April 4

100 Citat Om Aktier – Berömda Aktiecitat Från Kända Investerare

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

100 Citat om aktier

1. ”Pengar är till för att skydda dig mot risker, inte för att ta risker” – Carl Icahn
2. ”Kreativitet är det viktigaste som behövs för att vara en framgångsrik aktiehandlare” – Peter Lynch
3. ”Marknaden är alltid rätt, även om den inte alltid är rationell” – Bernard Baruch
4. ”Låt inte skräck styra dina investeringsbeslut” – John Bogle
5. ”Låt aldrig ångest medföra investeringsbeslut” – Benjamin Graham
6. ”Du borde aldrig investera i något som du inte förstår” – Warren Buffett
7. ”Beslut som baseras på emotioner är något du bör undvika” – Nassim Taleb
8. ”Du måste ta ansvar för dina egna investeringar” – George Soros
9. ”Låt inte dina känslor styra dina investeringsbeslut” – Ray Dalio
10. ”Du måste ha en plan och följa den noggrant” – David Dreman
11. ”Om du inte kan förstå det, investera inte i det” – William O’Neil
12. ”Se till att du förstår den aktie du investerar i” – Jim Cramer
13. ”Du kan inte köpa eller sälja aktier för att bevisa något” – Phil Town
14. ”Investera aldrig mer än du har råd att förlora” – Robert Kiyosaki
15. ”Låt inte din ekonomiska situation styra dina investeringsbeslut” – Robert Shiller
16. ”Undersök alltid möjligheten att investera i aktier” – Seth Klarman
17. ”Du måste investera med förnuft” – Paul Tudor Jones
18. ”Vänta alltid till du har investerat innan du börjar handla” – Charles Schwab
19. ”Du måste alltid hålla investeringsfonden i fokus” – Kenneth Fisher
20. ”Aktier är inte nödvändigtvis ett bra sätt att återfå dina pengar” – Mario Gabelli
21. ”Var alltid försiktig när du investerar i aktier” – Burton Malkiel
22. ”Du måste ta hänsyn till risken innan du investerar” – David Tepper
23. ”Var noga med att du investerar för att få en avkastning” – Larry Fink
24. ”Du måste alltid förstå den aktie du investerar i” – Seth Klarman
25. ”Köp när det är dyrt, sälj när det är billigt” – Warren Buffett
26. ”Korta terminsinvesteringar är inte riktigt aktiehandel” – David Gardner
27. ”Var försiktig när du investerar på kort sikt” – John Bogle
28. ”Basera dina investeringar på fakta, inte på känslor” – Richard Dennis
29. ”Fokusera på att hitta undervärderade aktier” – Benjamin Graham
30. ”Du måste hålla dig ajour med marknaden” – George Soros
31. ”Var alltid öppen för nya investeringsmöjligheter” – Peter Lynch
32. ”Håll fast vid din investeringsplan oavsett vad som händer” – Ray Dalio
33. ”Vänta inte för länge med att investera” – Carl Icahn
34. ”Det bästa sättet att investera är att följa marknaden” – William O’Neil
35. ”Investera inte för att bli rik över en natt” – Phil Town
36. ”Investera aldrig hela ditt kapital i en enda aktie” – Robert Shiller
37. ”Var försiktig med att överdriva dina investeringsbeslut” – Jim Cramer
38. ”Du måste vara disciplinerad när du investerar” – David Dreman
39. ”Gör aldrig några investeringsbeslut baserat på rykten” – Kenneth Fisher
40. ”Du måste alltid se till att du har nog med kontanter” – Mario Gabelli
41. ”Investera inte bara för att följa trenden” – Burton Malkiel
42. ”Låt inte dina investeringar styra ditt liv” – Nassim Taleb
43. ”Var tålmodig och vänta på den perfekta tiden att investera” – David Tepper
44. ”Du måste alltid beakta det ekonomiska klimatet” – Seth Klarman
45. ”Du måste ha en exitstrategi när du investerar” – Charles Schwab
46. ”Vänta aldrig för länge med att ta ut vinster” – Larry Fink
47. ”Du måste avgöra om en aktie kommer att öka eller minska i värde” – Paul Tudor Jones
48. ”Var alltid beredd att göra nya investeringar” – Robert Kiyosaki
49. ”Du måste ha en långsiktig investeringsstrategi” – Richard Dennis
