April 4

Moat, vad betyder det? Vad är en vallgravs strategi?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är Moat eller vallgravs strategi?

Moat, många pratar om det men vad betyder det egentligen?
På svenska kallar vi det både moat men ett kanske vanligare ord är vallgrav eller vallgravsstrategin. Jag skriver mer om detta i artikeln om Warren Buffett.
Nyckeln till framgångsrika investeringar är att bedöma konkurrensfördelarna hos ett företag, och konkurrensfördelarnas uthållighet. Produkter eller tjänster som har stora, bestående vallgravar (moat) runt sig är de som kommer att göra investerare gladast. Warren Buffet påfund blev snabbt ett begrepp och strategin har härmats av andra. Först tog fondutvärderaren Morningstar fram ett särskilt index för företag som anses uppfylla ovan nämnda kriterier för vad moat eller en vallgravsstrategi är.

Warren Buffett anser att den “viktigaste” faktorn till att välja en framgångsrik investering ät att bedöma hållbarheten hos ett företags konkurrensfördel eller så kallad “moat”.
Källa: What Is and Isn’t a Moat – Beyond the Numbers
Termen ekonomisk vallgrav, som populariseras av Warren Buffett, avser en företags förmåga att behålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter för att skydda sina långsiktiga vinster och marknadsandelar från konkurrerande företag. Ett annat bra ord för detta är säkerhetsmarginal.
Precis som ett medeltida slott tjänar vallgraven för att skydda dem inuti fästningen och deras rikedomar från outsidare. Kom ihåg att en konkurrensfördel är väsentligen någon faktor som gör det möjligt för ett företag att tillhandahålla en tjänst eller tjänst som liknar dem som erbjuds av sina konkurrenter och samtidigt överträffar de konkurrenterna i vinst. Ett bra exempel på en konkurrensfördel skulle vara en billig fördel, till exempel billig tillgång till råvaror.
Mycket framgångsrika investerare som Buffett har varit skickliga på att hitta företag med fasta ekonomiska moats (säkerhetsmarginaler) men relativt låga aktiekurser. (För att läsa mer, se Competitive Advantage Count.) En av de grundläggande principerna för modern ekonomi är emellertid att med tanke på tiden kommer konkurrensen att erodera alla konkurrensfördelar som ett företag åtnjuter.
Denna effekt inträffar för att en gång ett företag upprättar konkurrensfördelar, ger de överlägsna operationerna ökade vinster för sig, vilket ger ett starkt incitament för konkurrerande företag att kopiera metoderna för det ledande företaget eller hitta ännu bättre driftsmetoder. (För vidare läsning, kolla in handboken Economics Basics Tutorial.)

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?