April 4

Skogsbolag – 25 skogsaktier att köpa och investera i för din aktieportfölj

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Sveriges yta består till 69 procent av skog och skogsmark. Det är därför inte så konstigt att det finns flera bra svenska skogsbolag på börsen.

Skogsaktier anses ofta vara en ganska trygg investering, även om de visst påverkas av konjunktursvängningarna. Det är ett bra sätt att diversifiera aktieportföljen på och ett fint alternativ till att äga skog direkt.

I denna artikel tittar jag på svenska skogsbolag på börsen, världens största skogsbolag och så resonerar jag kring hur defensiva dessa aktier egentligen är.

Största svenska skogsbolagen

Här är en lista med de största skogsbolagen som är börsnoterade. Tips – klicka på namnet så kan du läsa mer om aktien hos Avanza.

Aktie Börsvärde, snitt 5 år Direktavkastning, snitt 5 år
Stora Enso 193400 2.7%
SCA 178986 1.3%
Holmen 77870 2.6%
BillerudKorsnäs 27027 3.3%
Ahlstrom-Munksjö 14545 3.4%
Rottneros 1335 2.5%

Antalet skogsbolag i Sverige är egentligen mycket större än så. Utöver dessa finns de mindre bolagen Bergs Timber, Latvian Forest och Arctic Paper att köpa på Stockholmsbörsen.

Dessutom finns det många privata skogsbolag som inte går att köpa via börsen.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Stora Enso

Stora Enso är egentligen en koncern med flera skogsbolag i. Företaget håller på att transformeras från en typisk kartong- och papperstillverkare till något som kan liknas vid ett tillväxtbolag inom kategorin förnybara material.

Därför är det en av de mest spännande och mest nytänkande skogsaktierna.

För tillfället är det runt 80 procent av intäkterna som kommer från områden som kan klassas som tillväxtsektorer. Kunderna finns inom mängder med områden, inklusive bland annat livsmedel, byggbranschen, läkemedel och textil.

Bolaget är verksamt i över 30 länder och har cirka 25 000 medarbetare.

SCA

SCA är ett av de större skogsbolagen i Sverige, tillika den största skogsägaren av skogsmark i norra Europa.

I närtid var SCA aktuellt i samband med avknoppningen av Essity. Det är viktig information eftersom Essity fick ta hand om tillverkningen av hygienprodukter.

Kvar i SCA blev de ”klassiska” skogsprodukterna pappersmassa, papper, wellpapp och containerboard. Dessutom framställer SCA virke för bygg och träindustri.

Holmen

Holmen är ett annat ganska så ”vanligt” skogsbolag som äger och förvaltar mycket skogsmark och skog. Produkterna är papper för tryck, förpackningsmaterial och byggmaterial.

Något som kanske är intressant känna till kring Holmen är att bolaget har framställning av förnybar energi genom vattenkraft och vindkraft som en del av sin verksamhet. Energi utgör dock bara en mycket liten del av den totala omsättningen.

Holmen är Sveriges tredje största skogsbolag till omsättningen sett.

BillerudKorsnäs

Slutligen har vi BillerudKorsnäs. Detta skogsbolag satsar stort på olika typer av förpackningar med ursprung i trä som råvara.

Företaget har kommit med många innovativa produkter och strävar efter att vara banbrytande och nyskapande. Tror du att plast kommer att ersättas av pappersbaserade alternativ kan det vara intressant att titta på denna skogsaktie.

Världens största skogsbolag

Vill du investera i skog och skogsmark är Sverige en bra plats att börja på, men det finns även flera intressanta aktier inom skogsnäringen på global nivå. Närmast till hands har vi Finland, men det finns även betydande skogsbolag i USA och Kanada med mycket stora områden av skogsmark.

Här är de 12 största skogsbolagen i världen sett till deras produktionskapacitet.

Skogsbolag Kapacitet m3 / år
West Fraser Timber 8460000
Canfor 6900000
Weyerhaeuser 6449000
Stora Enso 4646000
Georgia Pacific 4300000
Resolute Forest Products 4000000
Interfor 3550000
Sierra Pacific Industries 3200000
Hampton Affiliates 3100000
Arauco 2800000
Tolko Industries Ltd 2500000
Schweighofer 2400000

Källa: Sawmilldatabase.com

Vi kan även titta på börsvärdet för att avgöra vilka som är världens största skogsbolag. Här är de 11 största aktierna inom skog (både utländska och svenska – utan inbördes ordning):

Aktie Land
Woodbois Storbritannien
Western Forest Products Kanada
West Fraser Timber Kanada
Werth Holz Polen
Verso USA
Universal Forest Products USA
UPM-Kymmene Finland
The Navigator Company Portugal
Taiga Building Products Kanada
Stora Enso Finland/Sverige
Stella Jones Kanada

Varför köpa aktier i skog?

