anledning går i konkurs och aktien likvideras kan du som aktieägare ha chans att få tillbaks din investering så småningom.
 • Stabila kassaflöden: Kassaflödet från hyresintäkter gör att fastighetsaktier ofta är stabila. De kan planera verksamheten långt fram i tiden och slipper oroa sig för kortsiktiga trender.
 • Vissa fastighetsaktier har låg konjunkturkänslighet: Konjunkturen påverkar visst fastighetsaktier men främst dem som har kontorslokaler, hotell och industrilokaler. Bostadsbolag påverkas inte så mycket. Speciellt fastighetsaktier med låg belåning brukar klara en lågkonjunktur bra.

Nackdelar med fastighetsaktier

Det finns även ett par nackdelar med att äga fastighetsaktier:

 • Fastighetsaktier är känsliga för räntan:  Om räntan höjs blir lånen dyrare, vilket påverkar fastighetsaktier negativt. 
 • Digitalisering kan vara en fara:  Fastighetsbolag med stor exponering mot butikslokaler och kontor kan komma att påverkas negativt av ökad digitalisering med mer e-handel och distansarbete.
 • Falsk trygghet med substansrabatt: Du har en teoretisk chans att få tillbaka det du betalat för dina fastighetsaktier i händelse av likvidering ifall du köpt dem med substansrabatt. Det kan inge en falsk trygghet eftersom det är mycket sällan som en fastighetsaktie likvideras. Ett troligare scenario är att aktiebolaget inte går i konkurs men att priset på aktien faller. Säljer du då har du förlorat en stor del av din investering.

Tjäna pengar på fastighetsaktier

Här är några tips på hur du kan tänka om du vill köpa fastighetsaktier:

Skapa en diversifierad portfölj med fastighetsaktier

Genom att investera i fastighetsaktier får du en ökad diversifiering i din sparportfölj. Viktigt är dock att även diversifiera inom kategorin fastighetsaktier, och köpa i flera olika fastighetsbolag för att minska bolagsrisken. 

Satsa gärna på fastighetsbolag med olika inriktningar, såsom bostäder, kommersiella byggnader, industrier etc. Det kan även vara bra att diversifiera rent geografiskt.

Värdera och analysera fastighetsaktier

För att avgöra vilka fastighetsaktier som är köpvärda kan du analysera dem och göra en värdering – vilket du kan läsa mer om här: Värdera och analysera fastighetsaktier

Sveriges största fastighetsbolag

Här är en lista med de 20 största fastighetsaktierna i Sverige sett till totalt börsvärde:

FastighetsaktieBörsvärdeMSEK
Fast. Balder B61758
Sagax A 47587
Castellum45201
Sagax B44813
Fabege33747
Wallenstam32720
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B28272
Hufvudstaden A23226
Wihlborgs Fastigheter20260
Samhällsbyggnadsbolag i Norden B17757
Atrium Ljungberg B16386
Pandox B15402
Kungsleden14021
Catena11744
Fastpartner A11490
Klövern A10684
Klövern B9867
Nyfosa9057
Platzer Fastigheter Holding B8275
Diös Fastigheter7560

Fastighetsbolag Sverige

Här går vi igenom fastighetsaktier i stora fastighetsbolag, bolag som många har aktier i eller fastighetsbolag som på annat sätt är intressanta.

Fast Balder B

Balder (BALD B) är ett av Sveriges största fastighetsbolag sett till börsvärdet. Detta bolag äger, bygger, utvecklar och förvaltar främst kommersiella fastigheter och hotell. Dessutom har företaget bostäder i sin fastighetsportfölj.
Verksamhet finns på följande marknader:

 • Sverige
 • Finland
 • Danmark
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Norge

Det är ett relativt ungt fastighetsbolag. Balder grundades 2005 och har sedan dess vuxit från att vara ett lokalt fastighetsbolag i de svenska storstadsregionerna till att bli en stor aktör i hela Norden. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Balder förvaltar allt i egen regi vilket ger fullständigt inflytande över fastighetsbeståndet. 
Balder är en långsiktig ägare som främst investerar i tillväxtområden och städer. 

 • Antal ägare hos Avanza: 17 049
 • Hemsida: balder.se

Läs mer om Balder på Avanza

Diös

Diös Fastigheter (DIOS) är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Östersund. Större delen av fastighetsbeståndet är i Norrland men Diös har även verksamhet i Dalarna.
Diös förvaltar fastigheter på följande orter:

 • Mora
 • Falun
 • Östersund
 • Borlänge
 • Sundsvall
 • Gävle
 • Umeå
 • Luleå
 • Skellefteå

Detta fastighetsbolag köper, utvecklar och förvaltar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

 • Antal ägare hos Avanza: 8 226
 • Hemsida: dios.se

Läs mer om Diös på Avanza

Kungsleden

Kungsleden (KLED) äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter, i huvudsak kontorslokaler. Runt 90 procent av fastigheterna ligger i fyra storstadsregioner:

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Västerås

Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest framgångsrika och lönsamma fastighetsbolag. Kungsleden strävar efter att ha marknadens mest engagerade medarbetare och nöjda kunder.

