April 4

Belåning av aktier (aktiebelåning) – (Vad dem inte alltid berättar)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktiebelåning! Som aktieinvesterare kan du ibland finna dig själv i en situation där du skulle vilja köpa aktier men saknar likvider. Kanske har börsen som helhet fallit kraftig på kort tid och du ser köplägen i dina favoritaktier. Men såvida du inte har en kassa för ändamål som dessa tvingas du stå vid sidlinjen och titta på medan andra investerare köper aktier till reapriser. Detta är ett tillfälle då en belåning av aktier (aktiebelåning) kan vara att överväga.

Vad är aktiebelåning?

Aktiebelåning kallas det när du tar ett lån med din aktieportfölj som säkerhet. Hur mycket pengar du kan låna beror på hur innehaven i din portfölj ser ut. Stora, trygga aktier har högst belåningsvärden. ABB, Ericsson och Investor är tre exempel på aktier som vanligtvis kan belånas till 80 %.

Det är vanligt bland aktiemäklare att man erbjuder denna typ av värdepapperslån. Vid belåning av aktier sätts belåningsvärdet av mäklaren. Värdet återspeglar därmed hur pass säker aktiemäklaren anser aktien ifråga vara. Mer information om belåningsvärdet samt hur detta beräknas finner du lite längre ner på denna sida.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Varför belåna aktier?

Aktiebelåning är ett verktyg som kan liknas vid ett tveeggat svärd. Belåningen kan vara bra eller dålig beroende på hur du använder den. Den vanligaste orsaken till att investerare tar till en belåning av aktier är möjligheten till extra avkastning.

När du hör ordet belåning är dock risken stor att varningsklockorna börjar ringa. För många sitter det i ryggmärgen att lån om möjligt bör undvikas. Men det är viktigt att känna till att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt att låna pengar. Detta gäller i synnerhet om du investerar pengarna snarare än använder dem för konsumtion.

När räntorna är låga är det billigt att låna pengar. Då kan aktiebelåning vara ett intressant sätt att skapa en hävstångseffekt och förhoppningsvis öka avkastningen i aktieportföljen. För du skulle genom belåning av aktier kunna komma över pengar att investera och genererar en högre avkastning än kostnaden för lånet.

Belåning av aktier är kanske framför allt intressant vid större sättningar på börsen. Det är nämligen vid sådana tillfällen som riktigt bra köplägen kan uppstå i de aktier som du så länge har bevakat och sneglat på. Men om du inte sitter på en tillräckligt stor “krigskassa” och kan använda denna för att fynda aktier till reapriser, riskerar du att gå miste om köptillfället.

Mer information om för- och nackdelarna med belåning av aktier finner du lite längre ner på denna sida. Innan vi belyser dessa kan det nämligen vara bra att först kasta ett ljus på de tekniska aspekterna av aktiebelåning.

Vad innebär belåningsvärde?

Belåningsvärdet är det värde som bestämmer till vilket belopp dina aktier kan belånas. Ju mer stabil din aktiemäklare anser en viss aktie vara, desto högre belåningsvärde kommer den ha. Aktier i de allra största och mest stabila bolagen på börsen kan belånas till hela 80 % av den aktuella börskursen. Från denna nivå kan sedan mindre och mer volatila aktier ha ett belåningsvärde på allt från 70 %, hela vägen ner till 0 %.

Ja, du läste rätt – vissa aktier kan inte belånas överhuvudtaget. Och vid aktiebelåning sätts alltid belåningsvärdet individuellt för alla enskilda aktier på börsen. Så även på Stockholmsbörsens storbolagslista kan detta värde variera ganska kraftigt från en aktie till en annan. De bolag som inte är aktuella för belåning av aktier huserar dock främst på de mindre och alternativa listorna.

Hur beräknas belåningsvärdet på aktier?

Belåningsvärdet är det belopp som du kan låna genom belåning av aktier. Detta värde sätts utifrån aktiernas marknadsvärde samt deras individuella belåningsgrader.

Räkneexempel: enkel aktiebelåning

Du har aktier värda 100 000 kr vilka du genom aktiebelåning kan belåna till 80 %. Det betyder att du som mest kan låna 80 000 kr.