50. ”Investeringar bör alltid göras med försiktighet” – Bernard Baruch
51. ”Du måste alltid följa din egen plan” – Benjamin Graham
52. ”Var alltid villig att ta risker när det gäller aktier” – Warren Buffett
53. ”Var alltid försiktig med att investera i företag du inte känner till” – John Bogle
54. ”Basera dina investeringsbeslut på fakta inte antaganden” – Peter Lynch
55. ”Du måste alltid kontrollera risk/belöningsförhållandet” – David Gardner
56. ”Försök alltid att diversifiera dina investeringar” – Carl Icahn
57. ”Låt inte ditt hjärta styra din investeringsstrategi” – Robert Shiller
58. ”Investera i aktier som ger dig en god avkastning” – Nassim Taleb
59. ”Du måste förstå de ekonomiska faktorerna” – George Soros
60. ”Du måste ständigt analysera dina investeringar” – Ray Dalio
61. ”Låt inte marknaden styra dina investeringsbeslut” – William O’Neil
62. ”Du måste följa aktiekurserna noggrant” – Jim Cramer
63. ”Du bör alltid investera på lång sikt” – David Dreman
64. ”Du måste alltid se till att du har en god balans mellan risk och belöning” – Kenneth Fisher
65. ”Du måste alltid ha en plan för att undvika förluster” – Mario Gabelli
66. ”Undvik att investera för mycket i några få aktier” – Burton Malkiel
67. ”Var alltid försiktig när du investerar i nya aktier” – David Tepper
68. ”Du måste vara beredd att ta stora risker för att få stora vinster” – Seth Klarman
69. ”Du bör alltid investera med sunt förnuft” – Paul Tudor Jones
70. ”Se till att du har en god portföljbalans” – Charles Schwab
71. ”Du bör aldrig investera alla dina pengar i en enda aktie” – Larry Fink
72. ”Håll alltid koll på de aktier du investerat i” – Phil Town
73. ”Du måste alltid undersöka alla investeringsmöjligheter” – Richard Dennis
74. ”Du måste alltid investera noggrant” – Benjamin Graham
75. ”Var alltid försiktig med att investera i en aktie som är övervärderad” – Warren Buffett
76. ”Du bör alltid hålla koll på marknaden och dina investeringar” – John Bogle
77. ”Du måste alltid vara beredd att ta risker med dina investeringar” – Peter Lynch
78. ”Håll koll på din portföljs balans” – Robert Kiyosaki
79. ”Investera aldrig hela dina pengar i ett företag” – Robert Shiller
80. ”Var alltid beredd att lära dig nya saker” – Jim Cramer
81. ”Fokusera på att investera med långsiktighet” – David Dreman
82. ”Du måste alltid investera med försiktighet” – Kenneth Fisher
83. ”Ta alltid hänsyn till de ekonomiska faktorerna” – Mario Gabelli
84. ”Undersök alltid marknaden noggrant innan du investerar” – Burton Malkiel
85. ”Fokusera på att investera i aktier som ger avkastning” – Nassim Taleb
86. ”Du måste alltid investera med försiktighet” – David Tepper
87. ”Du måste alltid ha en plan för att undvika förluster” – Seth Klarman
88. ”Du måste ha en bra investeringsstrategi för att få framgång” – Paul Tudor Jones
89. ”Försök att diversifiera dina investeringar” – Charles Schwab
90. ”Du bör aldrig investera bara för att följa trenden” – Larry Fink
91. ”Du måste alltid ha en plan för att ta ut vinster” – Phil Town
92. ”Du bör alltid investera de pengar du har råd att förlora” – Richard Dennis
93. ”Du bör alltid ha en plan för att hantera förluster” – Benjamin Graham
94. ”Försök att investera i undervärderade aktier” – Warren Buffett
95. ”Du måste alltid försöka hitta investeringsmöjligheter som ger dig vinst” – John Bogle
96. ”Var alltid försiktig när du investerar i aktier” – Peter Lynch
97. ”Investera aldrig hela ditt kapital i en enda aktie” – Robert Kiyosaki
98. ”Du bör aldrig investera på kort sikt” – Robert Shiller
99. ”Man måste alltid ha en investeringsstrategi som är balanserad” – Jim Cramer
100. ”Du måste alltid investera med långsiktighet” – David Dreman

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?