 • Antal ägare hos Avanza: 6 408
 • Hemsida: kungsleden.se
 • fastighetsmaklarevarmdo.se (fastighetsmäklare värmdö)

Läs mer om Kungsleden på Avanza

Sagax

Sagax (SAGA A, B, D) är ett multinationellt bolag med affärsidén att investera i kommersiella fastigheter. Största fokus ligger på lagerlokaler och lätt industri. Sagax är en långsiktig investerare som verkar för ett aktivt ägande i sina fastigheter.

Sagax utdelningar 2001 - 2020
Sagax avbröt nyligen sin fina utdelningshistorik. Dessutom har denna fastighetsaktie inte någon särskilt hög direktavkastning. Totalavkastningen sedan 1999 har dock varit imponerande.

Sagax har fastigheter i:

 • Sverige
 • Finland
 • Danmark
 • Nederländerna
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Spanien

Detta fastighetsbolag kan skryta med att vara ett av börsens starkaste bolag sett till aktiekursen. Sedan börsnoteringen 1999 är aktien upp nästan 10 000%. 

 • Antal ägare hos Avanza: 943 (SAGA A), 4 582 (SAGA B), 6 169 (SAGA D)
 • Hemsida: sagax.se

Läs mer om Sagax på Avanza

Castellum

Castellum (CAST) är en av de mest omtyckta fastighetsaktierna i Sverige. Bolaget satsar främst på butiker, kontor, lager och industri. 
Fastighetsbolagets stabila utdelningar är en bidragande orsak till att Castellum blivit en så populär fastighetsaktie bland småsparare.  Castellum är det enda bolaget på hela Stockholmsbörsen som aldrig sänkt en utdelning.

Läs mer om Castellum Avanza

Klövern

Klövern (KLOV A, B) är en av favoriterna bland fastighetsaktier hos svenska aktiesparare. 
Affärsidén är att erbjuda attraktiva lokaler på marknaden. Man vill bidra till stadsutvecklingen i Sveriges tillväxtregioner.
Över hälften av fastighetsvärdet ligger i Stockholmsregionen. Klövern har även fastigheter i Uppsala, Västerås, Malmö, Linköping, Göteborg, Köpenhamn och på andra orter i Sverige. Intressant nog har Klövern även fastigheter i New York i USA.

Castellum utdelningar 2001 - 2020
Fastighetsaktien Castellum har en utmärkt utdelningshistorik.
 • Antal ägare hos Avanza: 4 268 (KLOV A), 14 262 (KLOV B)
 • Hemsida: klovern.se

Läs mer om Klövern på Avanza

Magnolia Bostad

Magnolia utvecklar nya bostäder i Sveriges storstäder och tillväxtorter.
Bland de bostäder som Magnolia utvecklar finns följande kategorier:

 • Hyresrätter
 • Bostadsrätter
 • Hotell
 • Vårdboenden

Magnolia satsar på att bygga bostäder som är välgenomtänkta och effektiva. Magnolia tar miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar i alla sina projekt.

Läs mer om Magnolia Bostad på Avanza

Platzer Fastigheter Holding B

Platzer (PLAZ B) är ett fastighetsbolag med ett mycket koncentrerat fokus på fastighetssektorn i Göteborg. 
Platzer agerar på både lokalhyresmarknaden och på fastighetsmarknaden.
Platzer Fastigheter har som mål att det långsiktiga substansvärdet ska öka med mer än 10 procent per år. 

Läs mer om Platzer Fastigheter Holding B på Avanza

Catena

Catena (CATE) är ett fastighetsbolag inom logistik.  Catena utvecklar och förvaltar logistikfastigheter i storstadsregioner.
Verksamheten finansierar Catena med eget kapital, banklån och obligationer. 

Läs mer om Catena på Avanza

Fabege

Fabege (FABG) är en fastighetsutvecklare och förvaltare av långsiktigt attraktiva stadsdelar. Fastighetsbolaget lägger stor vikt vid miljöfrågor och social hållbarhet.

Faberge fastighetsaktier kursutveckling 2000 - 2020
Fabege är ett fastighetsbolag som gjort en imponerande resa på börsen sedan millennieskiftet – upp över 1000 procent på 20 år. Här ser vi Fabege jämfört med Castellum (röd linje) och Stockholmsbörsens index (gul linje).
 • Antal ägare hos Avanza: 9 085
 • Hemsida: fabege.se

På Avanza kan du läsa mer om Fabege.