Hade belåningsvärdet istället varit 70 % skulle du kunna låna upp till 70 000 kr.

Räkneexempel: belåning av aktier i fler än ett led

Vid aktiebelåning kan du även låna på de aktier som du har köpt genom belåning.

Ponera att du har aktier till ett värde av 50 000 kr och belånar dessa till 80 %. Du får då en belåning på 40 000 kr som du kan använda till att köpa ytterligare aktier i samma bolag eller i ett annat. Om även dessa kan belånas till 80 % kan du alltså köpa ytterligare aktier till ett värde av 32 000 kr.

Detta förutsätter dock att din beviljade kredit hos aktiemäklaren inte överskrids.

Kostnaden varierar beroende på belopp och belåningsgrad

En sak som du vid det här laget säkert funderar på är vad det kostar att belåna värdepapper. Eftersom din aktieportfölj används som säkerhet är risken för aktiemäklaren relativt låg. Det gör också att räntekostnaden är förhållandevis låg.

Exakt hur mycket ränta du får betala vid belåning av aktier varierar beroende på belåningsgrad och lånat belopp.

Exempel: kostnad för aktiebelåning hos Avanza

Aktiemäklaren Avanza erbjuder aktiebelåning i form av en finansiell produkt som kallas Superlånet. Du får låna från 0 % ränta enligt följande modell:

Lånebelopp Ränta Maximal belåningsgrad
Upp till 50 000 kr 0 % Max 10 %
Valfritt Från 0,99 % Max 25 %
Valfritt Från 1,99 % Max 50 %
Valfritt Från 5,75 % Max 95 %

 

Värt att notera är att belåningsgraden endast räknas mot de aktier som är belåningsbara, och då endast till den belåningsgrad som aktiemäklaren har satt för respektive aktie.

Vilken grad av aktiebelåning är att föredra?

Hur mycket ska man då belåna portföljen? Nicklas Andersson, aktieexpert på Avanza, hävdar att man ska vara försiktig med att använda mer än 30 procents belåning. För om börsen skulle falla 50 % ökar den belåningen från 30 % till 60 %.

Detta är dock inte att betrakta som ett råd utan mer som en generell rekommendation för dig som har beslutat dig för att belåna din aktieportfölj. Och faktum är att långt ifrån alla experter skulle hålla med om att detta är en bra riktlinje – många hade sannolikt tyckt att även en belåning på 30 % är i högsta laget. Men hur mycket risk du är beredd att ta kan som bekant bara du själv svara på.

Fördelarna med aktiebelåning

Endast du själv kan avgöra huruvida belåning av aktier är ett användbart verktyg för just dig. Men för sakens skull kommer vi här titta närmare på fördelarna med aktiebelåning. Detta för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut i frågan.

Krediten ger dig utrymme att agera

Det är aldrig fel att ha pengar tillgängligt om ett bra läge skulle dyka upp på aktiemarknaden. Tyvärr är det långt ifrån alltid man som investerare har en kassa redo för sådana tillfällen. Men genom att ha ett kreditutrymme får du utrymme att agera även om du skulle vara fullinvesterad. Du kan då använda krediten för att köpa aktier och/eller för att finansiera teckningar i nyemissioner och börsnoteringar.

Ingen kostnad om du inte använder kreditutrymmet

Det kostar inget att ha ett kreditkonto hos en aktiemäklare. Kostnaden för denna uppstår först då du utnyttjar belåningen. Så det finns med andra ord ingen risk med att ha ett kreditutrymme så länge som du inte använde det.

Hävstången kan öka avkastningen på dina investeringar

Genom aktiebelåning kan du skapa en hävstång som potentiellt sett skulle kunna öka avkastningen på dina investeringar. Detta då du får större exponering i dina positioner. Vad det innebär är att du får en större vinst om värdet på innehaven ökar.

Det finns aktiemäklare i Sverige som genom belåning på belåning (aktiebelåning i flera led) gör det möjligt att skapa en hävstång på hela 10 gånger.