Skogsaktier är ofta en trygg och stabil typ av aktier.

Skog är nämligen en så kallad real tillgång. Det är motsatsen till en finansiell tillgång kan man säga. När du äger skog eller skogsaktier har du ett ägande i något som är riktigt konkret.

Skogen står där den står. Den växer. Den är försäkrad.

Genom att köpa aktier i skog kan du investera i skogsnäringen utan att själv behöva köpa skog.

Skogsbolaget förvaltar skogen, gallrar, avverkar och planterar nya träd. Vanligtvis förädlar även skogsbolag råvaran till pappersmassa, papper, kartong, förpackningar eller hygienprodukter. Vissa bolag inom skogsindustrin har en bred produktportfölj, andra är mer nischade.

Priset på skog varierar förvisso men den påverkas egentligen inte så mycket av konjunktursvängningar. Den långsiktiga trenden är än så länge upp på de flesta platser.

Däremot är skogsbolagens förädlande verksamhet mer eller mindre konjunkturkänslig. En skogsaktie som har stor andel skog och hygienprodukter (t.ex. toapapper) är mindre känsligt för konjunkturen än ett bolag som satsar mer på förpackningslösningar och kartong.

Varför ska man då köpa aktier i skog? Här är några argument:

  • Efterfrågan på papper, träprodukter, biobränsle och miljövänliga material ökar.
  • Mängden skog i världen minskar, vilket innebär att priset troligtvis stiger på sikt.
  • Du vill diversifiera portföljen mot reala tillgångar. Det kan du göra genom skogsaktier eller fastighetsaktier.
  • Du vill öka andelen defensiva aktier i din aktieportfölj.
  • Du tror på att skogsindustrin är undervärderad och står inför ett uppsving.
  • Du vill äga skog, men tycker det är för mycket jobb att äga den direkt.

Är skogsaktier verkligen en defensiv investering?

När det gäller investeringar finns det ofta ett tydligt samband mellan risk och avkastning. Skogsaktier har ofta mindre risk i form av lägre volatilitet än aktier i många andra branscher. Följaktligen är utvecklingspotentialen också ofta sämre.

Eller?

Inte nödvändigtvis. Skillnaden mellan olika skogsbolag är nämligen enorm och branschen har de senaste åren varit riktigt stark.

Ta en titt i följande tabell:

Relativ utveckling mot OMXS30
1 år 5 år 10 år
SCA A 26.2% 156.0% 495.8%
SCA B 33.3% 144.1% 474.0%
Holmen A 27.7% 172.3% 205.8%
Holmen B 18.5% 152.2% 182.8%
BillerudKorsnäs 17.4% -44.8% 131.8%
Stora Enso R 2.2% 46.5% 52.6%
Stora Enso A -8.6% 51.8% 49.6%
Rottneros -31.2% -38.5% 15.4%

Tabellen visar den relativa kursutvecklingen i skogsaktier jämfört med indexet OMXS30 på 1, 5 och 10 års sikt.

Samtliga stora svenska skogsbolag har slagit index i alla dessa perioder förutom i 4 fall av totalt 24. Ur det perspektivet är det knappast några svaga aktier vi pratar om.

Så svaret är både ja och nej. Ja eftersom volatiliteten är lägre än i många andra branscher, nej för att skogsaktier uppenbarligen visat att de kan slå index över ganska långa perioder.

Bästa skogsaktien

Vilken är den bästa skogsaktien? Svaret beror mycket på vilken typ av skogsbolag du är ute efter.

Skogsbolag som SCA och Holmen har stort fokus på skog och mer traditionell skogsnäring. Stora Enso och BillerudKorsnäs är lite mer innovativa genom att de lägger mycket energi på att utveckla nya produkter.

Det innebär inte att ”traditionellt” nödvändigtvis är sämre. Ta en titt i följande diagram:

Sveriges fyra största skogsbolag - aktiekurs
Sveriges fyra största skogsbolag – Holmen SCA, BillerudKorsnäs och Stora Enso. ”Hacket” i SCA beror på att Essity avknoppades till ett eget bolag 2017.

Holmen är den skogsaktie av dessa fyra som gått allra bäst under en tioårsperiod, trots en ganska konservativ profil.