Samhällsbyggnadsbolag i Norden – SBB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB (SBB B, D) är ett fastighetsbolag som riktat in sig på att äga hyresrätter med långsiktig horisont. Dessutom har SBB utvecklingsfastigheter och samhällsfastigheter i Norden. 
SSB lyfter bostadsbristen som ett problem som man vill vara med att tackla. Starka kassaflöden och långa hyreskontrakt är mål som SBB ständigt eftersträvar. Därför är detta en ganska defensiv aktie bland fastighetsbolagen.

 • Antal ägare hos Avanza: 29 658 (SBB B), 7 578 (SBB D)
 • Hemsida: sbbnorden.se

På Avanza kan du läsa mer om SBB. 

Wallenstam

Wallenstam (WALL B) bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastighetsbyggnader och bostäder. 
En kul detalj med Wallenstam är att företaget även har 66 vindkraftverk vilket ger fastighetsbolaget en grön prägel.

Läs mer om Wallenstam på Avanza

Hufvudstaden

Idag är det ett av de starkaste varumärkena inom fastighetsbranschen.
Hufvudstaden är ett långsiktigt fastighetsbolag med en bred portfölj. Många av kunderna finns inom finans- och banksektorn.
Hufvudstaden är en fin utdelningsaktie som höjt utdelningarna varje år sedan år 2000. 

Utdelningar i Hufvudstaden fastighetsbolag 2001 - 2020
Hufvudstaden är en fastighetsaktie som brukar höja utdelningarna varje år.

Läs mer om Hufvudstaden på Avanza

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Malmö. Bolaget har i huvudsak kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastigheterna ligger i Helsingborg, Malmö, Lund och i Köpenhamn i Danmark. I de tre svenska städerna är Wihlborgs marknadsledande.
Wihlborgs förvärvar, utvecklar och äger kontorsfastigheter, butiker, lager och industri. 

Läs mer om Wihlborgs Fastigheter på Avanza

Pandox

Pandox (PNDX B) är ett fastighetsföretag som är helt inriktat på hotell. Företaget äger och hyr ut lokaler till hotell och hotellentreprenörer. Totalt har Pandox 156 hotell i 15 länder. Antalet rum uppgår till runt 35 000.
Pandox finns bland annat i:

 • Hamburg
 • Wien
 • London
 • Dublin
 • Montreal
 • Berlin
 • Bryssel
 • Oslo
 • Stockholm
 • Köpenhamn
 • Dortmund
 • Amsterdam

Affärsidén är att vara en expert på hotellbyggnader. Därmed kan Pandox ge sina kunder fullt stöd under resans gång. Pandox äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter.

 • Antal ägare hos Avanza: 6 810
 • Hemsida: pandox.se

Läs mer om Pandox på Avanza

K-Fast Holding B

K fastigheter aktie (KFAST B) handlas på Stockholmsbörsen Mid Cap. Detta fastighetsbolag har flera typer av lokaler och lägenheter i sin fastighetsportfölj. Till skillnad från mån

ga fastighetsaktier som bara fokuserar på storstäderna har K Fast investeringar istället valt att fokusera på expansiva regioner, främst i Öresundsregionen.

Läs mer om K-Fast Holding på Avanza

Fastighetsaktier med hög utdelning

En del fastighetsaktier är kända för att ge hög utdelning. Detta kan du läsa mer om här: Fastighetsaktier med hög utdelning

Preferensaktier i fastighetsbolag

Flera svenska fastighetsbolag ger ut preferensaktier vid sidan av sina stamaktier. Här hittar du en ingående guide om preferensaktier i fastighetsbolag.

Index för fastighetsaktier i Sverige – Samuelsson Rapports Fastighetsaktieindex

Här nedan har jag gjort ett fastighetsakteindex som jag uppdaterar veckovis. I indexet finns följande aktier. Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Diös Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam.
Uppdateras veckovis

Index för fastighetsaktier fastighetsmaklarevarmdo.se (fastighetsmäklare värmdö)
Index för fastighetsaktier

Enklast att köpa fastighetsaktier på börsen

Ungefär hälften av alla svenska börsnoterade fastighetsaktier handlas på någon av Stockholmsbörsens tre listor. De flesta ligger på Large Cap-listan. Vidare finns även ett antal onoterade aktier att handla på mindre bland annat First North och SSM. 

Översikt över var marknadsplatser där fastighetsaktier handlas

BörsListaAntal fastighetsbolag
StockholmsbörsenLarge Cap21
 Mid Cap13
 Small Cap4
 First North22
Spotlight Stock Market12
NGM4
Pepins Market3

Tips! I vår FAQ om fastighetsaktier finner du svar på de vanligaste frågorna om ämnet.


Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Både vid stäng och öppen. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller aktietips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Du får gärna dela artikeln. Det tycker visa är ok. Den innehåller samarbetslänkar med Avanza Bank. Vi använder cookies nu och tidigare på denna artikel om fastighetsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?