Nackdelarna med aktiebelåning

Aktiebelåning är ett oerthört kraftfullt verktyg som rätt utnyttjat kan ge dig än bättre avkastning i din portfölj. Men när det kommer till belåning av aktier bör du vara försiktig. För det finns många människor som under årens lopp har hamnat snett genom att köpa när det är dyrt och sälja när det är billigt. Och detta motsägelsefulla agerande förstärks ytterligare när belåningen kommer in i bilden.

Så det är viktigt att aktiebelåning används ansvarsfullt och restriktivt, för belåning av aktier ökar riskerna med aktiesparandet. Med det sagt går vi nedan igenom de främsta nackdelarna med belåning.

Belåning av aktier kräver eftertänksamhet

Det är en frestelse för många att använda belåning av aktier för att få en hävstång. Och visst är det möjligt att få en turboeffekt med aktiebelåning. Men detta verktyg är så pass kraftfullt att det tarvar ett stort mått av eftertänksamhet.

Att köpa aktier för lånade pengar är alltid förenat med stor vinst. De snabba, stora vinsterna uteblir ofta på grund av att vi människor tenderar att bete oss på ett lite annorlunda sätt när vi använder andras pengar. Vi säljer gärna för snabbt när kursen går upp och vill hela tiden köpa på oss mer i nedgång, för att snitta ner det genomsnittliga anskaffningsvärdet.

För att hantera aktiebelåning krävs stor erfarenhet och en ständig bevakning av aktiemarknaden. Risken är mycket större och även mindre förändringar i marknaden kan komma att påverka innehavets storlek väldigt fort.

Det är därför viktigt att du noggrant tänker efter innan du gör en aktiebelåning. Om du känner dig tveksam är det i regel bättre att avstå från att göra detta. Detsamma gäller om du börjar närma dig din pension och därmed borde dra ner risken i aktieportföljen.

Hävstången kan öka förlusten på dina investeringar

På samma sätt som en aktiebelåning ger en hävstång som kan förstärka den positiva avkastningen, riskerar du vid belåning av aktier även att öka dina förluster. Om du till exempel har en belåning som motsvarar 50 % av din portfölj, blir hävstången 1,5x. Det betyder att dina eventuella förluster kan bli upp till 50 % större än utan belåning.

För att ta ett annat exempel kan vi säga att du har en portfölj som utgörs av 70 % lån och 30 % eget kapital. Om du då köper aktier för hela beloppet och dessa stiger med 30 % har insatsen fördubblats. Du har alltså dubblerat pengarna tack vare den 70-procentiga belåningen. Hävstångseffekten är i detta hänseende fantastisk!

Men det motsatta går att säga för hävstångseffekten om kursutvecklingen istället skulle vara negativ. För vad som händer om innehavet istället går ner 30 % är att hela ditt egna kapital utraderas. En nedgång på 30 % hade du sannolikt kunnat hantera utan belåning, även om det naturligtvis inte hade känts särskilt roligt. Men vid belåning av aktier ger hävstången en mer kännbar effekt, och nedgången får mycket större konsekvenser än vad som annars hade varit fallet.

Aktiebelåning medför vanligtvis kostnader

Avanza är ett exempel på en aktiemäklare som erbjuder belåning av aktier till en ränta från 0 %. Det betyder att du potentiellt sett kan ägna dig åt belåning av aktier utan att behöva betala räntekostnader för detta. Men aktiebelåning är generellt sett förknippat med räntekostnader, och dessa riskerar att nagga på (eller till och med äta upp) din avkastning. Dessutom tvingas du betala ränta även om utvecklingen på dina innehav är negativ.

Du kan tvingas sälja aktier för att betala tillbaka lånet

En risk med belåning av aktier är att du tvingas sälja delar av din aktieportfölj för att kunna betala tillbaka lånet. Så skulle kunna vara fallet om de aktier som du har köpt genom aktiebelåning minskar i värde. Om du då är fullinvesterad och inte har någon kassa att täcka denna värdeminskning med, riskerar du alltså att behöva sälja värdepapper. I värsta fall kan din aktiemäklare behöva tvinga igenom en sådan försäljning.