Men historik är en sak. Hur framtiden ser ut är en annan fråga. För att veta vilket skogsbolag som är bäst måste du bestämma dig för vad det är du tror kommer att ge bäst avkastning de närmsta fem, tio, tjugo åren.

Är det pappersmassa, byggmaterial och papper eller är det innovativa förpackningar som kommer att driva branschen framåt? Kanske en mix?

Följande tabell kan hjälpa dig att själv bestämma vilka skogsaktier som är de bästa att investera i:

Stora Enso Andel av försäljningen %
Kartong 25%
Förpackningslösningar 12%
Biokompositmaterial 15%
Trävaror 16%
Papper 28%
Övrigt 4%
BillerudKorsnäs
Kartong 56%
Kraftpapper 33%
Förpackningslösningar 4%
Övrigt 7%
Holmen
Kartong 35%
Papper 34%
Trävaror 10%
Virke 17%
Energi 2%
Övrigt 2%
SCA
Skog 26%
Trä 24%
Massa 16%
Papper 34%

Källa: Avanza 2019

Skogsbolag är ofta bra utdelningsaktier

Om du är utdelningsinvesterare kan du glädjas över att många skogsaktier har fina utdelningar. Så här ser den ut för de främsta nordiska skogsbolagen:

Aktie Direktavkastning, snitt 5 år Utdelningstillväxt per år, 5 årÅr. tillv. 5 år Utdelningsandel, snitt 5 år
UPM-Kymmene 4.8% 11.63% 68%
Metsä Board B 3.6% 7.14% 59%
Ahlstrom-Munksjö 3.4% 14.42% 101%
Ahlstrom-Munksjö Oyj 3.4% 11.63% 101%
Metsä Board A 3.3% 7.14% 59%
BillerudKorsnäs 3.3% 0.23% 80%
Stora Enso R Oyj 3.1% -14.59% 40%
Stora Enso A Oyj 3.0% -14.59% 40%
Stora Enso R 2.8% -12.22% 36%
Stora Enso A 2.7% -12.22% 36%
Holmen B 2.7% -7.79% 40%
Holmen A 2.6% -7.79% 40%
Rottneros 2.5% 29%
SCA B 1.3% 33%
SCA A 1.3% 33%

Direktavkastningen i skogsaktier är god. Alla utom en (SCA) har haft en genomsnittlig direktavkastning på minst 2,5 procent på fem års sikt.

Utdelningstillväxten är förvisso lite skakig, men det har att göra med den extraordinära situation som coronapandemin medförde. Många svenska aktier tvingades sänka eller slopa utdelningarna 2020, så även skogsbolagen.

Kastar vi ett öga på utdelningshistoriken i de största skogsbolagen ser vi att den varit rätt så stabil de senaste tio åren:

<a href=

Utdelningshistorik i BillerudKorsnäs skogsbolag
Utdelningshistorik i BillerudKorsnäs
Utdelningshistorik i Stora Enso
Utdelningshistorik i Stora Enso
Utdelningshistorik i Holmen
Utdelningshistorik i Holmen

Utdelningsandelen ligger också på stabila nivåer i alla aktier utom en (Ahlstrom-Munksjö). Det är inte ovanligt att utdelningsandelen ligger på 30 – 60 procent, vilket är utmärkt.

Skogsfonder som alternativ till skogsaktier?

Kan man inte lika gärna köpa skogsfonder för att slippa avgöra vilken skogsaktie som är bäst?

Nja. Det finns faktiskt inte så många skogsfonder att välja bland. Närmare bestämt finns endast en i Sverige, Skogsfond Baltikum A, som alltså innehåller skogsbolag från Baltikum.

Med tanke på att skogsbolagen i Sverige och Norden är få men stora och då nästan alla håller en god kvalitet är det ändå relativt lätt att välja.

Kan du inte bestämma dig köper du helt enkelt aktier i de 3 – 4 största skogsbolagen och behåller dem på sikt så blir det troligtvis bra – givet att sektorn utvecklas fint förstås. Detta blir som din egen ”skogsaktiefond”.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Sammanfattning

Skogsaktier är ett bra sätt att diversifiera aktieportföljen på mot reala tillgångar. Skogsindustrin är stabil, även om den är konjunkturberoende. Värdet på skog ökar ständigt och efterfrågan på miljövänliga naturprodukter och material tilltar.

Det finns flera intressanta skogsbolag att köpa aktier i, både i Sverige och utomlands. Några av de största skogsföretagen i världen finns i Norden.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?