Tänk på att den nedgång som krävs innan du blir överbelånad minskar i takt med att belåningsgraden på ditt innehav ökar. Om du bara är belånad till 10 % krävs en nedgång på hela 88 % innan det är tal om en överbelåning. Är du istället belånad till 70 % krävs å andra sidan bara en nedgång på blott 13 %.

Börspsykologin blir en än viktigare faktor

Börspsykologin är en oerhört viktig del av marknaden. Den psykologiska aspekten är den faktor som i störst utsträckning grusar många småsparares utsikter för att bygga en framgångsrik aktieportfölj. Och när du använder dig av aktiebelåning läggs ytterligare ett lager av psykologi ovanpå de övriga lagren.

Tyvärr har långt ifrån alla en plan för vad man ska göra i en stressad och pressad situation då börsen faller kraftigt. Detta leder till att du riskerar att fatta än sämre beslut i tider av nedgång då svängarna också blir större. Av denna anledning är det viktigt att noga överväga huruvida man ska ägna sig åt belåning av aktier eller inte.

Buffett skeptisk till belåning av aktier

En av de kanske största kritikerna mot aktiebelåning är Warren Buffett. Han höll år 1991 ett numera berömt tal vid University of Notre Dame i South Bend, Indiana. Han uttalade då följande visdomsord: “Jag har sett fler personer misslyckas på grund av sprit och hävstång – hävstång i form av lånade pengar.”

Professionella investerare har ofta genom historien använts sig av pengar från aktiemäklare och långivare för att investera i aktier. Men belåning av aktier kan i själva verket vara förödande för den genomsnittlige småspararen som använder detta verktyg på ett oaktsamt sätt. Detta är också någonting som finansexperter ofta varnar för.

Men Buffett har även tillkännagivit att hans skepticism mot skulder under årens lopp har varit en hämmande faktor för hans investmentbolag Berkshire Hathaway. Och aktiebelåning kan trots allt inte jämställas med att använda ett bolån eller liknande för att investera i aktiemarknaden. Det är nämligen inte din bostad som används som säkerhet, och därmed är det inte heller denna utan din aktieportfölj som står på spel.

Avslutande tankar om aktiebelåning

Så bör du som individuell investerare använda aktiebelåning som ett instrument för att höja risken och förhoppningsvis öka avkastningen? Det logiska svaret på denna fråga är att det beror på hur stora kostnaderna för detta är i jämförelse med den förväntade avkastningen på din investering. Belåning av aktier behöver inte alls vara någon dum idé, så länge som du är medveten om riskerna och vet vad du ger dig in på.

För i det ekonomiska klimat med låga räntor som vi för närvarande lever i, är skillnaden mellan räntekostnaderna och den potentiella avkastningen så pass stor att det kan vara värt risken. Räntorna förväntas dessutom vara fortsatt låga även under de närmsta åren. Så förutsatt att du har satt ihop en bra portfölj med vettig riskspridning, kan aktiebelåning faktiskt vara ett användbart verktyg för många investerare.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Säg till exempel att du kan göra en investering vilken du förväntar dig kommer att ge en avkastning på 15 procent. Detta är relativt konservativt i en värld då det är långt ifrån ovanligt att investeringar i aktier på medellång sikt avkastar omkring 15 till 30 procent. Även om den faktiska avkastningen skulle bli så låg som 10 procent, skulle det med en belåningsränta på bara några procent kunna vara en väldigt bra investering. Detta i synnerhet om du lyckas hålla nere risken genom en god riskspridning i portföljen.

Men när du använder dig av aktiebelåning som ett sätt att skapa hävstång i din portfölj bör du vara medveten om riskerna. Detta är en strategi som förvisso kan ge väldigt god avkastning men i andra änden av spektrat också kan visa sig bli väldigt kostsam. Vissa människor har visserligen lyckats bli väldigt rika med hjälp av lånade pengar. Men samtidigt har andra på samma sätt blivit väldigt fattiga. Och en tjurmarknad kan på väldigt kort tid förvandlas till en björnmarknad…

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?